Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Phần Lan

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
ALBAV ALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
30.602.00%0.60Sức mua mạnh564467.392M12.292.44873.00Tài chính
ALBBV BANK OF ALAND PLC B
29.500.00%0.00Mua3.651K467.392M12.082.44873.00Tài chính
ASPO ASPO PLC
12.101.68%0.20Sức mua mạnh12.932K378.223M16.680.71896.00Vận chuyển
FORTUM FORTUM CORPORATION
27.591.70%0.46Sức mua mạnh980.639K24.508B20.031.3519933.00Công ty dịch vụ công cộng
MODU MODULIGHT OYJ
15.0018.11%2.30Mua62.634KCông nghệ Điện tử
OMASP OMA SA¤A¤STA¶PANKKI OYJ
17.651.44%0.25Sức mua mạnh20.766K522.175M8.702.01298.00Tài chính
QTCOM QT GROUP OYJ
178.802.41%4.20Sức mua mạnh54.730K4.448B214.950.85366.00Dịch vụ Công nghệ
SAMPO SAMPO PLC A
46.501.91%0.87Sức mua mạnh764.578K25.824B1.0613178.00Tài chính
VAIAS VAISALA CORPORATION A
44.55-3.36%-1.55Mua7.105K1.608B1919.00Công nghệ Điện tử
Tải thêm