Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Saudi

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
1210 BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO.
49.502.38%1.15Mua1.607M1.330B39.001.24Công nghiệp Chế biến
1213 NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO.
126.802.09%2.60Mua446.931K765.470M-9.22Khách hàng Lâu năm
1832 SADR LOGISTICS CO.
437.800.32%1.40Mua113.770K1.091B423.071.03Vận chuyển
2001 METHANOL CHEMICALS CO.
36.304.61%1.60Sức mua mạnh4.432M2.341B-1.87Công nghiệp Chế biến
2020 SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.
159.204.05%6.20Sức mua mạnh480.796K72.833B4.16Công nghiệp Chế biến
2250 SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
39.904.59%1.75Sức mua mạnh4.690M17.168B15.182.51Công nghiệp Chế biến
2310 SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
40.655.17%2.00Sức mua mạnh6.406M28.343B17.942.15Công nghiệp Chế biến
8190 UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
31.950.00%0.00Mua579.991K1.278BTài chính
9514 MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.
180.000.00%0.00Mua35.825KKhoáng sản phi năng lượng
Tải thêm