Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Iceland có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Iceland này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MARELMAREL HF.
256.67B ISK478 ISK+0.42%389.173K0.20360.389B ISK78.126.12 ISK−45.21%0.49%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
207.334B ISK1.185 ISK+1.28%38.225M0.5748.727B ISK58.090.02 ISK0.00%Vận chuyển
HAGAHAGAR HF.
161.992B ISK76.5 ISK+0.66%1.761M0.8984.642B ISK18.754.08 ISK−4.30%2.93%Bán Lẻ
FESTIFESTI HF.
136.251B ISK200.0 ISK+1.01%711.165K2.8959.971B ISK17.5511.39 ISK−13.61%1.50%Bán Lẻ
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
123.39B ISK391 ISK+1.56%322.082K0.5665.617B ISK8.0848.40 ISK−29.73%5.14%Vận chuyển
BRIMBRIM HF.
65.191B ISK79.6 ISK0.00%2.543M3.41152.91B ISK16.384.86 ISK−15.93%3.52%Công nghiệp Chế biến
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
64.101B ISK6.30 ISK+9.57%82.39M26.8619.306B ISK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SVNSILDARVINNSLAN HF.
41.955B ISK95.6 ISK+1.06%1.781M4.24176.462B ISK16.785.70 ISK−7.81%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PLAYFLY PLAY HF.
38.862B ISK4.90 ISK+11.36%534.877K0.374.255B ISK−365.99 ISK−4399.66%0.00%Vận chuyển
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
31.98B ISK43.7 ISK−0.46%720.228K0.3649.634B ISK11.183.91 ISK+77.29%3.68%Tài chính
KVIKAKVIKA BANKI HF.
29.328B ISK15.55 ISK+0.32%7.274M0.3474.345B ISK18.410.84 ISK2.57%Tài chính
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
28.102B ISK17.35 ISK−1.70%2.876M1.2548.695B ISK15.291.13 ISK+48.35%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HAMPHAMPIÐJAN HF.
27.551B ISK146 ISK+0.69%39.919K0.0391.329B ISK46.333.15 ISK−26.74%1.06%Sản xuất Chế tạo
SIMINNSIMINN HF.
25.067B ISK10.5 ISK0.00%51.521K0.0128.813B ISK20.250.52 ISK−94.11%1.13%Truyền thông
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
23.904B ISK18.2 ISK+1.11%12.657M2.5034.702B ISK14.351.27 ISK+55.59%3.04%Tài chính
SYNSYN HF.
23.475B ISK44.0 ISK0.00%3.117K0.0011.044B ISK5.078.68 ISK+139.99%2.55%Truyền thông
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
15.107B ISK82.5 ISK+0.61%1.269M0.5661.515B ISK8.0410.26 ISK+1144.35%2.29%Tài chính
REGINNREGINN HF.
13.777B ISK25.2 ISK0.00%226.739K0.1845.601B ISK11.962.11 ISK+31.33%0.00%Tài chính
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
12.442B ISK4.16 ISK0.00%2.416M0.3415.655B ISK0.00%Bán Lẻ
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
11.224B ISK11.2 ISK+1.82%3.356M0.7438.249B ISK6.541.71 ISK−26.87%5.27%Tài chính
KALDKALDALON HF.
1.761B ISK17.408 ISK+0.86%1.922M1.6919.479B ISK0.00%Tài chính
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
11.142M ISK2.48 ISK0.00%37K0.51822.864M ISK−0.40 ISK0.00%Dịch vụ Công nghệ
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
0 ISK16.8 ISK−3.45%1.98M0.6029.731B ISK5.832.88 ISK+538.17%1.85%Dịch vụ Phân phối
ISFISFELAG HF.
160.0 ISK+3.63%1.71M5.63Hàng tiêu dùng không lâu bền