Công nghệ (Khu vực)

295
Cổ phiếu
31976.420B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.463M
Khối lượng
+1.40%
Tỷ suất Cổ tức
+0.51%
Thay đổi
+2.28%
Hiệu suất Tháng
+8.76%
Hiệu suất Năm
+11.36%
Hiệu suất YTD
           
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD.
1.66-10.27%-0.19Bán59.377K2.991B4.680.402649.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD
1.65-10.81%-0.20Bán1.452M2.991B4.680.402649.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
7TEC SAVEN TECHNOLOGIES LTD.
15.50-3.12%-0.50Sức bán mạnh975174.064M6.912.31Dịch vụ & Tư vấn CNTT
8KMILES 8K MILES SOFTWARE SERVICES LTD
49.40-4.45%-2.30Bán2.805K1.575B0.8560.92Dịch vụ & Tư vấn CNTT
8KMILES 8K MILES SOFTWARE
49.40-4.26%-2.20Bán27.922K1.575B0.8560.92Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ABMKNO ABM KNOWLEDGEWARE LTD.
38.853.32%1.25Bán1.506K778.320M5.237.19Phần mềm
ACCEL ACCEL LIMITED
6.457.32%0.44Bán3.468K342.614M6.610.91396.00Phần mềm
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS
703.50-0.85%-6.00Bán1.214K10.591B10.3968.271533.00Phần mềm
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITE
730.002.54%18.10Bán15110.591B10.3968.271533.00Phần mềm
ACIASIA ALLIED COMPUTERS INTERNATIONAL
0.49-0.00%-0.00Bán30092.980M-0.2653.00Phần cứng Máy tính
ADCINDIA ADC INDIA COMMUNICATIONS LIMIT
166.654.42%7.05Bán1.908K734.160M14.5210.9925.00Truyền thông & Mạng
ADSL ALLIED DIGITAL SERVICES LTD.
12.00-12.92%-1.78Bán3.000K680.285M5.062.682230.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADSL ALLIED DIGITAL SER
13.20-2.58%-0.35Bán1.988K680.285M5.062.682230.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AFFORDABLE AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATIO
66.002.33%1.50Bán3.200K656.584MDịch vụ & Tư vấn CNTT
AGCNET AGC NETWORKS LIMITED
121.60-4.21%-5.35Mua1.270K3.778B-24.35948.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AGCNET AGC NETWORKS LTD
122.00-3.97%-5.05Mua3.998K3.778B-24.35948.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AIRAN AIRAN LTD
18.906.78%1.20Bán112.213B35.710.50Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AISHWARYA AISHWARYA TELECOM LTD.
1.650.00%0.00Bán257.750K39.425M0.562.9261.00Truyền thông & Mạng
AKSHOPTFBR AKSH OPTIFIBRE LTD.
5.35-4.29%-0.24Bán40.067K911.109M170.00Truyền thông & Mạng
AKSHOPTFBR AKSH OPTIFIBRE
5.35-4.46%-0.25Bán205.284K911.109M170.00Truyền thông & Mạng
ALLSEC ALLSEC TECHNOLOGIES LTD.
267.001.37%3.60Bán1184.015B20.6412.772584.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ALLSEC ALLSEC TECHNOLOGIE
262.00-0.55%-1.45Bán204.015B20.6412.772584.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AMBER AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITE
810.40-1.09%-8.90Mua3525.956B19.5842.151003.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
AMBER AMBER ENTERPRISES
815.85-1.16%-9.55Mua93525.956B19.5842.151003.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
APLAB APLAB LTD.
8.560.00%0.00Sức bán mạnh2042.800M0.7910.830.00Electronic Equipments & Parts
ARTEMISELC ARTEMIS ELECTRICALS LIMITED
92.000.00%0.00Bán4.000K2.273BBán dẫn
ASITCFIN ASIT C.MEHTA FINANCIAL SERVICE
43.450.00%0.00Mua11215.189M-10.21Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ASMTEC ASM TECHNOLOGIES LTD.
83.30-7.24%-6.50Bán110449.000M6.3914.05543.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ATHENAGLO ATHENA GLOBAL TECHNOLOGIES LIM
45.000.00%0.00Mua10511.137M-0.90Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ATISHAY ATISHAY LIMITED
54.201.31%0.70Bán66587.501M13.583.94Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTION
90.10-4.10%-3.85Sức bán mạnh3.489K2.183B4.1822.461007.00Phần mềm
AVANCE AVANCE TECHNOLOGIES LTD.
0.190.00%0.00Bán137.656MDịch vụ & Tư vấn CNTT
AVANTEL AVANTEL LTD.
195.50-2.91%-5.85Bán208816.372M9.6720.82Truyền thông & Mạng
AXONVL AXON VENTURES LIMITED
0.66-0.00%-0.00Bán15.042M-1.48Phần mềm
BARTRONICS BARTRONICS INDIA L
2.35-4.08%-0.10Bán2.368K83.420M130.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BARTRONICS BARTRONICS INDIA LTD.
2.568.47%0.20Bán15.200K83.420M130.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BCCFUBA BCC FUBA INDIA LTD.
9.710.00%0.00Bán10148.661M74.890.13Bán dẫn
BGLOBAL BHARATIYA GLOBAL I
1.000.00%0.00Bán1.022K15.843M4.780.2181.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BGLOBAL BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LTD
1.015.21%0.05Bán5.600K15.843M4.780.2181.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BLSINFOTE BLS INFOTECH LTD.
0.190.00%0.00Bán10083.162M-0.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BODHTREE BODHTREE CONSULTING LIMITED
38.45-0.77%-0.30Sức bán mạnh2.201K773.382M17.162.26Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BPL BPL
14.10-6.93%-1.05Bán13.516K740.620M0.0066.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
BPL BPL LTD.
14.15-5.98%-0.90Bán3.105K740.620M0.0066.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
BSOFT BIRLASOFT LIMITED
59.550.76%0.45Bán5.557K15.972B6.728.9110431.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BSOFT BIRLASOFT (INDIA)
59.200.42%0.25Sức bán mạnh200.979K15.972B6.728.9110431.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWAR
16.70-4.30%-0.75Bán3.922K215.769M49.500.35204.00Phần mềm
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWARE CO.LTD.
17.70-0.00%-0.00Mua10215.769M49.500.35204.00Phần mềm
CATVISION CATVISION LIMITED
7.870.00%0.00Bán1.410K42.920MTruyền thông & Mạng
CEINSYSTECH CEINSYS TECH LIMITED
90.500.00%0.00Bán1001.006BPhần mềm
CEREBRAINT CEREBRA INTEGRATED
22.05-1.56%-0.35Bán22.036K2.715B-0.49123.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CEREBRAINT CEREBRA INTEGRATED TECHNOLOGIE
22.00-1.79%-0.40Sức bán mạnh12.129K2.715B-0.49123.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CESCVENT CESC VENTURES LTD
348.00-3.13%-11.25Bán8039.524B23.2415.4672.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CESCVENTURE CESC VENTURES LIMITED
349.95-2.68%-9.65Bán789.524B23.2415.4672.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CIGNITI CIGNITI TECHNOLOGIES LTD.
266.00-0.04%-0.10Bán137.283B5.3649.671626.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CIGNITITEC CIGNITI TECHNOLOGI
266.951.41%3.70Bán3867.283B5.3649.671626.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CONTROLPR CONTROL PRINT LTD.
246.00-1.28%-3.20Mua154.070B435.00Thiết bị Văn phòng
CONTROLPR CONTROL PRINT LTD
245.00-1.69%-4.20Mua1.479K4.070B435.00Thiết bị Văn phòng
COSYN COSYN LIMITED
25.400.00%0.00Bán2190.500M2.878.86Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CRESSAN CRESSANDA SOLUTIONS LTD.
0.200.00%0.00Bán1460.715M-0.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CROMPTON CROMPTON GREAVES C
224.000.20%0.45Bán20.600K140.173B33.666.691725.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
CROMPTON CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC
224.000.00%0.00Bán2.021K140.173B33.666.691725.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
CTE CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRIS
29.059.62%2.55Bán940513.353M2.889.35500.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CTE CAMBRIDGE TECH ENT
29.308.92%2.40Bán7.396K513.353M2.889.35500.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CURATECH CURA TECHNOLOGIES
1.254.17%0.05Mua1.669K11.944M-1.01Phần mềm
CURATECH CURA TECHNOLOGIES LTD.
1.79-9.14%-0.18Bán50011.944M-1.01Phần mềm
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS
43.55-4.29%-1.95Bán3.676K1.252B9.784.68432.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE
43.95-3.51%-1.60Bán3181.252B9.784.68432.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CYIENT CYIENT LIMITED
442.950.53%2.35Bán26.919K48.453B10.1743.3615085.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CYIENT CYIENT LIMITED
442.300.52%2.30Bán39048.453B10.1743.3615085.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DANLAW DANLAW TECHNOLOGIES INDIA LTD.
75.000.00%0.00Bán11278.062M-2.6799.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL
63.95-1.69%-1.10Bán10.526K3.835B5.1612.765159.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL SERVICES LTD
63.80-1.85%-1.20Bán5.975K3.835B5.1612.765159.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DCMFINSERV DCM FINANCIAL SERVICES LTD.
0.760.00%0.00Bán2.900K24.338M-1.8413.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DION DION GLOBAL SOLUTIONS LTD.
2.70-3.57%-0.10Bán45090.237M-151.22600.00Phần mềm
DIXON DIXON TECHNOLOGIE
2305.550.15%3.55Mua74526.070B41.7355.98894.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
DIXON DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIM
2307.650.27%6.15Mua3126.070B41.7355.98894.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
DLINKINDIA D-LINK (INDIA) LTD
85.200.89%0.75Bán22.993B298.00Truyền thông & Mạng
DLINKINDIA D-LINK (INDIA)LTD
85.451.36%1.15Bán1.275K2.993B298.00Truyền thông & Mạng
DSSL DYNACONS SYS SOLUT
23.75-4.81%-1.20Sức bán mạnh584228.869M4.245.89Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DSSL DYNACONS SYSTEMS & SOLUTIONS L
24.25-3.39%-0.85Sức bán mạnh54228.869M4.245.89Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DUCON DUCON INFRATECHNOLOGIES LTD
5.11-0.00%-0.00Bán204539.076M13.590.39Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DUCON DUCON INFRATECHNOL
5.00-2.91%-0.15Bán5.914K539.076M13.590.39Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DYNAMIC DYNAMIC CABLES LIMITED
31.000.00%0.00Bán3.000K682.434M3.229.64Truyền thông & Mạng
ECS ECS BIZTECH LIMITED
4.713.52%0.16Sức mua mạnh26396.814M-5.62Dịch vụ Internet
EMPOWER EMPOWER INDIA LTD.
0.190.00%0.00Bán501221.122MDịch vụ & Tư vấn CNTT
EXCEL EXCEL REALTY N INFRA LTD.
0.95-2.06%-0.02Bán63.944K79.939M1.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
EXCEL EXCEL REALTY N INF
0.905.88%0.05Bán12.500K79.939M1.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS LIMITED
250.60-2.68%-6.90Bán102.626B7.9632.16962.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS
249.95-2.40%-6.15Bán9.401K2.626B7.9632.16962.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
0.29-3.33%-0.01Bán16.204K427.388M-0.96981.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
0.3020.00%0.05Bán57.611K427.388M-0.96981.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
FINELINE FINE-LINE CIRCUITS LTD.
14.357.49%1.00Mua91964.184M38.700.34139.00Bán dẫn
FIVECORE FIVE CORE EXIM LIMITED
0.74-1.33%-0.01Bán248.825M3.290.231542.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
GENESYS GENESYS INTERNATIONAL CORPORAT
78.00-1.76%-1.40Sức bán mạnh6002.465B1366.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
GENESYS GENESYS INTL
78.05-1.45%-1.15Sức bán mạnh1582.465B1366.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNO
10.45-4.57%-0.50Bán115205.664M-0.47413.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNOLOGIES LTD.
10.26-4.74%-0.51Bán6.094K205.664M-0.47413.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
GSS GSS INFOTECH LTD
35.60-3.91%-1.45Bán3.318K627.510M6.875.39629.00Phần mềm
GSS GSS INFOTECH LTD.
35.65-4.93%-1.85Bán146627.510M6.875.39629.00Phần mềm
GTL GTL LTD.
2.1910.61%0.21Bán20.721K314.594M-32.246383.00Phần mềm
GTL GTL LTD
1.90-5.00%-0.10Sức bán mạnh11.910K314.594M-32.246383.00Phần mềm
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES
1088.650.90%9.75Sức mua mạnh463.569K1463.380B14.7173.43143900.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD.
1088.700.95%10.25Sức mua mạnh7.080K1463.380B14.7173.43143900.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS
8.102.53%0.20Bán65.267K2.601B-4.472277.00Truyền thông & Mạng
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS LTD.
7.900.38%0.03Bán5.869K2.601B-4.472277.00Truyền thông & Mạng
HEXAWARE HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD.
383.151.40%5.30Mua25.157K112.708B19.5319.6816205.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
HEXAWARE HEXAWARE TECH
383.401.37%5.20Mua231.903K112.708B19.5319.6816205.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
HFCL HIMACHAL FUTURISTI
18.60-0.53%-0.10Bán277.288K24.018B8.352.261335.00Truyền thông & Mạng
HFCL HIMACHAL FUTURISTIC COMMUNICAT
18.60-0.53%-0.10Sức bán mạnh43.849K24.018B8.352.261335.00Truyền thông & Mạng
HIRECT HIND RECTIFIERS LT
120.10-0.99%-1.20Bán8522.009B12.889.42Electronic Equipments & Parts
HIRECT HIND RECTIFIERS LTD.
123.001.65%2.00Mua5252.009B12.889.42Electronic Equipments & Parts
HONAUT HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD
22545.00-1.78%-408.80Bán5202.821B53.25430.793251.00Electronic Equipments & Parts
HONAUT HONEYWELL AUTO IND
22747.00-0.84%-192.60Bán63202.821B53.25430.793251.00Electronic Equipments & Parts
INDIAMART INDIAMART INTERMESH LIMITED
1146.00-0.31%-3.60Bán11933.100B30.5537.862915.00Dịch vụ Internet
INDIAMART INDIAMART INTERMES
1144.95-0.47%-5.35Bán1.597K33.100B30.5537.862915.00Dịch vụ Internet
INDOCITY INDO-CITY INFOTECH LTD.
3.92—%140.768MDịch vụ & Tư vấn CNTT
INFOBEAN INFOBEANS TECHNOLO
60.05-0.58%-0.35Sức bán mạnh1171.834B630.00Phần mềm
INFY INFOSYS LTD
804.201.07%8.50Mua2.190M3381.069B22.1635.96229029.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIONS LIMITED
42.55-1.05%-0.45Bán271.595B1722.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIO
40.05-0.50%-0.20Bán11.595B1722.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
INTELSOFT INTEGRA TELECOMMUNICATION & SO
12.341.98%0.24Mua25127.776M-0.07Dịch vụ & Tư vấn CNTT
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGI
22.45-5.07%-1.20Sức bán mạnh99527.167M5.034.80Phần mềm
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGIES LTD.
22.50-4.46%-1.05Sức bán mạnh115527.167M5.034.80Phần mềm
IRIS IRIS BUSINESS SERVICES LIMITED
20.253.32%0.65Mua20.000K370.032M-3.12Phần mềm
ISFT INTRASOFT TECHNOLO
83.654.96%3.95Mua2.606K1.174B19.953.99144.00Dịch vụ Internet
ISFT INTRASOFT TECHNOLOGIES LTD.
73.950.00%0.00Bán151.174B19.953.99144.00Dịch vụ Internet
ISTRNETWK ISTREET NETWORK LIMITED
1.990.00%0.00Theo dõi542.387M-0.16Dịch vụ Internet
ITI Iteris Inc.
58.30-3.08%-1.85Bán55.373K53.999B58.041.043576.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
ITI Iteris Inc.
58.20-3.32%-2.00Bán211.094K53.999B58.041.043576.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
IZMO IZMO LIMITED
26.00-2.07%-0.55Bán425341.707M5.844.48203.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
IZMO IZMO LIMITED
25.55-2.29%-0.60Bán256341.707M5.844.48203.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
JETKINGQ JETKING INFOTRAIN LTD.
32.00-0.31%-0.10Bán1.210K189.631M8.183.93148.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
JINDALPHOT JINDAL PHOTO LTD
15.353.02%0.45Bán1.001K152.849M176.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
JINDALPHOT JINDAL PHOTO LTD.
15.706.44%0.95Bán27152.849M176.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
JOINTECAED JOINTECA EDUCATION SOLUTIONS L
15.000.00%0.00Mua40.000K150.230M-0.5447.00Phần mềm
JUPITERIN JUPITER INFOMEDIA LTD.
57.003.07%1.70Bán3.981K554.106M27.00Dịch vụ Internet
JUSTDIAL JUST DIAL LTD
671.50-0.70%-4.70Bán766.507K43.796B11452.00Dịch vụ Internet
JUSTDIAL JUST DIAL LTD.
672.40-0.54%-3.65Bán82.953K43.796B11452.00Dịch vụ Internet
KAVVERITEL KAVVERI TELECOM PRODUCTS LTD.
2.800.00%0.00Bán12553.329M6.910.385430.00Truyền thông & Mạng
KAVVERITEL KAVVERI TELECOM PR
2.650.00%0.00Bán4053.329M6.910.385430.00Truyền thông & Mạng
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLUTIONS LTD.
16.20-4.42%-0.75Bán10.605K1.648B2.207.811260.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLU
16.25-4.97%-0.85Bán77.212K1.648B2.207.811260.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
KERNEX KERNEX MICROSYSTEM
19.70-4.83%-1.00Bán185246.243M262.00Truyền thông & Mạng
KERNEX KERNEX MICROSYSTEMS (INDIA) LT
20.750.00%0.00Bán103246.243M262.00Truyền thông & Mạng
LINAKS LINAKS MICROELECTRONICS LTD.
0.625.08%0.03Bán60110.228M-0.73Bán dẫn
LTI LARSEN AND TOUBRO
1597.75-0.01%-0.15Bán11.569K277.614B18.5287.1825000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMIT
1596.150.18%2.85Bán910277.614B18.5287.1825000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
MAJESCO MAJESCO LIMITED
421.500.98%4.10Bán5.341K11.873B24.1118.052763.00Phần mềm
MASTEK MASTEK LTD.
322.002.63%8.25Bán4407.523B7.6543.342069.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
MASTEK MASTEK
320.852.41%7.55Bán3.722K7.523B7.6543.342069.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất