Định giá quá caoChứng khoán Phần Lan

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Phần Lan được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CAV1VCAVERION OYJ
85.846.96EUR0.14%0.01EUR
Mua
45.668K317.849K947.34MEUR27.420.25EUR14.298KDịch vụ Công nghiệp
AALLONAALLON GROUP OYJ
79.1510.85EUR3.33%0.35EUR
Sức mua mạnh
6.366K69.071K42.091MEUR0.30EUR335Tài chính
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
76.025.09EUR−1.74%−0.09EUR
Mua
4.755K24.203K181.068MEUR1.697KDịch vụ Công nghệ
MOCORPMETSO OUTOTEC OYJ
73.289.298EUR2.02%0.184EUR
Sức mua mạnh
1.901M17.68M7.699BEUR23.720.38EUR15.63KSản xuất Chế tạo
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
72.8438.0EUR2.15%0.8EUR
Sức mua mạnh
27110.298K579.994MEUR16.062.32EUR948Tài chính
EQV1VEQ OYJ
72.7824.70EUR2.28%0.55EUR
Mua
2.562K63.281K998.614MEUR24.391.04EUR96Tài chính
CONSTICONSTI PLC
72.4110.40EUR4.00%0.40EUR
Sức mua mạnh
10.537K109.585K80.439MEUR11.310.91EUR961Khách hàng Lâu năm
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
71.594.84EUR2.54%0.12EUR
Mua
2.709K13.112K28.421MEUR8.950.53EUR186Khách hàng Lâu năm