Chứng khoán Phần Lan rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Phần Lan đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
OPTOMEDOPTOMED PLC
2.403.215EUR0.00%0.000EUR
Theo dõi
19.354K62.223K48.023MEUR−0.44EUR118Công nghệ Điện tử
TYRESNOKIAN TYRES PLC
2.1910.430EUR0.77%0.080EUR
Bán
686.72K7.162M1.431BEUR−0.89EUR4.915KKhách hàng Lâu năm
MOCORPMETSO OUTOTEC OYJ
1.858.948EUR1.52%0.134EUR
Mua
2.807M25.116M7.298BEUR22.940.38EUR15.63KSản xuất Chế tạo
BOREOBOREO OYJ
1.8440.7EUR0.25%0.1EUR
Mua
361.465K108.703MEUR−0.05EUR415Công nghệ Điện tử
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
1.820.686EUR−2.00%−0.014EUR
Bán Mạnh
11.303K7.754K54.625MEUR4.690.15EUR140Công nghiệp Chế biến
CGCBVCARGOTEC OYJ
1.8139.50EUR−0.30%−0.12EUR
Mua
131.819K5.207M2.555BEUR30.851.28EUR11.174KVận chuyển
LIFALIFA AIR OYJ
1.790.644EUR0.63%0.004EUR
Bán
5.007K3.225K6.524MEURSản xuất Chế tạo
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
1.785.66EUR0.71%0.04EUR
Mua
3.695K20.914K33.586MEUR22.360.25EUR603Tài chính
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
1.6224.45EUR14.79%3.15EUR
Sức mua mạnh
91.268K2.232M1.183BEUR136Công nghệ Điện tử
SPINNSPINNOVA OYJ
1.577.355EUR−5.83%−0.455EUR
Mua
436.324K3.209M401.316MEUR64Công nghiệp Chế biến
KCRKONECRANES PLC
1.4728.03EUR0.47%0.13EUR
Mua
191.246K5.361M2.208BEUR16.141.73EUR16.573KSản xuất Chế tạo
QTCOMQT GROUP OYJ
1.4645.17EUR0.67%0.30EUR
Bán
86.864K3.924M1.126BEUR42.581.08EUR496Dịch vụ Công nghệ
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
1.441.148EUR0.35%0.004EUR
Bán
28.702K32.95K69.03MEUR−0.25EUR71Dịch vụ Thương mại
ICP1VINCAP CORPORATION
1.4315.70EUR1.16%0.18EUR
Mua
12.881K202.232K454.501MEUR0.84EUR2.523KCông nghệ Điện tử
PON1VPONSSE OYJ 1
1.3525.95EUR1.17%0.30EUR
Bán
1.049K27.222K718.194MEUR17.601.46EUR2.072KSản xuất Chế tạo
FIA1SFINNAIR OYJ
1.340.4494EUR−0.09%−0.0004EUR
Theo dõi
1.237M555.916K632.403MEUR−0.44EUR5.325KVận chuyển
ASPOASPO PLC
1.347.96EUR−1.24%−0.10EUR
Bán
10.643K84.718K251.941MEUR7.971.01EUR950Dịch vụ Phân phối
WRT1VWARTSILA CORPORATION
1.318.238EUR0.83%0.068EUR
Mua
1.996M16.442M4.82BEUR−0.02EUR17.305KSản xuất Chế tạo
UPONORUPONOR OYJ
1.2914.66EUR−0.81%−0.12EUR
Theo dõi
55.696K816.503K1.08BEUR10.441.42EUR4.234KSản xuất Chế tạo
CAV1VCAVERION OYJ
1.296.96EUR0.00%0.00EUR
Mua
186.695K1.299M947.34MEUR27.460.25EUR14.298KDịch vụ Công nghiệp
GLA1VGLASTON CORPORATION
1.280.924EUR2.67%0.024EUR
Sức mua mạnh
119.744K110.643K75.861MEUR40.000.02EUR750Công nghiệp Chế biến
VALMTVALMET CORPORATION
1.2724.52EUR−0.41%−0.10EUR
Theo dõi
465.907K11.424M4.533BEUR12.921.91EUR14.246KSản xuất Chế tạo
MUSTIMUSTI GROUP PLC
1.2415.26EUR−1.48%−0.23EUR
Bán
65.208K995.074K515.685MEUR23.310.67EUR1.587KBán Lẻ
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
1.234.75EUR4.17%0.19EUR
Mua
11.116K52.801K26.776MEUR8.640.53EUR186Khách hàng Lâu năm
EXL1VEXEL COMPOSITES PLC
1.225.44EUR−1.81%−0.10EUR
Bán
26.611K144.764K65.558MEUR29.410.19EUR753Sản xuất Chế tạo
CAPMANCAPMAN PLC
1.212.600EUR1.36%0.035EUR
Mua
40.401K105.043K405.344MEUR9.280.28EUR160Tài chính
VINCITVINCIT OYJ
1.214.485EUR−0.33%−0.015EUR
Bán
2.096K9.401K74.685MEUR0.21EUR579Dịch vụ Công nghệ
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
1.209.10EUR2.59%0.23EUR
Mua
49.001K445.909K360.381MEUR17.570.50EUR409Hàng tiêu dùng không lâu bền
REG1VREVENIO GROUP CORPORATION
1.1940.62EUR−0.88%−0.36EUR
Bán
17.806K723.28K1.089BEUR50.410.81EUR184Công nghệ Sức khỏe
SOLTEQSOLTEQ OYJ
1.181.318EUR−2.37%−0.032EUR
Bán
15.366K20.252K26.185MEUR−0.16EUR648Công nghệ Điện tử
CONSTICONSTI PLC
1.1510.10EUR−0.98%−0.10EUR
Mua
1.047K10.575K78.892MEUR11.530.91EUR961Khách hàng Lâu năm
SKARTASKARTANYAB OYJ
1.150.838EUR0.00%0.000EUR
Theo dõi
30.512K25.569K592.18MEUR178Tài chính
LEHTOLEHTO GROUP OYJ
1.150.2360EUR−0.84%−0.0020EUR
Bán
124.972K29.493K20.744MEUR−0.58EUR1.042KDịch vụ Công nghiệp
FSECUREF-SECURE OYJ
1.143.040EUR1.84%0.055EUR
Mua
732.352K2.226M520.963MEURDịch vụ Công nghệ
VALOEVALOE OYJ
1.130.0491EUR−1.80%−0.0009EUR
Bán Mạnh
844.559K41.468K19.104MEUR−0.02EUR52Công nghệ Điện tử
PURMOPURMO GROUP OYJ C
1.139.60EUR3.23%0.30EUR
Mua
27.568K264.653K396.905MEUR−1.09EUR3.471KDịch vụ Công nghiệp
RAIKVRAISIO PLC K
1.122.11EUR1.44%0.03EUR
Mua
9522.009K320.576MEUR0.02EUR388Công nghiệp Chế biến
SUY1VSUOMINEN OYJ
1.123.110EUR0.00%0.000EUR
Mua
2.361K7.343K179.212MEUR−0.04EUR707Công nghiệp Chế biến
YITYIT CORPORATION
1.122.668EUR0.08%0.002EUR
Bán
313.891K837.461K557.417MEUR−2.00EUR6.803KTài chính
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
1.110.5960EUR0.76%0.0045EUR
Theo dõi
152.922K91.142K179.853MEUR13.200.04EUR750Dịch vụ Công nghệ
EQV1VEQ OYJ
1.1023.60EUR2.83%0.65EUR
Sức mua mạnh
2.654K62.634K927.862MEUR23.181.04EUR96Tài chính
STEAVSTORA ENSO OYJ A
1.0914.95EUR−1.97%−0.30EUR
Bán
6.668K99.687K11.285BEUR7.622.00EUR22.094KCông nghiệp Chế biến
HUH1VHUHTAMAKI OYJ
1.0835.08EUR−2.69%−0.97EUR
Bán
369.82K12.973M3.762BEUR13.552.66EUR19.564KCông nghiệp Chế biến
OUT1VOUTOKUMPU OYJ
1.074.775EUR−0.25%−0.012EUR
Mua
1.998M9.54M2.166BEUR2.382.17EUR9.096KKhoáng sản phi năng lượng
TNOMTALENOM OYJ
1.079.55EUR3.80%0.35EUR
Mua
11.901K113.655K411.754MEUR0.27EUR1.047KDịch vụ Thương mại
FORTUMFORTUM CORPORATION
1.0415.215EUR1.30%0.195EUR
Mua
3.523M53.599M13.477BEUR−1.09EUR19.796KCông ty dịch vụ công cộng
METSAMETSA BOARD OYJ A
1.039.86EUR0.20%0.02EUR
Sức mua mạnh
9699.554K3.045BEUR8.671.14EUR2.389KCông nghiệp Chế biến
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
1.024.850EUR0.62%0.030EUR
Theo dõi
2.718K13.182K186.22MEUR18.950.25EUR1.757KKhách hàng Lâu năm
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
1.0134.97EUR0.89%0.31EUR
Sức mua mạnh
3.349M117.102M18.485BEUR13.582.55EUR16.966KCông nghiệp Chế biến
VERKVERKKOKAUPPA.COM OYJ
1.013.025EUR−0.82%−0.025EUR
Bán
36.896K111.61K137.331MEUR36.010.08EUR825Bán Lẻ
RAUTERAUTE CORPORATION A
1.019.50EUR0.21%0.02EUR
Bán
4.68K44.46K40.415MEUR−2.85EUR802Sản xuất Chế tạo
HARVIAHARVIA PLC
1.0018.62EUR0.11%0.02EUR
Mua
545.136K10.15M347.582MEUR11.211.67EUR824Khách hàng Lâu năm
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
1.003.040EUR0.16%0.005EUR
Bán
16.244K49.382K237.835MEUR−0.29EUR125Công nghệ Sức khỏe
ROBITROBIT OYJ
1.002.490EUR−0.40%−0.010EUR
Mua
33.342K83.022K52.429MEUR19.080.13EUR273Sản xuất Chế tạo
OLVASOLVI PLC A
0.9932.30EUR−0.31%−0.10EUR
Bán
3.154K101.874K671.096MEUR13.152.46EUR2.111KHàng tiêu dùng không lâu bền
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
0.9925.92EUR−1.52%−0.40EUR
Mua
859.913K22.289M3.117BEUR15.411.71EUR24.389KDịch vụ Công nghệ
TOKMANTOKMANNI GROUP OYJ
0.9813.12EUR−0.23%−0.03EUR
Mua
126.58K1.661M773.083MEUR11.311.16EUR4.105KBán Lẻ
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
0.967.52EUR0.00%0.00EUR
Sức mua mạnh
3822.873K51.448MEUR10.600.71EUR145Công nghệ Điện tử
STOCKASTOCKMANN PLC
0.961.868EUR2.19%0.040EUR
Bán
481.246K898.968K284.949MEUR2.370.77EUR5.833KBán Lẻ
LEADDLEADDESK OYJ
0.958.10EUR−0.98%−0.08EUR
Mua
3.333K26.997K44.474MEUR186Dịch vụ Công nghệ
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
0.944.895EUR2.41%0.115EUR
Sức mua mạnh
12.228K59.856K170.04MEUR1.697KDịch vụ Công nghệ
ADMCMADMICOM OYJ
0.9446.20EUR−2.22%−1.05EUR
Bán
78936.452K235.61MEUR27.211.74EUR209Dịch vụ Công nghệ
SAMPOSAMPO PLC A
0.9348.54EUR0.43%0.21EUR
Mua
3.939M191.204M25.821BEUR4.06EUR13.34KTài chính
SIEVISIEVI CAPITAL PLC
0.931.176EUR−0.17%−0.002EUR
Theo dõi
20.839K24.507K68.417MEUR22.060.05EURTài chính
SRV1VSRV GROUP PLC
0.924.10EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
6.168K25.289K66.091MEUR−11.19EUR944Tài chính
KNEBVKONE CORPORATION
0.9247.51EUR−2.04%−0.99EUR
Mua
1.275M60.559M25.131BEUR32.311.50EUR62.72KSản xuất Chế tạo
TAALATAALERI OYJ
0.9111.00EUR2.04%0.22EUR
Mua
6.393K70.323K305.135MEUR12.100.90EUR104Tài chính
KESKOAKESKO CORPORATION A
0.9120.00EUR−0.99%−0.20EUR
Bán
38.338K766.76K8.111BEUR12.741.59EUR17.402KBán Lẻ
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
0.903.650EUR−3.82%−0.145EUR
Bán
1.378K5.03K42.439MEURDịch vụ Công nghệ
ENEDOENEDO PLC
0.900.260EUR1.96%0.005EUR
Mua
3.382K87917.456MEUR−0.08EUR330Công nghệ Điện tử
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
0.890.0920EUR2.22%0.0020EUR
Bán
51.689K4.755K9.044MEUR−0.01EURTài chính
FSKRSFISKARS CORPORATION
0.8715.98EUR0.13%0.02EUR
Mua
40.589K648.612K1.286BEUR12.351.29EUR6.69KKhách hàng Lâu năm
AKTIAAKTIA BANK PLC
0.8710.08EUR0.00%0.00EUR
Mua
44.658K450.153K726.546MEUR12.620.80EUR957Tài chính
NESTENESTE CORPORATION
0.8649.34EUR5.68%2.65EUR
Sức mua mạnh
2.851M140.675M35.856BEUR19.582.38EUR4.845KNăng lượng Mỏ
NOKIANOKIA CORPORATION
0.854.6530EUR1.79%0.0820EUR
Mua
23.987M111.609M25.851BEUR14.680.32EURCông nghệ Điện tử
TITANTITANIUM OYJ
0.8514.60EUR1.39%0.20EUR
Sức mua mạnh
3.375K49.275K148.047MEUR1.09EUR66Tài chính
VAIASVAISALA CORPORATION A
0.8540.30EUR1.38%0.55EUR
Mua
5.832K235.03K1.435BEUR33.001.21EUR1.979KCông nghệ Điện tử
PIHLISPIHLAJALINNA OYJ
0.838.67EUR1.88%0.16EUR
Bán
9.578K83.041K192.277MEUR13.250.64EUR6.297KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ATRAVATRIA PLC A
0.839.34EUR1.41%0.13EUR
Mua
2.601K24.293K259.497MEUR6.151.50EURDịch vụ Phân phối
NOHONOHO PARTNERS OYJ
0.827.31EUR1.95%0.14EUR
Mua
1.105K8.078K148.418MEUR18.470.39EURDịch vụ Khách hàng
ORTHEXORTHEX PLC
0.815.72EUR0.35%0.02EUR
Mua
11.252K64.361K101.225MEUR0.16EUR314Khách hàng Lâu năm
KOJAMOKOJAMO PLC
0.7814.28EUR−0.42%−0.06EUR
Bán
319.191K4.558M3.544BEUR4.862.95EUR325Tài chính
SCANFLSCANFIL PLC
0.785.98EUR−1.32%−0.08EUR
Bán
4.145K24.787K392.453MEUR12.050.51EUR3.282KCông nghệ Điện tử
SOLWERSSOLWERS OYJ
0.774.95EUR0.81%0.04EUR
Mua
2021K43.477MEUR17.600.28EUR571Dịch vụ Công nghiệp
WUF1VWULFF GROUP PLC
0.743.40EUR0.89%0.03EUR
Mua
4.664K15.858K22.816MEUR8.970.38EUR278Dịch vụ Phân phối
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
0.7418.32EUR−0.54%−0.10EUR
Bán Mạnh
30.549K559.658K553.752MEUR10.191.82EUR344Tài chính
KAMUXKAMUX CORPORATION
0.745.100EUR−4.23%−0.225EUR
Bán Mạnh
1.276M6.506M212.899MEUR11.770.45EUR1.221KBán Lẻ
ETTEETTEPLAN OYJ
0.7414.25EUR1.79%0.25EUR
Theo dõi
457350.812MEUR20.430.69EUR3.629KDịch vụ Công nghiệp
DIGIADIGIA PLC
0.745.88EUR−1.18%−0.07EUR
Bán
14.532K85.448K158.556MEUR13.960.43EUR1.339KDịch vụ Công nghệ
ECOUPECOUP OYJ
0.713.310EUR0.00%0.000EUR
Bán
5081.681K29.354MEUR−0.01EURKhoáng sản phi năng lượng
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
0.711.820EUR−1.36%−0.025EUR
Mua
5.176K9.42K73.178MEUR123Dịch vụ Công nghệ
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
0.7024.00EUR−6.43%−1.65EUR
Mua
240.532K5.773M344.957MEUR42.870.64EUR294Dịch vụ Công nghệ
NXTMHNEXSTIM OYJ
0.704.250EUR2.41%0.100EUR
Theo dõi
1.562K6.639K27.867MEUR9.110.50EUR35Công nghệ Sức khỏe
DOV1VDOVRE GROUP PLC
0.690.599EUR1.01%0.006EUR
Bán
15.311K9.171K62.692MEUR13.180.05EUR865Dịch vụ Thương mại
MERUSMERUS POWER OYJ
0.694.360EUR−1.80%−0.080EUR
Bán Mạnh
5.852K25.515K33.944MEURCông nghệ Điện tử
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
0.6936.8EUR1.66%0.6EUR
Sức mua mạnh
77028.336K552.049MEUR15.632.32EUR948Tài chính
TLT1VTELESTE CORPORATION
0.683.75EUR0.00%0.00EUR
Mua
1.461K5.479K68.315MEUR−0.26EURTruyền thông
TULAVTULIKIVI OYJ A
0.670.603EUR0.50%0.003EUR
Bán
41.405K24.967K34.734MEUR11.950.05EUR235Sản xuất Chế tạo
BIOBVBIOHIT OYJ B
0.671.780EUR1.14%0.020EUR
Sức mua mạnh
4.114K7.323K26.48MEUR53.010.03EUR41Công nghệ Sức khỏe
KEMIRAKEMIRA OYJ
0.6613.89EUR−0.43%−0.06EUR
Mua
198.236K2.753M2.136BEUR16.310.86EUR4.926KCông nghiệp Chế biến