Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Ấn Độ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
—%Dịch vụ Thương mại2
1132.799B2.87-1.27%2.731MCông nghệ Điện tử12
961.402B0.97-1.05%144.875KCông nghiệp Chế biến161
—%Công nghiệp
267.189B0.47-0.70%10.417KVận chuyển15
1152.492B0.33-0.13%278.198KVận chuyển8
—%Công nghiệp
53.951B0.00-4.07%4.409MCông ty dịch vụ công cộng14
166.945B12.89-1.06%1.501MKhoáng sản phi năng lượng10
1702.033B0.550.66%87.225KHàng tiêu dùng không lâu bền86
917.186B0.14-0.11%106.222KBán Lẻ29
3764.271B1.00-1.17%779.269KSản xuất Chế tạo143
952.338B0.81-1.49%390.638KKhách hàng Lâu năm25
1628.795B0.11-0.86%521.751KHàng tiêu dùng không lâu bền30
409.927B0.38-1.93%35.490KHàng tiêu dùng không lâu bền6
959.420B0.17-0.58%689.593KCông nghệ Sức khỏe18
—%Chăm sóc sức khỏe
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
548.742B1.47-1.30%531.652KDịch vụ Khách hàng24
873.228B0.45-0.46%35.735KSản xuất Chế tạo71
178.595B1.16-2.21%8.753MDịch vụ Khách hàng11
115.420B0.59-1.30%516.899KDịch vụ Khách hàng2
89.419B0.59-0.03%2.218MBán Lẻ4
2066.983B1.23-1.10%587.983KCông nghiệp Chế biến77
1046.109B0.53-1.58%35.851KCông nghiệp Chế biến27
2151.969B1.13-0.88%61.077KCông nghiệp Chế biến202
—%Năng lượng
2530.113B6.93-2.22%2.150MNăng lượng Mỏ7
—%Công nghiệp
30.269B0.37-1.91%1.653KDịch vụ Thương mại22
6.824B0.001.69%120.696KCông nghệ Điện tử3
—%Công nghệ
3.730B1.500.00%32.411KCông nghệ Điện tử2
5.962B0.00-3.28%19.617KCông nghệ Điện tử6
7508.264B0.57-1.65%379.928KKhoáng sản phi năng lượng88
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
107.536B0.61-0.45%80.234KHàng tiêu dùng không lâu bền9
317.902B0.77-1.67%88.272KCông nghiệp Chế biến84
7.207B0.40-1.42%15.911KDịch vụ Công nghiệp4
83.507B0.972.77%65.004KDịch vụ Công nghệ15
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
68.479B0.19-1.70%3.825KBán Lẻ4
—%Bán Lẻ1
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
—%Vật liệu cơ bản
—%Tài chính
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7603.868B3.49-1.72%4.319MCông ty dịch vụ công cộng55
—%Công nghiệp
4081.279B0.97-1.28%819.141KSản xuất Chế tạo123
97.507B6.74-1.74%61.233KCông nghệ Điện tử16
15.586B1.450.87%7.332KCông nghệ Điện tử20
2.813B1.48-1.33%20.346KCông nghệ Điện tử3
87.079B0.000.32%31.322KDịch vụ Phân phối13
81.200B0.06-1.50%7.575KBán Lẻ6
1437.483B0.40-1.01%166.781KKhách hàng Lâu năm40
5974.099B1.30-0.13%1.038MDịch vụ Công nghiệp177
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
22.357B1.96-6.49%349.953KDịch vụ Công nghiệp5
—%Công nghiệp
19377.024B1.28-0.32%1.353MTài chính172
7524.007B0.15-0.18%657.015KTài chính108
831.776B0.80-0.90%5.970KDịch vụ Thương mại9
21.637B0.20-4.08%23.217KDịch vụ Phân phối13
338.872B0.000.50%80.600KBán Lẻ5
2763.306B0.88-1.02%33.382KHàng tiêu dùng không lâu bền6
1158.264B0.95-0.18%18.148KHàng tiêu dùng không lâu bền25
2105.393B0.56-0.29%197.941KHàng tiêu dùng không lâu bền60
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
—%Vật liệu cơ bản
2.780B0.465.70%92.895KKhoáng sản phi năng lượng5
1902.020B2.21-2.62%5.389MCông ty dịch vụ công cộng11
—%Chính phủ3
—%Vật liệu cơ bản
—%Công nghiệp
—%Công nghiệp
—%Công nghiệp
—%Tài chính
296.775B0.73-0.78%62.932KKhách hàng Lâu năm27
13.550B0.51-4.79%16.228KBán Lẻ3
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
64.571B1.18-0.47%11.823KKhách hàng Lâu năm26
934.935B0.27-1.47%507.355KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe23
980.779B0.49-1.15%162.370KDịch vụ Khách hàng67
15138.452B1.13-0.18%691.386KHàng tiêu dùng không lâu bền38
—%Công ty dịch vụ công cộng
1348.764B0.62-2.32%20.519KSản xuất Chế tạo38
1908.945B0.72-0.54%91.848KSản xuất Chế tạo138
7977.814B0.84-0.55%248.727KCông nghiệp Chế biến150
30874.813B1.59-1.54%1.870MDịch vụ Công nghệ183
2.059B2.86-2.84%3.209KBán Lẻ2
279.562B0.02-2.97%770.304KDịch vụ Công nghệ16
1592.268B1.53-1.40%126.414KTài chính212
1853.274B0.56-3.05%1.461MTài chính26
—%Tài chính
514.203B0.88-0.19%5.358MHỗn hợp122
6904.468B0.17-0.25%727.384KTài chính12
6891.982B0.86-1.83%3.491MTài chính17
241.778B1.06-2.03%100.195KTruyền thông6
—%Công nghiệp
—%Công nghiệp
213.031B0.85-1.15%312.014KVận chuyển15
377.051M0.040.16%13.153KDịch vụ Phân phối7
—%Chăm sóc sức khỏe
38.915B0.91-1.72%53.315KCông nghệ Sức khỏe10
603.246B0.26-4.66%87.666KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe16
1487.571B0.77-1.69%89.914KSản xuất Chế tạo100
—%Vật liệu cơ bản
78.073M0.001.77%155Hỗn hợp4
501.322B2.75-2.16%218.349KDịch vụ Thương mại78
905.336B0.87-0.83%24.952KSản xuất Chế tạo54
10589.515B1.36-0.65%1.981MKhách hàng Lâu năm26
900.791B0.92-2.74%8.359MDịch vụ Khách hàng81
2746.453B0.420.62%2.048MTài chính5
—%Công ty dịch vụ công cộng
1.015M0.00-3.33%560Sản xuất Chế tạo2
—%Năng lượng
1646.793B2.17-0.45%575.645KDịch vụ Công nghiệp8
3595.425B5.62-1.08%2.914MNăng lượng Mỏ9
25948.964B1.58-1.09%2.493MNăng lượng Mỏ26
68.860B0.35-3.13%27.310KDịch vụ Công nghiệp21
585.483B0.111.95%349.811KDịch vụ Khách hàng32
2750.356B0.40-0.05%751.812KKhách hàng Lâu năm44
4652.883B4.00-0.79%1.418MKhoáng sản phi năng lượng45
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1915.714B0.30-1.82%1.434MVận chuyển34
411.109B2.08-0.55%198.637KDịch vụ Công nghệ47
—%Vật liệu cơ bản
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
820.738B0.180.53%60.712KDịch vụ Thương mại7
2294.790B0.71-0.29%273.190KCông nghệ Sức khỏe26
4364.163B0.65-0.69%1.451MCông nghệ Sức khỏe57
5949.342B0.91-0.68%579.483KCông nghệ Sức khỏe126
1.999B0.001.14%7.773KKhoáng sản phi năng lượng4
—%Vật liệu cơ bản
63.981B0.00-1.64%15.041KDịch vụ Khách hàng10
109.069B5.67-0.22%82.364KDịch vụ Khách hàng14
201.662B2.03-1.33%85.074KCông nghiệp Chế biến65
681.753B1.53-1.07%634.519KVận chuyển3
3157.755B0.66-1.10%1.739MTài chính144
716.098B1.36-0.15%42.445KTài chính4
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1.417B0.00-4.30%1.807KKhách hàng Lâu năm7
36152.284B0.37-0.53%8.495MTài chính65
—%Tài chính
—%Năng lượng
440.466B0.30-1.07%317.206KDịch vụ Khách hàng7
1.756B0.00-2.45%20.426KCông nghệ Điện tử5
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất