Định giá quá caoChứng khoán Saudi

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Saudi được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
4004DALLAH HEALTHCARE CO.
160.00SAR1.39%2.20SAR
Mua
370.186K59.23M14.22BSAR45.723.45SARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4005NATIONAL MEDICAL CARE CO.
75.50SAR2.03%1.50SAR
Sức mua mạnh
470.931K35.555M3.247BSAR23.393.16SARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4300DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
16.98SAR0.59%0.10SAR
Mua
21.43M363.885M17.172BSAR46.130.37SARTài chính
9535LADUN INVESTMENT CO.
14.88SAR2.62%0.38SAR
Mua
10.226K152.163K700MSAR19.420.75SARTài chính