Cổ phiếu Phần Lan tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Phần Lan sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EECOUPECOUP OYJ
+9.09%2.40 EUR3.302 K3.6821.284 M EUR−0.22 EUR−276.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
PPAMPALOENDOMINES FINLAND OYJ
+7.59%6.80 EUR6.855 K0.8166.608 M EUR−0.71 EUR+85.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
SRV1VSRV GROUP PLC
+5.83%6.54 EUR45.167 K3.25105.423 M EUR−0.68 EUR−125.78%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
MODUMODULIGHT OYJ
+4.93%1.064 EUR92.998 K2.5845.29 M EUR−0.28 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
FFONDIAFONDIA OYJ
+3.96%6.82 EUR4.494 K2.3926.96 M EUR4.69%Dịch vụ Thương mại
Mua
CTY1SCITYCON OYJ
+3.46%4.242 EUR574.52 K1.73780.079 M EUR−0.69 EUR−684.58%10.61%Tài chính
Bán Mạnh
DETECDETECTION TECHNOLOGY OYJ
+3.05%16.90 EUR3.535 K0.32247.685 M EUR45.030.38 EUR−40.65%1.36%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SPINNSPINNOVA OYJ
+2.91%1.628 EUR23.681 K0.8385.088 M EUR−0.38 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
WITTEDWITTED MEGACORP OYJ
+2.54%1.820 EUR3.73 K0.6927.747 M EUR−0.10 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AALEXALEXANDRIA GROUP OYJ
+2.47%8.30 EUR2410.2586.489 M EUR10.600.78 EUR−10.58%9.40%Tài chính
Bán
DOV1VDOVRE GROUP PLC
+2.39%0.343 EUR44.185 K1.5636.262 M EUR8.930.04 EUR+10.03%2.92%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KKREATEKREATE GROUP PLC
+2.30%8.00 EUR5.48 K3.2671.158 M EUR18.770.43 EUR−13.76%6.63%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
EEZYEEZY OYJ
+2.28%1.345 EUR10.572 K0.8933.688 M EUR82.520.02 EUR−94.58%11.15%Dịch vụ Thương mại
Bán
KHGKH GROUP PLC
+2.27%0.540 EUR47.831 K0.2131.363 M EUR−0.18 EUR−156.71%0.00%Tài chính
Bán
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
+2.24%2.050 EUR13.7 K0.30175.163 M EUR−0.26 EUR+6.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AASUNTOASUNTOSALKKU OYJ
+2.19%70.0 EUR1630.5669.061 M EUR−10.91 EUR3.00%Tài chính
Theo dõi
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
+2.10%13.64 EUR23.188 K0.87554.182 M EUR22.080.62 EUR+24.91%2.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
+1.95%5.24 EUR6.984 K0.4431.315 M EUR9.090.58 EUR+249.27%38.17%Sản xuất Chế tạo
LAMORLAMOR CORPORATION OYJ
+1.94%2.10 EUR3.152 K0.3457.755 M EUR19.700.11 EUR+174.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
BITTIBITTIUM CORPORATION
+1.86%6.56 EUR44.093 K2.00234.207 M EUR−0.15 EUR−263.69%0.46%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PON1VPONSSE OYJ 1
+1.75%23.2 EUR2.269 K0.67649.595 M EUR711.660.03 EUR−97.74%2.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
IINDERESINDERES OYJ
+1.55%19.60 EUR6970.74Tài chính
TTAMTRONTAMTRON GROUP OYJ
+1.47%5.54 EUR1.367 K0.59Vận chuyển
Sức mua mạnh
NDA_FINORDEA BANK ABP
+1.28%11.455 EUR5.773 M1.1739.832 B EUR7.971.44 EUR7.88%Tài chính
Mua
MARASMARTELA OYJ A
+1.28%1.190 EUR3460.035.427 M EUR−0.89 EUR−278.00%8.40%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
DDWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
+1.27%3.98 EUR1.372 K0.2244.85 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HARVIAHARVIA PLC
+1.27%44.00 EUR25.532 K0.51822.236 M EUR33.741.30 EUR+1.90%1.50%Khách hàng Lâu năm
Bán
CCONSTICONSTI PLC
+1.25%9.70 EUR3.968 K1.4276.194 M EUR9.101.07 EUR−1.31%10.31%Khách hàng Lâu năm
Mua
LINDEXLINDEX GROUP OYJ
+1.24%3.275 EUR52.739 K0.64520.8 M EUR30.900.11 EUR−86.03%0.00%Bán Lẻ
Mua
LLEADDLEADDESK OYJ
+1.23%8.20 EUR1.543 K1.2444.928 M EUR−0.31 EUR−26.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TITANTITANIUM OYJ
+1.19%12.75 EUR2.747 K0.49132.039 M EUR7.29%Tài chính
Bán
NYABNYAB OYJ
+1.15%0.526 EUR778.805 K3.06373.806 M EUR33.080.02 EUR+14.39%2.66%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AARVOSKPOHJANMAAN ARVO SIJOITUSOSUUSKUNTA
+1.14%51.58 EUR120.0340.847 M EUR29.511.75 EUR6.20%Tài chính
Mua
ESENSEENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
+1.12%2.71 EUR15.953 K0.6744.695 M EUR−0.65 EUR−50.50%3.69%Dịch vụ Thương mại
Bán
STEAVSTORA ENSO OYJ A
+1.09%13.85 EUR12.349 K2.7510.864 B EUR−0.58 EUR−131.84%0.72%Công nghiệp Chế biến
Mua
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
+1.05%2.90 EUR4.672 K0.67103.684 M EUR38.160.08 EUR3.45%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SOLWERSSOLWERS OYJ
+1.04%3.90 EUR3.829 K0.5439.017 M EUR12.220.32 EUR+42.33%1.64%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NOHONOHO PARTNERS OYJ
+0.98%8.24 EUR4.063 K0.42173.12 M EUR32.930.25 EUR−28.23%4.85%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
+0.98%35.10 EUR825.2 K1.0518.72 B EUR38.680.91 EUR−69.13%4.27%Công nghiệp Chế biến
Mua
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
+0.98%4.14 EUR4.259 K0.5333.648 M EUR13.460.31 EUR3.14%Tài chính
Mua
NORRHNORRHYDRO GROUP OYJ
+0.96%1.580 EUR2.827 K0.68Sản xuất Chế tạo
Bán
TAALATAALERI OYJ
+0.96%8.45 EUR22.819 K0.72239.182 M EUR8.131.04 EUR+33.28%5.92%Tài chính
Bán
SOLTEQSOLTEQ OYJ
+0.95%0.640 EUR4.053 K0.2112.414 M EUR−0.32 EUR−4.89%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
TTEM1VTECNOTREE CORPORATION
+0.79%5.130 EUR11.086 K0.4181.635 M EUR7.380.69 EUR−14.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
WUF1VWULFF GROUP PLC
+0.78%2.59 EUR6250.1817.535 M EUR10.190.25 EUR−35.65%5.79%Dịch vụ Phân phối
Bán
RELAISRELAIS GROUP OYJ
+0.78%13.00 EUR9140.19235.719 M EUR16.630.78 EUR+91.76%3.23%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
EEVLIEVLI OYJ
+0.76%20.0 EUR3.532 K0.29530.098 M EUR12.661.58 EUR+93.56%5.80%Tài chính
Mua
ADMCMADMICOM OYJ
+0.74%47.55 EUR5.578 K1.83237.106 M EUR37.531.27 EUR−22.53%1.47%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
+0.73%8.26 EUR1.679 K0.0767.239 M EUR13.420.62 EUR−16.00%3.15%Dịch vụ Công nghệ
Bán
FFODELIAFODELIA OYJ
+0.72%5.60 EUR9.642 K1.8545.294 M EUR37.560.15 EUR+68.86%1.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
+0.63%19.08 EUR4.909 K0.54257.893 M EUR−1.68 EUR−321.25%0.52%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ATRAVATRIA PLC A
+0.63%9.62 EUR3.534 K0.50271.049 M EUR−0.83 EUR−1562.40%6.24%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
+0.62%16.24 EUR22.463 K0.32538.967 M EUR4.793.39 EUR4.13%Tài chính
Mua
TNOMTALENOM OYJ
+0.59%5.13 EUR132.538 K5.83233.302 M EUR3.70%Dịch vụ Thương mại
Mua
KESKOAKESKO CORPORATION A
+0.57%17.52 EUR13.949 K0.376.843 B EUR14.761.19 EUR−20.22%6.11%Bán Lẻ
Theo dõi
ROBITROBIT OYJ
+0.57%1.770 EUR5.852 K0.3437.289 M EUR−0.04 EUR−753.33%1.13%Sản xuất Chế tạo
Mua
FORTUMFORTUM CORPORATION
+0.52%14.635 EUR3.644 M1.6013.131 B EUR−2.41 EUR−682.86%7.04%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
+0.43%2.35 EUR8.128 K0.7522.825 M EUR15.370.15 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
WITHWITHSECURE CORPORATION
+0.38%1.052 EUR42.296 K0.72183.323 M EUR−0.18 EUR+2.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
+0.37%5.36 EUR1.034 K0.5533.579 M EUR7.570.71 EUR+57.30%8.96%Tài chính
Mua
EEFECTEEFECTE PLC
+0.34%14.90 EUR670.0496.023 M EUR−0.21 EUR−408.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
+0.33%3.07 EUR3.921 K4.9018.027 M EUR−0.03 EUR−106.07%2.93%Khách hàng Lâu năm
Bán
NOKIANOKIA CORPORATION
+0.28%3.5955 EUR11.427 M0.8120.036 B EUR24.510.15 EUR−80.78%3.62%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
+0.26%19.59 EUR194.65 K0.632.324 B EUR14.351.37 EUR−20.62%7.45%Dịch vụ Công nghệ
Mua
WRT1VWARTSILA CORPORATION
+0.24%18.835 EUR1.168 M1.2511.113 B EUR38.660.49 EUR+116.15%1.54%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
KSLKESKISUOMALAINEN OYJ
+0.24%8.50 EUR2.03 K0.80132.081 M EUR−1.29 EUR−288.40%6.47%Dịch vụ Khách hàng
GLA1VGLASTON CORPORATION
+0.23%0.858 EUR25.049 K0.8972.321 M EUR15.030.06 EUR+62.22%5.83%Công nghiệp Chế biến
Mua
AKTIAAKTIA BANK PLC
+0.21%9.54 EUR20.809 K0.07692.312 M EUR7.401.29 EUR7.34%Tài chính
Mua
SANOMASANOMA CORPORATION
+0.15%6.60 EUR36.806 K0.971.077 B EUR82.190.08 EUR−76.05%5.61%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SAMPOSAMPO PLC A
+0.12%40.53 EUR345.774 K0.4420.338 B EUR14.582.78 EUR3.95%Tài chính
Mua
ANORAANORA GROUP PLC
+0.11%4.585 EUR26.16 K0.45309.733 M EUR−0.53 EUR−450.00%7.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua