Cổ phiếu Phần Lan đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Phần Lan này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi % 1 Ngày
Giá
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
PARTNE1PARTNERA OYJ
−6.40%0.702 EUR−0.048 EUR
Bán Mạnh
200140 EUR27.121M EUR−0.67 EUR299Tài chính
OPTOMEDOPTOMED PLC
−5.02%3.120 EUR−0.165 EUR
Bán Mạnh
68.31K213.127K EUR52.814M EUR−0.36 EUR114Công nghệ Điện tử
LEMONLEMONSOFT OYJ
−4.57%7.10 EUR−0.34 EUR
Bán Mạnh
4162.954K EUR137.923M EUR38.480.18 EUR184Dịch vụ Công nghệ
RUSHRUSH FACTORY PLC
−4.29%0.670 EUR−0.030 EUR
Bán Mạnh
4.603K3.084K EUR1.653M EUR−0.57 EUR14Dịch vụ Thương mại
BETOLARBETOLAR OYJ
−3.92%2.45 EUR−0.10 EUR
Bán Mạnh
2.204K5.4K EUR44.526M EUR−0.64 EUR61Dịch vụ Thương mại
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
−3.86%30.92 EUR−1.24 EUR
Bán
63.717K1.97M EUR1.786B EUR375Công nghệ Điện tử
SAGCVSAGA FURS OYJ C
−3.33%10.15 EUR−0.35 EUR
Bán Mạnh
1.357K13.774K EUR37.138M EUR34.520.29 EUR252Bán Lẻ
SUY1VSUOMINEN OYJ
−3.25%2.68 EUR−0.09 EUR
Bán
2.179K5.84K EUR159.62M EUR−0.27 EUR710Công nghiệp Chế biến
CONSTICONSTI PLC
−3.23%10.50 EUR−0.35 EUR
Bán Mạnh
3.975K41.738K EUR83.92M EUR9.731.13 EUR975Khách hàng Lâu năm
ECOUPECOUP OYJ
−3.17%3.05 EUR−0.10 EUR
Bán
7442.269K EUR27.935M EUR−0.22 EURKhoáng sản phi năng lượng
TOIVOTOIVO GROUP OYJ
−2.94%0.990 EUR−0.030 EUR
Bán Mạnh
39.923K39.524K EUR56.086M EUR40Tài chính
MERUSMERUS POWER OYJ
−2.67%5.10 EUR−0.14 EUR
Bán Mạnh
1.163K5.931K EUR40.06M EUR−0.01 EURCông nghệ Điện tử
WUF1VWULFF GROUP PLC
−2.62%3.34 EUR−0.09 EUR
Bán
200668 EUR23.222M EUR8.460.39 EUR280Dịch vụ Phân phối
LOIHDELOIHDE OYJ
−2.61%13.05 EUR−0.35 EUR
Bán
3.275K42.739K EUR76.947M EUR65.740.20 EURDịch vụ Công nghệ
RELAISRELAIS GROUP OYJ
−2.53%13.50 EUR−0.35 EUR
Bán
4456.008K EUR251.132M EUR32.860.43 EUR1.009KDịch vụ Phân phối
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
−2.12%1.850 EUR−0.040 EUR
Bán
7001.295K EUR31.964M EUR−0.69 EUR10Công nghệ Sức khỏe
TNOMTALENOM OYJ
−2.09%7.50 EUR−0.16 EUR
Bán
8.838K66.285K EUR345.933M EUR33.300.23 EUR1.336KDịch vụ Thương mại
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
−2.08%1.650 EUR−0.035 EUR
Bán
1.4K2.31K EUR68.204M EUR−0.01 EUR144Dịch vụ Công nghệ
FIA1SFINNAIR OYJ
−2.06%0.5480 EUR−0.0115 EUR
Bán
799.388K438.065K EUR787.378M EUR−0.19 EUR5.23KVận chuyển
VIK1VVIKING LINE ABP
−2.03%16.90 EUR−0.35 EUR
Bán
95116.072K EUR298.08M EUR8.232.05 EUR2.428KDịch vụ Khách hàng
NXTMHNEXSTIM OYJ
−1.91%3.60 EUR−0.07 EUR
Bán
1.877K6.757K EUR24.826M EUR22.970.20 EUR39Công nghệ Sức khỏe
QTCOMQT GROUP OYJ
−1.83%82.82 EUR−1.54 EUR
Theo dõi
77.007K6.378M EUR2.123B EUR60.471.39 EUR688Dịch vụ Công nghệ
QPR1VQPR SOFTWARE PLC
−1.79%0.550 EUR−0.010 EUR
Bán Mạnh
22.386K12.312K EUR8.959M EUR−0.17 EUR85Dịch vụ Công nghệ
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
−1.76%3.91 EUR−0.07 EUR
Bán Mạnh
5432.123K EUR23.371M EUR8.520.46 EUR191Khách hàng Lâu năm
VINCITVINCIT OYJ
−1.71%4.60 EUR−0.08 EUR
Bán
8.3K38.18K EUR78.013M EUR0.01 EUR803Dịch vụ Công nghệ
ELEAVELECSTER OYJ A
−1.71%5.75 EUR−0.10 EUR
Bán
1.122K6.452K EUR21.926M EUR41.040.14 EUR224Sản xuất Chế tạo
ALISAALISA PANKKI OYJ
−1.57%0.3770 EUR−0.0060 EUR
Mua
44.766K16.877K EUR39.286M EUR−0.15 EURTài chính
ADMINADMINISTER OYJ
−1.46%3.37 EUR−0.05 EUR
Theo dõi
1.13K3.808K EURDịch vụ Thương mại
SOLTEQSOLTEQ OYJ
−1.45%1.220 EUR−0.018 EUR
Theo dõi
612747 EUR24.013M EUR−0.31 EUR662Công nghệ Điện tử
ORTHEXORTHEX PLC
−1.43%4.485 EUR−0.065 EUR
Bán Mạnh
3.483K15.621K EUR80.803M EUR34.390.13 EUR316Khách hàng Lâu năm
KOSKIKOSKISEN OYJ
−1.39%6.38 EUR−0.09 EUR
Bán
8.818K56.259K EUR148.885M EUR899Khoáng sản phi năng lượng
NOKIANOKIA CORPORATION
−1.21%3.7540 EUR−0.0460 EUR
Bán Mạnh
10.879M40.839M EUR21.247B EUR4.920.77 EURCông nghệ Điện tử
KOJAMOKOJAMO PLC
−1.11%9.775 EUR−0.110 EUR
Bán
228.224K2.231M EUR2.443B EUR−1.74 EUR304Tài chính
OLVASOLVI PLC A
−1.09%27.25 EUR−0.30 EUR
Bán Mạnh
2.958K80.606K EUR570.638M EUR−0.23 EUR2.335KHàng tiêu dùng không lâu bền
NESTENESTE CORPORATION
−1.00%38.49 EUR−0.39 EUR
Theo dõi
647.308K24.915M EUR29.859B EUR19.871.94 EUR5.428KNăng lượng Mỏ
ANORAANORA GROUP PLC
−1.00%4.950 EUR−0.050 EUR
Bán
23.689K117.261K EUR337.768M EUR32.780.15 EUR1.251KHàng tiêu dùng không lâu bền
ELISAELISA CORPORATION
−0.97%51.00 EUR−0.50 EUR
Bán
158.759K8.097M EUR8.25B EUR21.672.36 EUR5.623KTruyền thông
SAMPOSAMPO PLC A
−0.95%42.57 EUR−0.41 EUR
Bán Mạnh
624.474K26.584M EUR21.97B EUR2.32 EUR13.49KTài chính
TITANTITANIUM OYJ
−0.88%16.85 EUR−0.15 EUR
Mua
1.414K23.826K EUR176.052M EUR1.13 EURTài chính
NOHONOHO PARTNERS OYJ
−0.87%9.12 EUR−0.08 EUR
Mua
7.694K70.169K EUR191.421M EUR26.160.35 EUR2.3KDịch vụ Khách hàng
NETUMNETUM GROUP OYJ
−0.84%3.56 EUR−0.03 EUR
Bán
2851.015K EUR42.795M EUR215.760.02 EUR276Dịch vụ Công nghệ
BRETECBIORETEC OY
−0.83%2.40 EUR−0.02 EUR
Bán
87.421K209.81K EUR34.151M EUR−0.17 EUR28Công nghệ Sức khỏe
HKSAVHKSCAN OYJ A
−0.81%0.734 EUR−0.006 EUR
Mua
8.213K6.028K EUR71.849M EUR−0.69 EUR5.39KHàng tiêu dùng không lâu bền
KNEBVKONE CORPORATION
−0.75%50.46 EUR−0.38 EUR
Mua
370.074K18.674M EUR26.344B EUR31.611.60 EUR63.277KSản xuất Chế tạo
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
−0.75%5.32 EUR−0.04 EUR
Mua
15.123K80.454K EUR60.134M EUR−0.27 EUR190Dịch vụ Công nghệ
SCANFLSCANFIL PLC
−0.74%9.45 EUR−0.07 EUR
Theo dõi
16.13K152.429K EUR618.336M EUR15.930.60 EUR3.497KCông nghệ Điện tử
FODELIAFODELIA OYJ
−0.69%4.29 EUR−0.03 EUR
Bán
2.214K9.498K EUR34.941M EUR3575.000.00 EURHàng tiêu dùng không lâu bền
HUH1VHUHTAMAKI OYJ
−0.65%30.75 EUR−0.20 EUR
Bán
130.286K4.006M EUR3.23B EUR12.362.49 EUR18.927KCông nghiệp Chế biến
NORDLIGNORDIC LIGHTS GROUP OYJ
−0.64%6.18 EUR−0.04 EUR
Mua
3.565K22.032K EURSản xuất Chế tạo
DIGIADIGIA PLC
−0.64%6.20 EUR−0.04 EUR
Mua
2581.6K EUR166.284M EUR17.190.36 EUR1.426KDịch vụ Công nghệ
KAMUXKAMUX CORPORATION
−0.63%5.550 EUR−0.035 EUR
Mua
61.75K342.713K EUR223.294M EUR33.640.17 EUR1.326KBán Lẻ
AKTIAAKTIA BANK PLC
−0.62%9.65 EUR−0.06 EUR
Theo dõi
32.339K312.071K EUR701.555M EUR11.840.82 EUR964Tài chính
WITTEDWITTED MEGACORP OYJ
−0.61%3.26 EUR−0.02 EUR
Bán Mạnh
4.455K14.523K EURDịch vụ Công nghệ
LAPWALLLAPWALL OYJ
−0.60%3.32 EUR−0.02 EUR
Bán
3.054K10.139K EUR47.514M EUR8.640.38 EUR125Khoáng sản phi năng lượng
DETECDETECTION TECHNOLOGY OYJ
−0.55%18.05 EUR−0.10 EUR
Bán Mạnh
2.658K47.977K EUR266.005M EUR51.880.35 EUR469Công nghệ Điện tử
HARVIAHARVIA PLC
−0.53%22.42 EUR−0.12 EUR
Theo dõi
21.547K483.084K EUR421.209M EUR17.521.29 EUR633Khách hàng Lâu năm
SRV1VSRV GROUP PLC
−0.50%3.98 EUR−0.02 EUR
Bán
11.768K46.837K EUR64.479M EUR1.702.34 EUR874Tài chính
AALLONAALLON GROUP OYJ
−0.49%10.20 EUR−0.05 EUR
Bán
1.657K16.901K EUR40.084M EUR37.130.27 EUR350Tài chính
TRH1VTRAINERS´ HOUSE PLC
−0.49%4.10 EUR−0.02 EUR
Bán
3661.501K EUR8.849M EUR13.720.30 EUR131Dịch vụ Thương mại
BITTIBITTIUM CORPORATION
−0.47%4.230 EUR−0.020 EUR
Sức mua mạnh
4.637K19.615K EUR151.735M EUR595.770.01 EUR625Dịch vụ Công nghệ
FIFAXFIFAX ABP
−0.45%0.219 EUR−0.001 EUR
Bán
9.398K2.058K EURCông nghiệp Chế biến
ALMAALMA MEDIA CORPORATION
−0.45%8.82 EUR−0.04 EUR
Bán Mạnh
3.133K27.633K EUR729.353M EUR10.910.82 EUR1.831KDịch vụ Khách hàng
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
−0.41%19.28 EUR−0.08 EUR
Mua
5.254K101.297K EUR642.512M EUR9.931.94 EUR357Tài chính
CTY1SCITYCON OYJ
−0.39%6.340 EUR−0.025 EUR
Theo dõi
173.101K1.097M EUR1.069B EUR53.730.13 EUR251Tài chính
DOV1VDOVRE GROUP PLC
−0.36%0.560 EUR−0.002 EUR
Bán Mạnh
16.624K9.309K EUR59.415M EUR11.500.05 EUR728Dịch vụ Thương mại
OKDAVORIOLA CORPORATION A
−0.35%1.410 EUR−0.005 EUR
Bán
2.707K3.817K EUR246.522M EUR−0.06 EUR833Dịch vụ Phân phối
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
−0.34%2.96 EUR−0.01 EUR
Bán
9.712K28.748K EUR28.847M EUR469.840.01 EUR592Khoáng sản phi năng lượng
ROBITROBIT OYJ
−0.26%1.885 EUR−0.005 EUR
Theo dõi
26.024K49.055K EUR39.636M EUR−0.00 EUR259Sản xuất Chế tạo
KEMIRAKEMIRA OYJ
−0.26%15.28 EUR−0.04 EUR
Theo dõi
72.793K1.112M EUR2.346B EUR8.321.85 EUR4.902KCông nghiệp Chế biến
ADMCMADMICOM OYJ
−0.25%40.70 EUR−0.10 EUR
Bán
3.425K139.398K EUR203.448M EUR25.451.60 EUR241Dịch vụ Công nghệ
LAT1VLASSILA & TIKANOJA PLC
−0.20%10.16 EUR−0.02 EUR
Bán
3.568K36.251K EUR387.985M EUR11.650.87 EUR8.371KDịch vụ Thương mại
ASPOASPO PLC
−0.14%7.03 EUR−0.01 EUR
Bán
1.543K10.847K EUR220.057M EUR10.600.66 EUR886Dịch vụ Phân phối
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
−0.08%25.50 EUR−0.02 EUR
Bán
185.593K4.733M EUR3.022B EUR14.831.72 EUR24.32KDịch vụ Công nghệ
WITHWITHSECURE CORPORATION
−0.07%1.377 EUR−0.001 EUR
Bán
132.447K182.38K EUR240.133M EUR−0.18 EUR1.295KDịch vụ Công nghệ