Các công ty của Iceland với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Iceland. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Iceland này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

Ticker
NHÂN VIÊN
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
Khu vực
HAGAHAGAR HF.
2.483K72.0ISK−2.04%−1.5ISK
Bán
1.59M114.483M83.252BISK17.584.28ISKBán Lẻ
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
1.624K525ISK−2.78%−15ISK
Bán
78.557K41.242M93.429BISK61.73ISKVận chuyển
FESTIFESTI HF.
1.176K182ISK0.00%0ISK
Bán
925K168.35M56.03BISK12.0115.15ISKBán Lẻ
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
9446.60ISK−0.75%−0.05ISK
Bán
20.526K135.472K18.051BISK−0.07ISKHàng tiêu dùng không lâu bền
ORIGOORIGO HF.
53785.5ISK0.00%0.0ISK
Theo dõi
892.506K76.309M37.193BISKDịch vụ Phân phối
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
34910.90ISK−0.46%−0.05ISK
Mua
603.852K6.582M30.736BISKHàng tiêu dùng không lâu bền
KVIKAKVIKA BANKI HF.
33120.0ISK−0.99%−0.2ISK
Mua
4.675M93.498M99.427BISK16.731.23ISKTài chính
SIMINNSIMINN HF.
30810.9ISK0.00%0.0ISK
Bán
13.146M143.288M47.624BISK1.189.25ISKTruyền thông
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
26816.5ISK0.00%0.0ISK
Bán
2K33K29.2BISKNăng lượng Mỏ
PLAYFLY PLAY HF.
15013.45ISK−0.74%−0.10ISK
Bán
115.542K1.554M9.526BISK−7.24ISKVận chuyển
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
2192.0ISK0.00%0.0ISK
Mua
1.248M114.825M70.209BISK7.2412.71ISKTài chính
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
8.80ISK−1.12%−0.10ISK
Mua
31.972K281.354K1.639BISK−0.26ISKDịch vụ Công nghệ
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
34.0ISK−0.58%−0.2ISK
Mua
609.592K20.726M40.114BISK12.912.65ISKTài chính
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
3.92ISK−1.51%−0.06ISK
Bán
25.659M100.585M15.193BISKBán Lẻ
REGINNREGINN HF.
28.4ISK0.00%0.0ISK
Bán
431.13K12.244M51.778BISK3.50ISKTài chính
HAMPHAMPIÐJAN HF.
111ISK−0.89%−1ISK
Mua
577.347K64.086M54.831BISK26.104.29ISKSản xuất Chế tạo
BRIMBRIM HF.
90.5ISK0.00%0.0ISK
Mua
56.718K5.133M173.849BISK11.737.71ISKCông nghiệp Chế biến
MARELMAREL HF.
540ISK−1.82%−10ISK
Theo dõi
148.498K80.189M414.694BISK41.6213.18ISKSản xuất Chế tạo
SYNSYN HF.
60.0ISK0.00%0.0ISK
Mua
100K5.975M16.036BISK6.319.48ISKTruyền thông
SVNSILDARVINNSLAN HF.
117.5ISK−0.42%−0.5ISK
Theo dõi
2.032M238.716M200.587BISK19.096.18ISKHàng tiêu dùng không lâu bền
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
1.748ISK0.00%0.000ISK
Bán
3.207M5.606M71.878BISKVận chuyển
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
18.0ISK−0.55%−0.1ISK
Bán
1.381M24.852M31.675BISK22.200.82ISKTài chính