Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Phần Lan

Cổ phiếu Phần Lan có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
0.0152 EUR+1.33%212.436K4.4810.286M EUR−0.01 EUR+29.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FIA1SFINNAIR OYJ
0.0308 EUR−0.32%19.547M0.48632.823M EUR1.130.03 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
DUELLDUELL OYJ
0.0340 EUR−1.16%175.804K0.2335.726M EUR−0.01 EUR−179.31%0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
0.0798 EUR−3.39%4.967K0.1113.266M EUR−0.03 EUR+28.72%0.00%Tài chính
PALLASPALLAS AIR OYJ
0.1280 EUR−5.19%7850.771.376M EUR−0.47 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
ALISAALISA PANKKI OYJ
0.1896 EUR−0.21%27.895K0.5216.735M EUR63.200.00 EUR0.00%Tài chính
Bán
FIFAXFIFAX ABP
0.1930 EUR−3.26%5.16K0.81Công nghiệp Chế biến
Bán
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
0.2875 EUR−1.71%875.912K2.4688.938M EUR7.590.04 EUR−0.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
RUSHRUSH FACTORY PLC
0.290 EUR−3.33%2.245K0.73708.239K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
AFAGRAFARAK GROUP SE
0.3360 EUR−3.03%125.86K0.6290.425M EUR8.480.04 EUR+8.20%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DOV1VDOVRE GROUP PLC
0.406 EUR+0.74%46.323K0.6342.605M EUR10.570.04 EUR+10.03%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PNA1VPANOSTAJA OYJ
0.410 EUR−0.97%2.644K0.3121.761M EUR−0.05 EUR−65.15%7.25%Tài chính
Bán
QPR1VQPR SOFTWARE PLC
0.430 EUR+0.47%8.042K0.156.847M EUR−0.05 EUR+72.30%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
WETTERIWETTERI OYJ
0.454 EUR−2.99%140.426K12.8569.364M EUR0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
TULAVTULIKIVI OYJ A
0.4800 EUR−1.94%67.59K1.2728.337M EUR5.010.10 EUR+91.04%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
NYABNYAB OYJ
0.496 EUR+1.43%37.547K0.64345.556M EUR14.130.04 EUR1.43%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
0.584 EUR+3.55%31.68K0.9311.955M EUR−0.29 EUR+8.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
PARTNE1PARTNERA OYJ
0.600 EUR−1.32%1.613K0.2621.986M EUR−0.02 EUR0.00%Tài chính
Mua
HKSAVHKSCAN OYJ A
0.707 EUR0.00%16.303K0.4268.645M EUR−0.29 EUR+60.20%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
SOLTEQSOLTEQ OYJ
0.713 EUR−3.65%19.067K1.2214.353M EUR−0.28 EUR+0.43%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
KHGKH GROUP PLC
0.727 EUR−0.68%30.612K0.7942.514M EUR−0.13 EUR−132.58%0.00%Tài chính
Mua
GLA1VGLASTON CORPORATION
0.820 EUR+0.24%10.034K0.2168.949M EUR4.89%Công nghiệp Chế biến
Mua
MODUMODULIGHT OYJ
0.861 EUR+1.29%114.529K2.0436.224M EUR−0.28 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TOIVOTOIVO GROUP OYJ
0.990 EUR−1.00%8.46K1.0858.54M EUR19.680.05 EUR0.00%Tài chính
Mua
BETOLARBETOLAR OYJ
1.060 EUR−4.07%9600.1721.666M EUR−0.67 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
WITHWITHSECURE CORPORATION
1.066 EUR−2.11%310.184K1.46189.771M EUR−0.23 EUR−59.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
1.100 EUR0.00%31.536K1.0366.441M EUR−0.30 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
1.140 EUR−0.87%31.15K0.8489.772M EUR72.610.02 EUR1.39%Công nghiệp Chế biến
Mua
OKDAVORIOLA CORPORATION A
1.155 EUR+1.32%33.012K2.42201.375M EUR−0.11 EUR−726.81%5.26%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
EEZYEEZY OYJ
1.205 EUR−1.23%18.826K0.8330.557M EUR48.200.03 EUR−91.17%12.30%Dịch vụ Thương mại
Bán
IFA1VINNOFACTOR PLC
1.325 EUR+0.38%10.921K0.2547.974M EUR13.980.09 EUR+4.06%4.55%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
1.340 EUR−4.29%6.961K1.8628.225M EUR−0.32 EUR+75.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
1.350 EUR−3.23%65.113K1.1756.727M EUR−0.07 EUR+34.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MARASMARTELA OYJ A
1.390 EUR−2.80%670.016.521M EUR−0.44 EUR−164.65%6.99%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
ROBITROBIT OYJ
1.525 EUR−5.28%11.731K0.4233.919M EUR−0.14 EUR−468.89%1.24%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
YITYIT CORPORATION
1.581 EUR−1.00%342.537K1.00333.906M EUR119.770.01 EUR11.27%Tài chính
Bán
NORRHNORRHYDRO GROUP OYJ
1.620 EUR−7.43%7.941K0.79Sản xuất Chế tạo
Bán
WITTEDWITTED MEGACORP OYJ
1.725 EUR+1.47%4.064K0.43Dịch vụ Công nghệ
Mua
FSECUREF-SECURE OYJ
1.726 EUR−3.47%202.054K1.00312.316M EUR13.480.13 EUR−26.10%3.91%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ECOUPECOUP OYJ
1.795 EUR−0.28%2.513K1.6115.963M EUR−0.22 EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
BIOBVBIOHIT OYJ B
1.950 EUR−0.26%17.563K0.6529.547M EUR15.880.12 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CAPMANCAPMAN PLC
1.956 EUR0.00%128.884K0.91310.658M EUR244.500.01 EUR−96.78%8.69%Tài chính
Mua
EXL1VEXEL COMPOSITES PLC
2.05 EUR−2.84%14.651K0.8124.969M EUR−0.77 EUR−638.23%9.48%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SPINNSPINNOVA OYJ
2.065 EUR−8.83%75.043K4.11118.298M EUR−0.33 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
RAIKVRAISIO PLC K
2.12 EUR+0.47%10.05K1.18298.426M EUR20.350.10 EUR+240.52%3.79%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PIIPPOPIIPPO OYJ
2.14 EUR−1.83%3234.192.818M EUR−1.60 EUR−1225.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
BRETECBIORETEC OY
2.28 EUR+2.24%8.622K0.2542.675M EUR−0.20 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LAMORLAMOR CORPORATION OYJ
2.31 EUR0.00%6.314K1.1463.531M EUR24.650.09 EUR−27.02%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
2.37 EUR+3.04%5.221K0.8622.339M EUR23.080.10 EUR−35.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NXTMHNEXSTIM OYJ
2.40 EUR−3.23%3.657K0.7916.779M EUR−0.50 EUR+28.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VERKVERKKOKAUPPA.COM OYJ
2.420 EUR−0.21%2.698K0.01109.189M EUR52.950.05 EUR+552.86%10.14%Bán Lẻ
Theo dõi
WUF1VWULFF GROUP PLC
2.43 EUR−0.82%3.779K0.5616.587M EUR7.910.31 EUR−31.08%5.71%Dịch vụ Phân phối
Mua
ADMINADMINISTER OYJ
2.46 EUR+4.24%10.0033.876M EUR−0.14 EUR2.12%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
NETUMNETUM GROUP OYJ
2.60 EUR+1.56%4.724K1.8032.733M EUR−0.05 EUR4.30%Dịch vụ Công nghệ
Bán
VINCITVINCIT OYJ
2.61 EUR−0.38%13.502K0.8443.792M EUR−0.17 EUR5.73%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
2.70 EUR−1.10%4.116K1.08105.473M EUR−0.16 EUR−125.56%1.47%Khách hàng Lâu năm
Bán
TLT1VTELESTE CORPORATION
2.70 EUR+7.14%26.71K9.5045.908M EUR−0.00 EUR+98.75%0.00%Truyền thông
Bán
SUY1VSUOMINEN OYJ
2.72 EUR0.00%4600.13156.739M EUR−0.22 EUR+10.07%3.68%Công nghiệp Chế biến
Bán
PUMUPUNAMUSTA MEDIA OYJ
2.84 EUR+1.43%110.0935.049M EUR−0.45 EUR−193.16%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
2.85 EUR−0.35%87.001K7.69102.254M EUR11.490.25 EUR3.50%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
2.98 EUR+0.68%2.153K0.5316.494M EUR−0.03 EUR−104.98%8.45%Khách hàng Lâu năm
Bán
LAPWALLLAPWALL OYJ
2.99 EUR−0.33%16.641K1.0943.577M EUR6.33%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
STOCKASTOCKMANN PLC
2.990 EUR−0.83%228.451K1.11479.454M EUR9.290.32 EUR−51.02%0.00%Bán Lẻ
Mua
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
2.99 EUR+1.36%43.322K0.58231.38M EUR−0.27 EUR+7.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
3.09 EUR+3.00%7.466K0.9620.524M EUR−0.04 EUR−106.30%7.00%Công nghệ Điện tử
Bán
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
3.21 EUR+1.26%4.458K2.1635.708M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NOKIANOKIA CORPORATION
3.2340 EUR−1.25%6.106M0.7618.25B EUR27.900.12 EUR−84.57%3.66%Công nghệ Điện tử
Mua
OPTOMEDOPTOMED PLC
3.285 EUR−4.37%38.913K0.7460.684M EUR−0.28 EUR+28.57%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
TRH1VTRAINERS´ HOUSE PLC
3.34 EUR+2.77%6530.386.98M EUR−0.04 EUR−115.79%14.46%Dịch vụ Thương mại
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
3.42 EUR−1.44%9.643K0.9190.031M EUR−0.48 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ILKKA1ILKKA OYJ 1
3.52 EUR−2.76%3100.5068.445M EUR18.620.19 EUR+565.49%8.29%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SRV1VSRV GROUP PLC
3.66 EUR+1.10%12.255K3.2658.354M EUR−0.89 EUR+90.98%0.00%Tài chính
Bán
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
3.74 EUR−0.27%5.302K1.0130.478M EUR0.80%Tài chính
Mua
MANTAMANDATUM OYJ
3.9570 EUR−0.62%1.223M0.211.998B EUR0.00%Tài chính
Theo dõi
ESENSEENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
3.98 EUR+1.79%2.497K0.2664.486M EUR−0.43 EUR−325.85%2.56%Dịch vụ Thương mại
Bán
CTY1SCITYCON OYJ
4.004 EUR−0.65%886.798K1.51693.137M EUR−0.70 EUR−983.80%12.41%Tài chính
Bán Mạnh
KELASKESLA OYJ A
4.07 EUR+0.49%2411.2413.915M EUR17.320.24 EUR+0.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
OUT1VOUTOKUMPU OYJ
4.099 EUR+0.89%1.815M1.591.839B EUR−0.28 EUR−111.96%6.15%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SOLWERSSOLWERS OYJ
4.10 EUR+0.99%1.974K0.5940.382M EUR12.660.32 EUR1.80%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BITTIBITTIUM CORPORATION
4.235 EUR−0.47%28.2K2.21151.913M EUR−0.15 EUR−262.84%1.18%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TAMTRONTAMTRON GROUP OYJ
4.67 EUR−1.27%2.779K0.82Vận chuyển
Mua
ANORAANORA GROUP PLC
4.705 EUR−1.88%41.055K0.43323.92M EUR−0.58 EUR−318.04%4.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MERUSMERUS POWER OYJ
4.82 EUR−0.41%3140.0637.002M EUR−0.10 EUR+31.45%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
SPRINGSPRINGVEST OYJ
4.90 EUR−3.54%4.867K0.7927.935M EUR64.220.08 EUR5.91%Tài chính
Bán
FODELIAFODELIA OYJ
4.97 EUR−0.40%2.431K1.0940.361M EUR1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KAMUXKAMUX CORPORATION
5.170 EUR+0.98%25.18K0.79204.703M EUR28.310.18 EUR−59.65%2.93%Bán Lẻ
Mua
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
5.22 EUR+0.38%2800.1332.577M EUR9.450.55 EUR+9.60%5.96%Tài chính
Mua
DIGIADIGIA PLC
5.32 EUR−0.75%2.319K0.48142.834M EUR14.380.37 EUR−15.79%3.17%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TNOMTALENOM OYJ
5.42 EUR−1.28%57.874K2.92249.674M EUR3.28%Dịch vụ Thương mại
Bán
ASPOASPO PLC
5.88 EUR−0.34%8.591K0.72184.423M EUR140.000.04 EUR−93.61%7.80%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
PAMPALOENDOMINES FINLAND OYJ
5.95 EUR+0.85%6.94K0.6757.792M EUR−0.71 EUR+85.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
ORTHEXORTHEX PLC
6.05 EUR+0.83%3.735K0.88106.553M EUR21.010.29 EUR+83.26%1.83%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SANOMASANOMA CORPORATION
6.69 EUR0.00%42.139K0.681.092B EUR343.080.02 EUR−95.82%5.53%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
FONDIAFONDIA OYJ
6.86 EUR+0.29%2.298K0.9727.039M EUR4.39%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PURMOPURMO GROUP OYJ C
6.90 EUR+2.37%14.074K2.62287.649M EUR−0.30 EUR−193.50%6.68%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
LEMONLEMONSOFT OYJ
7.10 EUR−0.84%2.52K0.79132.904M EUR1.96%Dịch vụ Công nghệ
Bán
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
7.10 EUR+2.31%70.96K2.4141.474M EUR1.235.76 EUR+3392.91%2.88%Sản xuất Chế tạo
PIHLISPIHLAJALINNA OYJ
7.20 EUR−1.50%142.312K1.81165.164M EUR15.770.46 EUR−28.89%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
KREATEKREATE GROUP PLC
7.32 EUR−1.61%2.219K1.2866.177M EUR17.610.42 EUR−35.14%6.18%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
TTALOTERVEYSTALO PLC
7.43 EUR−1.07%45.486K1.08948.562M EUR−0.33 EUR−272.75%3.73%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua