Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Cổ phiếu Bỉ

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
SOFT SOFTIMAT
2.5014.0000.35
DIEG DIEGEM KENNEDYCERT
111.329.65
TNET TELENET GROUP
33.685.72-292.300M1.93
EXM EXMAR ORD.
4.384.8000.21
PROX PROXIMUS
17.514.80-485.000M0.84
ZEN ZENOBE GRAMME CERT
236.004.79
ROU ROULARTA
15.804.4300.00
AGS AGEAS
42.104.41-485.000M
BNB BQUE NAT. BELGIQUE
1705.004.3474.04
TINC TINC
13.883.60-18.545M0.05
KBC KBC
80.363.4800.31
EVS EVS BROADC.EQUIPM.
20.453.4200.00
SOLV SOLVAC NOM(RETAIL)
113.003.37-116.000M3.81
GIMB GIMV
55.603.15-35.336M1.75
FLUX FLUXYS BELGIUM
32.302.97-91.343M0.96
ATEB ATENOR
58.402.90-12.284M1.69
TEXF TEXAF
31.502.86-2.214M0.90
ECONB ECONOCOM GROUP
3.252.58-25.700M0.11
IMMO IMMOBEL
77.102.51-26.981M1.94
SOLB SOLVAY
104.502.51-387.000M2.62
COLR COLRUYT
42.312.43-183.100M1.03
VAN VAN DE VELDE
30.002.35-13.294M0.71
TERB TER BEKE
123.002.28-6.930M2.80
BEKB BEKAERT
36.541.92-19.787M0.70
TITC TITAN CEMENT
15.101.85-17.615M0.28
OBEL ORANGE BELGIUM
19.721.77-30.007M0.35
GBLB GBL
99.321.76-488.900M1.75
MELE MELEXIS
95.451.61-52.070M1.54
COMB CIE BOIS SAUVAGE
348.001.57-13.083M5.46
INCLU INCLUSIO SA/NV
19.881.5500.00
MOUR MOURY CONSTRUCT
320.001.53-2.466M4.90
SHUR SHURGARD
52.901.48-87.843M0.74
BAR BARCO
19.101.39-33.354M0.26
SMAR SMARTPHOTO GROUP
31.501.33-2.131M0.42
ELI ELIA GROUP
99.951.20-135.300M1.20
EURN EURONAV
9.361.16-308.815M0.85
RES RESILUX
182.501.15-6.022M2.10
CAMB CAMPINE
40.201.13-2.715M0.46
VGP VGP
226.501.13-60.308M2.56
ACKB ACKERMANS V.HAAREN
150.001.10-76.813M1.65
REC RECTICEL
16.601.10-13.254M0.18
UMI UMICORE
50.201.05-60.141M0.53
DECB DECEUNINCK
3.800.92-143.000K0.04
UCB UCB
101.750.87-235.000M0.89
IBAB ION BEAM APPLICATIONS
17.080.82-2.254M0.14
FAGR FAGRON
15.480.81-5.766M0.13
SPA SPADEL
179.000.78-8.302M1.40
CFEB CFE
89.800.7800.70
ABI AB INBEV
48.230.73-1.579B0.35
JEN JENSEN-GROUP
26.600.6600.17
DIE D'IETEREN GROUP
144.700.65-53.900M0.94
SOF SOFINA
378.200.56-97.715M2.11
TUB TUBIZE-FIN
93.000.51-27.598M0.48
LOTB LOTUS BAKERIES
5830.000.43-25.920M24.85
SIP SIPEF
60.800.4000.24
FLOB FLORIDIENNE
685.000.2401.61
Tải thêm