Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Iceland

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Icelandphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tỉ suất cổ tức FWD %
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SFS_BSLATURFELAG SUÐURLANDS SVF.
10.74%1.80 ISK0.00%104K1.981.023B ISK1.561.16 ISK10.74%Dịch vụ Phân phối
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
7.04%445 ISK−0.67%216.111K0.8175.182B ISK7.5059.33 ISK−2.92%4.48%Vận chuyển
ARIONARION BANKI HF.
6.16%139.0 ISK+0.72%4.213M1.05199.962B ISK8.7315.92 ISK6.16%Tài chính
Mua
ISBISLANDSBANKI HF.
5.67%107.5 ISK−0.92%2.402M1.28217B ISK8.8212.19 ISK5.67%Tài chính
Theo dõi
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
5.00%11.6 ISK−1.69%30.141K0.0240.298B ISK6.371.82 ISK−27.14%5.00%Tài chính
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
4.32%37.6 ISK+0.80%1.32M0.5842.365B ISK11.653.23 ISK+21.86%4.32%Tài chính
BRIMBRIM HF.
3.45%82.4 ISK+1.48%2.281M0.67155.984B ISK17.464.72 ISK−38.80%3.45%Công nghiệp Chế biến
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
3.44%16.1 ISK0.00%5M0.7930.698B ISK12.691.27 ISK+55.59%3.44%Tài chính
HAGAHAGAR HF.
3.27%67.5 ISK−1.46%1.54M1.4175.79B ISK17.383.88 ISK−7.10%3.27%Bán Lẻ
KVIKAKVIKA BANKI HF.
2.61%15.50 ISK+1.31%41.424M0.9473.15B ISK17.830.87 ISK2.61%Tài chính
SYNSYN HF.
2.52%44.6 ISK+0.45%764.165K0.5211.144B ISK8.495.26 ISK−44.54%2.52%Truyền thông
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
2.36%79.0 ISK−1.25%703.29K0.4159.651B ISK32.612.42 ISK−72.50%2.36%Tài chính
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
2.23%13.9 ISK0.00%2.5M0.5124.599B ISK2.23%Dịch vụ Phân phối
SVNSILDARVINNSLAN HF.
1.82%103.5 ISK+1.47%1.816M0.46188.275B ISK18.165.70 ISK−7.81%1.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FESTIFESTI HF.
1.69%176.5 ISK−0.28%63.803K0.0953.074B ISK16.9410.42 ISK−31.22%1.69%Bán Lẻ
SIMINNSIMINN HF.
1.28%9.20 ISK−1.61%7.09M0.6325.589B ISK1.28%Truyền thông
HAMPHAMPIÐJAN HF.
1.27%129 ISK+0.78%843.663K1.0080.07B ISK40.943.15 ISK−26.74%1.21%Sản xuất Chế tạo
MARELMAREL HF.
0.51%446 ISK−2.41%222.466K0.14344.556B ISK55.847.99 ISK−39.57%0.51%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh