Các công ty của Phần Lan với giới hạn thị trường nhỏ

"Tôi xin lỗi vì một bức thư dài như vậy", nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal từng viết, "Tôi không có thời gian để viết một bức thư ngắn." Đối với giá trị vốn hóa thị trường cũng vậy. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều có thể đầu tư vào các doanh nghiệp khổng lồ và mong đợi một số khoản lợi nhuận có thể hợp lý, ổn định, nhưng không thay đổi cuộc sống trong dài hạn. Nhưng nếu bạn đang theo đuổi những động thái táo bạo hơn và tiềm năng nhận được phần thưởng lớn hơn, thì ý kiến phổ biến cho rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ là nơi săn tìm tốt hơn. Nhưng điều này nằm ở chỗ: đầu tư vốn hóa nhỏ đòi hỏi rủi ro lớn hơn và - quan trọng nhất - nghiên cứu kỹ hơn trước khi cam kết. Đó hy vọng là lý do tại sao bạn đến trang chính xác này. Dù bằng cách nào: chúc bạn may mắn, nhà giao dịch và có thể Chứng khoán Phần Lan này bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của bạn.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RUSHRUSH FACTORY PLC
1.199M EUR0.508 EUR+16.78%13.193K1.930.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
DUELLN0123DUELL OYJ
1.381M EUR0.0260 EUR552.965K−0.01 EUR−179.31%0.00%Dịch vụ Phân phối
DUELLDUELL OYJ
1.381M EUR0.0452 EUR+44.87%822.967K1.20−0.01 EUR−179.31%0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
LEHTOLEHTO GROUP OYJ
2.371M EUR0.0272 EUR−2.86%392.775K0.45−0.65 EUR−587.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
VALOEVALOE OYJ
2.886M EUR0.926 EUR+4.99%1.931K0.09−3.33 EUR+30.36%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
PALLASPALLAS AIR OYJ
3.058M EUR0.300 EUR−4.15%21.7K5.09−0.47 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
PIIPPOPIIPPO OYJ
3.128M EUR2.42 EUR0.00%250.10−0.22 EUR−257.35%1.07%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
MARASMARTELA OYJ A
5.906M EUR1.295 EUR0.00%2.2K0.42−0.44 EUR−164.65%7.72%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
QPR1VQPR SOFTWARE PLC
6.143M EUR0.384 EUR−1.03%33.877K1.74−0.08 EUR+64.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
9.115M EUR0.430 EUR+0.47%68.521K2.11−0.29 EUR+8.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
TRH1VTRAINERS´ HOUSE PLC
10.997M EUR5.12 EUR−1.54%5.513K3.6365.060.08 EUR−86.91%7.03%Dịch vụ Thương mại
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
11.435M EUR0.0712 EUR−1.66%35.022K1.06−0.03 EUR+28.72%0.00%Tài chính
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
11.658M EUR0.0170 EUR+1.19%186.657K5.11−0.01 EUR+29.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
WUF1VWULFF GROUP PLC
12.187M EUR1.800 EUR0.00%3.96K0.885.180.35 EUR−7.56%7.78%Dịch vụ Phân phối
Bán
KELASKESLA OYJ A
14.362M EUR4.18 EUR+2.20%520.0517.790.24 EUR+0.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
ECOUPECOUP OYJ
14.721M EUR1.660 EUR0.00%1.572K0.49−0.22 EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
SOLTEQSOLTEQ OYJ
15.013M EUR0.774 EUR+0.65%42.87K2.2212.130.06 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
ALISAALISA PANKKI OYJ
15.079M EUR0.1712 EUR−2.06%37.167K0.73−0.04 EUR0.00%Tài chính
Bán Mạnh
NXTMHNEXSTIM OYJ
16.305M EUR2.41 EUR−3.98%9.597K1.70−0.50 EUR+28.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
ELEAVELECSTER OYJ A
17.916M EUR4.78 EUR+0.84%3110.36−0.04 EUR−104.40%3.14%Sản xuất Chế tạo
HEEROSHEEROS OYJ
18.686M EUR3.52 EUR−6.13%8000.67−0.05 EUR−159.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
18.849M EUR3.21 EUR+0.94%5.398K0.9918.880.17 EUR−72.30%7.79%Khách hàng Lâu năm
Mua
SPRINGSPRINGVEST OYJ
22.381M EUR4.07 EUR0.00%70.0053.340.08 EUR7.37%Tài chính
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
22.728M EUR2.34 EUR+6.36%33.092K4.5622.780.10 EUR−35.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
TULAVTULIKIVI OYJ A
22.837M EUR0.3945 EUR−1.25%99.935K2.934.110.10 EUR+91.04%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
PARTNE1PARTNERA OYJ
23.505M EUR0.650 EUR−2.99%4.07K0.95−0.46 EUR−369.23%0.00%Tài chính
FONDIAFONDIA OYJ
24.035M EUR6.08 EUR−0.33%6.054K3.084.93%Dịch vụ Thương mại
Mua
BETOLARBETOLAR OYJ
24.733M EUR1.265 EUR−1.94%3.996K0.17−0.69 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
24.971M EUR3.65 EUR+1.39%4.147K1.14−0.04 EUR−106.30%5.75%Công nghệ Điện tử
Mua
ROBITROBIT OYJ
25.702M EUR1.220 EUR+0.83%49.097K2.36−0.23 EUR−273.05%1.64%Sản xuất Chế tạo
Bán
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
26.259M EUR1.550 EUR−6.91%22.25K3.45−0.32 EUR+75.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PNA1VPANOSTAJA OYJ
26.807M EUR0.510 EUR+1.59%16.263K0.78−0.06 EUR5.88%Tài chính
Mua
BIOBVBIOHIT OYJ B
28.791M EUR1.905 EUR−2.31%4.393K0.6526.130.07 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
30.459M EUR3.49 EUR+0.29%10.465K2.359.510.37 EUR0.86%Tài chính
Mua
EXL1VEXEL COMPOSITES PLC
30.767M EUR2.60 EUR−0.38%14.201K0.94−0.39 EUR−183.11%7.69%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SAGCVSAGA FURS OYJ C
31.125M EUR8.80 EUR−0.23%9730.445.571.58 EUR−12.39%1.59%Bán Lẻ
MERUSMERUS POWER OYJ
32.338M EUR4.23 EUR−0.47%1.356K0.79−0.04 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
32.451M EUR5.18 EUR−0.38%7680.385.650.92 EUR5.98%Tài chính
Mua
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
32.628M EUR2.90 EUR−2.36%2.884K0.560.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LEADDLEADDESK OYJ
34.408M EUR6.28 EUR+5.02%27.967K1.44−0.26 EUR−167.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NETUMNETUM GROUP OYJ
35.162M EUR2.75 EUR0.00%124.522K5.32−0.05 EUR4.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
FODELIAFODELIA OYJ
36.721M EUR4.54 EUR+1.34%2.368K1.1867.560.07 EUR1.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
36.813M EUR6.16 EUR0.00%4.441K1.640.877.06 EUR+1924.73%3.25%Sản xuất Chế tạo
SOLWERSSOLWERS OYJ
37.281M EUR3.76 EUR−0.53%6690.2011.610.32 EUR1.94%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PUMUPUNAMUSTA MEDIA OYJ
38.553M EUR3.08 EUR0.00%300.06−0.45 EUR−193.16%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán Mạnh
AALLONAALLON GROUP OYJ
38.766M EUR9.90 EUR+1.43%7220.2523.660.42 EUR+53.63%2.12%Tài chính
Sức mua mạnh
ADMINADMINISTER OYJ
39.979M EUR2.79 EUR+1.45%16.988K3.68−0.14 EUR1.79%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DOV1VDOVRE GROUP PLC
40.279M EUR0.381 EUR0.00%14.272K0.108.390.05 EUR+194.81%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EEZYEEZY OYJ
40.325M EUR1.610 EUR−2.42%25.182K2.3810.060.16 EUR−43.90%9.32%Dịch vụ Thương mại
Bán
BRETECBIORETEC OY
40.762M EUR2.13 EUR+1.43%15.685K1.53−0.20 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
IFA1VINNOFACTOR PLC
41.795M EUR1.150 EUR0.00%13.588K0.8710.700.11 EUR+72.55%5.22%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LAPWALLLAPWALL OYJ
42.705M EUR2.94 EUR+2.08%7300.1810.670.28 EUR6.46%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
43.07M EUR12.20 EUR0.00%2.72K4.6012.540.97 EUR+68.15%3.69%Dịch vụ Khách hàng
Mua
PAMPALOENDOMINES FINLAND OYJ
43.442M EUR4.48 EUR0.00%15.572K1.81−1.14 EUR+81.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
KHGKH GROUP PLC
44.024M EUR0.758 EUR+0.40%90.525K1.24−0.13 EUR−132.58%0.00%Tài chính
Mua
ARVOSKPOHJANMAAN ARVO SIJOITUSOSUUSKUNTA
47.528M EUR58.30 EUR−0.07%2192.210.00%Tài chính
TLT1VTELESTE CORPORATION
48.276M EUR2.65 EUR+1.53%19.37K2.7020.080.13 EUR0.00%Truyền thông
Bán
EFECTEEFECTE PLC
49.686M EUR7.72 EUR+0.52%3170.10−0.26 EUR−449.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MODUMODULIGHT OYJ
50.373M EUR1.182 EUR+0.85%20.325K1.12−0.19 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TOIVOTOIVO GROUP OYJ
53.117M EUR0.966 EUR−3.21%22.91K1.8819.200.05 EUR0.00%Tài chính
Mua
OPTOMEDOPTOMED PLC
56.179M EUR3.180 EUR+6.53%57.186K0.72−0.28 EUR+35.62%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
VINCITVINCIT OYJ
56.51M EUR3.39 EUR+4.31%10.02K0.85−0.10 EUR4.42%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
56.93M EUR1.400 EUR+1.08%3.773K0.36−0.05 EUR+54.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GLA1VGLASTON CORPORATION
60.183M EUR0.714 EUR−1.38%21.007K0.5314.630.05 EUR+116.89%5.60%Công nghiệp Chế biến
Mua
RAUTERAUTE CORPORATION
60.737M EUR9.92 EUR−0.60%12.691K1.67−2.15 EUR−1362.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
KREATEKREATE GROUP PLC
62.441M EUR7.02 EUR+0.29%4.105K0.6817.860.39 EUR−47.82%6.55%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ALEXALEXANDRIA GROUP OYJ
65.023M EUR6.24 EUR−1.27%1740.2216.290.38 EUR−39.04%5.93%Tài chính
Bán
WETTERIWETTERI OYJ
65.371M EUR0.464 EUR+2.20%8.832K0.240.00%Bán Lẻ
Bán
ESENSEENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
65.805M EUR3.99 EUR0.00%13.449K1.85−0.43 EUR−325.85%2.51%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ILKKA1ILKKA OYJ 1
66.745M EUR3.34 EUR+1.21%960.1820.050.17 EUR+7.21%8.98%Dịch vụ Khách hàng
Mua
BOREOBOREO OYJ
67.032M EUR24.9 EUR−0.40%7333.2219.081.31 EUR1.77%Công nghệ Điện tử
Mua
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
68.847M EUR8.46 EUR+0.24%13.685K2.4916.430.51 EUR+89.26%2.36%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
68.978M EUR1.142 EUR+1.24%26.004K0.99−0.30 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
SRV1VSRV GROUP PLC
68.993M EUR4.28 EUR−2.95%4.124K0.22−0.67 EUR+94.34%0.00%Tài chính
Mua
LOIHDELOIHDE OYJ
70.463M EUR12.25 EUR0.00%5100.39−0.35 EUR−215.13%1.22%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
HKSAVHKSCAN OYJ A
71.17M EUR0.733 EUR−0.14%33.098K0.72−0.42 EUR−35.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
71.818M EUR0.920 EUR−0.22%24.205K1.2758.600.02 EUR1.74%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
APETITAPETIT PLC
79.202M EUR12.70 EUR+0.40%2.566K0.2610.721.19 EUR+163.61%3.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
LAMORLAMOR CORPORATION OYJ
79.207M EUR2.88 EUR−0.69%2.103K0.2552.460.05 EUR−69.77%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ASUNTOASUNTOSALKKU OYJ
81.887M EUR83.0 EUR+3.75%320.14−4.58 EUR2.53%Tài chính
Mua
CONSTICONSTI PLC
82.769M EUR10.65 EUR−0.47%9.44K1.458.731.22 EUR+37.89%5.63%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SPINNSPINNOVA OYJ
83.67M EUR1.602 EUR+0.13%101.918K1.59−0.33 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
KSLAVKESKISUOMALAINEN OYJ A
84.365M EUR8.40 EUR−0.94%2.205K1.90−0.41 EUR−118.22%11.90%Dịch vụ Khách hàng
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
87.437M EUR3.37 EUR−3.99%10.099K0.77−0.48 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
88.482M EUR0.2910 EUR−3.00%1.201M3.187.620.04 EUR−14.73%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
ORTHEXORTHEX PLC
93.589M EUR5.27 EUR−0.38%1.823K0.3418.300.29 EUR+83.26%2.09%Khách hàng Lâu năm
Mua
NIXUNIXU OYJ
99.987M EUR13.35 EUR+1.52%80.08−0.04 EUR+68.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
100.672M EUR2.83 EUR−0.70%23.372K1.1411.410.25 EUR3.53%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
103.928M EUR2.69 EUR+2.28%3.727K0.59−0.16 EUR−125.56%1.49%Khách hàng Lâu năm
Bán
LEMONLEMONSOFT OYJ
104.69M EUR5.64 EUR−0.70%3.824K0.9322.910.25 EUR+140.43%2.48%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
AFAGRAFARAK GROUP SE
109.606M EUR0.4200 EUR+2.44%116.809K1.393.230.13 EUR+470.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VERKVERKKOKAUPPA.COM OYJ
114.142M EUR2.535 EUR+0.40%16.323K1.0581.250.03 EUR−63.16%9.70%Bán Lẻ
Theo dõi
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
119.5M EUR9.56 EUR−0.42%1.54K1.64−0.02 EUR0.00%Tài chính
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
126.272M EUR1.610 EUR+1.58%26.614K0.41−0.27 EUR+7.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
UNITEDUNITED BANKERS OYJ
149.099M EUR13.9 EUR−0.71%6760.6612.171.14 EUR+78.17%6.47%Tài chính
DIGIADIGIA PLC
149.762M EUR5.62 EUR+1.81%2.032K0.6216.030.35 EUR−16.92%3.02%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SUY1VSUOMINEN OYJ
155.586M EUR2.70 EUR−0.37%13.717K2.06−0.35 EUR−629.79%3.70%Công nghiệp Chế biến
Bán
PIHLISPIHLAJALINNA OYJ
158.16M EUR7.00 EUR0.00%47.102K3.6015.330.46 EUR−28.89%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
WITHWITHSECURE CORPORATION
168.163M EUR0.9650 EUR+4.78%193.969K2.63−0.21 EUR−123.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NOHONOHO PARTNERS OYJ
169.064M EUR8.06 EUR+1.26%14.643K1.0937.820.21 EUR+28.45%4.96%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh