Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có beta cao — Thị trường Chứng khoán Saudi

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao vì chúng có đầy đủ tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Đầu tư vào những cổ phiếu này có thể mang lại lợi ích, nhưng hãy nhớ rằng lợi ích và rủi ro là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận. Danh sách bên dưới có thể hữu ích nếu bạn muốn xem xét thử một chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn.

               
4180 FITAIHI HOLDING GROUP
0.002.232.232.231.302.23%-1.893.32-30.69-31.5228.6520.012.203.32
2340 AL ABDULLATIF INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
0.000.000.000.000.001.66%-7.411.66-24.14-19.2479.7469.541.753.13
2130 SAUDI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
0.120.120.120.12-0.360.12%-4.300.86-26.49-30.9316.065.781.621.72
1180 THE SAUDI NATIONAL BANK
0.000.000.000.810.161.79%-4.513.482.2916.1744.1846.541.602.97
1140 BANK ALBILAD
0.00-0.23-0.23-0.23-1.16-0.23%-7.51-0.931.1914.7149.9156.541.502.01
2310 SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
0.000.000.00-0.38-1.020.00%-7.141.4313.0433.56125.17134.661.472.33
4061 ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP
0.000.000.000.13-1.040.92%-4.86-0.52-21.56-23.60-16.96-44.961.443.06
1050 BANQUE SAUDI FRANSI
0.000.000.001.843.871.96%-1.3610.209.6518.4540.1937.581.435.48
1060 SAUDI BRITISH BANK
0.000.000.00-0.67-0.67-1.00%-3.73-1.17-13.81-4.2019.9417.661.432.19
1120 AL RAJHI BANK
0.000.000.00-0.30-0.60-0.74%-5.660.9110.8029.0181.2580.271.421.35
2010 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.
0.000.000.00-0.73-0.91-0.73%-9.210.18-11.29-13.976.9012.101.411.48
4040 SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO.
0.000.000.000.00-0.310.20%-8.26-0.91-30.62-27.549.2516.251.401.65
2370 MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO.
0.000.000.000.120.000.47%-2.160.82-24.78-25.9511.412.631.331.53
1010 RIYAD BANK
0.730.730.730.730.180.91%-0.18-1.432.993.3736.6337.181.311.66
4080 ASEER TRADING, TOURISM AND MANUFACTURING CO.
0.000.000.000.00-1.10-0.77%-5.131.12-27.71-30.509.765.631.304.07
6040 TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
0.000.000.000.00-0.980.50%-5.62-0.49-20.94-29.0230.0316.221.293.67
2250 SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
0.00-0.82-0.82-0.82-1.14-0.82%-6.750.50-16.02-16.1410.9514.931.271.48
1020 BANK ALJAZIRA
0.000.000.00-0.11-0.110.76%-3.471.870.000.0035.4334.641.261.31
1302 BAWAN CO.
0.000.000.000.000.300.45%-6.82-0.44-17.12-14.5935.4750.901.262.11
1201 TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES CO.
0.000.000.000.00-0.480.00%-4.930.73-25.89-22.3618.5716.251.250.97
4013 DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP
0.120.120.120.120.120.61%1.100.49-9.240.0051.3845.761.242.23
2120 SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO.
0.000.000.00-0.110.112.86%-8.851.47-14.45-14.12138.10129.831.245.49
2060 NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO.
0.000.000.00-0.20-1.59-1.39%-10.97-1.49-5.260.9244.7452.541.232.12
1211 SAUDI ARABIAN MINING CO.
0.00-0.81-0.81-0.81-1.082.37%-2.002.800.5522.3081.4872.331.205.06
1150 ALINMA BANK
0.000.000.000.00-0.88-0.71%-7.41-1.23-2.5111.2839.0639.231.201.25
4290 ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION CO.
0.000.000.000.000.32-2.56%0.001.60-20.41-12.694.18-0.601.174.84
2290 YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
-0.62-0.62-0.62-0.62-1.230.47%-4.030.94-5.02-8.660.637.351.142.19
6070 AL-JOUF AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
0.000.000.000.36-1.061.82%-5.17-0.71-27.08-37.0152.5946.211.144.79
2380 RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL CO.
0.000.000.00-0.19-1.74-1.65%-9.01-2.73-15.75-6.0654.8553.081.082.52
4310 KNOWLEDGE ECONOMIC CITY
0.000.000.000.00-0.260.39%-8.33-0.90-24.88-29.1029.6324.801.081.17
1212 ASTRA INDUSTRIAL GROUP
0.000.000.000.00-0.140.43%-9.81-2.37-20.57-23.6135.9930.901.072.16
2220 NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO.
0.000.000.000.19-0.740.95%0.0910.97-26.79-25.65-15.36-22.821.059.19
1214 AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
0.000.000.000.00-1.330.19%-6.56-0.48-31.17-10.1029.1616.841.032.51
8130 ALAHLI TAKAFUL CO.
0.000.000.00-0.13-0.520.79%1.191.19-6.23-3.889.896.231.033.70
2090 NATIONAL GYPSUM CO.
0.000.000.000.411.232.78%-4.642.21-27.88-19.3932.3830.281.022.77
2350 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO.
0.000.000.00-0.47-0.580.00%-2.632.16-10.41-5.0219.1641.531.022.01
2002 NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
0.000.000.000.000.260.52%-4.66-2.75-15.80-17.8516.9919.331.001.03
7040 ETIHAD ATHEEB TELECOMMUNICATION CO.
0.000.000.00-0.08-0.762.07%-6.84-0.84-26.42-38.65113.53113.531.003.18
2210 NAMA CHEMICALS CO.
0.000.000.000.480.640.97%-9.501.96-32.80-29.14-6.16-10.711.001.78
8312 ALINMA TOKIO MARINE CO.
0.000.000.000.900.362.56%-1.800.00-21.90-27.2714.855.071.007.22
4050 SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.
0.000.000.000.00-1.17-1.50%-4.071.72-18.62-18.28-4.22-6.650.991.70
6010 NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
0.000.000.000.00-0.820.66%-8.180.50-20.26-24.721.68-1.140.961.83
2170 ALUJAIN HOLDING CORP.
0.00-0.35-0.35-0.350.18-0.71%-7.40-2.43-14.05-2.4319.6614.900.951.96
1303 ELECTRICAL INDUSTRIES CO.
0.000.370.370.371.865.18%-6.965.38-16.97-13.156.6116.790.945.18
9515 FESH FASH SNACK FOOD PRODUCTION CO.
0.000.000.000.001.953.33%-7.130.46-11.82-10.12301.540.944.40
2140 AYYAN INVESTMENT CO.
0.000.000.00-0.10-0.311.91%-6.530.94-26.28-21.08-2.837.850.942.33
5110 SAUDI ELECTRICITY CO.
0.000.000.00-0.42-0.76-0.25%-4.120.25-14.89-4.2111.0811.500.941.45
8160 ARABIA INSURANCE COOPERATIVE CO.
0.000.000.001.22-0.404.90%-2.352.46-2.8528.4798.36116.470.938.44
1213 NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO.
0.000.000.000.00-0.55-5.59%-14.42-7.85-29.66-25.49-23.84-32.940.936.32
8060 WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO.
0.00-0.100.00-0.10-0.100.93%-1.31-0.20-11.71-17.51-10.58-11.550.912.28
4270 SAUDI PRINTING AND PACKAGING CO.
0.090.090.090.092.374.65%-2.513.69-20.07-21.19-8.54-18.180.914.75
7010 SAUDI TELECOM CO.
0.000.000.000.00-0.172.33%1.243.06-13.60-15.137.927.120.912.50
4070 TIHAMA ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS CO.
0.260.260.260.26-0.390.40%1.34-3.44-28.53-36.33-26.74-35.460.893.04
4031 SAUDI GROUND SERVICES CO.
0.000.000.00-0.17-0.99-0.66%-8.52-2.75-16.18-18.45-6.39-2.280.891.50
2020 SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.
0.000.000.00-1.17-0.94-0.71%0.36-2.0933.0746.96109.68109.160.881.78
4210 SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP
0.000.000.000.120.482.71%0.374.640.8525.56112.74110.060.884.11
2190 SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO.
0.000.000.000.000.511.03%-1.500.85-33.03-38.54-8.95-1.830.882.07
4006 SAUDI MARKETING CO.
0.180.180.180.18-0.360.73%-6.36-0.54-25.81-27.95-14.49-4.360.881.85
1202 MIDDLE EAST PAPER CO.
0.000.000.000.000.121.52%-4.901.178.3759.67124.38118.280.872.47
4220 EMAAR THE ECONOMIC CITY
0.000.000.000.00-0.550.00%-7.48-1.81-13.92-9.4818.1312.160.851.84
1030 SAUDI INVESTMENT BANK
-0.12-0.12-0.12-0.120.581.17%-4.472.376.011.3210.579.200.841.76
4011 LAZURDE COMPANY FOR JEWELRY
0.000.000.000.220.440.88%-6.060.22-25.91-19.746.41-0.670.831.33
2150 THE NATIONAL COMPANY FOR GLASS INDUSTRIES
0.290.290.290.290.143.59%-7.732.37-17.62-14.3626.5125.140.834.26
1080 ARAB NATIONAL BANK
0.002.682.682.682.505.02%0.005.120.520.8814.4314.430.825.00
2001 METHANOL CHEMICALS CO.
0.000.300.300.30-0.30-0.30%-9.680.4514.3328.7045.2648.490.811.66
4012 THOB AL ASEEL CO.
0.000.000.000.11-1.27-0.53%-4.382.98-28.10-20.27-20.177.730.811.94
4321 ARABIAN CENTRES CO.
0.000.000.000.100.000.10%-4.76-2.25-21.18-22.85-20.08-18.490.800.70
4010 DUR HOSPITALITY CO.
0.000.000.00-0.48-1.27-2.36%-5.910.16-5.48-9.878.385.610.792.74
7030 MOBILE TELECOMMUNICATION COMPANY SAUDI ARABIA
0.000.000.000.17-0.170.00%-5.96-2.12-15.85-19.46-11.76-10.450.791.00
4191 ABDULLAH SAAD MOHAMMED ABO MOATI FOR BOOKSTORES CO.
0.000.000.000.26-0.261.07%-3.32-0.79-26.97-28.36-29.16-24.650.782.14
8200 SAUDI REINSURANCE CO.
0.120.120.120.120.351.19%-1.50-0.47-9.0814.8623.8230.010.772.75
2240 ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
0.000.000.000.720.001.44%-3.101.44-27.67-6.8035.3626.010.762.88
4110 BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
0.000.000.000.000.000.00%-5.44-0.12-3.033.4914.6110.800.761.89
4200 ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
0.000.000.00-0.43-0.43-0.86%-1.995.50-1.9910.5633.0931.870.762.50
2320 AL-BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICATION CO.
-0.480.00-0.64-0.96-0.960.16%-3.430.32-18.42-22.21-2.056.160.751.79
4003 UNITED ELECTRONICS CO.
0.000.000.000.000.302.00%-0.905.24-8.178.3353.2965.960.753.58
3004 NORTHERN REGION CEMENT CO.
0.000.000.000.00-0.150.30%-5.170.15-24.40-27.558.559.820.741.53
3001 HAIL CEMENT CO.
0.000.000.00-0.15-0.45-0.15%-4.90-0.75-25.54-31.21-21.17-20.020.741.22
4007 AL HAMMADI COMPANY FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
0.000.000.000.00-0.890.52%-1.520.00-1.6414.7134.9532.430.732.34
8030 THE MEDITERRANEAN AND GULF INSURANCE AND REINSURANCE CO.
0.00-0.98-0.98-0.980.000.00%-4.011.00-11.75-15.69-19.92-17.340.732.20
7202 ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO
0.000.000.000.320.211.40%-5.580.32-3.87-3.87-3.870.721.94
2040 SAUDI CERAMIC CO.
0.000.000.000.190.580.19%-5.99-0.57-21.24-13.2144.3245.840.722.75
8012 ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI CO.
0.000.000.00-0.090.71-0.44%-13.402.58-25.79-23.91-10.83-15.980.722.60
4150 ARRIYADH DEVELOPMENT CO.
0.00-0.19-0.19-0.19-0.19-0.77%-4.44-1.15-16.777.6850.1748.790.721.56
8040 ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE CO.
0.000.000.000.000.00-1.85%1.891.92-1.12-6.6913.6415.220.712.66
3080 EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
-0.34-0.34-0.34-0.34-0.460.69%-6.250.58-15.20-11.685.7111.970.711.85
6004 SAUDI AIRLINES CATERING CO.
-0.13-0.13-0.13-0.13-0.250.38%-7.99-1.73-5.240.383.110.130.701.39
1304 AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO.
0.000.000.000.00-0.38-1.13%-6.36-1.38-21.56-6.9832.5551.150.701.66
1810 SEERA GROUP HOLDING
0.000.000.000.00-0.54-0.22%-10.05-0.22-14.75-15.38-3.79-7.120.691.43
4130 AL-BAHA INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.
0.320.320.65-0.16-0.160.32%-2.22-3.13-24.26-22.75-20.97-26.950.681.96
3090 TABUK CEMENT CO.
0.000.000.00-0.11-0.46-0.23%-4.91-1.47-23.12-13.512.231.040.681.15
8270 BURUJ COOPERATIVE INSURANCE CO.
0.430.430.430.431.291.99%-4.15-0.94-21.79-19.11-8.60-12.010.673.65
1820 ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP FOR TOURISM AND DEVELOPMENT
0.000.000.000.450.001.02%-3.720.56-27.94-30.05-20.14-29.350.662.29
2050 SAVOLA GROUP
0.000.000.00-0.79-0.160.00%-5.261.12-21.61-22.39-25.76-30.350.652.06
8170 AL-ETIHAD COOPERATIVE INSURANCE CO.
0.200.200.200.20-0.700.91%-5.84-0.30-15.99-17.04-19.20-21.660.641.93
1182 AMLAK INTERNATIONAL FOR REAL ESTATE FINANCE CO.
0.000.000.00-0.19-0.380.48%-6.64-0.28-9.91-7.54-3.65-5.550.641.63
2110 SAUDI CABLE CO.
0.100.100.100.100.002.01%-1.970.50-27.11-33.22-31.76-36.760.635.32
6002 HERFY FOOD SERVICES CO.
-0.30-0.30-0.30-0.30-1.200.00%-2.791.23-0.905.0910.9112.990.633.23
3005 UMM AL-QURA CEMENT CO.
0.080.080.080.080.000.51%-5.600.68-23.48-28.34-24.34-22.360.631.36
2280 ALMARAI CO.
-0.32-0.32-0.32-0.32-0.21-0.11%-3.56-0.94-17.42-16.11-13.66-14.590.630.74
Tải thêm