Các công ty của Phần Lan có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Phần Lan sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NDA_FINORDEA BANK ABP
5.037 B EUR11.260 EUR+1.76%7.914 M1.1638.576 B EUR7.841.44 EUR8.16%Tài chính
Mua
NESTENESTE CORPORATION
1.433 B EUR26.21 EUR−0.04%794.411 K0.6420.136 B EUR14.051.87 EUR−24.12%4.23%Năng lượng Mỏ
Mua
SAMPOSAMPO PLC A
1.323 B EUR40.70 EUR+0.99%699.087 K1.0720.222 B EUR4.47%Tài chính
Mua
KNEBVKONE CORPORATION
925.8 M EUR43.43 EUR+0.35%787.556 K1.3322.426 B EUR24.331.78 EUR+19.33%4.04%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NOKIANOKIA CORPORATION
665 M EUR3.4105 EUR−1.94%19.491 M1.0219.381 B EUR23.250.15 EUR−80.78%3.45%Công nghệ Điện tử
Mua
METSOMETSO OYJ
543 M EUR11.070 EUR+0.36%1.744 M1.449.133 B EUR16.840.66 EUR+66.55%2.72%Sản xuất Chế tạo
Mua
KESKOAKESKO CORPORATION A
495.6 M EUR17.20 EUR+0.23%12.42 K0.656.74 B EUR6.24%Bán Lẻ
Theo dõi
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
388 M EUR31.88 EUR−0.99%1.089 M1.1117.173 B EUR43.820.73 EUR−74.56%4.66%Công nghiệp Chế biến
Mua
ELISAELISA CORPORATION
375.2 M EUR43.24 EUR+0.14%319.481 K0.756.917 B EUR18.942.28 EUR−3.00%4.98%Truyền thông
Theo dõi
VALMTVALMET CORPORATION
357 M EUR24.91 EUR+1.26%479.52 K1.064.53 B EUR12.851.94 EUR+2.38%5.41%Sản xuất Chế tạo
Mua
CGCBVCARGOTEC OYJ
346.9 M EUR62.85 EUR+2.44%74.69 K0.853.956 B EUR11.725.36 EUR+1352.91%2.20%Vận chuyển
Theo dõi
KCRKONECRANES PLC
275.6 M EUR48.96 EUR+1.53%137.433 K0.843.816 B EUR14.083.48 EUR+96.28%2.80%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
WRT1VWARTSILA CORPORATION
257 M EUR15.545 EUR+1.97%813.508 K1.108.995 B EUR35.650.44 EUR1.90%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
FIA1SFINNAIR OYJ
254.3 M EUR2.950 EUR−3.59%567.774 K1.80625.639 M EUR1.092.72 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
ORNAVORION CORPORATION A
216.8 M EUR33.75 EUR+1.20%6.609 K0.974.65 B EUR21.861.54 EUR−37.95%2.43%Công nghệ Sức khỏe
Mua
HUH1VHUHTAMAKI OYJ
206.3 M EUR36.12 EUR+0.06%147.796 K0.853.768 B EUR18.301.97 EUR−25.38%2.77%Công nghiệp Chế biến
Mua
KEMIRAKEMIRA OYJ
199.1 M EUR17.34 EUR+0.12%89.274 K0.982.652 B EUR13.521.28 EUR−14.60%3.75%Công nghiệp Chế biến
Mua
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
172.2 M EUR18.82 EUR+0.21%238.934 K0.832.224 B EUR12.971.45 EUR−8.64%7.77%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MANTAMANDATUM OYJ
160.7 M EUR4.430 EUR+1.42%1.435 M0.852.192 B EUR0.00%Tài chính
Theo dõi
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
110.051 M EUR18.90 EUR+0.11%18.363 K0.27626.582 M EUR5.593.38 EUR3.55%Tài chính
Sức mua mạnh
METSAMETSA BOARD OYJ A
94.8 M EUR8.28 EUR−0.24%4640.312.597 B EUR30.980.27 EUR−76.83%3.01%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AKTIAAKTIA BANK PLC
84.221 M EUR9.13 EUR+0.55%29.205 K0.54658.207 M EUR7.841.16 EUR4.74%Tài chính
Mua
FSKRSFISKARS CORPORATION
69.9 M EUR17.26 EUR+0.94%9.756 K0.951.378 B EUR19.980.86 EUR−28.71%4.74%Khách hàng Lâu năm
Bán
UPONORUPONOR OYJ
67.1 M EUR28.55 EUR−0.17%1.122 K0.162.079 B EUR31.140.92 EUR−24.21%2.41%Sản xuất Chế tạo
ALMAALMA MEDIA CORPORATION
56.3 M EUR9.66 EUR+0.84%17.865 K3.88788.624 M EUR4.59%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TOKMANTOKMANNI GROUP OYJ
54.005 M EUR15.07 EUR+0.53%69.853 K1.15881.256 M EUR16.420.92 EUR−30.79%5.07%Bán Lẻ
Mua
LINDEXLINDEX GROUP OYJ
51.7 M EUR3.275 EUR+2.02%108.387 K1.06510.464 M EUR10.140.32 EUR−50.85%0.00%Bán Lẻ
Mua
VAIASVAISALA CORPORATION A
48.9 M EUR34.20 EUR+4.75%5.784 K0.531.179 B EUR25.381.35 EUR+8.64%2.30%Công nghệ Điện tử
Mua
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
48.672 M EUR34.0 EUR0.00%2740.70514.602 M EUR10.703.18 EUR7.06%Tài chính
SCANFLSCANFIL PLC
48.215 M EUR7.95 EUR+1.15%16.579 K0.96511.46 M EUR10.770.74 EUR+37.98%2.67%Công nghệ Điện tử
Mua
PUUILOPUUILO PLC
38.7 M EUR9.990 EUR+1.99%157.477 K1.80830.39 M EUR21.740.46 EUR+22.11%3.47%Bán Lẻ
Mua
OLVASOLVI PLC A
38.251 M EUR30.15 EUR−0.66%4.804 K0.64628.634 M EUR11.472.63 EUR3.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VIK1VVIKING LINE ABP
36.3 M EUR23.2 EUR−2.11%3.946 K1.24409.536 M EUR11.072.09 EUR+57.39%1.69%Dịch vụ Khách hàng
QTCOMQT GROUP OYJ
35.455 M EUR69.75 EUR+1.97%28.251 K0.531.721 B EUR50.151.39 EUR+2.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
33.723 M EUR18.10 EUR−3.47%157.668 K1.961.041 B EUR29.810.61 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CAV1VCAVERION OYJ
32.6 M EUR8.74 EUR0.00%3820.041.19 B EUR36.240.24 EUR−28.74%2.29%Dịch vụ Công nghiệp
EQV1VEQ OYJ
31.524 M EUR13.15 EUR−2.23%9.017 K3.11554.472 M EUR17.770.74 EUR−14.19%2.97%Tài chính
Bán
LAT1VLASSILA & TIKANOJA PLC
30.1 M EUR8.89 EUR−0.34%10.164 K0.48339.963 M EUR11.360.78 EUR−5.24%5.49%Dịch vụ Thương mại
Mua
EEVLIEVLI OYJ
28.7 M EUR19.65 EUR+0.77%14.473 K5.79516.456 M EUR18.711.05 EUR+24.17%5.95%Tài chính
Bán
MUSTIMUSTI GROUP PLC
26.448 M EUR24.45 EUR+0.82%8.621 K0.29807.318 M EUR32.570.75 EUR+11.83%2.27%Bán Lẻ
Theo dõi
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
23.601 M EUR12.16 EUR−2.72%8.099 K0.36507.865 M EUR20.900.58 EUR+4.06%2.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HARVIAHARVIA PLC
23.27 M EUR40.90 EUR+3.54%28.123 K0.45738.144 M EUR33.021.24 EUR−14.04%1.62%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
TAALATAALERI OYJ
22.985 M EUR8.33 EUR−2.34%81.635 K0.85241.447 M EUR10.470.80 EUR+12.52%5.28%Tài chính
Bán
FSECUREF-SECURE OYJ
22.36 M EUR1.938 EUR+2.65%54.153 K0.44329.783 M EUR15.140.13 EUR−25.88%1.85%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PON1VPONSSE OYJ 1
21.505 M EUR23.2 EUR+0.87%2.108 K0.48643.995 M EUR34.400.67 EUR−49.13%2.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
ICP1VINCAP CORPORATION
19.82 M EUR9.065 EUR+1.40%21.194 K1.15263.169 M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
REG1VREVENIO GROUP CORPORATION
19.109 M EUR25.52 EUR+2.99%14.23 K1.08658.24 M EUR35.530.72 EUR−12.43%1.45%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
GOFOREGOFORE PLC
17.923 M EUR23.90 EUR+1.70%65.522 K3.65368.013 M EUR22.141.08 EUR+10.58%1.45%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ENENTOENENTO GROUP OYJ
17.563 M EUR16.82 EUR+1.94%79.612 K4.66392.615 M EUR22.840.74 EUR+1.97%3.03%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ETTEETTEPLAN OYJ
16.647 M EUR13.90 EUR0.00%4530.56348.306 M EUR20.950.66 EUR−8.61%2.59%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
RAIKVRAISIO PLC K
16.6 M EUR2.09 EUR+0.48%2.995 K1.24295.568 M EUR19.300.11 EUR+253.92%3.85%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
14.329 M EUR1.170 EUR−0.43%79.834 K1.1191.724 M EUR6.380.18 EUR+20.98%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
RELAISRELAIS GROUP OYJ
13.739 M EUR11.60 EUR+1.31%7570.42207.614 M EUR15.840.73 EUR+170.32%3.49%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
UNITEDUNITED BANKERS OYJ
13.289 M EUR16.90 EUR+0.60%1.742 K2.18180.206 M EUR13.721.23 EUR+25.21%3.87%Tài chính
Mua
TTEM1VTECNOTREE CORPORATION
11.151 M EUR7.220 EUR−6.95%20.894 K0.528.216 M EUR203.380.04 EUR−6.58%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
TYRESNOKIAN TYRES PLC
10.3 M EUR9.056 EUR−0.13%439.011 K0.821.253 B EUR110.040.08 EUR6.07%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
DIGIADIGIA PLC
9.868 M EUR5.24 EUR+1.16%4360.14138.037 M EUR14.060.37 EUR−15.18%3.28%Dịch vụ Công nghệ
Mua
APETITAPETIT PLC
9.8 M EUR13.80 EUR+2.60%1.596 K0.4983.879 M EUR8.831.56 EUR+306.69%3.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
TITANTITANIUM OYJ
9.704 M EUR10.70 EUR+2.88%21.418 K1.23107.703 M EUR8.94%Tài chính
Bán
KAMUXKAMUX CORPORATION
9.6 M EUR5.34 EUR+1.52%35.724 K1.06210.3 M EUR22.480.24 EUR−12.07%2.85%Bán Lẻ
Mua
AFAGRAFARAK GROUP SE
9.45 M EUR0.3450 EUR−2.82%138.391 K2.2096.194 M EUR9.500.04 EUR−0.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NYABNYAB OYJ
9.049 M EUR0.478 EUR+0.42%15.887 K0.28336.369 M EUR37.340.01 EUR−9.86%1.47%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
CCONSTICONSTI PLC
9.014 M EUR9.56 EUR−1.44%15.823 K2.9176.194 M EUR8.621.11 EUR+5.23%6.19%Khách hàng Lâu năm
Mua
AALEXALEXANDRIA GROUP OYJ
8.057 M EUR7.40 EUR−0.67%1.03 K0.9377.632 M EUR9.450.78 EUR−10.58%10.47%Tài chính
Bán
ADMCMADMICOM OYJ
7.975 M EUR43.15 EUR−0.80%1.749 K0.22216.911 M EUR1.61%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NOHONOHO PARTNERS OYJ
7.9 M EUR7.92 EUR−1.00%12.066 K1.08168.078 M EUR21.370.37 EUR+393.48%5.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ORTHEXORTHEX PLC
6.892 M EUR6.30 EUR−0.63%6.854 K0.77112.591 M EUR16.240.39 EUR+224.69%1.74%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
5.618 M EUR2.77 EUR+1.84%12.358 K3.1597.248 M EUR17.560.16 EUR3.68%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DETECDETECTION TECHNOLOGY OYJ
5.502 M EUR13.70 EUR+1.86%100.00197.122 M EUR36.500.38 EUR−40.65%1.71%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
LEMONLEMONSOFT OYJ
5.302 M EUR5.86 EUR0.00%650.04108.773 M EUR20.470.29 EUR+62.76%2.39%Dịch vụ Công nghệ
Bán
GLA1VGLASTON CORPORATION
5.042 M EUR0.860 EUR−2.93%32.305 K0.3874.681 M EUR14.170.06 EUR+66.76%4.51%Công nghiệp Chế biến
Mua
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
4.986 M EUR9.30 EUR0.00%13.156 K2.7675.704 M EUR15.110.62 EUR−16.00%2.15%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SAGCVSAGA FURS OYJ C
4.925 M EUR10.9 EUR0.00%4110.5838.552 M EUR7.831.39 EUR−61.64%1.28%Bán Lẻ
ILKKA1ILKKA OYJ 1
4.808 M EUR3.48 EUR−3.33%2.56 K1.8170.996 M EUR18.410.19 EUR+565.49%8.33%Dịch vụ Khách hàng
Mua
PIHLISPIHLAJALINNA OYJ
4.236 M EUR7.66 EUR−1.03%6.918 K0.94174.879 M EUR29.770.26 EUR−38.85%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
DOV1VDOVRE GROUP PLC
4.061 M EUR0.311 EUR+4.01%1.248 M6.8531.61 M EUR8.100.04 EUR+10.03%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TULAVTULIKIVI OYJ A
3.764 M EUR0.479 EUR+1.70%37.486 K0.2027.266 M EUR7.530.06 EUR−21.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
KKREATEKREATE GROUP PLC
3.694 M EUR7.74 EUR−1.02%2.822 K3.5269.557 M EUR18.630.42 EUR−35.16%6.78%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
3.559 M EUR5.50 EUR+0.73%9650.3534.206 M EUR9.950.55 EUR+9.60%5.68%Tài chính
Mua
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
3.46 M EUR16.5 EUR−1.79%6470.2659.31 M EUR16.830.98 EUR2.68%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
3.448 M EUR9.02 EUR−0.88%67.683 K2.3354.383 M EUR15.650.58 EUR+249.27%2.20%Sản xuất Chế tạo
IFA1VINNOFACTOR PLC
3.438 M EUR1.315 EUR+1.94%884.937 K51.8246.883 M EUR13.840.10 EUR+4.28%5.43%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TNOMTALENOM OYJ
3.361 M EUR5.37 EUR−0.19%8.433 K0.19244.672 M EUR3.53%Dịch vụ Thương mại
Mua
SOLWERSSOLWERS OYJ
3.155 M EUR3.72 EUR−0.53%7.722 K3.3337.416 M EUR11.660.32 EUR+42.33%1.95%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BOREOBOREO OYJ
2.6 M EUR23.7 EUR−1.25%410.1164.61 M EUR25.470.93 EUR+8678.30%1.83%Công nghệ Điện tử
Mua
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
2.588 M EUR3.78 EUR+0.53%5.985 K1.9130.56 M EUR12.290.31 EUR0.80%Tài chính
Mua
LLAPWALLLAPWALL OYJ
2.557 M EUR3.00 EUR0.00%8.508 K0.6443.577 M EUR16.850.18 EUR4.33%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LAMORLAMOR CORPORATION OYJ
2.527 M EUR2.26 EUR−0.44%2.64 K0.5662.431 M EUR24.120.09 EUR−27.02%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
WUF1VWULFF GROUP PLC
2.087 M EUR2.75 EUR+3.77%3.175 K1.3217.941 M EUR8.950.31 EUR−31.08%5.28%Dịch vụ Phân phối
Bán
VERKVERKKOKAUPPA.COM OYJ
2.07 M EUR2.300 EUR+1.10%6.115 K0.20102.435 M EUR50.330.05 EUR+552.86%10.81%Bán Lẻ
Theo dõi
BIOBVBIOHIT OYJ B
1.851 M EUR2.02 EUR−0.98%22.615 K3.0330.832 M EUR16.040.13 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AAALLONAALLON GROUP OYJ
1.776 M EUR8.20 EUR−0.24%1.193 K0.5232.188 M EUR18.050.45 EUR2.68%Tài chính
Mua
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
1.547 M EUR2.45 EUR0.00%1.987 K0.4223.796 M EUR16.020.15 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AARVOSKPOHJANMAAN ARVO SIJOITUSOSUUSKUNTA
1.425 M EUR49.48 EUR−0.64%1871.1639.439 M EUR28.311.75 EUR0.00%Tài chính
Mua
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
1.419 M EUR9.80 EUR0.00%1.5 K1.57122.5 M EUR86.340.11 EUR0.00%Tài chính
FFONDIAFONDIA OYJ
1.353 M EUR7.12 EUR+2.59%510.0827.435 M EUR4.61%Dịch vụ Thương mại
Mua
RAUTERAUTE CORPORATION
1.35 M EUR10.20 EUR−1.92%1.25 K0.9863.676 M EUR43.980.23 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
CAPMANCAPMAN PLC
1.345 M EUR1.926 EUR+0.73%77.449 K0.91337.46 M EUR226.590.01 EUR−96.58%7.32%Tài chính
Mua
FFODELIAFODELIA OYJ
1.204 M EUR5.20 EUR+4.00%23.266 K7.4040.441 M EUR34.880.15 EUR+68.86%2.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EEZYEEZY OYJ
645 K EUR1.335 EUR−4.64%17.311 K1.5035.066 M EUR53.400.03 EUR−91.17%10.71%Dịch vụ Thương mại
Bán