Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Iceland có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Iceland có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MARELMAREL HF.
493 ISK−1.20%445.882K0.49376.222B ISK80.576.12 ISK−45.21%0.47%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
383 ISK−3.28%640.76K1.1066.456B ISK7.9148.40 ISK−29.73%5.07%Vận chuyển
FESTIFESTI HF.
201 ISK0.00%153.627K0.3860.271B ISK17.6411.39 ISK−13.61%1.49%Bán Lẻ
HAMPHAMPIÐJAN HF.
158 ISK+0.64%886.178K1.0298.21B ISK50.143.15 ISK−26.74%0.98%Sản xuất Chế tạo
SVNSILDARVINNSLAN HF.
101.0 ISK+0.75%1.005M1.76185.045B ISK17.725.70 ISK−7.81%1.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
84.0 ISK−1.18%700K0.4063.379B ISK8.1910.26 ISK+1144.35%2.22%Tài chính
BRIMBRIM HF.
83.0 ISK−0.48%601.379K0.49160.21B ISK17.594.72 ISK−38.80%3.36%Công nghiệp Chế biến
HAGAHAGAR HF.
79.0 ISK0.00%65K0.0687.408B ISK19.364.08 ISK−4.30%2.84%Bán Lẻ
SYNSYN HF.
44.6 ISK−1.33%328.12K0.2011.345B ISK8.495.26 ISK−44.54%2.48%Truyền thông
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
43.9 ISK+0.34%77K0.0349.691B ISK11.233.91 ISK+77.29%3.68%Tài chính
REGINNREGINN HF.
25.4 ISK−0.78%2.987M1.9046.324B ISK12.052.11 ISK+31.33%0.00%Tài chính
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
18.0 ISK+0.56%16.556K0.0031.677B ISK6.252.88 ISK+538.17%1.73%Dịch vụ Phân phối
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
17.8 ISK−0.56%4.751M1.0134.13B ISK14.031.27 ISK+55.59%3.09%Tài chính
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
17.80 ISK−1.25%3.573M0.6650.52B ISK15.671.13 ISK+48.35%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KALDKALDALON HF.
17.340 ISK−0.91%2.39M1.3619.464B ISK0.00%Tài chính
KVIKAKVIKA BANKI HF.
15.90 ISK−0.63%7.485M0.3376.496B ISK18.830.84 ISK2.50%Tài chính
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
11.5 ISK−1.71%2.003M0.6439.956B ISK6.711.71 ISK−26.87%5.04%Tài chính
SIMINNSIMINN HF.
10.6 ISK+1.92%10.032M2.4328.539B ISK21.520.49 ISK−94.68%1.14%Truyền thông
PLAYFLY PLAY HF.
5.10 ISK−6.42%727.912K0.184.733B ISK−365.99 ISK−4399.66%0.00%Vận chuyển
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
4.16 ISK−0.72%919.569K0.1415.915B ISK0.00%Bán Lẻ
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
2.50 ISK+25.00%53.9K0.73368.398M ISK−0.40 ISK0.00%Dịch vụ Công nghệ
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
1.200 ISK−0.83%56.784M0.4549.755B ISK58.820.02 ISK0.00%Vận chuyển