Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
SNH STEINHOFF INT HLDGS N.V. 234.0018.78%37.00Bán18.577M987.246B105800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OMU OLD MUTUAL LIMITED 2896.00-0.55%-16.00Bán10.583M14312.172B560.605.2428313.00Tài chính
FSR FIRSTRAND LTD 6297.00-1.13%-72.00Bán8.631M35314.670B13.88453.5245026.00Tài chính
QLT QUILTER PLC 2772.002.67%72.00Mua7.676M5301.758B945.992.954223.00Tài chính
MTN MTN GROUP LTD 10100.00-0.49%-50.00Sức bán mạnh5.542M18156.190B55.68185.6425424.00Dịch vụ Viễn thông
GLN GLENCORE PLC 5715.000.53%30.00Mua4.931M81806.955B8.90649.39145977.00Năng lượng
GFI GOLD FIELDS LTD 3566.00-4.91%-184.00Bán4.863M2926.310B-814.578856.00Vật liệu cơ bản
SAP SAPPI LTD 9606.002.06%194.00Mua4.760M5178.594B11.27866.8912158.00Vật liệu cơ bản
LHC LIFE HEALTHC GRP HLDGS LTD 2375.00-0.46%-11.00Bán4.515M3460.285B24.4497.4019526.00Chăm sóc sức khỏe
SLM SANLAM LIMITED 7436.00-0.40%-30.00Mua4.363M15440.772B13.80544.3316628.00Tài chính
HAR HARMONY GM CO LTD 2207.00-1.16%-26.00Bán4.201M1129.357B-64.3527881.00Vật liệu cơ bản
CFR COMPAGNIE FIN RICHEMONT 12515.000.93%115.00Mua3.953M64900.930B34.64362.2728740.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRU TRUWORTHS INT LTD 8300.001.59%130.00Mua3.934M3554.890B13.57614.7910229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LBR LIBSTAR HOLDINGS LTD 962.00-14.11%-158.00Bán3.914M
SGL SIBANYE GOLD LIMITED 765.000.00%0.00Bán3.848M1733.398B-301.6053139.00Vật liệu cơ bản
PPC PPC LIMITED 629.00-2.48%-16.00Bán3.777M952.525B64.939.873372.00Vật liệu cơ bản
WHL WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 5040.00-1.14%-58.00Bán3.581M5274.546B-284.2444520.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRP GREENBAY PROPERTIES LTD 135.000.75%1.00Mua3.151M1280.624B164.560.82Tài chính
PGR PEREGRINE HOLDINGS LIMITED 2086.000.29%6.00Mua3.048M440.878B8.75238.51767.00Tài chính
SBK STANDARD BANK GROUP LTD 18377.00-1.82%-341.00Sức bán mạnh2.920M29437.293B11.181664.6954213.00Tài chính
ABG ABSA GROUP LIMITED 15818.00-1.75%-282.00Bán2.660M13156.477B9.621647.3141250.00Tài chính
BLU BLUE LABEL TELECOMS LTD 835.00-4.68%-41.00Bán2.547M790.335B4.14203.63793.00Dịch vụ Viễn thông
AGL ANGLO AMERICAN PLC 28749.000.38%110.00Bán2.254M40438.850B8.273545.2569000.00Vật liệu cơ bản
NTC NETCARE LIMITED 2704.00-1.31%-36.00Bán2.221M3680.170B9.66280.0130056.00Chăm sóc sức khỏe
AVI AVI LTD 11135.00-1.02%-115.00Mua2.011M3632.706B22.41500.1610944.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MEI MEDICLINIC INT PLC 8764.000.74%64.00Bán2.010M6448.480B-1252.5031504.00Chăm sóc sức khỏe
TBS TIGER BRANDS LTD 27500.00-7.82%-2333.00Sức bán mạnh1.897M4936.035B16.711664.6011705.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DCP DIS-CHEM PHARMACIES LTD 3037.000.43%13.00Mua1.868M2612.077B38.1779.5613500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TSH TSOGO SUN HOLDINGS LTD 2098.00-2.15%-46.00Bán1.774M2222.179B10.56198.759629.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PPH PEPKOR HOLDINGS LTD 1664.00-0.06%-1.001.639M5740.800B16.8199.0843000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KAP KAP INDUSTRIAL HLDGS LTD 724.00-0.14%-1.00Bán1.567M1938.872B12.5158.3719729.00Công nghiệp
MMI MMI HOLDINGS LIMITED 1615.00-0.68%-11.00Bán1.549M2445.575B14.29113.6917230.00Tài chính
AEG AVENG GROUP LIMITED 6.000.00%0.00Bán1.525M32.091B-725.2614832.00Công nghiệp
SOL SASOL LIMITED 52850.001.32%690.00Mua1.481M32804.126B17.443043.5931000.00Năng lượng
REM REMGRO LTD 19900.00-0.91%-183.00Sức bán mạnh1.458M11280.145B15.421296.1317594.00Tài chính
TKG TELKOM SA SOC LTD 4876.00-0.91%-45.00Bán1.395M2419.627B8.27602.0018286.00Dịch vụ Viễn thông
RMI RAND MERCHANT INV HLDGS LTD 3815.000.21%8.00Bán1.384M5799.589B15.25254.35Tài chính
EXX EXXARO RESOURCES LTD 14481.003.44%481.00Sức mua mạnh1.358M5194.433B14.661266.496500.00Năng lượng
MRF MERAFE RESOURCES LTD 163.00-1.81%-3.00Mua1.277M409.245B4.8033.966651.00Vật liệu cơ bản
SVN SABVEST LTD -N- 3500.000.00%0.00Mua1.241M203.832B2.571750.8510.00Tài chính
VOD VODACOM GROUP LTD 12560.00-1.61%-206.00Sức bán mạnh1.209M21353.315B13.68944.437554.00Dịch vụ Viễn thông
EPP EPP N.V. 1880.00-0.21%-4.00Sức mua mạnh1.189M1560.381B6.42292.99153.00Tài chính
SHP SHOPRITE HOLDINGS LTD 21076.00-0.53%-113.00Sức bán mạnh1.158M11689.431B20.531064.84143802.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BIL BHP BILLITON PLC 30450.000.49%149.00Sức mua mạnh1.154M162780.370B16.941805.1426146.00Vật liệu cơ bản
BAW BARLOWORLD LTD 11785.00-1.46%-175.00Bán1.097M2481.999B12.15977.4319201.00Công nghiệp
ANG ANGLOGOLD ASHANTI LTD 10770.000.05%5.00Bán1.096M4433.504B-678.2551480.00Vật liệu cơ bản
RMH RMB HOLDINGS LTD 7534.00-1.95%-150.00Sức bán mạnh1.091M10634.838B12.80588.780.00Tài chính
CLS CLICKS GROUP LTD 18725.00-0.40%-75.00Bán1.064M4578.356B34.65579.3014673.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MRP MR PRICE GROUP LTD 22098.00-0.54%-121.00Sức bán mạnh1.059M5854.665B21.021076.2018536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INP INVESTEC PLC 9389.000.70%65.00Bán989.314K9019.455B10.00960.2810146.00Tài chính
THA THARISA PLC 1800.000.11%2.00Mua978.790K475.549B7.65234.782059.00Vật liệu cơ bản
NPN NASPERS LTD -N- 318000.001.08%3386.00Sức bán mạnh974.911K137704.490B8.2738503.5424887.00Công nghệ
PAN PAN AFRICAN RESOURCE PLC 140.000.00%0.00Mua956.660K309.905B9.1915.114452.00Vật liệu cơ bản
BTI BRITISH AMERICAN TOB PLC 78821.001.84%1421.00Mua948.667K180912.930B3.3223840.6455761.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MSP MAS REAL ESTATE INC. 2145.002.14%45.00Mua922.052K
IMP IMPALA PLATINUM HLGS LTD 1702.001.92%32.00Bán882.321K1486.218B-1096.9841219.00Vật liệu cơ bản
IPL IMPERIAL HOLDINGS LTD 20016.00-1.18%-239.00Bán810.062K4107.260B15.801306.0649364.00Công nghiệp
TFG THE FOSCHINI GROUP LIMITED 16978.00-0.71%-122.00Bán776.933K3926.621B15.891079.1927825.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZED ZEDER INV LTD 485.00-3.58%-18.00Sức bán mạnh756.706K825.411B34.7414.79Tài chính
ESR ESOR LIMITED 3.00-25.00%-1.00Sức bán mạnh747.612K1.391B-66.193170.00Công nghiệp
NPK NAMPAK LTD 1538.00-0.77%-12.00Bán718.379K991.504B12.41124.406420.00Vật liệu cơ bản
NED NEDBANK GROUP LTD 25896.00-1.22%-319.00Sức bán mạnh714.679K12537.989B9.762703.4731272.00Tài chính
MND MONDI LTD 39258.001.71%661.00Mua677.065K19014.026B16.962315.556500.00Vật liệu cơ bản
DSY DISCOVERY LTD 16326.00-0.71%-116.00Bán670.411K10530.270B20.91781.2812000.00Tài chính
GAI GAIA INFRASTRUCT CAP LTD 615.000.82%5.00Bán662.465K33.918B7.8578.36Tài chính
BVT BIDVEST LTD 18900.00-2.04%-393.00Bán650.626K6372.196B13.571403.01117705.00Công nghiệp
SDC SANDOWN CAPITAL LTD 380.005.56%20.00Mua636.935K85.903B-22.75Tài chính
NRP NEPI ROCKCASTLE PLC 12461.00-0.69%-87.00Mua630.895K7199.975B400.00Tài chính
MNP MONDI PLC 39245.001.68%649.00Mua615.370K19125.680B16.972328.5225800.00Vật liệu cơ bản
BID BID CORPORATION LTD 29193.00-0.19%-57.00Mua600.419K9704.807B23.121265.5925613.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATT ATTACQ LIMITED 1645.00-0.48%-8.00Bán577.654K1156.690B14.20116.8569.00Tài chính
CTA CAPITAL APPRECIATION LTD 98.001.03%1.00Sức mua mạnh576.493K146.939B10.529.49Tài chính
PIK PICK N PAY STORES LTD 7112.00-1.74%-126.00Bán563.194K3413.347B26.38275.2352900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RNI REINET INVESTMENTS S.C.A 26600.002.06%538.00Mua538.223K5178.360B-7243.660.00Tài chính
CML CORONATION FUND MNGRS LD 5557.00-0.71%-40.00Sức bán mạnh538.212K1943.834B12.61440.82278.00Tài chính
RLO REUNERT LTD 7591.00-2.80%-219.00Bán509.305K1218.981B11.38677.136609.00Công nghiệp
BAT BRAIT SE 3688.00-2.49%-94.00Sức bán mạnh497.276K1745.263B-2069.3531.00Tài chính
MSM MASSMART HOLDINGS LTD 11126.000.86%95.00Bán484.672K2406.624B16.15702.4748000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFG PIONEER FOODS GROUP LTD 10072.00-4.08%-428.00Bán475.105K2354.774B22.36475.338600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CCO CAPITAL&COUNTIES PROP PLC 4778.000.89%42.00Bán472.298K4074.241B-32.75171.00Tài chính
APN ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD 26111.000.31%81.00Mua470.014K11909.227B19.861314.539454.00Chăm sóc sức khỏe
AFH ALEXANDER FORBES GRP HLDGS 510.003.03%15.00Theo dõi468.925K635.678B30.0317.063554.00Tài chính
INL INVESTEC LTD 9220.000.51%47.00Bán465.657K8645.286B9.90954.949444.00Tài chính
ARI AFRICAN RAINBOW MIN LTD 12128.004.12%480.00Sức mua mạnh464.836K2317.593B6.501943.3013218.00Vật liệu cơ bản
L4L LONG 4 LIFE LIMITED 495.00-0.20%-1.00Bán464.183K451.429B16.7529.952015.00Tài chính
EOH EOH HOLDINGS LTD 4396.00-1.63%-73.00Mua456.425K636.590B6.43695.916000.00Công nghệ
SPP THE SPAR GROUP LTD 18869.00-0.78%-149.00Bán383.509K3632.394B18.901007.256786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPG SUPER GROUP LTD 3393.001.04%35.00Sức bán mạnh382.751K1232.032B11.55294.2510797.00Công nghiệp
GND GRINDROD LTD 819.00-0.24%-2.00Bán358.860K615.593B9.5286.045232.00Công nghiệp
KIO KUMBA IRON ORE LTD 26500.00-0.38%-100.00Bán348.244K8473.419B7.943362.5810727.00Vật liệu cơ bản
SDO STADIO HOLDINGS LIMITED 400.000.00%0.00Bán347.840K326.499B709.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WSL WESCOAL HOLDINGS LTD 177.00-1.67%-3.00Sức bán mạnh345.153K77.470B3.6947.92121.00Năng lượng
DTC DATATEC LTD 2284.00-0.04%-1.00Bán335.826K554.921B-772.848616.00Công nghệ
S32 SOUTH32 LIMITED 3613.001.01%36.00Mua330.941K18550.637B11.23323.7914002.00Vật liệu cơ bản
WEZ WESIZWE PLATINUM LTD 38.00-5.00%-2.00Bán313.684K61.857B-5.793300.00Vật liệu cơ bản
SRE SIRIUS REAL ESTATE LTD 1063.00-0.65%-7.00Mua305.991K1087.306B7.37150.50232.00Tài chính
AVV ALVIVA HOLDINGS LTD 1860.001.09%20.00Bán297.931K276.492B6.88271.331626.00Công nghệ
SNV SANTOVA LOGISTICS LTD 420.000.00%0.00Mua292.429K67.557B9.5744.85321.00Công nghiệp
NHM NORTHAM PLATINUM LTD 3460.00-0.46%-16.00Sức bán mạnh288.174K1763.843B-198.1012405.00Vật liệu cơ bản
ITE ITALTILE LTD 1325.00-1.71%-23.00Mua260.789K1589.433B15.3186.771344.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất