Cổ phiếu Bỉ đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty của Bỉ này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SOFTSOFTIMAT
−16.46%1.32 EUR8001.534.983M EUR−0.12 EUR−11.44%26.52%Tài chính
BELYSBELYSSE GROUP NV
−7.49%0.716 EUR32.433K9.3225.735M EUR−0.43 EUR−67.64%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
FLOBFLORIDIENNE
−5.30%625 EUR1307.60556.381M EUR78.767.94 EUR−30.13%0.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CYADCELYAD ONCOLOGY
−3.60%0.375 EUR44.112K0.489.947M EUR−1.36 EUR−27.63%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMMOIMMOBEL
−2.71%28.70 EUR8.977K0.47286.15M EUR−0.12 EUR−102.92%7.44%Tài chính
Mua
BNBBQUE NAT. BELGIQUE
−2.59%526 EUR1411.34210.4M EUR0.20%Tài chính
SPASPADEL
−2.50%156 EUR150.12647.455M EUR28.955.39 EUR−35.12%0.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SIPSIPEF
−2.47%51.3 EUR3.164K0.77534.512M EUR7.456.89 EUR+47.40%4.09%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CFEBCFE
−2.22%7.91 EUR5.748K1.60200.238M EUR5.321.49 EUR−62.01%3.54%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
HYLHYLORIS
−1.99%12.30 EUR3.421K0.61344.405M EUR−0.45 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ABOABO GROUP ENVIRONMENT
−1.72%5.70 EUR2000.3460.242M EUR36.700.16 EUR+10.85%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HYSGHYBRID SOFTWARE GROUP PLC
−1.69%3.48 EUR1.021K2.02114.268M EUR190.160.02 EUR−86.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
INCLUINCLUSIO SA/NV
−1.09%13.55 EUR1.014K0.36100.654M EUR7.081.91 EUR−42.13%3.62%Tài chính
Sức mua mạnh
KINKINEPOLIS GROUP
−0.90%43.85 EUR55.554K2.241.178B EUR30.591.43 EUR0.42%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MITRAMITHRA
−0.84%1.178 EUR115.493K0.5581.41M EUR−1.41 EUR+46.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PROXPROXIMUS
−0.74%8.834 EUR373.878K0.712.851B EUR8.161.08 EUR−23.24%9.51%Truyền thông
Theo dõi
TITCTITAN CEMENT
−0.71%19.70 EUR4.379K0.721.517B EUR6.582.99 EUR+129.59%2.13%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
VANVAN DE VELDE
−0.58%34.20 EUR2.788K0.87449.367M EUR12.352.77 EUR+30.78%4.66%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BANIBANIMMO A
−0.56%3.52 EUR3.901K3.6339.6M EUR−0.09 EUR−127.62%0.00%Tài chính
VGPVGP
−0.41%97.65 EUR11.238K0.602.665B EUR−11.24 EUR−165.16%1.97%Tài chính
Theo dõi
QFGQUESTFOR GR-PRICAF
−0.38%5.18 EUR4.62K0.9097.04M EUR−0.39 EUR+58.87%0.00%Tài chính
Mua
WHATSWHAT'S COOKING GROUP
−0.30%67.2 EUR3091.14124.735M EUR23.462.86 EUR−43.27%4.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EXMEXMAR ORD.
−0.26%7.65 EUR10.775K0.37437.785M EUR1.345.70 EUR+221.89%49.41%Vận chuyển
Bán
EKOPEKOPAK NV
−0.25%19.70 EUR21.057K2.91292.045M EUR−0.08 EUR−141.28%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
COLRCOLRUYT GROUP N.V.
−0.14%41.58 EUR63.034K0.475.44B EUR26.521.57 EUR−48.84%1.35%Bán Lẻ
Theo dõi
TUBTUBIZE-FIN
−0.14%70.7 EUR9.403K1.273.147B EUR99.060.71 EUR−90.54%0.85%Tài chính
Sức mua mạnh
ARGXARGENX SE
−0.12%424.0 EUR37.625K0.3125.049B EUR−6.92 EUR−20.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SOLBSOLVAY
−0.04%112.35 EUR280.52K1.1411.59B EUR10.9810.23 EUR−42.82%2.52%Công nghiệp Chế biến
Mua