Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Bồ Đào Nha

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thịDịch vụ Thương mại1
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh525.29M EUR3.42%−0.41%241.135KVận chuyển1
Sản xuất Năng lượng Thay thế13.015B EUR0.71%−0.90%2.742MCông ty dịch vụ công cộng1
Phát thanh truyền hình114.191M EUR3.11%−0.07%1.555KDịch vụ Khách hàng2
Sòng bạc /Trò chơi89.353M EUR−0.67%218Dịch vụ Khách hàng1
In ấn thương mại /Theo mẫu746.787K EUR0.00%7.002KDịch vụ Thương mại1
Công ty Điện lực17.757B EUR5.03%+0.83%9.18MCông ty dịch vụ công cộng3
Kỹ sư & Xây dựng1.889B EUR1.69%+4.33%1.756MDịch vụ Công nghiệp4
Tập đoàn Tài chính28M EUR0.00%600Tài chính1
Bán lẻ Thực phẩm14.008B EUR2.47%−0.63%1.099MBán Lẻ1
Nội thất Gia đình157.591M EUR0.00%341Khách hàng Lâu năm1
Đặc sản Công nghiệp1.236B EUR0.00%+1.61%106.202KCông nghiệp Chế biến1
Dịch vụ Công nghệ thông tin2.7B EUR4.42%+0.15%1.823MDịch vụ Công nghệ3
Dầu11.248B EUR3.64%+0.14%4.105MNăng lượng Mỏ1
Các Ngân hàng lớn4.217B EUR−4.30%113.623MTài chính1
Viễn thông1.647B EUR8.69%+0.56%1.22MTruyền thông1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp34.815M EUR0.00%+1.00%10.443KDịch vụ Thương mại3
Phim / Giải trí154.87M EUR+0.54%1.215KDịch vụ Khách hàng4
Xuất bản: Báo chí44.308M EUR0.00%+0.46%33.881KDịch vụ Khách hàng1
Bột giấy4.763B EUR6.90%−0.51%753.11KCông nghiệp Chế biến4
Quỹ Đầu tư Bất động sản4.134B EUR4.04%−2.22%1KTài chính1
Nhà hàng255.813M EUR10.61%0.00%9.414KDịch vụ Khách hàng1
Cửa hàng Đặc sản192.5M EUR4.55%0.00%9Bán Lẻ1
Thép170.259M EUR12.35%0.00%18.789KKhoáng sản phi năng lượng1
Viễn thông không dây40.598M EUR−2.02%839.624KTruyền thông1