Các công ty của Iceland với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Iceland. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Iceland này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

NHÂN VIÊN
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
3.023K1.500 ISK−0.66%113.275M61.68B ISK1363.640.00 ISK0.00%Vận chuyển
HAGAHAGAR HF.
2.613K67.0 ISK5.51%8.021M74.131B ISK16.454.07 ISK12.52%3.34%Bán Lẻ
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
1.723K490 ISK0.62%45.545K82.23B ISK7.2567.54 ISK4.10%Vận chuyển
FESTIFESTI HF.
1.269K182.0 ISK2.54%1.501M56.03B ISK19.159.51 ISK−44.83%1.65%Bán Lẻ
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
7665.30 ISK−0.93%708.5K15.182B ISK−1.20 ISK−871.08%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SVNSILDARVINNSLAN HF.
390106.5 ISK0.00%17.44K196.581B ISK18.955.62 ISK−7.76%1.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KVIKAKVIKA BANKI HF.
36715.60 ISK0.65%10.965M74.584B ISK14.691.06 ISK−29.51%2.56%Tài chính
PLAYFLY PLAY HF.
3237.80 ISK−1.27%750K6.715B ISK−367.15 ISK−4156.77%0.00%Vận chuyển
REGINNREGINN HF.
5823.8 ISK−1.65%1.15M43.067B ISK8.082.94 ISK3.45%Tài chính
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
2278.0 ISK−0.64%7.874K58.16B ISK16.554.71 ISK−62.94%2.42%Tài chính
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
713.1 ISK0.77%9.254M23.183B ISK2.37%Dịch vụ Phân phối
KALDKALDALON HF.
31.54 ISK−1.28%6.884M17.137B ISK0.00%Tài chính
SYNSYN HF.
44.8 ISK0.00%858.417K11.245B ISK9.674.63 ISK−50.18%2.50%Truyền thông
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
3.50 ISK16.67%52.247K644.697M ISK−0.40 ISK0.00%Dịch vụ Công nghệ
MARELMAREL HF.
442 ISK0.00%102.66K333.246B ISK57.437.70 ISK−51.87%0.53%Sản xuất Chế tạo
Mua
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
12.15 ISK0.41%9.183M34.101B ISK12.101.00 ISK48.45%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRIMBRIM HF.
74.4 ISK0.27%81.291K142.921B ISK12.875.78 ISK−1.25%3.76%Công nghiệp Chế biến
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
4.07 ISK−0.25%1.689M15.459B ISK0.00%Bán Lẻ
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
15.6 ISK1.96%11.366M26.469B ISK28.840.54 ISK−87.10%3.55%Tài chính
HAMPHAMPIÐJAN HF.
137 ISK0.00%11.106K85.7B ISK43.483.15 ISK−26.74%1.13%Sản xuất Chế tạo
SIMINNSIMINN HF.
9.30 ISK−2.11%3.103M25.521B ISK1.28%Truyền thông
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
11.9 ISK−1.65%260K40.639B ISK4.242.81 ISK14.30%4.96%Tài chính
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
32.3 ISK0.94%1.931M36.686B ISK14.652.20 ISK−69.62%4.98%Tài chính