Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Ấn Độ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
—%Dịch vụ Thương mại2
1118.368B2.90-0.96%1.659MCông nghệ Điện tử12
952.024B0.98-0.49%83.021KCông nghiệp Chế biến162
—%Công nghiệp
265.407B0.470.45%11.090KVận chuyển15
1150.662B0.330.80%210.891KVận chuyển8
—%Công nghiệp
51.740B0.00-1.09%1.786MCông ty dịch vụ công cộng14
165.286B13.02-1.62%1.058MKhoáng sản phi năng lượng10
1713.791B0.55-0.59%101.145KHàng tiêu dùng không lâu bền85
916.853B0.14-0.01%101.949KBán Lẻ29
3722.990B1.010.05%324.069KSản xuất Chế tạo143
938.038B0.82-0.28%572.415KKhách hàng Lâu năm25
1615.669B0.12-0.01%163.152KHàng tiêu dùng không lâu bền30
402.061B0.390.15%45.835KHàng tiêu dùng không lâu bền6
953.928B0.17-0.61%951.340KCông nghệ Sức khỏe18
—%Chăm sóc sức khỏe
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
541.354B1.49-1.56%306.335KDịch vụ Khách hàng23
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
868.973B0.460.52%36.891KSản xuất Chế tạo72
175.295B1.18-1.22%9.188MDịch vụ Khách hàng11
113.875B0.59-1.64%304.005KDịch vụ Khách hàng2
89.842B0.59-0.85%1.514MBán Lẻ4
2043.102B1.25-0.45%311.719KCông nghiệp Chế biến77
1029.487B0.54-0.25%20.258KCông nghiệp Chế biến27
2132.538B1.140.48%33.495KCông nghiệp Chế biến203
—%Năng lượng
2474.589B7.08-0.51%3.176MNăng lượng Mỏ7
—%Công nghiệp
29.681B0.37-3.10%2.160KDịch vụ Thương mại21
6.952B0.00-1.10%347.238KCông nghệ Điện tử3
—%Công nghệ
3.747B1.49-4.36%23.006KCông nghệ Điện tử2
5.731B0.000.83%19.701KCông nghệ Điện tử6
7386.263B0.58-1.14%321.197KKhoáng sản phi năng lượng88
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
106.973B0.61-0.98%77.519KHàng tiêu dùng không lâu bền9
312.468B0.78-0.77%69.781KCông nghiệp Chế biến83
7.137B0.410.08%6.016KDịch vụ Công nghiệp4
85.711B0.95-0.24%18.630KDịch vụ Công nghệ15
67.085B0.200.08%12.829KBán Lẻ4
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
—%Bán Lẻ1
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
—%Vật liệu cơ bản
—%Tài chính
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7471.994B3.550.66%3.111MCông ty dịch vụ công cộng55
—%Công nghiệp
4027.305B0.98-0.51%684.519KSản xuất Chế tạo123
95.855B6.862.77%98.226KCông nghệ Điện tử16
15.715B1.44-0.87%1.915KCông nghệ Điện tử20
2.780B1.49-0.86%7.291KCông nghệ Điện tử3
87.399B0.000.14%15.372KDịch vụ Phân phối12
79.942B0.06-0.04%4.567KBán Lẻ6
1423.035B0.410.12%44.263KKhách hàng Lâu năm40
5966.572B1.30-0.80%920.683KDịch vụ Công nghiệp176
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
20.939B2.09-2.27%80.586KDịch vụ Công nghiệp5
—%Công nghiệp
19313.786B1.290.67%779.243KTài chính169
7505.637B0.151.38%521.751KTài chính109
824.284B0.810.10%3.610KDịch vụ Thương mại9
20.721B0.21-1.70%10.290KDịch vụ Phân phối13
340.348B0.00-1.05%26.044KBán Lẻ5
2735.216B0.89-0.51%14.721KHàng tiêu dùng không lâu bền6
1156.136B0.95-0.81%12.720KHàng tiêu dùng không lâu bền25
2098.926B0.56-0.46%186.008KHàng tiêu dùng không lâu bền59
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
—%Vật liệu cơ bản
2.924B0.44-1.03%23.574KKhoáng sản phi năng lượng5
1851.564B2.272.42%5.884MCông ty dịch vụ công cộng11
—%Chính phủ3
—%Vật liệu cơ bản
—%Công nghiệp
—%Công nghiệp
—%Công nghiệp
—%Tài chính
294.441B0.73-0.37%11.944KKhách hàng Lâu năm27
12.951B0.531.13%8.373KBán Lẻ3
64.358B1.18-0.77%2.915KKhách hàng Lâu năm26
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
921.017B0.270.15%308.687KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe23
969.680B0.50-2.57%282.146KDịch vụ Khách hàng67
15106.930B1.13-0.41%395.181KHàng tiêu dùng không lâu bền38
—%Công ty dịch vụ công cộng
1317.312B0.63-0.72%35.772KSản xuất Chế tạo38
1897.872B0.73-0.38%15.757KSản xuất Chế tạo138
7933.810B0.850.63%168.846KCông nghiệp Chế biến152
30397.878B1.610.76%1.400MDịch vụ Công nghệ183
1.958B3.01-2.00%1.166KBán Lẻ2
271.516B0.030.53%523.502KDịch vụ Công nghệ15
1569.377B1.55-0.11%103.453KTài chính211
1796.196B0.582.73%577.721KTài chính26
—%Tài chính
513.401B0.880.49%3.264MHỗn hợp122
6883.931B0.170.39%239.259KTài chính12
6752.151B0.88-0.30%1.969MTài chính17
236.710B1.08-0.93%46.165KTruyền thông6
—%Công nghiệp
—%Công nghiệp
210.860B0.86-1.01%138.505KVận chuyển15
377.051M0.040.16%13.153KDịch vụ Phân phối7
—%Chăm sóc sức khỏe
38.282B0.92-0.58%4.385KCông nghệ Sức khỏe9
574.222B0.28-0.39%30.812KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe16
1461.970B0.78-1.20%71.891KSản xuất Chế tạo99
—%Vật liệu cơ bản
79.889M0.001.97%125Hỗn hợp4
490.368B2.82-0.14%96.546KDịch vụ Thương mại76
897.855B0.88-0.21%11.453KSản xuất Chế tạo53
10520.622B1.370.02%1.114MKhách hàng Lâu năm26
876.336B0.951.08%5.568MDịch vụ Khách hàng81
2763.523B0.42-0.95%494.242KTài chính5
—%Công ty dịch vụ công cộng
1.015M0.00-3.33%560Sản xuất Chế tạo1
—%Năng lượng
1638.964B2.181.12%560.098KDịch vụ Công nghiệp8
3555.414B5.680.19%1.882MNăng lượng Mỏ9
25668.577B1.60-0.34%2.107MNăng lượng Mỏ26
66.667B0.360.67%22.002KDịch vụ Công nghiệp21
591.954B0.111.34%349.240KDịch vụ Khách hàng32
2749.566B0.400.41%290.080KKhách hàng Lâu năm42
4615.721B4.03-0.78%1.026MKhoáng sản phi năng lượng45
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1880.795B0.300.38%1.172MVận chuyển33
409.016B2.09-0.27%71.949KDịch vụ Công nghệ45
—%Vật liệu cơ bản
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
824.714B0.180.60%36.142KDịch vụ Thương mại7
2288.040B0.71-0.49%145.874KCông nghệ Sức khỏe26
4333.161B0.650.69%571.014KCông nghệ Sức khỏe58
5906.683B0.920.36%443.080KCông nghệ Sức khỏe126
1.993B0.00-6.92%21.813KKhoáng sản phi năng lượng3
—%Vật liệu cơ bản
62.804B0.00-0.71%18.898KDịch vụ Khách hàng10
109.209B5.67-2.48%171.172KDịch vụ Khách hàng14
199.322B2.05-1.37%65.803KCông nghiệp Chế biến65
674.137B1.550.54%381.443KVận chuyển3
3123.425B0.670.63%1.586MTài chính143
715.215B1.360.15%101.522KTài chính4
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1.347B0.000.19%669Khách hàng Lâu năm7
35963.549B0.37-0.24%6.552MTài chính65
—%Tài chính
—%Năng lượng
435.789B0.301.24%266.375KDịch vụ Khách hàng7
1.712B0.00-6.08%8.762KCông nghệ Điện tử5
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất