All-Star Chứng khoán Phần Lan (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Phần Lan này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NIXUNIXU OYJ
+114.75%13.10 EUR−1.13%100.0899.238M EUR−0.04 EUR+68.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
UPONORUPONOR OYJ
+92.55%28.44 EUR−0.21%2080.012.083B EUR27.611.03 EUR−27.26%2.42%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
MUSTIMUSTI GROUP PLC
+68.95%26.34 EUR+28.74%601.109K11.27681.143M EUR33.450.79 EUR+18.51%2.44%Bán Lẻ
Mua
PUUILOPUUILO PLC
+61.78%8.445 EUR+0.18%23.027K0.24714.67M EUR18.740.45 EUR+35.97%4.03%Bán Lẻ
Mua
WRT1VWARTSILA CORPORATION
+57.63%12.670 EUR+2.63%482.855K0.697.284B EUR39.100.32 EUR2.11%Sản xuất Chế tạo
Mua
VIK1VVIKING LINE ABP
+55.79%18.85 EUR+0.27%1.126K1.37324.864M EUR6.772.78 EUR+306.96%2.13%Dịch vụ Khách hàng
ROVIOROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION
+55.10%9.205 EUR0.00%970.07692.659M EUR30.570.30 EUR−21.51%1.41%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BRETECBIORETEC OY
+42.11%2.16 EUR0.00%10.582K1.1941.336M EUR−0.20 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
STOCKASTOCKMANN PLC
+40.25%2.575 EUR+0.39%23.51K0.22407.105M EUR6.870.37 EUR−51.39%0.00%Bán Lẻ
Mua
QTCOMQT GROUP OYJ
+38.17%63.42 EUR+2.79%23.478K0.481.553B EUR51.681.23 EUR+16.46%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
+36.76%12.24 EUR+2.00%24.4K0.81487.55M EUR23.060.53 EUR+5.15%2.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HARVIAHARVIA PLC
+33.73%24.70 EUR+1.40%10.091K0.36455.22M EUR23.111.07 EUR−35.56%2.63%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
SCANFLSCANFIL PLC
+33.17%7.99 EUR−0.25%22.788K0.95521.221M EUR10.910.73 EUR+45.70%2.62%Công nghệ Điện tử
Mua
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
+32.13%27.72 EUR+1.91%64.165K0.431.511B EUR73.980.37 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AFAGRAFARAK GROUP SE
+30.30%0.4365 EUR+1.51%36.41K0.17112.216M EUR3.360.13 EUR+470.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KCRKONECRANES PLC
+29.39%36.10 EUR+1.06%54.936K0.482.827B EUR11.383.17 EUR+83.13%3.50%Sản xuất Chế tạo
Mua
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
+27.61%0.906 EUR+2.49%11.503K0.6469.007M EUR57.710.02 EUR1.81%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
APETITAPETIT PLC
+23.50%12.35 EUR0.00%210.0077.019M EUR10.421.19 EUR+163.61%4.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EVLIEVLI OYJ
+23.28%18.80 EUR−1.05%1.144K0.27503.213M EUR20.430.92 EUR−24.79%6.05%Tài chính
Mua
CAV1VCAVERION OYJ
+21.95%8.50 EUR+0.24%1900.011.154B EUR25.370.34 EUR+32.15%2.36%Dịch vụ Công nghiệp
BITTIBITTIUM CORPORATION
+21.32%4.695 EUR−0.63%11.253K0.34168.693M EUR−0.08 EUR−111.26%1.06%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TITANTITANIUM OYJ
+16.43%16.65 EUR+1.22%4200.34170.357M EUR5.59%Tài chính
Mua
TTALOTERVEYSTALO PLC
+15.92%7.28 EUR+0.69%9.231K0.28913.196M EUR31.230.23 EUR−30.87%3.87%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
CGCBVCARGOTEC OYJ
+15.10%45.12 EUR+1.90%50.696K0.742.855B EUR13.283.40 EUR+164.64%3.05%Vận chuyển
Sức mua mạnh
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
+14.92%3.39 EUR−1.45%1.606K0.3230.023M EUR9.240.37 EUR0.87%Tài chính
Mua
UNITEDUNITED BANKERS OYJ
+12.06%14.4 EUR−2.04%420.02157.68M EUR12.601.14 EUR+78.17%6.12%Tài chính
Mua
KEMIRAKEMIRA OYJ
+10.92%15.44 EUR+0.78%24.475K0.272.346B EUR7.532.05 EUR+107.95%4.05%Công nghiệp Chế biến
Mua
BIOBVBIOHIT OYJ B
+10.17%1.950 EUR+3.17%6.387K0.7128.565M EUR26.750.07 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ATRAVATRIA PLC A
+9.98%10.14 EUR+0.60%3.281K0.38284.009M EUR−0.52 EUR−134.54%6.94%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
RELAISRELAIS GROUP OYJ
+8.37%11.65 EUR0.00%2160.01211.241M EUR19.550.60 EUR+152.29%4.81%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
+8.19%6.08 EUR−0.33%1.163K1.3536.454M EUR0.867.06 EUR+1924.73%3.28%Sản xuất Chế tạo
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
+8.06%20.10 EUR+0.60%3.708K0.42663.088M EUR6.703.00 EUR2.00%Tài chính
Sức mua mạnh
RAUTERAUTE CORPORATION
+6.93%9.80 EUR+0.20%6820.0859.88M EUR−2.15 EUR−1362.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NOHONOHO PARTNERS OYJ
+6.83%7.66 EUR+0.79%2.858K0.47159.415M EUR35.950.21 EUR+28.45%5.26%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
+5.85%27.15 EUR+1.50%5.013K0.64360.862M EUR−0.70 EUR−197.33%0.37%Dịch vụ Công nghệ
Bán
IFA1VINNOFACTOR PLC
+5.56%1.140 EUR0.00%7.899K0.3841.432M EUR10.600.11 EUR+72.55%5.26%Dịch vụ Công nghệ
Mua
KAMUXKAMUX CORPORATION
+4.70%5.455 EUR−0.18%22.767K0.67218.496M EUR29.870.18 EUR−59.65%2.74%Bán Lẻ
Mua
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
+4.17%3.50 EUR−4.37%1.18K0.1094.961M EUR−0.48 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
FSKRSFISKARS CORPORATION
+3.49%16.60 EUR+0.48%4.599K0.261.331B EUR25.300.66 EUR−49.22%4.84%Khách hàng Lâu năm
Mua
LOIHDELOIHDE OYJ
+3.33%12.40 EUR−3.13%8520.1573.627M EUR−0.35 EUR−215.13%1.17%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
+3.02%5.12 EUR+1.59%8420.3931.574M EUR5.580.92 EUR6.15%Tài chính
Mua
METSOMETSO OYJ
+2.86%9.146 EUR+2.08%513.596K0.557.419B EUR14.120.65 EUR+68.54%3.35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CONSTICONSTI PLC
+2.13%10.05 EUR+0.90%1110.0577.406M EUR8.241.22 EUR+37.89%6.02%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
+1.74%1.170 EUR−0.68%4.406K0.0671.152M EUR−0.30 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
ALMAALMA MEDIA CORPORATION
+1.22%9.10 EUR0.00%2.515K0.49749.11M EUR12.290.74 EUR−8.07%4.84%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SRV1VSRV GROUP PLC
+1.22%4.15 EUR−1.66%530.0068.025M EUR−0.67 EUR+94.34%0.00%Tài chính
Mua
GOFOREGOFORE PLC
+0.66%23.0 EUR+0.88%9.467K0.60357.051M EUR23.940.96 EUR+81.01%1.49%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AALLONAALLON GROUP OYJ
0.00%9.68 EUR+0.62%4.007K1.6537.67M EUR23.130.42 EUR+53.63%2.18%Tài chính
Sức mua mạnh
VALMTVALMET CORPORATION
−0.73%24.44 EUR+3.65%132.392K0.264.342B EUR11.972.04 EUR+7.14%5.51%Sản xuất Chế tạo
Mua
TOKMANTOKMANNI GROUP OYJ
−1.23%12.90 EUR+1.18%16.216K0.12749.567M EUR19.270.67 EUR−50.33%2.98%Bán Lẻ
Mua
ADMINADMINISTER OYJ
−2.03%2.89 EUR−0.34%2.905K0.6341.544M EUR−0.14 EUR1.72%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ETTEETTEPLAN OYJ
−2.47%13.80 EUR+0.36%5430.66344.547M EUR19.070.72 EUR+5.57%2.62%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
HUH1VHUHTAMAKI OYJ
−3.39%35.09 EUR+0.60%37.163K0.223.64B EUR20.891.68 EUR−36.88%2.87%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DIGIADIGIA PLC
−5.00%5.70 EUR+1.06%1.465K0.28150.295M EUR16.260.35 EUR−16.92%3.01%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
−5.62%9.58 EUR−0.21%3000.21120M EUR−0.02 EUR0.00%Tài chính
OPTOMEDOPTOMED PLC
−5.63%3.020 EUR−1.31%12.035K0.2854.059M EUR−0.28 EUR+35.62%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
MERUSMERUS POWER OYJ
−5.92%4.21 EUR−3.44%1.931K0.6833.332M EUR−0.04 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
RAIKVRAISIO PLC K
−6.16%1.980 EUR+0.25%20.00301.499M EUR17.200.12 EUR4.05%Công nghiệp Chế biến
Mua
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
−6.22%32.09 EUR+0.72%150.159K0.1916.992B EUR23.571.36 EUR−46.66%4.71%Công nghiệp Chế biến
Mua
SPRINGSPRINGVEST OYJ
−6.39%4.10 EUR+0.99%4870.5222.326M EUR53.740.08 EUR7.39%Tài chính
OLVASOLVI PLC A
−7.74%29.80 EUR+1.71%3000.05606.886M EUR−0.26 EUR−110.72%4.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
−7.94%2.32 EUR−0.43%5000.0922.631M EUR22.590.10 EUR−35.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
VAIASVAISALA CORPORATION A
−7.98%36.30 EUR+1.54%5.308K0.791.291B EUR29.271.24 EUR+2.96%2.01%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
PAMPALOENDOMINES FINLAND OYJ
−8.63%4.30 EUR+2.38%2.678K0.3540.727M EUR−1.14 EUR+81.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
ADMCMADMICOM OYJ
−8.69%42.55 EUR+2.16%1.341K0.59207.686M EUR30.111.41 EUR−9.39%3.12%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ORTHEXORTHEX PLC
−9.50%5.24 EUR+3.15%9.233K1.4590.215M EUR18.200.29 EUR+83.26%2.17%Khách hàng Lâu năm
Mua
AKTIAAKTIA BANK PLC
−9.85%8.97 EUR+0.11%34.36K0.38648.147M EUR8.691.03 EUR4.80%Tài chính
Mua
TRH1VTRAINERS´ HOUSE PLC
−10.26%4.90 EUR−1.01%7260.4510.632M EUR62.260.08 EUR−86.91%7.27%Dịch vụ Thương mại
LAT1VLASSILA & TIKANOJA PLC
−10.69%9.61 EUR0.00%4.311K0.18366.261M EUR10.200.94 EUR+18.63%4.89%Dịch vụ Thương mại
Mua
PON1VPONSSE OYJ 1
−10.96%23.15 EUR−1.49%5700.13657.995M EUR27.620.84 EUR−42.47%2.55%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
−11.24%31.6 EUR+0.64%1.288K2.14473.602M EUR11.822.67 EUR5.10%Tài chính
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
−11.93%1.550 EUR−3.73%3.478K0.7327.276M EUR−0.32 EUR+75.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
FORTUMFORTUM CORPORATION
−12.74%12.950 EUR+1.05%411.552K0.4211.498B EUR−3.44 EUR−216.35%7.10%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
KESKOAKESKO CORPORATION A
−13.30%17.60 EUR+2.44%10.837K0.786.798B EUR13.321.32 EUR−16.68%6.23%Bán Lẻ
Theo dõi
KNEBVKONE CORPORATION
−13.54%40.98 EUR−0.99%139.074K0.2921.447B EUR22.981.78 EUR+18.83%4.23%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
FONDIAFONDIA OYJ
−14.00%6.02 EUR+1.35%1.8K1.2023.482M EUR5.05%Dịch vụ Thương mại
Mua
OUT1VOUTOKUMPU OYJ
−14.22%3.970 EUR+0.66%265.007K0.241.785B EUR4.310.92 EUR−54.18%6.34%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
METSAMETSA BOARD OYJ A
−15.26%8.22 EUR+2.24%3750.392.531B EUR17.380.47 EUR−58.33%7.21%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
−16.20%11.90 EUR0.00%1500.2242.011M EUR12.240.97 EUR+68.15%3.78%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SUY1VSUOMINEN OYJ
−16.30%2.67 EUR+1.91%4.391K0.59150.976M EUR−0.35 EUR−629.79%3.82%Công nghiệp Chế biến
Bán
ELISAELISA CORPORATION
−16.38%41.91 EUR−0.24%40.51K0.216.729B EUR17.802.35 EUR+3.66%5.12%Truyền thông
Theo dõi
VERKVERKKOKAUPPA.COM OYJ
−16.89%2.510 EUR−0.40%2.621K0.08113.467M EUR80.450.03 EUR−63.16%9.76%Bán Lẻ
Theo dõi
SOLWERSSOLWERS OYJ
−17.02%3.90 EUR−0.51%5580.1638.867M EUR12.040.32 EUR1.86%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PIHLISPIHLAJALINNA OYJ
−17.21%7.12 EUR−0.84%7.312K1.08162.227M EUR15.590.46 EUR−28.89%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
CAPMANCAPMAN PLC
−17.28%2.130 EUR−0.47%44.786K0.61339.881M EUR29.420.07 EUR−73.80%7.94%Tài chính
Mua
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
−17.37%3.14 EUR+1.29%150.0034.878M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SAMPOSAMPO PLC A
−17.65%39.200 EUR−0.94%117.88K0.2319.856B EUR4.55%Tài chính
Mua
SAGCVSAGA FURS OYJ C
−17.88%8.54 EUR−0.93%3310.1430.488M EUR5.401.58 EUR−12.39%1.62%Bán Lẻ
LAPWALLLAPWALL OYJ
−18.24%2.78 EUR−1.42%1.736K0.4240.962M EUR10.090.28 EUR6.74%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CTY1SCITYCON OYJ
−18.46%5.280 EUR+0.76%88.848K0.36880.367M EUR−0.28 EUR−142.45%9.54%Tài chính
Bán Mạnh
EFECTEEFECTE PLC
−19.06%7.56 EUR−3.08%700.0250.201M EUR−0.26 EUR−449.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
STEAVSTORA ENSO OYJ A
−19.06%12.10 EUR+1.68%2.991K1.639.299B EUR18.530.65 EUR−67.36%5.04%Công nghiệp Chế biến
Mua
TAALATAALERI OYJ
−19.12%8.67 EUR+0.46%1.341K0.13244.277M EUR9.730.89 EUR+0.03%5.21%Tài chính
Mua
GLA1VGLASTON CORPORATION
−19.59%0.714 EUR+2.59%12.766K0.3058.666M EUR14.630.05 EUR+116.89%5.75%Công nghiệp Chế biến
Mua
ENENTOENENTO GROUP OYJ
−20.09%17.70 EUR−0.00%45.79K1.68425.417M EUR31.300.57 EUR−44.71%5.65%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
−20.39%20.54 EUR+0.69%55.88K0.312.416B EUR12.701.62 EUR−5.30%7.11%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PIIPPOPIIPPO OYJ
−21.02%2.48 EUR0.00%3301.343.206M EUR−0.22 EUR−257.35%1.05%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
PNA1VPANOSTAJA OYJ
−21.13%0.489 EUR0.00%12.824K1.0625.703M EUR−0.06 EUR6.13%Tài chính
Mua
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
−21.35%1.400 EUR+0.36%15.172K1.6656.664M EUR−0.05 EUR+54.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KREATEKREATE GROUP PLC
−21.61%7.00 EUR0.00%1.34K0.2062.263M EUR17.810.39 EUR−47.82%6.57%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi