Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Iceland

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
KVIKA KVIKA BANKI HF.
27.400.74%0.20Sức mua mạnh14.153M132.337B13.712.13160.00Tài chính
ORIGO ORIGO HF.
65.503.15%2.00Sức mua mạnh3.243M27.622B44.931.44Dịch vụ Công nghệ
SJOVA SJA³VA¡-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
39.601.02%0.40Sức mua mạnh801.120K50.627B5.537.09Tài chính
SVN SA­LDARVINNSLAN HF.
89.20-0.45%-0.40Mua1.159M152.303BHàng tiêu dùng không lâu bền
VIS VA¡TRYGGINGAFA©LAG ASLANDS HF.
21.401.90%0.40Sức mua mạnh27.376M38.252B3.91Tài chính
Tải thêm