Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Iceland

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Icelandphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Ticker
Tỉ suất cổ tức FWD
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
11.11%18.0ISK−0.55%−0.1ISK
Bán
1.381M24.852M31.5BISK22.200.82ISKTài chính
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
9.24%34.0ISK−0.58%−0.2ISK
Mua
609.592K20.726M39.879BISK12.912.65ISKTài chính
REGINNREGINN HF.
2.89%28.4ISK0.00%0.0ISK
Bán
431.13K12.244M51.778BISK3.50ISKTài chính
HAGAHAGAR HF.
2.78%72.0ISK−2.04%−1.5ISK
Bán
1.59M114.483M81.553BISK17.584.28ISK2.483KBán Lẻ
FESTIFESTI HF.
2.75%182ISK0.00%0ISK
Bán
925K168.35M56.03BISK12.0115.15ISK1.176KBán Lẻ
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
2.72%525ISK−2.78%−15ISK
Bán
78.557K41.242M90.834BISK61.73ISK1.624KVận chuyển
BRIMBRIM HF.
2.32%90.5ISK0.00%0.0ISK
Mua
56.718K5.133M173.849BISK11.737.71ISKCông nghiệp Chế biến
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
1.88%92.0ISK0.00%0.0ISK
Mua
1.248M114.825M70.209BISK7.2412.71ISK21Tài chính
SVNSILDARVINNSLAN HF.
1.71%117.5ISK−0.42%−0.5ISK
Theo dõi
2.032M238.716M199.737BISK19.096.18ISKHàng tiêu dùng không lâu bền
HAMPHAMPIÐJAN HF.
1.62%111ISK−0.89%−1ISK
Mua
577.347K64.086M54.341BISK26.104.29ISKSản xuất Chế tạo
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
1.57%16.5ISK0.00%0.0ISK
Bán
2K33K29.2BISK268Năng lượng Mỏ
MARELMAREL HF.
1.41%540ISK−1.82%−10ISK
Theo dõi
148.498K80.189M407.154BISK41.6213.18ISKSản xuất Chế tạo
SIMINNSIMINN HF.
0.63%10.9ISK0.00%0.0ISK
Bán
13.146M143.288M47.624BISK1.189.25ISK308Truyền thông