Cổ phiếu Phần Lan mất giá nhiều nhất

Các công ty của Phần Lan sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
−14.16%0.3485 EUR1.229 M1.18123.449 M EUR9.820.04 EUR−6.58%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
−8.57%1.280 EUR129.913 K1.0784.588 M EUR−0.30 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
−5.24%0.470 EUR31.637 K1.1110.514 M EUR−0.29 EUR+11.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
MERUSMERUS POWER OYJ
−5.24%4.16 EUR1.737 K0.0733.561 M EUR−0.10 EUR+31.45%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
BOREOBOREO OYJ
−5.00%22.8 EUR2780.6864.61 M EUR24.500.93 EUR+8 678.30%1.83%Công nghệ Điện tử
Mua
VIK1VVIKING LINE ABP
−3.95%21.9 EUR2.125 K0.69393.984 M EUR10.452.09 EUR+57.39%1.75%Dịch vụ Khách hàng
ASPOASPO PLC
−3.87%5.96 EUR6.93 K0.27193.8 M EUR116.860.05 EUR−92.24%7.42%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
FIA1SFINNAIR OYJ
−3.73%2.998 EUR363.023 K1.32636.679 M EUR1.102.72 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
METSAMETSA BOARD OYJ A
−3.53%8.20 EUR1.02 K0.512.668 B EUR30.680.27 EUR−76.83%2.94%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
WITTEDWITTED MEGACORP OYJ
−3.52%1.920 EUR5.136 K2.54Dịch vụ Công nghệ
Mua
RAIKVRAISIO PLC K
−3.51%2.20 EUR1.158 K0.35302.773 M EUR20.310.11 EUR+253.92%3.51%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
WITHWITHSECURE CORPORATION
−3.42%1.074 EUR120.872 K1.42193.779 M EUR−0.23 EUR−59.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ILKKA1ILKKA OYJ 1
−3.41%3.40 EUR2.186 K3.8272.484 M EUR17.990.19 EUR+565.49%8.52%Dịch vụ Khách hàng
Mua
LLEADDLEADDESK OYJ
−3.33%7.54 EUR1.809 K1.2542.737 M EUR−0.31 EUR−26.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TAALATAALERI OYJ
−3.32%8.74 EUR110.771 K0.78255.883 M EUR10.990.80 EUR+12.52%4.98%Tài chính
Bán
FSECUREF-SECURE OYJ
−3.22%1.922 EUR93.849 K0.59346.901 M EUR15.020.13 EUR−25.88%1.76%Dịch vụ Công nghệ
Mua
OPTOMEDOPTOMED PLC
−3.17%4.270 EUR24.249 K0.5777.909 M EUR−0.28 EUR+28.57%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
FORTUMFORTUM CORPORATION
−2.89%11.940 EUR2.173 M1.0511.032 B EUR−2.31 EUR+15.15%8.38%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
NESTENESTE CORPORATION
−2.64%26.60 EUR999.992 K0.6320.981 B EUR14.261.87 EUR−24.12%4.06%Năng lượng Mỏ
Mua
TNOMTALENOM OYJ
−2.58%5.67 EUR7.284 K0.16264.682 M EUR3.26%Dịch vụ Thương mại
Mua
ELISAELISA CORPORATION
−2.47%41.12 EUR331.032 K0.816.753 B EUR17.592.34 EUR+0.21%5.10%Truyền thông
Theo dõi
TULAVTULIKIVI OYJ A
−2.41%0.445 EUR45.234 K0.9326.398 M EUR7.000.06 EUR−21.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
−2.38%20.48 EUR34.2 K0.511.165 B EUR33.730.61 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SOLTEQSOLTEQ OYJ
−2.35%0.748 EUR5.82 K0.9714.858 M EUR−0.28 EUR+0.43%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
EXL1VEXEL COMPOSITES PLC
−2.34%2.09 EUR15.221 K1.4325.324 M EUR−0.77 EUR−638.23%9.35%Sản xuất Chế tạo
Bán
QTCOMQT GROUP OYJ
−2.05%71.70 EUR48.196 K0.801.842 B EUR51.551.39 EUR+2.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
LEMONLEMONSOFT OYJ
−2.05%5.74 EUR1.853 K0.12108.773 M EUR20.050.29 EUR+62.76%2.39%Dịch vụ Công nghệ
Bán
GLA1VGLASTON CORPORATION
−2.00%0.882 EUR15.754 K0.0675.861 M EUR14.530.06 EUR+66.76%4.44%Công nghiệp Chế biến
Mua
SUY1VSUOMINEN OYJ
−1.81%2.72 EUR1.131 K0.46159.62 M EUR−0.22 EUR+8.08%3.61%Công nghiệp Chế biến
Bán
ICP1VINCAP CORPORATION
−1.74%9.045 EUR12.368 K0.57270.97 M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
FSKRSFISKARS CORPORATION
−1.72%17.10 EUR9.7 K0.741.402 B EUR19.800.86 EUR−28.71%4.66%Khách hàng Lâu năm
Bán
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
−1.71%17.2 EUR10.872 K5.9161.781 M EUR17.540.98 EUR2.57%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
NOHONOHO PARTNERS OYJ
−1.69%8.16 EUR24.585 K1.81174.381 M EUR22.020.37 EUR+393.48%4.82%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
FFODELIAFODELIA OYJ
−1.57%5.00 EUR4.101 K1.4241.089 M EUR33.530.15 EUR+68.86%2.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
IFA1VINNOFACTOR PLC
−1.54%1.275 EUR16.922 K0.7647.065 M EUR13.420.10 EUR+4.28%5.41%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
VINCITVINCIT OYJ
−1.45%2.71 EUR4.278 K0.6945.965 M EUR−0.19 EUR3.64%Dịch vụ Công nghệ
Mua
FFONDIAFONDIA OYJ
−1.41%7.00 EUR1.224 K2.1828.067 M EUR4.51%Dịch vụ Thương mại
Mua
TLT1VTELESTE CORPORATION
−1.38%2.86 EUR8.544 K1.7352.83 M EUR−0.00 EUR+98.55%0.00%Truyền thông
Bán
LOIHDELOIHDE OYJ
−1.37%14.40 EUR5.127 K4.4784.121 M EUR−0.11 EUR−207.87%1.03%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CCONSTICONSTI PLC
−1.19%9.98 EUR5.981 K1.4579.337 M EUR9.001.11 EUR+5.23%5.94%Khách hàng Lâu năm
Mua
STEAVSTORA ENSO OYJ A
−1.18%12.60 EUR2.436 K0.6210.006 B EUR−0.45 EUR−123.08%0.78%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SANOMASANOMA CORPORATION
−1.12%7.05 EUR24.174 K0.761.164 B EUR1 468.750.00 EUR−98.97%5.19%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
−1.12%1.325 EUR21.284 K1.0454.689 M EUR−0.07 EUR+36.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
−1.08%9.20 EUR22.77 K6.0575.704 M EUR14.950.62 EUR−16.00%2.15%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BBRETECBIORETEC OY
−1.04%2.86 EUR181.723 K4.6658.774 M EUR−0.21 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
−1.02%30.96 EUR1.204 M1.1316.682 B EUR42.560.73 EUR−74.56%4.80%Công nghiệp Chế biến
Mua
ESENSEENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
−1.02%3.89 EUR1.933 K0.5964.816 M EUR−0.54 EUR−407.69%2.54%Dịch vụ Thương mại
Bán
EEFECTEEFECTE PLC
−1.00%14.80 EUR2950.5996.346 M EUR−0.21 EUR−408.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
OUT1VOUTOKUMPU OYJ
−0.99%3.881 EUR1.609 M0.781.774 B EUR−0.28 EUR−111.96%6.38%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
DOV1VDOVRE GROUP PLC
−0.99%0.400 EUR14.808 K0.4042.711 M EUR10.420.04 EUR+10.03%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
−0.94%16.78 EUR7.193 K0.81228.968 M EUR−1.68 EUR−321.25%0.59%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ANORAANORA GROUP PLC
−0.94%5.25 EUR32.325 K0.63358.034 M EUR−0.58 EUR−317.85%4.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
YITYIT CORPORATION
−0.94%1.790 EUR248.168 K0.74415.689 M EUR125.170.01 EUR9.96%Tài chính
Bán
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
−0.93%21.20 EUR9.216 K0.62710.215 M EUR6.273.38 EUR3.13%Tài chính
Sức mua mạnh
ENENTOENENTO GROUP OYJ
−0.93%17.00 EUR36.256 K2.73408.32 M EUR23.090.74 EUR+1.97%2.91%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SAGCVSAGA FURS OYJ C
−0.93%10.7 EUR6561.0038.199 M EUR7.691.39 EUR−61.64%1.30%Bán Lẻ
NXTMHNEXSTIM OYJ
−0.88%2.25 EUR5.861 K0.5515.358 M EUR−0.20 EUR−29.46%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
WETTERIWETTERI OYJ
−0.85%0.465 EUR2.558 K0.1473.703 M EUR−0.03 EUR+59.38%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
PON1VPONSSE OYJ 1
−0.85%23.3 EUR18.301 K8.79657.995 M EUR34.540.67 EUR−49.13%2.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
NYABNYAB OYJ
−0.82%0.486 EUR53.246 K0.46346.263 M EUR37.970.01 EUR−9.86%1.43%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
−0.79%12.60 EUR20.003 K1.14515.99 M EUR21.660.58 EUR+4.06%2.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
TTAMTRONTAMTRON GROUP OYJ
−0.78%5.08 EUR10.866 K1.88Vận chuyển
Sức mua mạnh
WUF1VWULFF GROUP PLC
−0.74%2.69 EUR6.245 K1.7518.348 M EUR8.760.31 EUR−31.08%5.17%Dịch vụ Phân phối
Bán
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
−0.72%2.76 EUR2.066 K0.1699.394 M EUR17.500.16 EUR3.60%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DETECDETECTION TECHNOLOGY OYJ
−0.69%14.35 EUR11.579 K1.07211.778 M EUR38.240.38 EUR−40.65%1.59%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AASUNTOASUNTOSALKKU OYJ
−0.68%72.5 EUR1181.0972.021 M EUR−10.91 EUR2.88%Tài chính
Theo dõi
AKTIAAKTIA BANK PLC
−0.66%9.02 EUR65.44 K0.64658.207 M EUR7.741.16 EUR4.74%Tài chính
Mua
NDA_FINORDEA BANK ABP
−0.65%10.710 EUR5.379 M0.8437.61 B EUR7.591.41 EUR8.40%Tài chính
Mua
SCANFLSCANFIL PLC
−0.61%8.21 EUR19.156 K1.01537.489 M EUR11.130.74 EUR+37.98%2.54%Công nghệ Điện tử
Mua
BIOBVBIOHIT OYJ B
−0.49%2.05 EUR5.379 K0.4031.134 M EUR16.280.13 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ORNAVORION CORPORATION A
−0.45%33.35 EUR8.769 K1.084.655 B EUR21.601.54 EUR−37.95%2.42%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
−0.43%1.155 EUR51.748 K0.8890.553 M EUR6.300.18 EUR+20.98%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
CAPMANCAPMAN PLC
−0.41%1.952 EUR74.92 K0.85345.932 M EUR229.650.01 EUR−96.58%7.14%Tài chính
Mua
BETOLARBETOLAR OYJ
−0.39%1.265 EUR6.496 K0.3024.901 M EUR−0.67 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
TITANTITANIUM OYJ
−0.39%12.75 EUR2.189 K0.42132.557 M EUR7.27%Tài chính
Bán
CTY1SCITYCON OYJ
−0.37%3.786 EUR229.077 K0.67698.798 M EUR−0.70 EUR−983.80%11.84%Tài chính
Bán Mạnh
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
−0.36%19.12 EUR190.861 K0.842.272 B EUR13.181.45 EUR−8.64%7.61%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EEZYEEZY OYJ
−0.36%1.380 EUR23.868 K1.7134.69 M EUR55.200.03 EUR−91.17%10.83%Dịch vụ Thương mại
Bán
PARTNE1PARTNERA OYJ
−0.33%0.608 EUR8.73 K2.3522.058 M EUR−0.02 EUR0.00%Tài chính
Mua
PURMOPURMO GROUP OYJ C
−0.29%6.94 EUR16.998 K1.34297.038 M EUR−0.33 EUR−202.49%5.17%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ROBITROBIT OYJ
−0.27%1.835 EUR12.385 K0.9138.764 M EUR−0.14 EUR−470.69%1.09%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PIHLISPIHLAJALINNA OYJ
−0.25%8.02 EUR7.968 K0.16181.658 M EUR31.170.26 EUR−38.85%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
HARVIAHARVIA PLC
−0.25%40.65 EUR51.596 K0.91761.503 M EUR32.811.24 EUR−14.04%1.57%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
TYRESNOKIAN TYRES PLC
−0.24%9.250 EUR566.094 K0.881.282 B EUR112.390.08 EUR5.93%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
KEMIRAKEMIRA OYJ
−0.23%17.46 EUR75.68 K0.652.68 B EUR13.621.28 EUR−14.60%3.71%Công nghiệp Chế biến
Mua
GOFOREGOFORE PLC
−0.22%22.55 EUR5.915 K0.40353.919 M EUR19.581.15 EUR+42.23%1.50%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NOKIANOKIA CORPORATION
−0.20%3.1660 EUR14.998 M1.1417.679 B EUR26.810.12 EUR−84.28%3.78%Công nghệ Điện tử
Mua
KAMUXKAMUX CORPORATION
−0.17%5.75 EUR29.714 K0.49230.291 M EUR24.210.24 EUR−12.07%2.60%Bán Lẻ
Mua
KESKOAKESKO CORPORATION A
−0.12%17.10 EUR14.546 K0.976.743 B EUR13.721.25 EUR−18.92%6.25%Bán Lẻ
Theo dõi
METSOMETSO OYJ
−0.09%11.465 EUR916.857 K0.709.502 B EUR17.450.66 EUR+66.55%2.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
CGCBVCARGOTEC OYJ
−0.08%63.15 EUR62.065 K0.704.075 B EUR11.785.36 EUR+1 352.91%2.14%Vận chuyển
Mua