Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

103
Cổ phiếu
1615.021B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.234M
Khối lượng
+0.80%
Tỷ suất Cổ tức
+0.17%
Thay đổi
+2.31%
Hiệu suất Tháng
+1.72%
Hiệu suất Năm
+27.54%
Hiệu suất YTD
           
1011 NT PHARMA
0.561.82%0.01Bán1.947M1.048B-0.49665.00Dược phẩm
1035 BBI LIFE SCI
2.18-0.46%-0.01Mua3.207M1.195B12.490.181472.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
1061 ESSEX BIO-TECH
5.151.78%0.09Theo dõi352.000K2.981B11.600.451075.00Dược phẩm
1066 WEIGAO GROUP
8.16-4.34%-0.37Mua14.730M36.902B18.840.439562.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
1093 CSPC PHARMA
15.38-0.52%-0.08Mua30.208M95.915B25.150.6118039.00Dược phẩm
1120 ARTS OPTICAL
1.630.00%0.00Sức bán mạnh6.000K618.021M-0.185000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
1134 KELFRED
0.93-2.11%-0.02Bán740.000K465.000M14.070.071055.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
1177 SINO BIOPHARM
10.68-0.74%-0.08Bán54.070M134.443B13.070.8221302.00Dược phẩm
1302 LIFETECH SCI
1.56-3.70%-0.06Mua2.058M6.739B42.040.04751.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
1349 FUDANZHANGJIANG
5.73-0.52%-0.03Bán379.000K5.289B25.460.23584.00Dược phẩm
1358 PW MEDTECH
1.152.68%0.03Sức mua mạnh8.093M1.805B11.990.101079.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
1419 HUMAN HEALTH
1.240.00%0.00Bán24.000K470.645M18.200.07375.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
1498 PURAPHARM
1.48-1.33%-0.02Bán14.000K366.623M-0.15641.00Dược phẩm
1513 LIVZON PHARMA
20.85-0.71%-0.15Mua1.112M25.582B14.801.417671.00Dược phẩm
1515 CR MEDICAL
5.03-0.59%-0.03Bán2.034M6.522B13.870.361120.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
1518 NC HEALTHCARE
2.991.36%0.04Bán6.000K1.450B212.860.011278.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
1521 FRONTAGE
4.18-2.11%-0.09Mua9.256M8.392B578.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
1526 RICI HEALTH
1.02-0.97%-0.01Bán30.000K1.622B-0.035687.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
1530 3SBIO
12.580.48%0.06Mua5.787M31.890B27.920.475047.00Dược phẩm
1548 GENSCRIPT BIO
17.542.57%0.44Bán6.876M32.662B-0.092620.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
1558 HEC PHARM
37.10-2.24%-0.85Bán2.254M16.651B11.893.124024.00Dược phẩm
1612 VINCENT MED
0.63-1.56%-0.01Bán80.000K427.226M13.480.051241.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
1652 FUSEN PHARM
5.64-0.70%-0.04Mua23.000K4.512B51.510.111203.00Dược phẩm
1666 TONG REN TANG
7.90-1.50%-0.12Sức bán mạnh1.496M10.118B14.600.543895.00Dược phẩm
1672 ASCLETIS-B
3.70-1.07%-0.04Bán11.578M4.147B-0.09Dược phẩm
1681 CONSUN PHARMA
4.59-0.22%-0.01Mua993.967K3.973B7.420.642818.00Dược phẩm
1696 SISRAM MED
4.150.00%0.00Mua188.800K1.835B9.850.42449.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
1763 CIRC
19.601.03%0.20Mua15.800K6.270B16.011.222571.00Dược phẩm
1789 AK MEDICAL
7.890.25%0.02Mua7.383M8.236B36.990.22616.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
1801 INNOVENT BIO-B
25.001.21%0.30Mua2.692M28.966B-19.77959.00Dược phẩm
1833 PA GOODDOCTOR
44.700.34%0.15Mua1.877M47.708B-0.822711.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
1858 CHUNLI MEDICAL
43.00-0.58%-0.25Mua168.466K5.949B50.930.84628.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
1873 VIVA BIOTECH
4.690.64%0.03Mua1.915M7.433B510.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
1877 JUNSHIBIO-B-200
28.95-2.20%-0.65Sức bán mạnh2.579M22.701B-1.22600.00Dược phẩm
1889 SANAI HEALTH GP
0.08-3.45%-0.00Bán7.545M257.647M1.250.07285.00Dược phẩm
1931 IVD MEDICAL
3.21-0.62%-0.02Sức mua mạnh1.496M4.280BPhân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
1951 JXR
12.20-1.29%-0.16Mua5.328M29.699BCơ sở và Dịch vụ Y tế
1989 PINE CARE GP
0.59-1.67%-0.01Bán544.000K532.699M39.650.01425.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2005 SSY GROUP
6.37-2.00%-0.13Sức bán mạnh3.622M19.327B19.140.344000.00Dược phẩm
2120 KN HOSPITAL
22.30-0.45%-0.10Bán18.500K1.596B18.401.212581.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2181 MABPHARM-B
1.08-3.57%-0.04Bán56.000K4.454B260.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2186 LUYE PHARMA
6.18-1.12%-0.07Mua6.898M20.202B11.970.524417.00Dược phẩm
2189 KATO (HK) HLDGS
0.55-1.79%-0.01Mua1.092M550.000M405.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2196 FOSUN PHARMA
23.301.97%0.45Mua8.639M75.002B20.271.1529656.00Dược phẩm
2269 WUXI BIO
79.902.11%1.65Bán3.424M99.337B115.760.754141.00Dược phẩm
2327 MEILLEUREHEALTH
0.53-3.64%-0.02Bán6.588M2.264B25.300.0286.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2348 DAWNRAYS PHARMA
1.48-3.27%-0.05Mua3.207M2.325B7.380.20966.00Dược phẩm
2359 WUXI APPTEC
85.253.02%2.50Mua2.028M139.614B55.541.5517730.00Dược phẩm
2389 BJ ENT M&H
0.2811.79%0.03Sức mua mạnh10.458M1.672B-0.001044.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
239 PAK FAH YEOW
2.866.32%0.17Mua10.000K903.756M20.230.1491.00Dược phẩm
2393 YESTAR HEALTH
1.48-1.33%-0.02Mua57.500K3.525B11.170.131066.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
241 ALI HEALTH
6.930.14%0.01Bán7.592M83.310B-0.01808.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
2552 HUA MEDICINE-B
6.900.73%0.05Mua28.750K7.363B-11.11115.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2616 CSTONE PHARMA-B
12.46-2.66%-0.34Sức mua mạnh9.556M12.610B-3.04115.00Dược phẩm
2633 JACOBSON PHARMA
1.270.00%0.00Bán386.000K2.560B9.860.131822.00Dược phẩm
286 CS HEALTH
0.550.00%0.00Mua4.024M2.052B-0.00200.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2877 SHINEWAY PHARM
7.380.68%0.05Mua1.382M6.103B9.960.743649.00Dược phẩm
329 OCI INTL
1.03-1.90%-0.02Sức bán mạnh24.000K1.102B-0.1324.00Dược phẩm
3309 C-MER EYE
5.563.73%0.20Sức mua mạnh4.446M5.755B92.300.06456.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
3320 CHINARES PHARMA
8.09-0.37%-0.03Mua5.431M50.842B10.540.7766000.00Dược phẩm
3600 MODERN DENTAL
1.490.00%0.00Sức mua mạnh275.000K1.463B13.760.115804.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
3613 TONGRENTANGCM
12.10-0.66%-0.08Sức bán mạnh1.071M10.129B16.030.75838.00Dược phẩm
3689 KANGHUA HEALTH
5.000.00%0.00Mua22.000K1.672B10.100.493469.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
3692 HANSOH PHARMA
24.70-1.40%-0.35Bán3.160M142.979B53.580.468828.00Dược phẩm
3933 UNITED LAB
4.53-2.58%-0.12Theo dõi2.132M7.428B9.640.6012200.00Dược phẩm
455 TIANDA PHARMA
0.202.62%0.01Bán644.000K421.408M159.350.00517.00Dược phẩm
460 SIHUAN PHARM
1.380.73%0.01Bán12.937M13.063B-0.143627.00Dược phẩm
503 LANSEN PHARMA
0.85-1.16%-0.01Bán13.000K337.596M-0.11622.00Dược phẩm
512 CHINAGRANDPHARM
4.272.89%0.12Mua49.112M14.422B13.850.318006.00Dược phẩm
570 TRAD CHI MED
3.900.78%0.03Mua16.494M19.640B11.580.3414169.00Dược phẩm
593 DREAMEAST
6.705.51%0.35Bán1.000K1.964B-0.10288.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
6118 AUSTAR
5.112.82%0.14Bán613.000K2.619B296.620.021222.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
6160 BEIGENE
78.802.34%1.80Bán34.200K61.756B-6.782500.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
6185 CANSINOBIO-B
35.602.30%0.80Sức mua mạnh146.400K7.926B-1.04369.00Dược phẩm
673 CHINA HEALTH
0.110.94%0.00Mua1.563M438.052M-0.0132.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6826 HAOHAI BIOTEC
36.00-0.55%-0.20Bán31.600K5.762B13.542.661332.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
6880 TEMPUS HOLD
0.372.78%0.01Bán106.000K129.454M-0.30765.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6896 GOLDEN THROAT
1.83-1.08%-0.02Bán141.000K1.390B10.590.18900.00Dược phẩm
690 UNI-BIO GROUP
0.19-1.55%-0.00Mua3.680M1.224B-0.00278.00Dược phẩm
708 EVERG HEALTH
7.45-0.67%-0.05Bán649.080K64.368B-0.402162.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
719 SHANDONG XINHUA
3.730.54%0.02Mua76.000K4.119B7.730.486240.00Dược phẩm
722 UMP
1.210.00%0.00Bán10.000K932.116M272.730.00453.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
801 GOLDEN MEDITECH
0.800.00%0.00Bán528.000K2.334B-0.23958.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
8019 HAO WEN HLDGS
0.0412.90%0.00Mua440.000K72.982M-0.0155.00Dược phẩm
8037 CH BIOTECH SER
1.300.00%0.00Bán31.000K1.259B-0.08134.00Dược phẩm
8049 JILIN CHANGLONG
0.942.17%0.02Bán96.000K526.635M3.000.31870.00Dược phẩm
8081 HANG TAI YUE GP
0.030.00%0.00Bán788.320K144.078M-0.033070.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
8158 CRMI
0.14-1.43%-0.00Bán100.000K123.101M-1.21316.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
8166 CHINA ECO-FARM
0.060.00%0.00Bán100.000K45.851M-0.1046.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
8225 C HEALTH GP
0.110.00%0.00Bán108.040K112.183M4.240.03281.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
8247 BIOSINO BIO-TEC
1.5917.78%0.24Mua74.000K209.825M40.900.04491.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
8329 NEP INTERLONG
0.240.42%0.00Bán10.000K394.330M6.940.031231.00Dược phẩm
8357 REPUBLIC HC
0.6423.08%0.12Mua1.190M332.800M44.170.0151.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
8372 GBG HOLDINGS
0.09-1.08%-0.00Bán20.000K73.600M13.140.01Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
8405 HANG CHI HLDG
0.99-3.88%-0.04Bán276.000K396.000M16.740.06269.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
8437 RMH HOLDINGS
0.180.00%0.00Bán24.000K110.400M18.400.0132.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
853 MICROPORT
8.162.51%0.20Mua5.900M13.205B28.400.333426.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
858 EXTRAWELL PHAR
0.09-2.17%-0.00Mua940.000K215.100M4.120.03171.00Dược phẩm
8622 HUAKANG BIOMED
0.12-3.12%-0.00Bán240.000K49.600M-0.0170.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
867 CMS
9.142.01%0.18Mua7.438M22.671B9.970.923700.00Dược phẩm
874 BAIYUNSHAN PH
27.90-1.76%-0.50Sức bán mạnh1.597M62.969B12.202.2924947.00Dược phẩm
897 WAI YUEN TONG
0.34-4.17%-0.01Mua1.196M406.442M5.520.06711.00Dược phẩm
950 LEE'S PHARM
4.50-3.64%-0.17Mua655.500K2.665B8.180.561173.00Dược phẩm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất