Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Ấn Độ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
26.700M-4.74%5Dịch vụ Thương mại2
1033.608B0.45%2.686MCông nghệ Điện tử10
1085.842B0.90%247.867KCông nghiệp Chế biến167
372.277B0.93%76.634KVận chuyển17
1245.501B-0.45%631.981KVận chuyển9
62.390B3.60%1.468MCông ty dịch vụ công cộng11
152.420B-0.90%5.145MKhoáng sản phi năng lượng12
1849.784B0.16%102.392KHàng tiêu dùng không lâu bền82
1140.427B0.44%512.378KBán Lẻ27
3762.681B0.28%926.972KSản xuất Chế tạo141
1000.460B1.34%624.001KKhách hàng Lâu năm24
1893.238B-1.20%649.983KHàng tiêu dùng không lâu bền30
475.070B2.55%126.602KHàng tiêu dùng không lâu bền7
263.297B-0.03%72.983KCông nghệ Sức khỏe16
580.336B-1.56%1.644MDịch vụ Khách hàng28
870.973B0.71%83.415KSản xuất Chế tạo66
197.506B-5.56%1.641MDịch vụ Khách hàng11
84.831B5.43%1.641MDịch vụ Khách hàng2
1.449B-4.92%100Bán Lẻ2
2623.189B-0.18%549.855KCông nghiệp Chế biến75
945.202B3.24%262.041KCông nghiệp Chế biến25
2705.069B0.55%101.363KCông nghiệp Chế biến193
2374.836B0.99%8.107MNăng lượng Mỏ7
26.183B1.66%3.676KDịch vụ Thương mại18
472.486M4.29%6.354KCông nghệ Điện tử2
94.091B0.04%221.227KCông nghệ Điện tử4
9.969B4.71%19.895KCông nghệ Điện tử8
7996.972B-0.54%452.666KKhoáng sản phi năng lượng90
100.095B-0.29%399.527KHàng tiêu dùng không lâu bền8
410.139B0.08%246.662KCông nghiệp Chế biến76
8.115B0.85%12.099KDịch vụ Công nghiệp4
63.147B1.65%15.419KDịch vụ Công nghệ13
73.701B0.34%12.872KBán Lẻ4
7792.023B0.27%5.960MCông ty dịch vụ công cộng62
3908.711B0.28%758.265KSản xuất Chế tạo127
97.775B-2.00%85.154KCông nghệ Điện tử12
630.724B-0.02%924Công nghệ Điện tử17
18.561B6.78%272.109KCông nghệ Điện tử11
24.803B4.51%8.753KDịch vụ Phân phối12
100.789B-2.82%174.195KBán Lẻ6
1667.447B0.51%255.541KKhách hàng Lâu năm37
6121.499B-0.15%1.230MDịch vụ Công nghiệp188
24.375B6.52%359.653KDịch vụ Công nghiệp3
21641.610B0.60%2.022MTài chính157
7778.723B-0.81%899.541KTài chính126
818.039B0.19%30.263KDịch vụ Thương mại9
53.356B1.92%22.847KDịch vụ Phân phối20
358.615B-2.79%555.504KBán Lẻ5
3217.193B-1.41%35.278KHàng tiêu dùng không lâu bền9
1280.156B-0.73%42.048KHàng tiêu dùng không lâu bền27
2231.782B-0.26%667.515KHàng tiêu dùng không lâu bền56
3.488B-1.01%46.473KKhoáng sản phi năng lượng6
2103.032B2.13%2.718MCông ty dịch vụ công cộng10
—%Chính phủ2
300.638B-0.24%11.387KKhách hàng Lâu năm23
21.947B-0.39%57.804KBán Lẻ2
71.518B1.38%12.126KKhách hàng Lâu năm26
1147.036B0.42%275.468KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe28
950.715B1.23%690.133KDịch vụ Khách hàng66
15981.442B-1.07%825.837KHàng tiêu dùng không lâu bền36
405.649B-1.00%117.766KSản xuất Chế tạo29
2093.581B0.44%40.355KSản xuất Chế tạo137
8835.642B-1.20%393.210KCông nghiệp Chế biến128
33100.152B-0.99%1.509MDịch vụ Công nghệ165
2856.818B1.27%13.234MNăng lượng Mỏ4
98.811B-0.30%803.715KBán Lẻ4
314.241B2.31%680.414KDịch vụ Công nghệ16
2121.247B3.57%585.852KTài chính207
2895.727B1.23%823.524KTài chính31
530.668B-0.26%3.033MHỗn hợp120
7135.667B0.20%938.125KTài chính12
6232.687B-0.96%3.077MTài chính17
239.562B1.98%315.544KTruyền thông6
159.228B0.01%224.643KVận chuyển12
4.599B-0.49%1.500KDịch vụ Khách hàng1
404.612M-0.18%43.055KDịch vụ Phân phối7
58.371B6.51%137.404KCông nghệ Sức khỏe10
639.313B-1.03%157.239KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe18
1346.110B0.34%177.240KSản xuất Chế tạo94
141.041B-2.76%223.605KHỗn hợp6
586.729B1.19%331.221KDịch vụ Thương mại81
1199.758B0.29%51.242KSản xuất Chế tạo61
10408.769B-0.03%3.563MKhách hàng Lâu năm25
894.790B0.65%2.810MDịch vụ Khách hàng66
2759.238B-0.63%2.129MTài chính4
168.869M1.73%4.348KSản xuất Chế tạo2
1452.020B-0.94%1.761MDịch vụ Công nghiệp4
282.456B-9.23%4.030MNăng lượng Mỏ7
24281.785B-1.24%4.334MNăng lượng Mỏ23
68.252B-0.02%38.807KDịch vụ Công nghiệp23
676.333B5.99%5.941MDịch vụ Khách hàng28
3035.965B-1.18%636.125KKhách hàng Lâu năm43
4352.506B-0.20%2.745MKhoáng sản phi năng lượng43
1940.014B0.36%2.975MVận chuyển32
445.942B0.96%697.517KDịch vụ Công nghệ41
940.827B-0.54%60.981KDịch vụ Thương mại6
2524.668B-0.26%454.096KCông nghệ Sức khỏe23
5396.452B1.08%1.306MCông nghệ Sức khỏe80
5864.472B-0.02%1.319MCông nghệ Sức khỏe114
2.046B-1.65%21.177KKhoáng sản phi năng lượng2
57.661B3.06%65.765KDịch vụ Khách hàng9
112.047B-0.11%335.889KDịch vụ Khách hàng15
212.182B1.29%339.257KCông nghiệp Chế biến62
670.711B-0.78%275.625KVận chuyển3
3438.943B-0.50%1.611MTài chính150
752.236B1.36%94.550KTài chính4
1.617B2.42%1.701KKhách hàng Lâu năm6
35913.885B0.40%7.143MTài chính69
503.334B-0.77%427.345KDịch vụ Khách hàng7
1.615B-2.30%23.297KCông nghệ Điện tử5
1961.866B-1.56%280.634KTài chính4
3288.371B1.57%698.814KBán Lẻ19
1367.549B0.17%3.337MTruyền thông17
4555.928B0.93%4.301MKhoáng sản phi năng lượng184
317.650B-0.14%835.039KCông nghệ Điện tử31
859.425B0.87%623.945KCông nghiệp Chế biến313
5373.624B0.43%7.529MHàng tiêu dùng không lâu bền10
14.910B-2.97%10.489KKhách hàng Lâu năm5
101.977B0.87%85.815KVận chuyển12
2594.648B0.64%3.287MSản xuất Chế tạo69
1.602B-1.40%32.161KCông ty dịch vụ công cộng1
1135.913B0.59%1.005MDịch vụ Phân phối101
6203.297B0.58%29.954MTruyền thông7
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất