Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Tất cả cổ phiếu — Thị trường Chứng khoán Saudi

Cổ phiếu phổ thông là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty - mua những cổ phiếu này, bạn sẽ được hưởng một phần trong lợi nhuận của công ty dưới dạng cổ tức. Nếu bạn chọn đúng cổ phiếu, bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các cổ phiếu phổ biến cùng với số liệu thống kê chi tiết.

            
1010 RIYAD BANK
27.00-0.55%-0.15Bán709.667K19161009.0081.450B15.401.766147.00Tài chính
1020 BANK ALJAZIRA
19.04-0.42%-0.08Mua2.052M39077755.1715.678B59.810.323121.00Tài chính
1030 SAUDI INVESTMENT BANK
17.700.00%0.00Mua235.740K4172598.2413.275B13.281.331492.00Tài chính
1050 BANQUE SAUDI FRANSI
41.25-4.51%-1.95Bán277.167K11433138.7551.838B20.292.132881.00Tài chính
1060 SAUDI BRITISH BANK
29.00-3.01%-0.90Bán Mạnh657.608K19070632.0061.438B17.731.695288.00Tài chính
1080 ARAB NATIONAL BANK
22.70-2.49%-0.58Bán316.375K7181712.8234.920B17.541.333959.00Tài chính
1111 SAUDI TADAWUL GROUP HLDG CO SAR10
118.00%19.244M2270764742.00
1120 AL RAJHI BANK
135.80-2.30%-3.20Bán2.331M316557948.00347.500B25.085.5413716.00Tài chính
1140 BANK ALBILAD
42.10-0.47%-0.20Bán903.770K38048715.1931.725B19.312.194291.00Tài chính
1150 ALINMA BANK
23.02-0.95%-0.22Bán4.480M103124903.9246.170B18.591.252592.00Tài chính
1180 THE SAUDI NATIONAL BANK
62.20-1.43%-0.90Bán1.471M91504225.27279.897B17.593.5913334.00Tài chính
1182 AMLAK INTERNATIONAL FOR REAL ESTATE FINANCE CO.
21.900.83%0.18Bán923.005K20213809.501.968B18.681.16Tài chính
1201 TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES CO.
18.502.78%0.50Mua2.541M47006687.001.710BCông nghiệp Chế biến
1202 MIDDLE EAST PAPER CO.
45.900.33%0.15Mua496.885K22807022.492.274B17.482.62Công nghiệp Chế biến
1210 BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO.
41.200.73%0.30Mua518.279K21353095.321.125B38.071.07Công nghiệp Chế biến
1211 SAUDI ARABIAN MINING CO.
72.00-0.14%-0.10Bán644.678K46416816.0088.726B23.923.01Khoáng sản phi năng lượng
1212 ASTRA INDUSTRIAL GROUP
37.10-1.59%-0.60Bán395.366K14668077.813.016B16.002.36Công nghệ Sức khỏe
1213 NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO.
28.70-2.38%-0.70Bán1.918M55035093.22622.198M-1.72Khách hàng Lâu năm
1214 AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
23.12-0.09%-0.02Bán3.229M74662968.271.458B0.46Dịch vụ Phân phối
1301 UNITED WIRE FACTORIES CO.
31.10-0.32%-0.10Bán314.748K9788662.801.095B19.801.58Khoáng sản phi năng lượng
1302 BAWAN CO.
35.05-0.57%-0.20Bán225.610K7907630.272.115B13.292.65Khoáng sản phi năng lượng
1303 ELECTRICAL INDUSTRIES CO.
28.551.42%0.40Mua820.430K23423275.681.253B1.19Sản xuất Chế tạo
1304 AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO.
43.151.53%0.65Mua782.188K33751413.762.159B3.801284.00Sản xuất Chế tạo
1320 SAUDI STEEL PIPE CO.
26.70-0.19%-0.05Bán260.741K6961784.961.352B0.00Khoáng sản phi năng lượng
1810 SEERA GROUP HOLDING
18.80-1.98%-0.38Bán2.718M51095126.085.630B-3.50Tài chính
1820 ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP FOR TOURISM AND DEVELOPMENT
18.80-0.11%-0.02Bán605.344K11380466.591.223B-4.67Dịch vụ Khách hàng
1830 LEEJAM SPORTS CO.
109.201.11%1.20Sức mua mạnh223.054K24357496.805.657B47.362.28Dịch vụ Khách hàng
1831 MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.
77.60-1.02%-0.80Bán208.314K16165165.982.940B22.943.42Dịch vụ Thương mại
1832 SADR LOGISTICS CO.
114.609.98%10.40Sức mua mạnh49.675K5692755.001.823BVận chuyển
2001 METHANOL CHEMICALS CO.
34.30-0.87%-0.30Bán611.651K20979628.692.334B15.522.23Công nghiệp Chế biến
2002 NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
39.000.00%0.00Bán193.096K7530744.0018.720B13.282.94Công nghiệp Chế biến
2010 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.
109.80-1.61%-1.80Bán Mạnh1.723M189168930.00334.800B16.476.77Công nghiệp Chế biến
2020 SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.
169.00-0.82%-1.40Bán249.946K42240874.0081.116B29.695.74Công nghiệp Chế biến
2030 SAUDI ARABIA REFINERIES CO.
142.00-3.92%-5.80Mua788.325K111942150.002.217B150.400.98Năng lượng Mỏ
2040 SAUDI CERAMIC CO.
53.500.38%0.20Mua839.219K44898216.504.251B19.782.69Khoáng sản phi năng lượng
2050 SAVOLA GROUP
32.90-0.45%-0.15Bán1.295M42589578.9917.637B33.850.98Công nghiệp Chế biến
2060 NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO.
20.94-1.51%-0.32Bán3.703M77537661.7614.221B16.061.32Sản xuất Chế tạo
2070 SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND MEDICAL APPLIANCES CORP.
38.70-0.90%-0.35Bán500.877K19383940.404.686B91.150.43Công nghệ Sức khỏe
2080 NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION CO.
57.70-0.86%-0.50Mua112.256K6477171.314.365B17.823.27Công ty dịch vụ công cộng
2081 ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO.
97.301.46%1.40Mua155.662K15145913.07Dịch vụ Công nghiệp
2082 INTERNATIONAL COMPANY FOR WATER AND POWER PROJECTS
73.40-1.74%-1.30Mua845.609K62067702.2954.613BCông ty dịch vụ công cộng
2090 NATIONAL GYPSUM CO.
42.554.03%1.65Mua865.098K36809919.031.295B41.960.97Khoáng sản phi năng lượng
2100 WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO.
143.400.28%0.40Mua945.833K135632442.741.104B-2.15Hàng tiêu dùng không lâu bền
2110 SAUDI CABLE CO.
21.20-0.47%-0.10Bán453.457K9613288.85768.108M-4.11Sản xuất Chế tạo
2120 SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO.
50.80-1.74%-0.90Mua4.909M249359110.292.585B36.391.42Hỗn hợp
2130 SAUDI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
18.60-2.21%-0.42Bán1.180M21948818.40760.800M-0.36Khách hàng Lâu năm
2140 AYYAN INVESTMENT CO.
20.54-1.72%-0.36Bán650.716K13365707.291.685B162.140.13Sản xuất Chế tạo
2150 THE NATIONAL COMPANY FOR GLASS INDUSTRIES
40.052.43%0.95Sức mua mạnh3.040M121753118.361.286B1.41Công nghiệp Chế biến
2160 SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.
17.78-2.52%-0.46Bán403.926K7181804.68573.903M-9.18Khoáng sản phi năng lượng
2170 ALUJAIN HOLDING CORP.
57.20-1.89%-1.10Bán Mạnh324.470K18559684.324.034B3.81Công nghiệp Chế biến
2180 FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.
54.90-2.14%-1.20Bán325.293K17858586.35645.150M-0.96Công nghiệp Chế biến
2190 SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO.
31.600.80%0.25Mua2.214M69957849.602.558B29.451.06Tài chính
2200 ARABIAN PIPES CO.
17.06-1.27%-0.22Bán975.224K16637320.46691.200M-4.63Khoáng sản phi năng lượng
2210 NAMA CHEMICALS CO.
33.90-2.45%-0.85Bán421.991K14305495.74811.572M-0.01Công nghiệp Chế biến
2220 NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO.
26.50-1.67%-0.45Bán184.094K4878491.00954.030M-1.35Sản xuất Chế tạo
2222 SAUDI ARABIAN OIL CO.
35.050.00%0.00Bán4.946M173367704.907006.418B66800.00Năng lượng Mỏ
2230 SAUDI CHEMICAL CO.
34.65-0.72%-0.25Bán85.463K2961293.122.943B55.640.63Công nghiệp Chế biến
2240 ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
30.551.16%0.35Bán1.350M41249464.051.812B-0.08Dịch vụ Công nghiệp
2250 SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
30.50-2.09%-0.65Bán1.211M36948127.0014.017B11.222.78Công nghiệp Chế biến
2270 SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF CO.
167.60-1.76%-3.00Mua28.030K4697828.285.459B25.746.63Hàng tiêu dùng không lâu bền
2280 ALMARAI CO.
48.501.04%0.50Bán260.442K12631437.0048.000B29.761.6436869.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2281 TANMIAH FOOD CO.
83.80-0.36%-0.30Theo dõi498.164K41746144.691.682B1772.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2290 YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
64.00-0.78%-0.50Bán Mạnh447.380K28632320.0036.281B23.732.72Công nghiệp Chế biến
2300 SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
51.80-2.26%-1.20Bán290.146K15029562.511.018B23.872.22Công nghiệp Chế biến
2310 SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
41.90-0.59%-0.25Mua1.987M83274787.4730.910B11.853.56Công nghiệp Chế biến
2320 AL-BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICATION CO.
32.35-0.77%-0.25Bán464.965K15041616.821.390B19.331.69Sản xuất Chế tạo
2330 ADVANCED PETROCHEMICAL CO.
69.30-0.29%-0.20Bán193.785K13429301.0815.045B18.053.85Công nghiệp Chế biến
2340 AL ABDULLATIF INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
31.20-2.19%-0.70Mua1.074M33520532.272.592B-0.02Khách hàng Lâu năm
2350 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO.
17.28-3.14%-0.56Bán5.598M96737005.2826.760B1.40Công nghiệp Chế biến
2360 SAUDI VITRIFIED CLAY PIPES CO.
85.201.43%1.20Mua1.642M139886893.071.260B-0.10Sản xuất Chế tạo
2370 MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO.
19.08-2.45%-0.48Bán1.421M27111210.84782.400M-0.16Sản xuất Chế tạo
2380 RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL CO.
21.76-2.51%-0.56Bán10.233M222677478.4019.552B1.88Năng lượng Mỏ
3001 HAIL CEMENT CO.
14.34-0.55%-0.08Bán1.459M20921013.181.412B20.210.71Khoáng sản phi năng lượng
3002 NAJRAN CEMENT CO.
18.64-0.21%-0.04Bán503.902K9392732.783.176B14.891.25Khoáng sản phi năng lượng
3003 CITY CEMENT CO.
22.24-1.59%-0.36Bán Mạnh813.092K18083166.083.164B15.191.49Khoáng sản phi năng lượng
3004 NORTHERN REGION CEMENT CO.
13.88-0.57%-0.08Bán566.271K7859841.482.513B21.690.64Khoáng sản phi năng lượng
3005 UMM AL-QURA CEMENT CO.
24.560.24%0.06Bán330.935K8127763.271.347B15.281.60Khoáng sản phi năng lượng
3007 ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
85.100.71%0.60Mua217.569K18515121.461.268B21.893.86Dịch vụ Công nghiệp
3008 AL KATHIRI HOLDING CO.
73.501.66%1.20Mua273.773K20122315.50817.149M49.691.46Dịch vụ Phân phối
3010 ARABIAN CEMENT CO.
38.000.53%0.20Bán79.152K3007776.003.780B19.741.92Khoáng sản phi năng lượng
3020 YAMAMA CEMENT CO.
26.900.56%0.15Mua442.162K11894157.805.417B18.921.41Khoáng sản phi năng lượng
3030 SAUDI CEMENT CO.
56.70-0.53%-0.30Bán Mạnh162.422K9209327.568.721B22.442.54Khoáng sản phi năng lượng
3040 QASSIM CEMENT CO.
74.80-0.13%-0.10Bán61.683K4613888.596.741B18.004.16Khoáng sản phi năng lượng
3050 SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
69.60-0.14%-0.10Bán73.404K5108918.259.758B19.733.53Khoáng sản phi năng lượng
3060 YANBU CEMENT CO.
37.250.54%0.20Bán104.483K3891991.755.835B26.451.40Khoáng sản phi năng lượng
3080 EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
43.70-1.69%-0.75Bán Mạnh69.574K3040383.873.823B17.512.54Khoáng sản phi năng lượng
3090 TABUK CEMENT CO.
18.06-0.55%-0.10Bán265.358K4792365.211.634B0.33Khoáng sản phi năng lượng
3091 AL JOUF CEMENT CO.
11.38-1.04%-0.12Bán762.023K8671821.741.645B-0.51Khoáng sản phi năng lượng
4001 ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.
111.20-0.18%-0.20Bán60.003K6672333.6010.026B31.733.51Dịch vụ Phân phối
4002 MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO.
164.00-0.97%-1.60Bán Mạnh85.770K14066280.0016.560B28.835.74Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4003 UNITED ELECTRONICS CO.
133.000.45%0.60Bán73.658K9796514.007.626B21.346.47Bán Lẻ
4004 DALLAH HEALTHCARE CO.
73.70-0.94%-0.70Mua140.735K10372169.086.696B33.112.25Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4005 NATIONAL MEDICAL CARE CO.
65.10-0.91%-0.60Mua138.073K8988552.022.947B24.222.71Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4006 SAUDI MARKETING CO.
29.80-1.32%-0.40Bán170.174K5071185.031.359B83.260.36Bán Lẻ
4007 AL HAMMADI COMPANY FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
39.95-0.50%-0.20Bán160.373K6406901.514.818B0.92Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4008 SAUDI COMPANY FOR HARDWARE
50.10-0.79%-0.40Bán330.935K16579842.841.818B1.12Bán Lẻ
4009 MIDDLE EAST HEALTHCARE CO.
32.75-1.65%-0.55Bán541.063K17719813.253.065B47.800.70Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4010 DUR HOSPITALITY CO.
31.500.00%0.00Bán367.007K11560720.503.150B-0.501354.00Dịch vụ Khách hàng
4011 LAZURDE COMPANY FOR JEWELRY
19.860.20%0.04Bán770.253K15297225.351.140B-0.15Khách hàng Lâu năm
4012 THOB AL ASEEL CO.
50.90-1.55%-0.80Bán89.214K4540992.782.068B35.251.47Hàng tiêu dùng không lâu bền
4013 DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP
163.00-0.61%-1.00Bán46.039K7504357.0057.400B43.793.75Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4020 SAUDI REAL ESTATE CO.
22.101.10%0.24Mua2.149M47487750.705.246B-0.68Tài chính
4030 NATIONAL SHIPPING COMPANY OF SAUDI ARABIA
33.25-0.15%-0.05Bán228.554K7599420.5013.112B0.45Vận chuyển
4031 SAUDI GROUND SERVICES CO.
31.80-0.63%-0.20Bán382.783K12172499.026.016B-1.44Vận chuyển
4040 SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO.
22.424.38%0.94Mua2.398M53770894.902.685B-1.80Vận chuyển
4050 SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.
30.20-1.47%-0.45Bán240.195K7253889.242.043B40.320.76Dịch vụ Khách hàng
4051 BAAZEEM TRADING CO.
120.209.87%10.80Mua2.490M299280691.201.108B44.752.44Dịch vụ Phân phối
4061 ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP
83.20-2.12%-1.80Bán392.791K32680210.02892.500M56.901.4976.00Công nghiệp Chế biến
4070 TIHAMA ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS CO.
39.500.51%0.20Bán1.238M48919367.50687.750M-5.85Dịch vụ Thương mại
4071 ARABIAN CONTRACTING SERVICES CO.
91.600.00%0.00Mua633.325K58012568.734.580B374.00Dịch vụ Thương mại
4080 ASEER TRADING, TOURISM AND MANUFACTURING CO.
20.304.10%0.80Mua3.328M67551738.272.465B-0.54Tài chính
4081 NAYIFAT FINANCE CO.
33.90-0.29%-0.10Sức mua mạnh1.455M49340063.013.400B393.00Tài chính
4090 TAIBA INVESTMENTS CO.
33.000.00%0.00Bán648.675K21406275.005.295B-0.38430.00Khách hàng Lâu năm
4100 MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.
74.30-1.07%-0.80Bán53.853K4001278.0612.378B-0.29Tài chính
4110 BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
27.050.56%0.15Mua2.055M55598946.641.614B-0.24Vận chuyển
4130 AL-BAHA INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.
31.95-3.47%-1.15Bán507.190K16204721.01585.870M-1.79Dịch vụ Công nghiệp
4140 SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
91.900.44%0.40Bán238.065K21878173.98592.920M-1.85Dịch vụ Phân phối
4141 AL-OMRAN INDUSTRIAL TRADING CO.
101.60-0.78%-0.80Bán273.191K27756205.60614.400M100.971.01Sản xuất Chế tạo
4150 ARRIYADH DEVELOPMENT CO.
26.550.00%0.00Bán494.706K13134443.814.720B11.562.30Dịch vụ Công nghiệp
4161 BINDAWOOD HOLDING CO.
98.000.93%0.90Bán71.322K6989556.0011.099B38.982.49Bán Lẻ
4170 TOURISM ENTERPRISE CO.
77.20-1.15%-0.90Mua508.351K39244695.67792.715M-1.58Dịch vụ Khách hàng
4180 FITAIHI HOLDING GROUP
41.95-3.56%-1.55Bán560.260K23502907.561.196B7.246.01Bán Lẻ
4190 JARIR MARKETING CO.
194.00-0.51%-1.00Bán132.917K25785898.0023.400B23.018.48Bán Lẻ
4191 ABDULLAH SAAD MOHAMMED ABO MOATI FOR BOOKSTORES CO.
40.20-1.95%-0.80Bán276.378K11110395.88820.000M74.190.55Bán Lẻ
4200 ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
68.00-0.87%-0.60Bán134.315K9133420.005.145B31.712.16Dịch vụ Phân phối
4210 SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP
167.20-1.07%-1.80Mua76.428K12778761.6013.520B29.385.75Dịch vụ Khách hàng
4220 EMAAR THE ECONOMIC CITY
11.22-0.53%-0.06Bán3.030M33998731.8012.784B-1.32Tài chính
4230 RED SEA INTERNATIONAL CO.
22.82-0.78%-0.18Bán284.209K6485649.381.380B-2.57Tài chính
4240 FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.
17.520.69%0.12Bán1.258M22046765.043.654B-1.897525.00Bán Lẻ
4250 JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.
27.95-0.53%-0.15Bán Mạnh1.324M37009406.8726.116B-0.82Tài chính
4260 UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.
46.150.33%0.15Bán241.367K11139087.533.274B13.223.48Tài chính
4261 THEEB RENT A CAR CO.
60.101.01%0.60Mua789.671K47459225.522.558B25.672.32Tài chính
4270 SAUDI PRINTING AND PACKAGING CO.
22.40-2.44%-0.56Bán678.077K15188924.801.378B-0.92Dịch vụ Thương mại
4280 KINGDOM HOLDING CO.
10.12-0.98%-0.10Bán223.428K2261091.3637.874B0.13Tài chính
4290 ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION CO.
19.861.85%0.36Mua3.154M62634173.251.268B-0.08Dịch vụ Khách hàng
4291 NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION
62.10-0.96%-0.60Mua54.310K3372650.892.696B110.230.57Dịch vụ Khách hàng
4292 ATAA EDUCATIONAL CO.
61.90-0.32%-0.20Mua186.397K11537974.672.484B0.93Dịch vụ Khách hàng
4300 DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
9.490.21%0.02Mua16.061M152421860.3710.228B112.740.08Tài chính
4310 KNOWLEDGE ECONOMIC CITY
17.561.50%0.26Mua1.935M33976877.195.870B-0.02Tài chính
4320 ALANDALUS PROPERTY CO.
18.22-0.33%-0.06Bán736.293K13415257.721.706B26.980.68Tài chính
4321 ARABIAN CENTRES CO.
21.184.44%0.90Bán3.937M83383626.729.633BTài chính
5110 SAUDI ELECTRICITY CO.
23.96-1.64%-0.40Bán4.545M108894888.98101.498B8.202.97Công ty dịch vụ công cộng
6001 HALWANI BROS. CO.
92.002.34%2.10Mua428.511K39423012.003.179B37.342.41Hàng tiêu dùng không lâu bền
6002 HERFY FOOD SERVICES CO.
68.00-0.58%-0.40Mua154.627K10514636.004.424B33.322.055403.00Dịch vụ Khách hàng
6004 SAUDI AIRLINES CATERING CO.
81.30-3.21%-2.70Bán284.828K23156517.256.888B-1.61Dịch vụ Khách hàng
6010 NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
31.80-0.63%-0.20Bán453.089K14408229.753.252B-0.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
6012 RAYDAN FOOD CO.
20.82-2.25%-0.48Bán751.879K15654120.78718.875M-2.16Dịch vụ Khách hàng
6013 DEVELOPMENT WORKS FOOD CO.
228.800.53%1.20Mua493.154K112833635.201504.300.15Dịch vụ Khách hàng
6020 AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
26.151.75%0.45Mua906.965K23717134.75771.000M-0.21Công nghiệp Chế biến
6040 TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
32.800.61%0.20Bán3.001M98431255.401.277B-2.13Công nghiệp Chế biến
Tải thêm