Soybean Oil Futures (Dec 2022)Soybean Oil Futures (Dec 2022)Soybean Oil Futures (Dec 2022)

Soybean Oil Futures (Dec 2022)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
60000LBR
Tháng
Dec 2022
Ngày thanh lý
Tháng Mười hai 14, 2022

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
ZLN2024
Tháng 7 2024
ZLN2024
ZLQ2024
Tháng Tám 2024
ZLQ2024
ZLU2024
Tháng 9 2024
ZLU2024
ZLV2024
Tháng 10 2024
ZLV2024
ZLZ2024
Tháng Mười hai 2024
ZLZ2024
ZLF2025
Tháng 1 2025
ZLF2025
ZLH2025
Tháng 3 2025
ZLH2025
ZLK2025
Tháng Năm 2025
ZLK2025
ZLN2025
Tháng 7 2025
ZLN2025
ZLQ2025
Tháng Tám 2025
ZLQ2025
ZLU2025
Tháng 9 2025
ZLU2025

Explore more contracts 

Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Ngày hết hạn gần nhất của ZLZ202214 thg 12, 2022.
Các nhà giao dịch thích bán hợp đồng tương lai khi đã kiếm được tiền từ khoản đầu tư nhưng vẫn còn nhiều thời gian trước ngày hết hạn. Vì vậy, nhiều người coi việc bán ZLZ2022 trước 14 thg 12, 2022 là lựa chọn tốt.