Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Iceland có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Iceland sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SVNSILDARVINNSLAN HF.
10.21B ISK94.6 ISK−1.46%598.375K1.00177.2B ISK16.605.70 ISK−7.81%1.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRIMBRIM HF.
9.386B ISK79.6 ISK−1.36%743.614K1.06155.023B ISK16.384.86 ISK−15.93%3.47%Công nghiệp Chế biến
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
8.07B ISK385 ISK+3.22%385.298K0.5762.596B ISK7.9548.40 ISK−29.73%5.38%Vận chuyển
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
7.504B ISK82.0 ISK0.00%69.112K0.0361.142B ISK7.9910.26 ISK+1144.35%2.30%Tài chính
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
5.853B ISK11.0 ISK+0.92%15.2M4.6037.224B ISK6.421.71 ISK−26.87%5.41%Tài chính
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
5.41B ISK17.4 ISK+3.57%407.561K0.1129.731B ISK6.042.88 ISK+538.17%1.85%Dịch vụ Phân phối
HAGAHAGAR HF.
4.949B ISK76.0 ISK+3.40%3.766M2.2881.323B ISK18.634.08 ISK−4.30%3.05%Bán Lẻ
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
4.626B ISK43.9 ISK+0.92%392.154K0.1749.407B ISK11.233.91 ISK+77.29%3.70%Tài chính
MARELMAREL HF.
4.622B ISK476 ISK−0.42%1.197M0.64360.389B ISK77.806.12 ISK−45.21%0.49%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
KVIKAKVIKA BANKI HF.
4.019B ISK15.50 ISK+0.65%3.508M0.1573.628B ISK18.350.84 ISK2.60%Tài chính
REGINNREGINN HF.
3.818B ISK25.2 ISK0.00%2.012M1.4145.601B ISK11.962.11 ISK+31.33%0.00%Tài chính
FESTIFESTI HF.
3.438B ISK198.0 ISK−0.38%53.51K0.2159.596B ISK17.3811.39 ISK−13.61%1.51%Bán Lẻ
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
2.487B ISK17.65 ISK+0.28%1.203M0.4449.397B ISK15.561.13 ISK+48.35%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KALDKALDALON HF.
1.967B ISK17.260 ISK+0.70%3.667M4.7119.18B ISK0.00%Tài chính
HAMPHAMPIÐJAN HF.
1.795B ISK145 ISK+0.69%13.43K0.0190.078B ISK46.023.15 ISK−26.74%1.07%Sản xuất Chế tạo
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
1.479B ISK1.170 ISK−0.85%11.449M0.1448.522B ISK57.350.02 ISK0.00%Vận chuyển
SIMINNSIMINN HF.
1.346B ISK10.5 ISK−0.47%4.623M0.5728.813B ISK20.250.52 ISK−94.11%1.13%Truyền thông
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
940.048M ISK18.0 ISK+5.26%7.803M1.6332.605B ISK14.191.27 ISK+55.59%3.24%Tài chính
SYNSYN HF.
888M ISK44.0 ISK−0.90%113.003K0.0711.144B ISK8.375.26 ISK−44.54%2.52%Truyền thông
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
539.283M ISK4.16 ISK+0.48%2.721M0.3915.725B ISK0.00%Bán Lẻ
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
−50.782M ISK2.48 ISK0.00%37K0.51456.813M ISK−0.40 ISK0.00%Dịch vụ Công nghệ
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
−1.38B ISK5.75 ISK+8.49%20.049M18.7016.242B ISK−1.36 ISK−1860.63%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PLAYFLY PLAY HF.
−4.851B ISK4.40 ISK+2.33%141.022K0.093.734B ISK−365.99 ISK−4399.66%0.00%Vận chuyển
ISFISFELAG HF.
154.4 ISK−1.28%278.381K0.70Hàng tiêu dùng không lâu bền