Các công ty của Iceland có sẵn nhiều tiền mặt nhất

Tổng lượng tiền mặt mà doanh nghiệp có thể tiếp cận có thể được coi là thước đo sức khỏe tài chính của công ty. Các công ty của Iceland có nhiều tiền mặt nhất được tập hợp sau với tất cả số liệu thống kê quan trọng.
Lượng tiền mặt nắm giữ
FQ
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
50,003 B ISK0,894 ISK+2,05%20,465 M0,2936,021 B ISK−0,01 ISK+73,16%0,00%Vận chuyển
SVNSILDARVINNSLAN HF.
9,583 B ISK91,5 ISK−0,27%5,689 K0,08169,355 B ISK22,654,04 ISK−33,51%1,89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HAMPHAMPIÐJAN HF.
8,752 B ISK118,5 ISK−1,66%550 K4,1375,378 B ISK0,91%Sản xuất Chế tạo
BRIMBRIM HF.
6,433 B ISK71,8 ISK−0,28%5,398 K0,01138,311 B ISK19,333,71 ISK−29,85%2,78%Công nghiệp Chế biến
MARELMAREL HF.
5,396 B ISK496 ISK0,00%752,722 K1,78373,96 B ISK135,883,65 ISK−58,72%0,25%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
4,636 B ISK15,6 ISK+1,96%30 K0,0426,195 B ISK5,552,81 ISK+561,02%2,55%Dịch vụ Phân phối
HAGAHAGAR HF.
4,574 B ISK83,5 ISK−0,89%2,35 K0,0093,217 B ISK17,774,70 ISK+15,39%2,77%Bán Lẻ
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
4,165 B ISK350 ISK+0,86%380,094 K6,4458,233 B ISK9,2937,69 ISK−47,54%6,49%Vận chuyển
FESTIFESTI HF.
2,961 B ISK212 ISK+0,47%44,052 K0,0364,746 B ISK17,1412,37 ISK+8,83%1,42%Bán Lẻ
HEIMARHEIMAR HF.
2,761 B ISK24,6 ISK+2,50%5,538 M1,9644,515 B ISK6,773,64 ISK+162,94%0,00%Tài chính
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
2,604 B ISK5,35 ISK−0,93%850 K4,3716,548 B ISK0,00%Dịch vụ Phân phối
PLAYFLY PLAY HF.
2,394 B ISK2,54 ISK+2,42%282,489 K0,734,691 B ISK−6,33 ISK+98,28%0,00%Vận chuyển
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
2,043 B ISK17,5 ISK−1,69%2,462 M0,6749,958 B ISK18,870,93 ISK−7,64%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SIMINNSIMINN HF.
2,026 B ISK9,50 ISK−0,52%9,526 M1,8925,013 B ISK18,260,52 ISK−94,01%2,09%Truyền thông
KALDKALDALON HF.
1,83 B ISK16,90 ISK+0,60%5,494 M5,0418,911 B ISK0,00%Tài chính
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
1,623 B ISK10,2 ISK+0,99%255 K0,1534,492 B ISK5,141,99 ISK−1,83%7,33%Tài chính
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
1,282 B ISK85,0 ISK0,00%55 K0,0460,482 B ISK6,9212,29 ISK+2.093,64%2,41%Tài chính
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
379,816 M ISK3,82 ISK+0,53%2,487 M0,9313,534 B ISK20,340,19 ISK0,00%Bán Lẻ
SYNSYN HF.
58 M ISK35,0 ISK−1,13%14,705 K0,028,767 B ISK4,907,15 ISK+90,16%3,16%Truyền thông
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
44,003 M ISK1,35 ISK+2,27%7,692 K0,12447,93 M ISK−0,45 ISK−143,92%0,00%Dịch vụ Công nghệ
ISFISFELAG HF.
155,0 ISK+0,78%4,737 K0,02Hàng tiêu dùng không lâu bền
SKAGIVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
15,3 ISK+2,00%1,03 M0,3829,173 B ISK15,051,02 ISK+59,47%3,40%Tài chính
ISBISLANDSBANKI HF.
101,0 ISK−0,49%18,707 K0,02203 B ISK8,4311,98 ISK6,17%Tài chính
Mua
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
37,8 ISK+1,34%9,199 M16,0941,552 B ISK10,103,74 ISK+97,44%5,68%Tài chính
KVIKAKVIKA BANKI HF.
15,40 ISK+1,99%23,809 M3,0271,303 B ISK18,490,83 ISK2,65%Tài chính
ARIONARION BANKI HF.
134,5 ISK+0,75%1,36 M0,47193,753 B ISK8,5715,69 ISK6,74%Tài chính