Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Bồ Đào Nha

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh482.835M EUR3.73%−0.45%70.965KVận chuyển1
Sản xuất Năng lượng Thay thế19.65B EUR0.47%0.05%68.059KCông ty dịch vụ công cộng1
Phát thanh truyền hình123.062M EUR0.00%−0.14%15.781KDịch vụ Khách hàng2
Sòng bạc /Trò chơi92.351M EUR−1.91%1.5KDịch vụ Khách hàng1
In ấn thương mại /Theo mẫu1.307M EUR7.69%68KDịch vụ Thương mại1
Công ty Điện lực21.765B EUR4.11%0.46%1.253MCông ty dịch vụ công cộng3
Kỹ sư & Xây dựng781.243M EUR4.09%6.45%2.734MDịch vụ Công nghiệp5
Tập đoàn Tài chính32M EUR−5.33%250Tài chính1
Bán lẻ Thực phẩm15.116B EUR2.29%1.17%156.915KBán Lẻ1
Nội thất Gia đình133.282M EUR0.00%39Khách hàng Lâu năm1
Đặc sản Công nghiệp1.295B EUR0.00%0.51%13.476KCông nghiệp Chế biến1
Dịch vụ Công nghệ thông tin2.732B EUR4.27%0.30%909.029KDịch vụ Công nghệ3
Dầu8.652B EUR4.90%0.71%917.869KNăng lượng Mỏ1
Quản lý Đầu tư17.622M EUR2.46%−9.33%514Tài chính1
Các Ngân hàng lớn3.171B EUR0.43%0.62%33.156MTài chính1
Viễn thông1.793B EUR7.99%−1.03%113.477KTruyền thông1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp26.772M EUR5.74%8.76KDịch vụ Thương mại3
Phim / Giải trí159.735M EUR0.78%292Dịch vụ Khách hàng3
Xuất bản: Báo chí29.744M EUR0.00%2.76%77.317KDịch vụ Khách hàng1
Bột giấy4.218B EUR7.79%0.48%355.295KCông nghiệp Chế biến4
Phát triển Bất động sản70.5M EUR1.36%10.16%150Tài chính1
Quỹ Đầu tư Bất động sản3.842B EUR4.35%−0.61%400Tài chính1
Nhà hàng301.888M EUR9.83%1.12%12.622KDịch vụ Khách hàng1
Cửa hàng Đặc sản143.5M EUR10.98%12.20%1Bán Lẻ1
Thép165.131M EUR12.73%0.93%517Khoáng sản phi năng lượng1
Viễn thông không dây35.661M EUR−0.92%863.395KTruyền thông1