Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Bồ Đào Nha

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thịDịch vụ Thương mại1
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh523.131M EUR3.44%−0.69%252.975KVận chuyển1
Sản xuất Năng lượng Thay thế12.897B EUR0.71%+3.26%1.127MCông ty dịch vụ công cộng1
Phát thanh truyền hình114.107M EUR3.11%+5.70%3.841KDịch vụ Khách hàng2
Sòng bạc /Trò chơi88.753M EUR−0.67%218Dịch vụ Khách hàng1
In ấn thương mại /Theo mẫu746.787K EUR0.00%7.002KDịch vụ Thương mại1
Công ty Điện lực17.904B EUR4.99%+0.27%8.791MCông ty dịch vụ công cộng3
Kỹ sư & Xây dựng1.961B EUR1.63%+2.22%755.846KDịch vụ Công nghiệp4
Tập đoàn Tài chính28M EUR0.00%600Tài chính1
Bán lẻ Thực phẩm13.92B EUR2.49%−1.81%772.528KBán Lẻ1
Nội thất Gia đình157.591M EUR0.00%341Khách hàng Lâu năm1
Đặc sản Công nghiệp1.256B EUR0.00%0.00%14.086KCông nghiệp Chế biến1
Dịch vụ Công nghệ thông tin2.704B EUR4.41%+0.41%728.426KDịch vụ Công nghệ3
Dầu11.264B EUR3.64%+2.02%1.389MNăng lượng Mỏ1
Các Ngân hàng lớn4.035B EUR+0.56%77.718MTài chính1
Viễn thông1.657B EUR8.64%+1.87%574.341KTruyền thông1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp35.163M EUR0.00%−0.99%49.259KDịch vụ Thương mại3
Phim / Giải trí155.71M EUR−0.99%2.061KDịch vụ Khách hàng4
Xuất bản: Báo chí44.514M EUR0.00%−0.92%24KDịch vụ Khách hàng1
Bột giấy4.739B EUR6.93%−0.65%340.639KCông nghiệp Chế biến4
Quỹ Đầu tư Bất động sản4.088B EUR4.09%−2.22%1KTài chính1
Nhà hàng255.813M EUR10.61%−1.82%35.827KDịch vụ Khách hàng1
Cửa hàng Đặc sản192.5M EUR4.55%0.00%9Bán Lẻ1
Thép170.259M EUR12.35%+1.20%3.05KKhoáng sản phi năng lượng1
Viễn thông không dây39.776M EUR0.00%1.048MTruyền thông1