Các công ty của Bỉ có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Bỉ sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EXMEXMAR ORD.
56.91%7.52 EUR−1.05%10.459 K1.50430.345 M EUR6.491.16 EUR+640.45%50.27%Vận chuyển
Bán
PROXPROXIMUS
11.30%7.435 EUR−0.87%304.521 K0.962.399 B EUR6.701.11 EUR−20.24%11.30%Truyền thông
Mua
ECONBECONOCOM GROUP
10.36%2.195 EUR+1.39%49.412 K0.84318.412 M EUR6.160.36 EUR+17.59%5.10%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
DIEGDIEGEM KENNEDYCERT
9.47%119 EUR−3.25%200.4412.138 M EURTài chính
EURNEURONAV
8.82%15.45 EUR+0.72%100.824 K0.843.116 B EUR3.903.96 EUR+292.76%7.00%Vận chuyển
Theo dõi
ZENZENOBE GRAMME CERT
7.96%200 EUR0.00%1932.9612.628 M EURTài chính
IMMOIMMOBEL
7.34%29.10 EUR+0.52%8.906 K0.97290.138 M EUR7.34%Tài chính
Mua
ROUROULARTA
6.80%10.30 EUR+0.98%2.49 K0.76119.878 M EUR51.710.20 EUR−85.91%6.80%Dịch vụ Khách hàng
Mua
DISLDISTRI-LAND CERT
5.96%228 EUR+9.62%60.2714.159 M EURTài chính
PAYPAYTON PLANAR MAGNETICS
5.39%8.45 EUR−0.59%12.012 K6.34149.318 M EUR10.580.80 EUR+5.41%5.29%Sản xuất Chế tạo
AGSAGEAS
5.36%42.48 EUR+0.28%270.935 K0.897.812 B EUR4.94%Tài chính
Mua
VANVAN DE VELDE
4.86%34.60 EUR−1.14%6.312 K1.09445.624 M EUR4.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
FLUXFLUXYS BELGIUM
4.78%20.5 EUR+0.49%9000.251.44 B EUR4.78%Công ty dịch vụ công cộng
SOLBSOLVAY
4.67%29.50 EUR+1.86%437.731 K0.863.043 B EUR1.4819.88 EUR+8.66%9.80%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
KBCKBC GROEP NV
4.23%68.68 EUR−0.41%425.775 K0.8228.661 B EUR8.548.04 EUR4.08%Tài chính
Mua
GIMBGIMV
4.10%44.40 EUR−0.45%9.204 K0.591.237 B EUR6.966.38 EUR−32.34%4.10%Tài chính
Mua
INCLUINCLUSIO SA/NV
3.89%13.50 EUR−0.37%5440.21100.283 M EUR3.63%Tài chính
Sức mua mạnh
CFEBCFE
3.86%7.26 EUR+0.14%5.069 K1.57183.783 M EUR7.940.91 EUR−63.84%3.86%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SOLVSOLVAC NOM(RETAIL)
3.75%108.5 EUR+1.40%2.373 K1.782.319 B EUR3.75%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
WHATSWHAT'S COOKING GROUP
3.63%77.2 EUR−0.77%770.07143.297 M EUR3.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MELEMELEXIS
3.47%74.70 EUR−0.66%30.481 K0.763.018 B EUR3.28%Công nghệ Điện tử
Mua
TEXFTEXAF
3.27%34.8 EUR−0.57%3161.20127.596 M EUR3.16%Tài chính
Sức mua mạnh
CAMBCAMPINE
3.13%67.0 EUR+3.08%9811.33100.5 M EUR7.369.10 EUR+1.03%2.61%Khoáng sản phi năng lượng
GBLBGBL
2.76%69.65 EUR−0.07%77.507 K0.819.55 B EUR5.8711.87 EUR+573.78%2.76%Tài chính
Sức mua mạnh
SMARSMARTPHOTO GROUP
2.64%26.5 EUR+1.15%4320.9299.188 M EUR13.611.95 EUR2.64%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BEKBBEKAERT
2.64%47.78 EUR−0.25%44.258 K1.462.456 B EUR10.124.72 EUR2.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
UMIUMICORE
2.61%21.46 EUR+2.19%561.416 K1.255.163 B EUR13.401.60 EUR−37.38%2.61%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BPOSTBPOST
2.57%3.535 EUR−0.14%352.952 K1.53707.003 M EUR10.760.33 EUR−71.75%7.92%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
SIPSIPEF
2.50%56.0 EUR−0.71%1.665 K0.31583.482 M EUR8.666.47 EUR−15.11%3.75%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MIKOMIKO
2.38%55.0 EUR0.00%630.1068.31 M EUR31.051.77 EUR−95.27%3.33%Sản xuất Chế tạo
Mua
EVSEVS BROADC.EQUIPM.
2.36%32.60 EUR−0.15%9.352 K1.14436.901 M EUR12.292.65 EUR+3.29%3.44%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
COMBCIE BOIS SAUVAGE
2.25%255 EUR−0.39%6610.62422.92 M EUR−16.77 EUR−139.47%2.20%Tài chính
Theo dõi
TITCTITAN CEMENT
2.23%26.65 EUR+1.91%7.455 K0.802.053 B EUR7.423.59 EUR+148.06%1.58%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BARBARCO
2.23%15.06 EUR−0.66%80.255 K0.841.352 B EUR17.140.88 EUR+782.43%2.05%Công nghệ Điện tử
Mua
DECBDECEUNINCK
2.20%2.550 EUR+2.41%460.119 K2.59353.112 M EUR37.610.07 EUR−72.49%1.92%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TESBTESSENDERLO GROUP
2.17%24.15 EUR0.00%19.769 K0.322.061 B EUR2.17%Công nghiệp Chế biến
Mua
VGPVGP
2.07%100.0 EUR−0.50%9.325 K0.702.726 B EUR31.233.20 EUR−89.16%1.93%Tài chính
Theo dõi
RECTRECTICEL
1.78%12.16 EUR−0.16%56.181 K0.71680.524 M EUR−0.16 EUR1.78%Công nghiệp Chế biến
Mua
ACKBACKERMANS V.HAAREN
1.50%158.6 EUR+0.63%22.672 K0.885.258 B EUR13.0812.12 EUR−1.11%1.37%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MOURMOURY CONSTRUCT
1.48%520 EUR0.00%480.51206.95 M EUR8.4561.52 EUR+86.30%1.31%Dịch vụ Công nghiệp
ELIELIA GROUP
1.41%94.75 EUR+1.88%74.993 K1.176.966 B EUR21.494.41 EUR+10.25%1.41%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
JENJENSEN-GROUP
1.40%37.5 EUR+0.81%3410.19361.178 M EUR0.93%Sản xuất Chế tạo
Mua
GREENGREENYARD
1.35%5.18 EUR−1.15%14.988 K1.20259.117 M EUR33.120.16 EUR−2.68%1.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DIED'IETEREN GROUP
1.28%205.2 EUR−0.29%34.452 K0.8410.804 B EUR21.729.45 EUR+96.50%1.02%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
FAGRFAGRON
1.20%17.56 EUR−0.45%77.319 K0.951.284 B EUR18.170.97 EUR+15.23%1.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SOFSOFINA
1.05%216.0 EUR−0.46%13.875 K0.577.28 B EUR−3.15 EUR−104.14%1.05%Tài chính
Sức mua mạnh
DEMEDEME GROUP
1.02%143.6 EUR+0.98%8.605 K1.023.635 B EUR0.73%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SPASPADEL
0.99%155 EUR+1.31%560.11643.304 M EUR0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KINKINEPOLIS GROUP
0.95%40.70 EUR−0.73%16.507 K0.681.094 B EUR20.012.03 EUR0.45%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
IBABION BEAM APPLICATIONS
0.90%13.22 EUR−3.78%52.477 K0.89392.648 M EUR−0.30 EUR−333.90%1.11%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CENERCENERGY
0.79%7.15 EUR−2.19%2.808 K1.051.341 B EUR18.640.38 EUR+230.40%0.71%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
UCBUCB
0.79%120.65 EUR+2.64%501.871 K1.8122.824 B EUR68.661.76 EUR−67.75%0.77%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AZEAZELIS GROUP NV
0.74%20.70 EUR+1.67%200.791 K1.355.046 B EUR27.970.74 EUR+155.47%0.94%Dịch vụ Phân phối
Mua
TUBTUBIZE-FIN
0.73%93.5 EUR+1.63%75.377 K2.734.162 B EUR47.191.98 EUR−76.79%0.64%Tài chính
Sức mua mạnh
LOTBLOTUS BAKERIES
0.46%8830 EUR−1.12%4730.977.205 B EUR55.49159.12 EUR+42.44%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
COBHCO.BR.HA (D)
0.44%1770 EUR−1.67%61.62132.75 M EUR0.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FLOBFLORIDIENNE
0.26%675 EUR0.00%30.07600.891 M EUR183.653.68 EUR−72.67%0.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BNBBQUE NAT. BELGIQUE
0.21%490 EUR+1.45%850.58196 M EUR0.21%Tài chính