Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Phần Lan có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Phần Lan sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KAMUXKAMUX CORPORATION
8.275.200 EUR−1.98%267.864K207.901M EUR28.480.18 EUR−59.65%2.88%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
7.672.32 EUR−4.13%43.719K22.534M EUR22.590.10 EUR−35.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TULAVTULIKIVI OYJ A
7.200.4300 EUR−7.53%375.146K24.893M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
PNA1VPANOSTAJA OYJ
6.230.393 EUR+3.42%103.059K20.657M EUR−0.05 EUR−65.15%7.63%Tài chính
Bán
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
5.5435.8 EUR−4.28%1.003K545.373M EUR11.273.18 EUR4.47%Tài chính
ALEXALEXANDRIA GROUP OYJ
3.389.30 EUR+11.78%16.099K96.909M EUR11.880.78 EUR−10.58%3.98%Tài chính
Bán
CAV1VCAVERION OYJ
3.308.67 EUR0.00%20.218K1.18B EUR35.950.24 EUR−28.74%2.31%Dịch vụ Công nghiệp
KREATEKREATE GROUP PLC
3.207.72 EUR+1.58%7.954K68.668M EUR18.580.42 EUR−35.14%5.96%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ORTHEXORTHEX PLC
2.966.13 EUR+1.83%14.692K108.862M EUR21.290.29 EUR+83.26%1.79%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MARASMARTELA OYJ A
2.951.300 EUR−1.52%12.445K5.929M EUR−0.44 EUR−164.65%7.69%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
2.419.36 EUR−0.43%16.876K76.172M EUR15.170.62 EUR−15.78%2.14%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BOREOBOREO OYJ
2.3721.2 EUR−2.75%2.032K57.072M EUR25.890.82 EUR+7624.53%2.08%Công nghệ Điện tử
Mua
FONDIAFONDIA OYJ
2.256.98 EUR+2.35%5.172K27.593M EUR4.30%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
2.107.54 EUR+5.31%86.385K45.06M EUR1.315.76 EUR+3392.91%2.65%Sản xuất Chế tạo
OKDAVORIOLA CORPORATION A
1.961.140 EUR−0.44%27.005K202.907M EUR−0.11 EUR−726.81%5.26%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
MODUMODULIGHT OYJ
1.930.785 EUR−6.88%150.114K33.454M EUR−0.28 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ETTEETTEPLAN OYJ
1.8412.95 EUR−1.89%1.958K324.501M EUR19.400.67 EUR−8.06%2.78%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
KHGKH GROUP PLC
1.740.719 EUR0.00%64.48K41.759M EUR−0.13 EUR−132.58%0.00%Tài chính
Mua
SCANFLSCANFIL PLC
1.748.26 EUR+2.61%50.95K537.489M EUR11.150.74 EUR+38.50%2.54%Công nghệ Điện tử
Mua
LOIHDELOIHDE OYJ
1.6213.50 EUR+4.65%3.41K77.783M EUR−0.11 EUR−211.16%1.11%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
1.583.01 EUR+2.73%94.787K236.086M EUR−0.26 EUR+6.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HKSAVHKSCAN OYJ A
1.510.690 EUR−1.85%30.283K66.995M EUR−0.29 EUR+60.20%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
FSKRSFISKARS CORPORATION
1.4915.98 EUR−1.96%13.128K1.287B EUR18.500.86 EUR−28.71%5.01%Khách hàng Lâu năm
Bán
INDERESINDERES OYJ
1.4418.65 EUR−1.58%1.406KTài chính
KNEBVKONE CORPORATION
1.3643.87 EUR−2.99%731.891K22.732B EUR24.581.78 EUR+19.33%3.99%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
1.3221.55 EUR−0.92%10.723K715.193M EUR6.453.34 EUR1.86%Tài chính
Sức mua mạnh
TOIVOTOIVO GROUP OYJ
1.291.010 EUR−2.42%10.958K59.125M EUR−0.08 EUR0.00%Tài chính
Mua
NETUMNETUM GROUP OYJ
1.292.59 EUR−0.38%3.08K33.117M EUR−0.05 EUR4.25%Dịch vụ Công nghệ
Bán
LEMONLEMONSOFT OYJ
1.276.98 EUR−4.12%2.325K129.563M EUR2.01%Dịch vụ Công nghệ
Bán
YITYIT CORPORATION
1.271.610 EUR+0.25%354.261K336.625M EUR121.970.01 EUR11.18%Tài chính
Bán
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
1.2715.40 EUR−0.32%4.57K54.368M EUR2.92%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ENENTOENENTO GROUP OYJ
1.2717.06 EUR−1.16%17.876K405.94M EUR23.280.73 EUR+1.47%5.86%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SAGCVSAGA FURS OYJ C
1.2611.40 EUR+0.44%1.661K40.321M EUR8.191.39 EUR−61.64%1.23%Bán Lẻ
FIFAXFIFAX ABP
1.220.1850 EUR0.00%7.141KCông nghiệp Chế biến
Bán
FORTUMFORTUM CORPORATION
1.2011.385 EUR−1.43%2.436M10.215B EUR−2.31 EUR+15.15%7.99%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
TTALOTERVEYSTALO PLC
1.197.20 EUR−0.83%43.775K909.407M EUR−0.33 EUR−272.75%3.89%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
1.1722.62 EUR−2.84%117.397K1.256B EUR37.220.61 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
RUSHRUSH FACTORY PLC
1.170.280 EUR0.00%3.096K661.023K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
NYABNYAB OYJ
1.150.469 EUR−3.30%70.156K331.423M EUR26.350.02 EUR+25.35%1.49%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
EEZYEEZY OYJ
1.151.125 EUR−2.60%24.978K28.178M EUR45.000.03 EUR−91.17%13.33%Dịch vụ Thương mại
Bán
METSAMETSA BOARD OYJ A
1.148.26 EUR0.00%2.175K2.514B EUR30.900.27 EUR−76.83%7.02%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
1.111.096 EUR0.00%36.279K66.199M EUR−0.30 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
VINCITVINCIT OYJ
1.092.65 EUR+1.15%16.276K44.294M EUR−0.17 EUR5.66%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ECOUPECOUP OYJ
1.091.650 EUR−0.90%3.237K14.633M EUR−0.22 EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
OPTOMEDOPTOMED PLC
1.083.595 EUR+2.71%47.07K63.511M EUR−0.28 EUR+28.57%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
1.070.0146 EUR−1.35%108.531K10.012M EUR−0.01 EUR+29.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
WETTERIWETTERI OYJ
1.050.502 EUR+0.40%49.987K74.403M EUR0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
FIA1SFINNAIR OYJ
1.040.0304 EUR−1.30%27.013M622.583M EUR1.120.03 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
1.022.85 EUR+0.35%3.231K110.109M EUR−0.16 EUR−125.56%1.40%Khách hàng Lâu năm
Bán
NORRHNORRHYDRO GROUP OYJ
1.011.690 EUR+0.30%9.933KSản xuất Chế tạo
Bán
ASUNTOASUNTOSALKKU OYJ
1.0072.0 EUR−2.04%14371.035M EUR−10.91 EUR2.92%Tài chính
Theo dõi
BIOBVBIOHIT OYJ B
0.991.915 EUR−1.03%16.261K28.943M EUR15.590.12 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
VAIASVAISALA CORPORATION A
0.9836.95 EUR−0.40%4.884K1.334B EUR27.521.34 EUR+8.28%1.95%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ADMCMADMICOM OYJ
0.9844.10 EUR+0.23%3.632K219.903M EUR31.211.41 EUR−9.39%2.95%Dịch vụ Công nghệ
Mua
OUT1VOUTOKUMPU OYJ
0.974.093 EUR0.00%1.146M1.852B EUR−0.28 EUR−111.96%6.11%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
0.971.295 EUR−1.89%3.815K26.108M EUR−0.32 EUR+75.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ASPOASPO PLC
0.965.87 EUR+0.51%9.759K183.485M EUR139.760.04 EUR−93.61%7.84%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
DUELLDUELL OYJ
0.960.0346 EUR0.00%527.384K35.934M EUR−0.01 EUR−179.31%0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
KESKOAKESKO CORPORATION A
0.9517.94 EUR+1.01%15.288K7.084B EUR14.391.25 EUR−18.92%6.02%Bán Lẻ
Theo dõi
TAALATAALERI OYJ
0.929.95 EUR+0.10%22.725K281.641M EUR12.580.79 EUR+11.91%4.52%Tài chính
Bán
ANORAANORA GROUP PLC
0.904.960 EUR+1.12%46.662K335.066M EUR−0.58 EUR−318.04%4.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KOJAMOKOJAMO PLC
0.9010.48 EUR+2.24%352.139K2.59B EUR−0.36 EUR+77.74%3.72%Tài chính
Theo dõi
VALMTVALMET CORPORATION
0.8924.44 EUR+0.95%346.732K4.5B EUR12.611.94 EUR+2.38%5.32%Sản xuất Chế tạo
Mua
AKTIAAKTIA BANK PLC
0.879.22 EUR+0.44%33.796K668.356M EUR7.911.16 EUR4.66%Tài chính
Mua
SANOMASANOMA CORPORATION
0.876.62 EUR−0.45%46.915K1.081B EUR339.490.02 EUR−95.82%5.59%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TITANTITANIUM OYJ
0.8715.00 EUR−0.33%3.518K155.34M EUR6.13%Tài chính
Bán
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
0.869.94 EUR+1.64%1.726K124.25M EUR87.580.11 EUR0.00%Tài chính
ESENSEENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
0.864.00 EUR−3.61%6.98K65.97M EUR−0.54 EUR−408.63%2.50%Dịch vụ Thương mại
Bán
CGCBVCARGOTEC OYJ
0.8362.50 EUR0.00%64.945K4.03B EUR11.655.36 EUR+1352.91%2.16%Vận chuyển
Mua
WRT1VWARTSILA CORPORATION
0.8214.480 EUR+1.29%638.444K8.544B EUR33.200.44 EUR1.80%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NOKIANOKIA CORPORATION
0.813.2665 EUR+0.21%7.684M18.203B EUR27.660.12 EUR−84.28%3.67%Công nghệ Điện tử
Mua
NESTENESTE CORPORATION
0.8125.43 EUR+0.24%980.589K19.529B EUR13.631.87 EUR−24.12%4.01%Năng lượng Mỏ
Mua
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
0.812.94 EUR−0.34%2.099K33.117M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SOLTEQSOLTEQ OYJ
0.800.682 EUR−2.43%8.175K13.228M EUR−0.28 EUR+0.43%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
0.773.40 EUR0.00%5.643K88.215M EUR−0.48 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DETECDETECTION TECHNOLOGY OYJ
0.7713.80 EUR0.00%1.177K202.252M EUR36.770.38 EUR−40.65%1.45%Công nghệ Điện tử
Mua
BETOLARBETOLAR OYJ
0.761.085 EUR+3.33%3.682K21.274M EUR−0.67 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
OLVASOLVI PLC A
0.7630.95 EUR+0.32%7.48K641.062M EUR16.711.85 EUR+380.94%3.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SRV1VSRV GROUP PLC
0.743.72 EUR0.00%2.864K59.966M EUR−0.89 EUR+90.98%0.00%Tài chính
Bán
TAMTRONTAMTRON GROUP OYJ
0.744.98 EUR+1.43%2.644KVận chuyển
Mua
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
0.7230.95 EUR+0.06%710.279K16.506B EUR42.540.73 EUR−74.56%4.85%Công nghiệp Chế biến
Mua
HUH1VHUHTAMAKI OYJ
0.7236.57 EUR+0.72%128.738K3.817B EUR18.521.97 EUR−25.36%2.73%Công nghiệp Chế biến
Mua
STOCKASTOCKMANN PLC
0.722.985 EUR+1.88%124.907K474.684M EUR9.240.32 EUR−50.85%0.00%Bán Lẻ
Mua
ADMINADMINISTER OYJ
0.712.41 EUR0.00%2.391K34.593M EUR−0.14 EUR2.07%Dịch vụ Thương mại
Mua
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
0.6921.78 EUR+1.02%158.257K2.579B EUR15.011.45 EUR−8.64%6.66%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CONSTICONSTI PLC
0.6910.10 EUR+1.00%2.085K78.513M EUR9.101.11 EUR+5.23%5.94%Khách hàng Lâu năm
Mua
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
0.691.195 EUR−2.45%67.543K93.285M EUR6.520.18 EUR+20.98%1.34%Công nghiệp Chế biến
Mua
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
0.680.2935 EUR−1.51%322.776K89.242M EUR7.740.04 EUR−0.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
HARVIAHARVIA PLC
0.6733.52 EUR+0.78%26.883K626.394M EUR27.171.23 EUR−14.38%1.91%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
FODELIAFODELIA OYJ
0.664.92 EUR−1.40%1.363K39.794M EUR1.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
0.660.530 EUR+1.53%19.867K11.235M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
KCRKONECRANES PLC
0.6648.25 EUR+1.37%101.649K3.818B EUR13.873.48 EUR+96.28%2.59%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
VERKVERKKOKAUPPA.COM OYJ
0.652.385 EUR+2.14%9.796K107.388M EUR52.190.05 EUR+552.86%10.31%Bán Lẻ
Theo dõi
TNOMTALENOM OYJ
0.655.33 EUR+1.14%19.469K242.398M EUR3.38%Dịch vụ Thương mại
Bán
MERUSMERUS POWER OYJ
0.654.54 EUR−3.40%1.405K34.708M EUR−0.10 EUR+31.45%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
PON1VPONSSE OYJ 1
0.6423.90 EUR+2.14%2.015K669.195M EUR35.510.67 EUR−49.24%2.51%Sản xuất Chế tạo
Mua
PAMPALOENDOMINES FINLAND OYJ
0.645.80 EUR−1.69%4.229K56.813M EUR−0.71 EUR+85.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
MANTAMANDATUM OYJ
0.624.0100 EUR−1.22%828.493K2.012B EUR0.00%Tài chính
Theo dõi
ELISAELISA CORPORATION
0.6142.04 EUR+0.91%225.543K6.734B EUR17.982.34 EUR+0.21%5.11%Truyền thông
Theo dõi
TYRESNOKIAN TYRES PLC
0.618.472 EUR+0.43%327.486K1.171B EUR6.49%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi