Những nhà tạo lập thị trường

Công ty Ả Rập Xê Út có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Công ty Ả Rập Xê Út với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
9572AL-RAZI MEDICAL CO.
84.664M SAR55.70 SAR+2.58%1.144K0.570.00%Bán Lẻ
9579INTELLIGENT OUD COMPANY FOR TRADING
85.8M SAR52.80 SAR0.00%440.020.00%Bán Lẻ
9565MEYAR CO.
104.302M SAR78.60 SAR−0.51%840.16143.300.55 SAR0.00%Dịch vụ Thương mại
9577DAR ALMARKABAH FOR RENTING CARS CO.
106.5M SAR42.60 SAR+0.83%6.339K3.420.00%Vận chuyển
9595WSM FOR INFORMATION TECHNOLOGY CO.
109.785M SAR56.30 SAR+3.49%46.818K0.00%Dịch vụ Công nghệ
9561KNOWLEDGE NET CO.
113.75M SAR32.50 SAR+1.56%3.143K0.77−1.73 SAR1.54%Dịch vụ Công nghệ
9551KNOWLEDGE TOWER TRADING CO.
120.75M SAR6.90 SAR+0.15%6.211K0.154.35%Dịch vụ Phân phối
9562FOODS GATE TRADING CO.
121.8M SAR58.00 SAR−0.34%9002.330.00%Dịch vụ Khách hàng
9589FAD INTERNATIONAL CO.
123.12M SAR102.60 SAR+3.12%3.407K0.940.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
9553MOLAN STEEL CO.
125.818M SAR4.73 SAR+1.50%11.292K0.79−0.24 SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9536ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO.
128.31M SAR91.00 SAR0.00%40.0021.184.30 SAR2.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
9578ATLAS ELEVATORS GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO.
130.56M SAR21.76 SAR+3.52%41.925K2.500.00%Dịch vụ Phân phối
9532ALJOUF MINERAL WATER BOTTLING CO
135.938M SAR29.00 SAR+0.35%8.923K4.280.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
9581CLEAN LIFE CO.
142.5M SAR95.00 SAR−2.36%5131.490.00%Dịch vụ Thương mại
9514MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.
145M SAR50.00 SAR−1.96%9920.2686.520.58 SAR−81.39%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
9549ABDULAZIZ AND MANSOUR IBRAHIM ALBABTIN CO.
149.6M SAR44.00 SAR0.00%60.000.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
9571MUNAWLA CARGO CO.
172.6M SAR172.60 SAR+0.47%1.514K0.460.00%Vận chuyển
9588RIYADH STEEL CO.
189.5M SAR37.90 SAR−11.76%222.206K2.680.00%Sản xuất Chế tạo
9569ALMUNEEF COMPANY FOR TRADE\, INDUSTRY\,AGRICULTURE AND CONTR
193.8M SAR51.00 SAR0.00%7.419K0.930.00%Dịch vụ Phân phối
9515FESH FASH SNACK FOOD PRODUCTION CO.
197.75M SAR17.50 SAR−1.57%12.92K0.37300.690.06 SAR0.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
9533SAUDI PARTS CENTER CO.
199.5M SAR66.50 SAR−0.15%5131.0230.052.21 SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9545INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES CO.
202.5M SAR4.05 SAR−0.74%20.886K0.370.00%Dịch vụ Thương mại
9548ARABIAN PLASTIC INDUSTRIAL CO.
204M SAR40.80 SAR+2.26%3500.6018.412.22 SAR0.00%Sản xuất Chế tạo
9563BENA STEEL INDUSTRIES CO.
209.5M SAR41.90 SAR+3.46%1670.65107.460.39 SAR0.00%Sản xuất Chế tạo
9522ALHASOOB CO
209.72M SAR74.90 SAR0.00%500.0644.961.67 SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9584RIYAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.
211.2M SAR26.40 SAR−0.75%16.727K0.960.00%Tài chính
9516NATURAL GAS DISTRIBUTION CO.
225M SAR45.00 SAR0.00%9.13K2.001.11%Công ty dịch vụ công cộng
9555LEEN ALKHAIR TRADING CO.
225.449M SAR30.70 SAR0.00%1950.330.00%Dịch vụ Phân phối
9585MULKIA INVESTMENT CO.
227.5M SAR35.00 SAR−2.64%1910.180.00%Tài chính
9567GHIDA ALSULTAN FOR FAST FOOD CO.
249.92M SAR78.10 SAR+22.03%94312.8813.465.80 SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
9586OSOOL AND BAKHEET INVESTMENT CO.
266.49M SAR32.90 SAR0.00%2980.980.00%Tài chính
9580AL RASHID INDUSTRIAL CO.
268M SAR33.50 SAR−0.45%2500.110.00%Sản xuất Chế tạo
9552SAUDI TOP FOR TRADING CO.
271.2M SAR6.78 SAR−1.74%21.768K0.7821.720.31 SAR26.55%Công nghiệp Chế biến
9574PROFESSIONAL MEDICAL EXPERTISE CO.
275.8M SAR78.80 SAR+9.44%3670.15Dịch vụ Phân phối
9566SAUDI LIME INDUSTRIES CO.
290.4M SAR13.20 SAR0.00%44.107K0.990.00%Khoáng sản phi năng lượng
9558ALQEMAM FOR COMPUTER SYSTEMS CO.
291M SAR97.00 SAR0.00%210.030.00%Dịch vụ Công nghệ
4160NATIONAL AGRICULTURAL MARKETING CO.
308.5M SAR12.34 SAR−0.96%792.146K0.59Dịch vụ Phân phối
9524ADVANCE INTERNATIONAL COMPANY FOR COMMUNICATION AND INFORMAT
309.76M SAR4.84 SAR−1.02%221.964K1.180.00%Dịch vụ Công nghệ
9537AMWAJ INTERNATIONAL CO.
311.4M SAR51.90 SAR0.00%1490.090.00%Bán Lẻ
9547RAWASI ALBINA INVESTMENT CO.
317.35M SAR5.77 SAR+1.58%105.91K3.5511.950.48 SAR0.00%Truyền thông
9592ALMUJTAMA ALRAIDA MEDICAL CO.
318.725M SAR33.55 SAR+4.52%19.901K2.9013.522.48 SAR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9583UNITED MINING INDUSTRIES CO.
342.72M SAR24.48 SAR+1.24%1.431K0.330.00%Khoáng sản phi năng lượng
8190UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
349.2M SAR8.73 SAR+0.11%975.308K1.38−0.19 SAR+87.22%0.00%Tài chính
8180AL SAGR COOPERATIVE INSURANCE CO.
364M SAR26.00 SAR+1.17%451.043K1.1710.752.42 SAR0.00%Tài chính
9538NASEEJ FOR TECHNOLOGY CO.
375M SAR75.00 SAR−9.64%7820.6022.953.27 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
8260GULF GENERAL COOPERATIVE INSURANCE CO.
384M SAR7.68 SAR+0.52%1.501M3.96−1.05 SAR+35.91%0.00%Tài chính
8311SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE CO.
398.82M SAR17.34 SAR+4.21%2.99M2.649.661.80 SAR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9543SAUDI NETWORKERS SERVICES CO.
404.4M SAR67.40 SAR+0.75%1.129K0.1114.294.72 SAR6.45%Dịch vụ Công nghệ
9564HORIZON FOOD CO.
412M SAR51.50 SAR0.00%20.000.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
4130AL-BAHA INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.
415.8M SAR0.14 SAR−6.67%22.193M1.39−0.00 SAR+87.50%0.00%Tài chính
9527AME COMPANY FOR MEDICAL SUPPLIES
431.9M SAR61.70 SAR0.00%9.392K0.5312.894.79 SAR3.24%Dịch vụ Phân phối
6013DEVELOPMENT WORKS FOOD CO.
441M SAR147.00 SAR−2.26%254.116K0.39−2.10 SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
6012RAYDAN FOOD CO.
441.847M SAR27.95 SAR−0.53%180.136K0.69−0.50 SAR+75.56%0.00%Dịch vụ Khách hàng
9520SHATIRAH HOUSE RESTAURANT CO.
458.5M SAR13.10 SAR+1.39%65.396K1.6537.320.35 SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
8150ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
467.928M SAR16.08 SAR+2.42%587.64K1.077.862.05 SAR0.00%Tài chính
2130SAUDI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
478.4M SAR11.96 SAR−1.48%443.01K0.46−1.04 SAR−30.98%0.00%Khách hàng Lâu năm
9575MARBLE DESIGN CO.
484.8M SAR80.80 SAR0.00%3130.9222.123.65 SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
9568MAYAR HOLDING CO.
492M SAR4.10 SAR0.00%23.438K0.720.00%Sản xuất Chế tạo
9517MOBI INDUSTRY CO.
500M SAR10.00 SAR−1.96%25.116K2.1922.660.44 SAR3.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
9541ACADEMY OF LEARNING CO.
510M SAR8.50 SAR+0.83%8.068K0.104.12%Dịch vụ Công nghệ
8100SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE CO.
519M SAR17.30 SAR+3.35%279.261K2.077.182.41 SAR0.00%Tài chính
4140SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
532.656M SAR27.40 SAR−1.79%401.964K0.75−0.90 SAR−22.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
4141AL-OMRAN INDUSTRIAL TRADING CO.
540.6M SAR45.05 SAR−1.64%234.923K0.70−0.74 SAR−202.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
9518CANADIAN MEDICAL CENTER CO.
542.85M SAR7.05 SAR−0.56%17.554K0.1634.540.20 SAR+23.55%2.13%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
8050SALAMA COOPERATIVE INSURANCE CO.
547M SAR27.35 SAR+0.37%707.343K0.758.613.18 SAR0.00%Tài chính
9550SURE GLOBAL TECH CO
560.169M SAR72.80 SAR−0.41%12.689K0.431.83%Dịch vụ Công nghệ
9542KEIR INTERNATIONAL CO.
573.6M SAR4.78 SAR+1.49%92.762K1.2539.570.12 SAR1.55%Truyền thông
9513WATANI IRON STEEL CO
583.096M SAR3.21 SAR−1.23%97.16K0.9423.040.14 SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
8310AMANA COOPERATIVE INSURANCE CO.
585.66M SAR13.62 SAR+2.87%3.185M3.160.00%Tài chính
6020AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
595.2M SAR19.84 SAR−1.49%525.88K0.510.00%Công nghiệp Chế biến
6060ASH-SHARQIYAH DEVELOPMENT CO.
595.8M SAR19.86 SAR−1.29%1.069M1.52−0.17 SAR−318.36%0.00%Công nghiệp Chế biến
4191ABDULLAH SAAD MOHAMMED ABO MOATI FOR BOOKSTORES CO.
621M SAR31.05 SAR−1.90%138.002K0.6838.660.80 SAR3.22%Bán Lẻ
4070TIHAMA ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS CO.
623.2M SAR15.58 SAR−2.01%713.099K1.12−2.83 SAR+45.69%0.00%Dịch vụ Thương mại
9570TAM DEVELOPMENT CO.
623.225M SAR189.20 SAR+4.99%3710.160.45%Dịch vụ Công nghệ
1832SADR LOGISTICS CO
631.75M SAR3.61 SAR−1.63%5.607M0.93−0.01 SAR0.00%Sản xuất Chế tạo
2180FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.
638.25M SAR55.50 SAR−0.54%1.032M2.4355.131.01 SAR+150.14%0.00%Công nghiệp Chế biến
9557EDARAT COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
640.08M SAR508.00 SAR−4.15%4720.0336.8513.79 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
9525ALWASAIL INDUSTRIAL CO.
652.5M SAR2.61 SAR−1.88%550.673K1.2319.290.14 SAR2.87%Sản xuất Chế tạo
9556NOFOTH FOOD PRODUCTS CO.
653.76M SAR13.62 SAR+0.44%8.113K0.360.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3008AL KATHIRI HOLDING CO.
660.049M SAR2.92 SAR+0.34%15.674M3.3174.300.04 SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9540NATIONAL ENVIRONMENTAL RECYCLING CO.
670.85M SAR12.18 SAR+5.00%49.475K1.580.00%Dịch vụ Phân phối
8270BURUJ COOPERATIVE INSURANCE CO.
674.4M SAR22.48 SAR+0.09%261.115K1.1231.080.72 SAR0.00%Tài chính
Bán Mạnh
4061ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP
686.7M SAR1.09 SAR−1.80%21.899M1.26−0.05 SAR−432.32%0.00%Dịch vụ Phân phối
4051BAAZEEM TRADING CO.
718.875M SAR71.00 SAR−0.84%216.721K0.5832.902.16 SAR2.54%Dịch vụ Phân phối
9521ENMA ALRAWABI CO.
720M SAR18.00 SAR0.00%80.0022.740.79 SAR+22.11%1.39%Tài chính
2220NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO.
721.452M SAR20.38 SAR−0.20%1.008M1.34−0.92 SAR+2.90%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
4230RED SEA INTERNATIONAL CO.
723.207M SAR23.92 SAR−0.50%176.957K2.03−4.18 SAR+20.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
7201ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.
745M SAR7.45 SAR−1.32%1.812M0.77−0.20 SAR−634.03%0.00%Dịch vụ Phân phối
9529RAOOM TRADING CO
745M SAR119.20 SAR−0.67%19.856K0.8016.007.45 SAR2.52%Công nghiệp Chế biến
9546NABA ALSAHA MEDICAL SERVICES CO.
746.551M SAR71.10 SAR−0.97%11.138K2.3519.003.74 SAR0.28%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6040TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
760.028M SAR19.40 SAR−0.10%924.751K0.9910.051.93 SAR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2360SAUDI VITRIFIED CLAY PIPES CO.
774M SAR51.60 SAR−1.53%252.099K0.58−0.37 SAR+40.24%0.00%Sản xuất Chế tạo
1213NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO.
774.798M SAR71.10 SAR−2.74%479.932K0.56−0.53 SAR+96.33%0.00%Khách hàng Lâu năm
8120GULF UNION ALAHLIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
798.572M SAR17.40 SAR+1.28%531.974K1.107.422.35 SAR0.00%Tài chính
2210NAMA CHEMICALS CO.
803.398M SAR34.40 SAR−1.99%322.231K0.71−4.79 SAR−295.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
8160ARABIA INSURANCE COOPERATIVE CO.
807.72M SAR15.24 SAR+1.60%1.235M1.6513.321.14 SAR0.00%Tài chính
9530ARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING CO
810M SAR40.50 SAR+1.25%1.416K0.122.47%Công nghệ Sức khỏe
8280LIVA INSURANCE CO.
823.2M SAR20.58 SAR+1.68%372.042K0.79129.760.16 SAR0.00%Tài chính
2090NATIONAL GYPSUM CO.
823.333M SAR26.00 SAR0.00%908.77K1.14601.850.04 SAR+420.48%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
6090JAZAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
837M SAR16.74 SAR−0.59%482.97K0.66104.100.16 SAR−70.27%0.00%Công nghiệp Chế biến