Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Saudi có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Saudi sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
4263SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO.
3.07277.20 SAR+2.21%1.661M1.2922.176B SAR0.00%Vận chuyển
Bán
1833AL MAWARID MANPOWER CO.
1.72133.20 SAR−0.30%176.809K0.451.998B SAR21.526.19 SAR+44.83%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
9564HORIZON FOOD CO.
1.6651.50 SAR0.00%20.00412M SAR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1010RIYAD BANK
1.6431.10 SAR−0.80%3.27M2.3893.3B SAR11.582.69 SAR4.18%Tài chính
Mua
2083THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU
1.6175.90 SAR+2.57%983.939K0.9518.975B SAR2.90%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
9572AL-RAZI MEDICAL CO.
1.5855.70 SAR+2.58%1.144K0.5784.664M SAR0.00%Bán Lẻ
1060SAUDI BRITISH BANK
1.5741.25 SAR+0.86%2.714M1.6984.76B SAR12.103.41 SAR3.93%Tài chính
Sức mua mạnh
1180THE SAUDI NATIONAL BANK
1.4942.35 SAR0.00%4.103M1.22252.311B SAR12.603.36 SAR3.07%Tài chính
Mua
1214AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
1.4932.45 SAR−1.37%689.808K0.761.565B SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
2382ADES HOLDING CO.
1.4520.00 SAR+1.11%42.362M4.7822.581B SAR34.700.58 SAR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
1140BANK ALBILAD
1.4249.40 SAR−1.59%8.327M8.2249.4B SAR20.812.37 SAR1.01%Tài chính
Theo dõi
7040ETIHAD ATHEEB TELECOMMUNICATION CO.
1.4099.60 SAR+0.30%880.348K0.343.386B SAR14.326.96 SAR+2249.93%0.00%Truyền thông
6060ASH-SHARQIYAH DEVELOPMENT CO.
1.3619.86 SAR−1.29%1.069M1.52595.8M SAR−0.17 SAR−318.36%0.00%Công nghiệp Chế biến
1201TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES CO.
1.3614.20 SAR−0.42%389.245K0.331.086B SAR−3.44 SAR−451.29%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
8020MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO.
1.3619.68 SAR−0.51%2.082M2.50984M SAR29.220.67 SAR0.00%Tài chính
Theo dõi
7203ELM CO
1.341057.00 SAR+1.83%127.443K1.1784.56B SAR67.7415.60 SAR+50.74%0.57%Dịch vụ Công nghệ
Mua
2283FIRST MILLING CO.
1.3381.60 SAR+0.37%367.217K0.724.529B SAR24.753.30 SAR−28.22%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
4002MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO.
1.32123.40 SAR+1.15%361.518K1.0424.68B SAR37.463.29 SAR+17.48%1.22%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
2320AL-BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICATION CO.
1.3233.70 SAR−1.61%217.002K0.633.233B SAR17.251.95 SAR+172.11%0.99%Sản xuất Chế tạo
Mua
3008AL KATHIRI HOLDING CO.
1.312.92 SAR+0.34%15.674M3.31660.049M SAR74.300.04 SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
7201ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.
1.307.45 SAR−1.32%1.812M0.77745M SAR−0.20 SAR−634.03%0.00%Dịch vụ Phân phối
1150ALINMA BANK
1.3043.95 SAR−0.68%3.473M1.1887.314B SAR18.102.43 SAR3.07%Tài chính
Theo dõi
1120AL RAJHI BANK
1.2989.00 SAR0.00%3.884M1.17356B SAR22.533.95 SAR2.70%Tài chính
Theo dõi
4082MORABAHA MARINA FINANCING CO.
1.2912.18 SAR−0.16%388.996K0.75870M SAR8.70%Tài chính
9580AL RASHID INDUSTRIAL CO.
1.2733.50 SAR−0.45%2500.11268M SAR0.00%Sản xuất Chế tạo
1211SAUDI ARABIAN MINING CO.
1.2649.75 SAR−1.09%2.315M1.16183.666B SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
2281TANMIAH FOOD CO
1.26133.00 SAR−0.75%149.467K0.352.66B SAR35.023.80 SAR−10.52%2.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1111SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO.
1.25242.00 SAR−0.98%307.226K0.7229.04B SAR81.702.96 SAR−25.62%0.95%Tài chính
Bán
4200ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
1.24180.40 SAR+2.50%666.012K2.1913.53B SAR48.183.74 SAR+16.12%1.11%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
2240ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
1.2229.25 SAR−2.66%1.05M0.601.755B SAR−5.51 SAR−31.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
7202ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO.
1.21366.80 SAR+3.85%258.76K0.8843.637B SAR1.36%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4300DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
1.1913.96 SAR+0.72%6.687M0.9815.077B SAR32.440.43 SAR+3.41%0.00%Tài chính
Theo dõi
4015JAMJOOM PHARMACEUTICALS FACTORY CO.
1.19144.40 SAR−0.82%856.279K1.1910.108B SAR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
2223SAUDI ARAMCO BASE OIL CO.
1.18168.00 SAR+3.96%1.021M2.2628.35B SAR5.95%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
1050BANQUE SAUDI FRANSI
1.1738.10 SAR+0.26%1.233M0.7245.718B SAR10.813.53 SAR4.86%Tài chính
Mua
9588RIYADH STEEL CO.
1.1637.90 SAR−11.76%222.206K2.68189.5M SAR0.00%Sản xuất Chế tạo
1080ARAB NATIONAL BANK
1.1427.85 SAR−0.71%2.872M1.2441.775B SAR10.262.71 SAR4.85%Tài chính
Theo dõi
4080ASEER TRADING, TOURISM AND MANUFACTURING CO.
1.1414.00 SAR−1.55%914.006K0.591.769B SAR−0.08 SAR+89.86%0.00%Tài chính
6004CATRION CATERING HOLDING CO.
1.12133.60 SAR−0.30%333.368K0.8110.955B SAR34.203.91 SAR+63.27%1.12%Vận chuyển
Theo dõi
1830LEEJAM SPORTS CO.
1.11215.40 SAR−0.28%237.597K1.2411.283B SAR33.726.39 SAR+41.65%1.60%Dịch vụ Khách hàng
Mua
7204PERFECT PRESENTATION FOR COMMERCIAL SERVICES CO.
1.1135.00 SAR+8.19%2.35M2.155.25B SAR38.340.91 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
8012ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI CO.
1.0917.96 SAR+0.67%1.117M3.391.185B SAR26.110.69 SAR+70.08%0.00%Tài chính
2150THE NATIONAL COMPANY FOR GLASS INDUSTRIES
1.0942.00 SAR−0.12%338.904K0.691.382B SAR41.421.01 SAR−68.04%2.38%Công nghiệp Chế biến
7010SAUDI TELECOM CO.
1.0842.45 SAR+2.04%4.832M1.35212.129B SAR15.932.66 SAR+9.41%3.77%Truyền thông
Mua
8240CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
1.0833.70 SAR+1.35%396.872K0.721.011B SAR54.010.62 SAR+806.98%0.00%Tài chính
1832SADR LOGISTICS CO
1.083.61 SAR−1.63%5.607M0.93631.75M SAR−0.01 SAR0.00%Sản xuất Chế tạo
6002HERFY FOOD SERVICES CO.
1.0836.60 SAR+0.27%213.352K0.372.367B SAR1.37%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
8210BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.
1.07229.60 SAR+0.97%308.753K2.1834.321B SAR36.526.29 SAR+8.82%1.57%Tài chính
Mua
4323SUMOU REAL ESTATE CO.
1.0655.10 SAR+0.18%275.149K0.902.066B SAR22.512.45 SAR+10.81%2.72%Tài chính
8310AMANA COOPERATIVE INSURANCE CO.
1.0613.62 SAR+2.87%3.185M3.16585.66M SAR0.00%Tài chính
1810SEERA GROUP HOLDING
1.0633.40 SAR+1.21%2.041M0.8610.02B SAR55.480.60 SAR0.00%Tài chính
Mua
4004DALLAH HEALTHCARE CO.
1.05187.60 SAR+0.64%108.447K0.4918.325B SAR55.033.41 SAR+13.74%1.07%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Bán
2060NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO.
1.0513.18 SAR−0.75%37.483M13.448.816B SAR37.540.35 SAR−75.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
7200AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.
1.05145.40 SAR−1.76%169.029K1.384.362B SAR57.402.53 SAR+10.38%1.86%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
4292ATAA EDUCATIONAL CO.
1.0478.80 SAR−3.90%374.59K1.933.316B SAR1.40%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
9526JAHEZ INTERNATIONAL COMPANY FOR INFORMATION SYSTEM TECHNOLOG
1.0435.70 SAR+7.69%346.547K2.057.484B SAR107.760.33 SAR+43.73%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
1302BAWAN CO.
1.0350.40 SAR−1.95%385.797K1.183.024B SAR23.352.16 SAR−27.10%2.58%Khoáng sản phi năng lượng
9585MULKIA INVESTMENT CO.
1.0235.00 SAR−2.64%1910.18227.5M SAR0.00%Tài chính
4050SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.
1.0294.30 SAR+8.77%1.004M3.595.658B SAR82.601.14 SAR−10.55%1.06%Bán Lẻ
Theo dõi
8180AL SAGR COOPERATIVE INSURANCE CO.
1.0226.00 SAR+1.17%451.043K1.17364M SAR10.752.42 SAR0.00%Tài chính
4007AL HAMMADI HOLDING
1.0166.90 SAR+2.92%1.252M1.3210.704B SAR34.381.95 SAR2.09%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
8040ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE CO.
1.0018.88 SAR−0.11%316.081K1.511.133B SAR35.590.53 SAR+86.73%0.00%Tài chính
4013DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP
1.00329.40 SAR−0.54%386.32K1.41115.29B SAR56.355.85 SAR+23.95%1.31%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
6090JAZAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
0.9916.74 SAR−0.59%482.97K0.66837M SAR104.100.16 SAR−70.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
2200ARABIAN PIPES CO.
0.99175.00 SAR−0.68%179.96K0.411.75B SAR16.2110.79 SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
3007ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
0.9842.40 SAR+6.00%1.65M6.69954M SAR1.42%Công nghiệp Chế biến
8150ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
0.9816.08 SAR+2.42%587.64K1.07467.928M SAR7.862.05 SAR0.00%Tài chính
8311SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE CO.
0.9817.34 SAR+4.21%2.99M2.64398.82M SAR9.661.80 SAR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2120SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO.
0.9532.50 SAR−0.46%1.004M0.691.95B SAR14.822.19 SAR+24.17%1.54%Tài chính
4140SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
0.9527.40 SAR−1.79%401.964K0.75532.656M SAR−0.90 SAR−22.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
8200SAUDI REINSURANCE CO.
0.9526.00 SAR+1.76%2.11M1.402.317B SAR21.571.21 SAR+168.19%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
2280ALMARAI CO.
0.9558.80 SAR−0.34%925.656K0.7958.8B SAR28.702.05 SAR+16.44%1.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
8010THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
0.94162.00 SAR+2.53%437.639K1.4024.3B SAR40.823.97 SAR+85.04%0.51%Tài chính
Mua
4291NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION
0.93169.20 SAR−1.05%29.622K0.657.276B SAR68.012.49 SAR+35.72%0.98%Dịch vụ Khách hàng
Bán
4191ABDULLAH SAAD MOHAMMED ABO MOATI FOR BOOKSTORES CO.
0.9331.05 SAR−1.90%138.002K0.68621M SAR38.660.80 SAR3.22%Bán Lẻ
4210SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP
0.92247.00 SAR+1.48%146.941K0.8619.76B SAR29.388.41 SAR+6.11%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
1321EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR INDUSTRY
0.92120.00 SAR−0.99%201.698K0.463.78B SAR0.83%Khoáng sản phi năng lượng
1301UNITED WIRE FACTORIES CO.
0.9232.35 SAR−1.22%336.581K0.78908.388M SAR8.69%Sản xuất Chế tạo
2220NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO.
0.9120.38 SAR−0.20%1.008M1.34721.452M SAR−0.92 SAR+2.90%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
2090NATIONAL GYPSUM CO.
0.9126.00 SAR0.00%908.77K1.14823.333M SAR601.850.04 SAR+420.48%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
2040SAUDI CERAMIC CO.
0.9030.95 SAR−0.64%972.537K0.592.468B SAR−0.99 SAR−143.93%3.23%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
8030THE MEDITERRANEAN AND GULF INSURANCE AND REINSURANCE CO.
0.8918.18 SAR+4.48%1.877M2.271.909B SAR−0.12 SAR+96.44%0.00%Tài chính
4005NATIONAL MEDICAL CARE CO.
0.89201.00 SAR−0.50%165.724K1.019.015B SAR0.50%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
1182AMLAK INTERNATIONAL FINANCE CO.
0.8914.14 SAR−1.12%42.244K0.401.281B SAR40.270.35 SAR−67.11%5.66%Tài chính
7020ETIHAD ETISALAT CO.
0.8955.30 SAR+1.10%1.497M1.2542.581B SAR2.08%Truyền thông
Sức mua mạnh
4008SAUDI COMPANY FOR HARDWARE
0.8939.90 SAR+0.50%959.812K2.091.436B SAR−3.39 SAR−10.84%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
5110SAUDI ELECTRICITY CO.
0.8820.00 SAR+1.01%2.791M2.0383.332B SAR17.871.12 SAR−7.55%3.50%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
2081ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO
0.88242.60 SAR+3.15%122.507K1.546.065B SAR43.955.52 SAR+23.11%1.24%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
4011LAZURDE COMPANY FOR JEWELRY
0.8816.70 SAR−1.42%656.314K0.22960.25M SAR20.780.80 SAR1.80%Khách hàng Lâu năm
2310SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
0.8830.65 SAR−1.61%2.033M1.5622.477B SAR15.391.99 SAR−67.32%6.53%Công nghiệp Chế biến
Mua
6001HALWANI BROS. CO.
0.8855.60 SAR−3.64%281.891K1.101.966B SAR−1.77 SAR−564.91%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
4250JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.
0.8827.15 SAR+0.74%2.435M0.6031.346B SAR697.940.04 SAR−96.78%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4020SAUDI REAL ESTATE CO.
0.8820.06 SAR−0.99%970.916K0.587.522B SAR−0.02 SAR−104.47%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
2100WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO.
0.8744.10 SAR−1.56%587.989K0.511.021B SAR46.400.95 SAR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2160SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.
0.8628.10 SAR−2.77%1.427M0.451.237B SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
2082ACWA POWER CO.
0.86264.00 SAR+2.33%1.983M3.18193.01B SAR116.432.27 SAR+25.44%0.31%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
8190UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
0.868.73 SAR+0.11%975.308K1.38349.2M SAR−0.19 SAR+87.22%0.00%Tài chính
8270BURUJ COOPERATIVE INSURANCE CO.
0.8622.48 SAR+0.09%261.115K1.12674.4M SAR31.080.72 SAR0.00%Tài chính
Bán Mạnh
2350SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO.
0.869.65 SAR−1.53%2.749M0.4614.475B SAR−1.42 SAR−71.75%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
2050SAVOLA GROUP
0.8553.00 SAR+0.38%1.866M0.8628.282B SAR31.331.69 SAR+21.64%1.25%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi