Chứng khoán Phần LanCổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường

Điều đáng chú ý về những điều bất thường là chúng thường khá dễ nhận thấy. Chứng khoán Phần Lan hiện có khối lượng giao dịch khác thường - cả tăng và giảm - đều được thu thập trong danh sách này, vì vậy bạn có thể theo dõi những gì đang bắt đầu thay đổi, rất lâu trước khi các diễn đàn bắt đầu thảo luận về nó.

Ticker
Rel Vol at Time
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
17.674.720EUR2.50%0.115EUR
Mua
440.614K2.08M167.906MEUR1.697KDịch vụ Công nghệ
LEMONLEMONSOFT OYJ
7.698.79EUR−8.15%−0.78EUR
Bán Mạnh
7.578K66.611K161.678MEUR93.460.10EUR153Dịch vụ Công nghệ
PARTNE1PARTNERA OYJ
5.620.880EUR2.33%0.020EUR
Mua
33.995K29.916K31.822MEUR−0.16EUR309Tài chính
ENEDOENEDO PLC
4.480.260EUR1.96%0.005EUR
Mua
48.279K12.553K17.798MEUR−0.08EUR330Công nghệ Điện tử
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
4.085.00EUR−1.96%−0.10EUR
Bán Mạnh
3.677K18.385K31.324MEUR−0.02EURTài chính
PUMUPUNAMUSTA MEDIA OYJ
4.084.80EUR−0.83%−0.04EUR
Bán
1.15K5.52K60.083MEUR−0.03EUR624Dịch vụ Khách hàng
EFECTEEFECTE PLC
3.829.18EUR2.23%0.20EUR
Mua
15.334K140.766K58.451MEUR83.300.11EUR125Dịch vụ Công nghệ
EEZYEEZY OYJ
3.323.30EUR−0.90%−0.03EUR
Bán
28.521K94.119K82.654MEUR11.680.29EURDịch vụ Thương mại
PON1VPONSSE OYJ 1
3.2826.55EUR−1.67%−0.45EUR
Bán
7.514K199.497K743.394MEUR18.531.46EUR2.072KSản xuất Chế tạo
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
3.111.830EUR1.67%0.030EUR
Mua
43.18K79.019K72.583MEUR123Dịch vụ Công nghệ
PNA1VPANOSTAJA OYJ
2.900.612EUR−0.65%−0.004EUR
Bán
19.314K11.82K32.168MEUR6.010.10EUR1.229KTài chính
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
2.301.162EUR−0.51%−0.006EUR
Bán
110.076K127.908K70.116MEUR−0.25EUR71Dịch vụ Thương mại
RAIKVRAISIO PLC K
1.952.10EUR2.94%0.06EUR
Mua
12.355K25.946K319.344MEUR0.02EUR388Công nghiệp Chế biến
FSECUREF-SECURE OYJ
1.943.050EUR−2.09%−0.065EUR
Mua
135.291K412.638K532.307MEURDịch vụ Công nghệ
BETOLARBETOLAR OYJ
1.652.850EUR1.60%0.045EUR
Bán
16.746K47.726K49.438MEURDịch vụ Thương mại
TRH1VTRAINERS´ HOUSE PLC
1.645.58EUR2.57%0.14EUR
Mua
1.454K8.113K11.985MEUR126Dịch vụ Thương mại
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
1.640.0998EUR4.18%0.0040EUR
Mua
65.27K6.514K10.029MEUR−0.01EURTài chính
WITHWITHSECURE CORPORATION
1.631.534EUR1.52%0.023EUR
Bán
664.407K1.019M267.203MEUR−0.09EUR1.656KDịch vụ Công nghệ
GOFOREGOFORE PLC
1.5323.10EUR2.90%0.65EUR
Sức mua mạnh
5.909K136.498K358.192MEUR852Dịch vụ Công nghệ
SOLWERSSOLWERS OYJ
1.444.63EUR0.87%0.04EUR
Bán
1.64K7.593K40.998MEUR16.450.28EUR571Dịch vụ Công nghiệp
RELAISRELAIS GROUP OYJ
1.4410.75EUR0.94%0.10EUR
Theo dõi
12.814K137.751K194.922MEUR45.090.25EUR950Dịch vụ Phân phối
HUH1VHUHTAMAKI OYJ
1.4236.56EUR1.16%0.42EUR
Mua
199.375K7.289M3.816BEUR13.582.66EUR19.564KCông nghiệp Chế biến
MARASMARTELA OYJ A
1.382.44EUR−0.41%−0.01EUR
Bán
5.603K13.671K10.996MEUR6.330.39EUR400Sản xuất Chế tạo
FSKRSFISKARS CORPORATION
1.3716.04EUR2.17%0.34EUR
Mua
25.676K411.843K1.292BEUR12.151.29EUR6.69KKhách hàng Lâu năm
HARVIAHARVIA PLC
1.3618.99EUR5.85%1.05EUR
Mua
127.418K2.42M354.87MEUR10.811.67EUR824Khách hàng Lâu năm
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
1.241.710EUR1.48%0.025EUR
Bán
51.9K88.749K28.92MEUR−0.90EUR13Công nghệ Sức khỏe
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
1.204.985EUR2.78%0.135EUR
Theo dõi
6.111K30.463K192.594MEUR19.060.25EUR1.757KKhách hàng Lâu năm
ILKKA1ILKKA OYJ 1
1.204.52EUR0.00%0.00EUR
Bán
5402.441K76.097MEUR23.860.19EUR469Dịch vụ Khách hàng
MERUSMERUS POWER OYJ
1.194.420EUR−0.23%−0.010EUR
Bán
8.691K38.414K33.791MEURCông nghệ Điện tử
VINCITVINCIT OYJ
1.184.595EUR2.11%0.095EUR
Mua
8.222K37.78K76.262MEUR0.21EUR579Dịch vụ Công nghệ
ORTHEXORTHEX PLC
1.145.88EUR−0.34%−0.02EUR
Mua
16.629K97.779K104.422MEUR0.16EUR314Khách hàng Lâu năm
YITYIT CORPORATION
1.072.696EUR−1.61%−0.044EUR
Bán
238.075K641.85K563.689MEUR−2.00EUR6.803KTài chính
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
1.0523.30EUR−4.51%−1.10EUR
Mua
27.124K631.989K313.352MEUR40.780.64EUR294Dịch vụ Công nghệ
VALMTVALMET CORPORATION
1.0124.92EUR−0.52%−0.13EUR
Theo dõi
421.312K10.499M4.589BEUR13.151.91EUR14.246KSản xuất Chế tạo
PURMOPURMO GROUP OYJ C
1.019.16EUR0.00%0.00EUR
Bán Mạnh
6.853K62.773K390.93MEUR−1.09EUR3.471KDịch vụ Công nghiệp
EVLIEVLI OYJ
1.0115.50EUR0.98%0.15EUR
Bán
3.677K56.994K370.288MEUR12.551.24EUR283Tài chính
AFAGRAFARAK GROUP SE
1.000.340EUR1.49%0.005EUR
Bán
282.05K95.897K88.729MEUR2.430.14EUR503Khoáng sản phi năng lượng
TOIVOTOIVO GROUP OYJ
0.991.510EUR−2.58%−0.040EUR
Bán
21.868K33.021K83.029MEUR28Tài chính
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
0.9914.90EUR0.34%0.05EUR
Sức mua mạnh
5.311K79.134K121.138MEUR16.750.89EUR885Dịch vụ Công nghệ
DUELLDUELL OYJ
0.982.050EUR−1.91%−0.040EUR
Theo dõi
429.109K879.673K52.182MEUR27.570.08EUR232Dịch vụ Phân phối
ATRAVATRIA PLC A
0.989.30EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
5.896K54.833K262.033MEUR6.211.50EURDịch vụ Phân phối
APETITAPETIT PLC
0.9610.15EUR0.50%0.05EUR
Bán
2.07K21.011K63.299MEUR0.66EUR337Hàng tiêu dùng không lâu bền
GLA1VGLASTON CORPORATION
0.950.890EUR0.00%0.000EUR
Bán
22.638K20.148K75.018MEUR39.560.02EUR750Công nghiệp Chế biến
TOKMANTOKMANNI GROUP OYJ
0.9313.46EUR1.51%0.20EUR
Mua
76.018K1.023M791.308MEUR11.401.16EUR4.105KBán Lẻ
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
0.9336.1EUR1.12%0.4EUR
Mua
52018.772K545.541MEUR15.412.32EUR948Tài chính
KOJAMOKOJAMO PLC
0.9314.72EUR−1.27%−0.19EUR
Theo dõi
208.645K3.071M3.638BEUR5.052.95EUR325Tài chính
DOV1VDOVRE GROUP PLC
0.910.600EUR−1.64%−0.010EUR
Bán Mạnh
70.767K42.46K63.432MEUR13.560.05EUR865Dịch vụ Thương mại
SIEVISIEVI CAPITAL PLC
0.891.196EUR−0.33%−0.004EUR
Mua
30.224K36.148K69.462MEUR22.470.05EURTài chính
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
0.8914.35EUR3.61%0.50EUR
Mua
1.019K14.623K50.661MEURDịch vụ Khách hàng
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
0.8918.76EUR1.30%0.24EUR
Bán
30.422K570.717K563.974MEUR10.251.82EUR344Tài chính
KESKOAKESKO CORPORATION A
0.8520.55EUR−1.20%−0.25EUR
Theo dõi
9.45K194.197K8.293BEUR13.121.59EUR17.402KBán Lẻ
FORTUMFORTUM CORPORATION
0.8514.835EUR1.85%0.270EUR
Mua
1.24M18.399M13.178BEUR−1.09EUR19.796KCông ty dịch vụ công cộng
NORRHNORRHYDRO GROUP OYJ
0.843.350EUR−0.30%−0.010EUR
Mua
12.979K43.48KSản xuất Chế tạo
SRV1VSRV GROUP PLC
0.814.10EUR0.99%0.04EUR
Theo dõi
12.91K52.931K66.091MEUR−11.19EUR944Tài chính
NESTENESTE CORPORATION
0.8147.77EUR0.93%0.44EUR
Mua
482.379K23.043M36.686BEUR19.852.38EUR4.845KNăng lượng Mỏ
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
0.794.25EUR1.19%0.05EUR
Mua
3.304K14.042K24.956MEUR7.960.53EUR186Khách hàng Lâu năm
SAMPOSAMPO PLC A
0.7948.07EUR−0.02%−0.01EUR
Mua
595.742K28.637M25.682BEUR4.06EUR13.34KTài chính
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
0.783.200EUR−0.93%−0.030EUR
Mua
13.056K41.779K250.765MEUR−0.29EUR125Công nghệ Sức khỏe
FONDIAFONDIA OYJ
0.787.04EUR−0.28%−0.02EUR
Mua
8916.273K27.83MEUR0.12EUR171Dịch vụ Thương mại
KCRKONECRANES PLC
0.7828.36EUR−0.35%−0.10EUR
Mua
135.434K3.841M2.244BEUR16.461.73EUR16.573KSản xuất Chế tạo
SOLTEQSOLTEQ OYJ
0.761.390EUR1.46%0.020EUR
Mua
12.959K18.013K26.961MEUR−0.16EUR648Công nghệ Điện tử
CTY1SCITYCON OYJ
0.746.460EUR0.08%0.005EUR
Mua
221.445K1.431M1.085BEUR9.800.67EUR251Tài chính
NOKIANOKIA CORPORATION
0.744.6855EUR0.20%0.0095EUR
Mua
7.14M33.455M26.498BEUR15.020.32EURCông nghệ Điện tử
LAPWALLLAPWALL OYJ
0.733.405EUR−0.44%−0.015EUR
Mua
2.424K8.254K48.439MEUR112Khoáng sản phi năng lượng
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
0.7234.69EUR0.38%0.13EUR
Mua
611.387K21.209M18.501BEUR13.542.55EUR16.966KCông nghiệp Chế biến
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
0.721.225EUR−1.61%−0.020EUR
Bán Mạnh
3.699K4.531K12.184MEUR−0.44EUR20Công nghệ Sức khỏe
OUT1VOUTOKUMPU OYJ
0.724.683EUR0.36%0.017EUR
Mua
1.027M4.808M2.119BEUR2.322.17EUR9.096KKhoáng sản phi năng lượng
METSAMETSA BOARD OYJ A
0.719.64EUR0.42%0.04EUR
Mua
1.717K16.552K2.996BEUR8.461.14EUR2.389KCông nghiệp Chế biến
KREATEKREATE GROUP PLC
0.718.97EUR−0.33%−0.03EUR
Mua
3.33K29.87K79.786MEUR385Dịch vụ Công nghiệp
FIA1SFINNAIR OYJ
0.700.4500EUR−3.43%−0.0160EUR
Bán
1.403M631.437K632.684MEUR−0.44EUR5.325KVận chuyển
TYRESNOKIAN TYRES PLC
0.7010.575EUR1.59%0.165EUR
Bán
439.324K4.646M1.462BEUR−0.89EUR4.915KKhách hàng Lâu năm
ROVIOROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION
0.706.030EUR0.58%0.035EUR
Mua
100.189K604.14K453.746MEUR15.630.39EUR496Dịch vụ Công nghệ
STOCKASTOCKMANN PLC
0.701.882EUR−1.26%−0.024EUR
Bán Mạnh
247.073K464.991K293.367MEUR2.470.77EUR5.833KBán Lẻ
SPRINGSPRINGVEST OYJ
0.704.25EUR−7.21%−0.33EUR
Bán
1.805K7.671K23.371MEUR0.07EUR27Tài chính
ENENTOENENTO GROUP OYJ
0.6821.70EUR−0.69%−0.15EUR
Theo dõi
2.415K52.406K521.556MEUR21.361.02EUR449Dịch vụ Thương mại
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
0.670.6085EUR0.75%0.0045EUR
Mua
160.893K97.903K185.022MEUR13.480.04EUR750Dịch vụ Công nghệ
VAIASVAISALA CORPORATION A
0.6539.90EUR0.50%0.20EUR
Mua
2.561K102.184K1.44BEUR32.961.21EUR1.979KCông nghệ Điện tử
CONSTICONSTI PLC
0.6410.00EUR2.04%0.20EUR
Sức mua mạnh
1.114K11.14K77.345MEUR11.080.91EUR961Khách hàng Lâu năm
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
0.6426.14EUR−0.53%−0.14EUR
Mua
91.36K2.388M3.095BEUR15.391.71EUR24.389KDịch vụ Công nghệ
LEHTOLEHTO GROUP OYJ
0.640.2360EUR−0.21%−0.0005EUR
Bán
73.186K17.272K20.57MEUR−0.58EUR1.042KDịch vụ Công nghiệp
QTCOMQT GROUP OYJ
0.6447.55EUR−1.98%−0.96EUR
Bán
86.599K4.118M1.193BEUR46.041.08EUR496Dịch vụ Công nghệ
ASPOASPO PLC
0.638.42EUR−1.75%−0.15EUR
Mua
3.85K32.417K263.193MEUR8.471.01EUR950Dịch vụ Phân phối
DIGIADIGIA PLC
0.636.14EUR−1.13%−0.07EUR
Bán
4.294K26.365K163.62MEUR14.570.43EUR1.339KDịch vụ Công nghệ
UPONORUPONOR OYJ
0.6115.01EUR1.28%0.19EUR
Mua
38.627K579.791K1.097BEUR10.461.42EUR4.234KSản xuất Chế tạo
ETTEETTEPLAN OYJ
0.6014.60EUR−1.02%−0.15EUR
Mua
6789.899K365.846MEUR21.520.69EUR3.629KDịch vụ Công nghiệp
VERKVERKKOKAUPPA.COM OYJ
0.563.025EUR−0.33%−0.010EUR
Bán Mạnh
15.473K46.806K136.205MEUR35.830.08EUR825Bán Lẻ
VALOEVALOE OYJ
0.560.0491EUR−5.03%−0.0026EUR
Bán Mạnh
447.862K21.99K18.76MEUR−0.02EUR52Công nghệ Điện tử
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
0.550.0220EUR0.00%0.0000EUR
Bán
33.01K72614.845MEUR−0.01EUR165Dịch vụ Công nghệ
KNEBVKONE CORPORATION
0.5547.63EUR−0.02%−0.01EUR
Mua
454.715K21.658M24.68BEUR31.741.50EUR62.72KSản xuất Chế tạo
ELISAELISA CORPORATION
0.5550.60EUR0.00%0.00EUR
Mua
94.985K4.806M8.105BEUR22.282.27EUR5.371KTruyền thông
AKTIAAKTIA BANK PLC
0.5410.10EUR1.61%0.16EUR
Sức mua mạnh
23.719K239.562K727.988MEUR12.450.80EUR957Tài chính
LOIHDELOIHDE OYJ
0.5412.25EUR2.08%0.25EUR
Mua
5106.248K69.559MEUR−0.38EURDịch vụ Công nghệ
TNOMTALENOM OYJ
0.549.21EUR−1.50%−0.14EUR
Bán
4.863K44.788K412.201MEUR0.27EUR1.047KDịch vụ Thương mại
ESENSEENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
0.526.09EUR0.66%0.04EUR
Mua
2.498K15.213K100.44MEUR31.590.19EURDịch vụ Công nghiệp
TITANTITANIUM OYJ
0.5214.50EUR0.00%0.00EUR
Mua
1.236K17.922K149.075MEUR1.09EUR66Tài chính
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
0.5121.66EUR−1.55%−0.34EUR
Mua
37.237K806.553K1.203BEUR136Công nghệ Điện tử
CAPMANCAPMAN PLC
0.512.590EUR0.39%0.010EUR
Mua
46.712K120.984K409.294MEUR9.340.28EUR160Tài chính
MUSTIMUSTI GROUP PLC
0.5016.12EUR0.12%0.02EUR
Bán
36.75K592.41K536.658MEUR24.230.67EUR1.587KBán Lẻ
BRETECBIORETEC OY
0.491.520EUR−0.98%−0.015EUR
Bán
3.783K5.75KCông nghệ Sức khỏe
SPINNSPINNOVA OYJ
0.497.640EUR3.31%0.245EUR
Sức mua mạnh
91.837K701.635K392.58MEUR64Công nghiệp Chế biến