Kênh Giá

Kênh giá là các chỉ báo theo xu hướng dải, được vẽ dưới dạng chồng lớp, trong đó có 2 đường trở lên có khoảng cách bằng nhau tính từ đường giữa hoặc kênh trung tâm. Các kênh này có thể dựa trên các loại đường trung bình trượt khác nhau, độ lệch tiêu chuẩn, phạm vi trung bình giá thực, hồi quy tuyến tính, ... Chúng co lại và mở rộng theo chuyển động giá.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2