Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường chứng khoán Nam Phi

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
CLI CLIENTELE LTD
974.0011.29-318.590M1.10
BWN BALWIN PROPERTIES LTD
369.009.68-92.550M0.36
FTH FRONTIER TRANSPORT HLDG LD
485.009.07-142.100M0.44
MHB MAHUBE INFRASTRUCTURE LTD
620.008.06-18.200M0.50
SYG SYGNIA LIMITED
1659.007.53-106.043M1.10
LEW LEWIS GROUP LTD
4501.007.29-147.000M3.28
PBG PBT GROUP LIMITED
525.007.24-16.728M0.38
NWL NU-WORLD HLDGS LTD
2890.006.76-65.312M1.95
ACT AFROCENTRIC INV CORP LTD
530.006.42-327.711M0.34
LTE LIGHTHOUSE CAPITAL LTD
817.006.21-308.558M0.57
TDH TRADEHOLD LTD
999.006.00-157.968M0.60
ARL ASTRAL FOODS LTD
18686.005.75-164.958M7.75
MSP MAS REAL ESTATE INC.
1764.005.6501.00
CAT CAXTON CTP PUBLISH PRINT
923.005.41-6.669M0.50
AFH ALEXANDER FORBES GRP HLDGS
421.005.24-1.021B0.22
BCF BOWLER METCALF LTD
1006.005.11-35.167M0.51
ARH ARB HOLDINGS LIMITED
649.005.00-28.600M0.42
HDC HUDACO INDUSTRIES LTD
13106.004.96-129.747M4.10
CTA CAPITAL APPRECIATION LTD
120.004.62-64.621M0.06
YYLBEE YEBOYETHU (RF) LTD
4830.004.37-103.454M2.11
TLM TELEMASTER HOLDINGS LTD
150.004.27-3.094M0.08
MTH MOTUS HOLDINGS LTD
10295.004.03-294.000M4.15
LBR LIBSTAR HOLDINGS LTD
629.003.97-149.606M0.25
DNB DENEB INVESTMENTS LTD
180.003.89-17.407M0.11
AIP ADCOCK INGRAM HLDGS LTD
4773.003.56-133.149M1.70
RCL RCL FOODS LIMITED
1271.003.55-225.316M0.45
ITE ITALTILE LTD
1646.003.41-490.000M0.56
SHG SEA HARVEST GROUP LTD
1326.003.39-146.162M0.45
AFT AFRIMAT LIMITED
5399.002.74-160.316M1.48
RFG RFG HOLDINGS LIMITED
1199.002.40-73.003M0.29
ADH ADVTECH LTD
1721.002.27-3.800M0.20
KAL KAAP AGRI LIMITED
4121.002.18-63.249M0.50
KST PSG KONSULT LIMITED
1222.002.17-307.781M0.24
CPI CAPITEC BANK HLDGS LTD
168083.001.67-6.130M16.00
CKS CROOKES BROTHERS LTD
4135.001.21-2.040M0.50
SBP SABVEST CAPITAL LIMITED
5850.000.60-20.188M0.25
TCP TRANSACTION CAPITAL LTD
4261.000.45-209.000M0.00
Tải thêm