Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Bồ Đào Nha

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
548.250M3.280.27%652.948KVận chuyển1
20.940B0.411.40%957.739KCông ty dịch vụ công cộng1
71.362M8.18%1Dịch vụ Khách hàng1
933.483K-9.09%10.030KDịch vụ Thương mại1
21.157B4.03-0.10%6.221MCông ty dịch vụ công cộng3
628.292M2.790.99%355.572KDịch vụ Công nghiệp5
42.000M0.00%120Tài chính1
13.536B4.400.31%1.706MBán Lẻ2
134.120M4.76%50Khách hàng Lâu năm1
1.323B2.010.71%40.742KCông nghiệp Chế biến1
825.955M7.180.18%31.494KDịch vụ Công nghệ3
9.641B4.600.93%2.138MNăng lượng Mỏ1
2.005B7.140.93%1.021MTruyền thông1
6.182M1.29%416Dịch vụ Thương mại2
127.400M8.244.00%3.500KKhách hàng Lâu năm1
155.860M4.03%3.271KDịch vụ Khách hàng3
35.000M0.00%20Vận chuyển1
36.792M0.46%189.473KDịch vụ Khách hàng1
23.693M1.32%214.572KDịch vụ Khách hàng1
5.189B4.680.92%731.656KCông nghiệp Chế biến4
48.945M0.002.63%2.552KTài chính1
4.828B3.550.97%40Tài chính1
2.592B0.52-1.89%189.610MTài chính1
250.160M1.72%7.967KDịch vụ Khách hàng1
171.285M8.981.21%12.032KKhoáng sản phi năng lượng1
65.653M0.88%612.268KTruyền thông1
Tải thêm