Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Saudi có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Saudi sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
7040ETIHAD ATHEEB TELECOMMUNICATION CO.
+457.53%99.60 SAR+0.30%880.348K0.343.386B SAR14.326.96 SAR+2249.93%0.00%Truyền thông
9544FUTURE CARE TRADING CO
+445.54%11.62 SAR−3.17%94.154K1.545.81B SAR929.600.01 SAR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2200ARABIAN PIPES CO.
+342.48%175.00 SAR−0.68%179.96K0.411.75B SAR16.2110.79 SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
9535LADUN INVESTMENT CO.
+278.71%5.87 SAR−1.01%2.269K0.042.935B SAR1.19%Tài chính
4009MIDDLE EAST HEALTHCARE CO.
+265.17%121.60 SAR+3.58%1.015M1.9811.192B SAR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
1303ELECTRICAL INDUSTRIES CO.
+257.30%4.21 SAR+4.99%9.898M1.284.734B SAR1.78%Sản xuất Chế tạo
8050SALAMA COOPERATIVE INSURANCE CO.
+198.24%27.35 SAR+0.37%707.343K0.75547M SAR8.613.18 SAR0.00%Tài chính
1212ASTRA INDUSTRIAL GROUP
+195.97%169.00 SAR+3.05%636.132K1.9413.52B SAR1.48%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6010NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
+186.76%33.05 SAR−0.60%953.722K0.479.969B SAR26.491.25 SAR+178.09%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
7203ELM CO
+177.87%1057.00 SAR+1.83%127.443K1.1784.56B SAR67.7415.60 SAR+50.74%0.57%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4050SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.
+163.04%94.30 SAR+8.77%1.004M3.595.658B SAR82.601.14 SAR−10.55%1.06%Bán Lẻ
Theo dõi
2300SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
+159.38%66.40 SAR+4.57%1.296M1.612.238B SAR38.291.73 SAR+21.71%0.00%Công nghiệp Chế biến
9557EDARAT COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
+158.52%508.00 SAR−4.15%4720.03640.08M SAR36.8513.79 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
1321EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR INDUSTRY
+152.63%120.00 SAR−0.99%201.698K0.463.78B SAR0.83%Khoáng sản phi năng lượng
4005NATIONAL MEDICAL CARE CO.
+152.51%201.00 SAR−0.50%165.724K1.019.015B SAR0.50%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
1320SAUDI STEEL PIPE CO.
+146.98%49.15 SAR−0.71%2.785M0.992.484B SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
4142RIYADH CABLES GROUP CO.
+145.35%112.00 SAR−5.08%1.395M8.6016.797B SAR34.223.27 SAR+48.37%2.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
2370MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO.
+143.73%25.25 SAR+4.60%2.004M2.291.01B SAR26.470.95 SAR0.00%Sản xuất Chế tạo
4072MBC GROUP CO.
+143.27%66.90 SAR−1.91%1.086M0.5122.244B SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
4263SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO.
+137.74%277.20 SAR+2.21%1.661M1.2922.176B SAR0.00%Vận chuyển
Bán
4290ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION CO.
+132.35%36.20 SAR+2.99%1.692M1.742.353B SAR410.900.09 SAR−84.81%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1830LEEJAM SPORTS CO.
+131.61%215.40 SAR−0.28%237.597K1.2411.283B SAR33.726.39 SAR+41.65%1.60%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4071ARABIAN CONTRACTING SERVICES CO.
+131.57%262.60 SAR−0.23%159.784K1.2113.13B SAR41.046.40 SAR+21.11%0.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
2320AL-BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICATION CO.
+129.36%33.70 SAR−1.61%217.002K0.633.233B SAR17.251.95 SAR+172.11%0.99%Sản xuất Chế tạo
Mua
9588RIYADH STEEL CO.
+122.94%37.90 SAR−11.76%222.206K2.68189.5M SAR0.00%Sản xuất Chế tạo
4015JAMJOOM PHARMACEUTICALS FACTORY CO.
+118.79%144.40 SAR−0.82%856.279K1.1910.108B SAR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
8030THE MEDITERRANEAN AND GULF INSURANCE AND REINSURANCE CO.
+117.46%18.18 SAR+4.48%1.877M2.271.909B SAR−0.12 SAR+96.44%0.00%Tài chính
2160SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.
+115.23%28.10 SAR−2.77%1.427M0.451.237B SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
4200ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
+111.99%180.40 SAR+2.50%666.012K2.1913.53B SAR48.183.74 SAR+16.12%1.11%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
8230AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
+110.07%84.70 SAR+10.00%1.278M1.518.47B SAR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
9546NABA ALSAHA MEDICAL SERVICES CO.
+103.53%71.10 SAR−0.97%11.138K2.35746.551M SAR19.003.74 SAR0.28%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
8010THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
+102.50%162.00 SAR+2.53%437.639K1.4024.3B SAR40.823.97 SAR+85.04%0.51%Tài chính
Mua
7204PERFECT PRESENTATION FOR COMMERCIAL SERVICES CO.
+100.00%35.00 SAR+8.19%2.35M2.155.25B SAR38.340.91 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4016MIDDLE EAST PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO.
+99.33%179.80 SAR+29.91%2.574M3.596B SAR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
9550SURE GLOBAL TECH CO
+98.91%72.80 SAR−0.41%12.689K0.43560.169M SAR1.83%Dịch vụ Công nghệ
8240CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
+94.57%33.70 SAR+1.35%396.872K0.721.011B SAR54.010.62 SAR+806.98%0.00%Tài chính
2140AYYAN INVESTMENT CO.
+93.24%28.60 SAR+8.13%9.535M1.262.306B SAR−2.16 SAR−674.32%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2050SAVOLA GROUP
+93.08%53.00 SAR+0.38%1.866M0.8628.282B SAR31.331.69 SAR+21.64%1.25%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
4031SAUDI GROUND SERVICES CO.
+91.67%41.40 SAR−0.24%768.058K0.837.783B SAR184.990.22 SAR0.00%Vận chuyển
Mua
9541ACADEMY OF LEARNING CO.
+91.44%8.50 SAR+0.83%8.068K0.10510M SAR4.12%Dịch vụ Công nghệ
8120GULF UNION ALAHLIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
+90.58%17.40 SAR+1.28%531.974K1.10798.572M SAR7.422.35 SAR0.00%Tài chính
2230SAUDI CHEMICAL CO.
+90.04%5.34 SAR−2.55%13.025M1.694.503B SAR0.94%Công nghiệp Chế biến
1833AL MAWARID MANPOWER CO.
+89.20%133.20 SAR−0.30%176.809K0.451.998B SAR21.526.19 SAR+44.83%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
4291NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION
+87.38%169.20 SAR−1.05%29.622K0.657.276B SAR68.012.49 SAR+35.72%0.98%Dịch vụ Khách hàng
Bán
2082ACWA POWER CO.
+87.23%264.00 SAR+2.33%1.983M3.18193.01B SAR116.432.27 SAR+25.44%0.31%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
2240ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
+83.96%29.25 SAR−2.66%1.05M0.601.755B SAR−5.51 SAR−31.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
9523GROUP FIVE PIPE SAUDI CO
+81.09%43.10 SAR+0.23%63.847K1.751.207B SAR299.100.14 SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
4162ALMUNAJEM FOODS CO.
+79.15%104.80 SAR−1.87%1.382M1.556.288B SAR28.913.62 SAR−31.88%4.06%Dịch vụ Phân phối
Mua
8311SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE CO.
+78.76%17.34 SAR+4.21%2.99M2.64398.82M SAR9.661.80 SAR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2081ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO
+77.08%242.60 SAR+3.15%122.507K1.546.065B SAR43.955.52 SAR+23.11%1.24%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
9534SAUDI AZM FOR COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
+73.56%15.62 SAR−4.64%20.249K0.10937.2M SAR36.490.43 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
2070SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND MEDICAL APPLIANCES CORP.
+72.78%38.15 SAR−2.43%891.138K0.804.578B SAR−0.59 SAR+26.77%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
1214AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
+72.61%32.45 SAR−1.37%689.808K0.761.565B SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
9540NATIONAL ENVIRONMENTAL RECYCLING CO.
+72.28%12.18 SAR+5.00%49.475K1.58670.85M SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9520SHATIRAH HOUSE RESTAURANT CO.
+71.24%13.10 SAR+1.39%65.396K1.65458.5M SAR37.320.35 SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
8180AL SAGR COOPERATIVE INSURANCE CO.
+71.05%26.00 SAR+1.17%451.043K1.17364M SAR10.752.42 SAR0.00%Tài chính
1111SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO.
+70.42%242.00 SAR−0.98%307.226K0.7229.04B SAR81.702.96 SAR−25.62%0.95%Tài chính
Bán
1810SEERA GROUP HOLDING
+70.41%33.40 SAR+1.21%2.041M0.8610.02B SAR55.480.60 SAR0.00%Tài chính
Mua
9559BALADY POULTRY TRADING CO.
+69.20%200.00 SAR+6.38%28.369K5.291.314B SAR2.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
1302BAWAN CO.
+68.56%50.40 SAR−1.95%385.797K1.183.024B SAR23.352.16 SAR−27.10%2.58%Khoáng sản phi năng lượng
9518CANADIAN MEDICAL CENTER CO.
+67.86%7.05 SAR−0.56%17.554K0.16542.85M SAR34.540.20 SAR+23.55%2.13%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9527AME COMPANY FOR MEDICAL SUPPLIES
+66.76%61.70 SAR0.00%9.392K0.53431.9M SAR12.894.79 SAR3.24%Dịch vụ Phân phối
6004CATRION CATERING HOLDING CO.
+66.38%133.60 SAR−0.30%333.368K0.8110.955B SAR34.203.91 SAR+63.27%1.12%Vận chuyển
Theo dõi
9556NOFOTH FOOD PRODUCTS CO.
+65.49%13.62 SAR+0.44%8.113K0.36653.76M SAR0.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8060WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO.
+63.41%22.42 SAR+3.03%462.203K1.241.907B SAR14.991.50 SAR0.00%Tài chính
Theo dõi
9517MOBI INDUSTRY CO.
+62.87%10.00 SAR−1.96%25.116K2.19500M SAR22.660.44 SAR3.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1304AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO.
+62.84%35.50 SAR+1.43%1.1M1.111.803B SAR0.00%Sản xuất Chế tạo
4020SAUDI REAL ESTATE CO.
+62.56%20.06 SAR−0.99%970.916K0.587.522B SAR−0.02 SAR−104.47%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
1213NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO.
+61.96%71.10 SAR−2.74%479.932K0.56774.798M SAR−0.53 SAR+96.33%0.00%Khách hàng Lâu năm
2080NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION CO.
+61.81%85.60 SAR+2.51%674.9K2.696.42B SAR26.823.19 SAR+16.76%2.34%Công ty dịch vụ công cộng
8280LIVA INSURANCE CO.
+61.54%20.58 SAR+1.68%372.042K0.79823.2M SAR129.760.16 SAR0.00%Tài chính
4262LUMI RENTAL CO.
+61.43%117.20 SAR+2.45%534.391K2.376.446B SAR36.603.20 SAR+29.09%0.00%Tài chính
Mua
4260UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.
+59.75%88.50 SAR−1.67%458.637K2.176.298B SAR22.803.88 SAR+15.74%2.26%Tài chính
Mua
1831MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.
+59.67%7.30 SAR+2.53%2.996M0.843.285B SAR23.370.31 SAR−8.25%2.51%Dịch vụ Thương mại
8200SAUDI REINSURANCE CO.
+57.00%26.00 SAR+1.76%2.11M1.402.317B SAR21.571.21 SAR+168.19%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
2223SAUDI ARAMCO BASE OIL CO.
+56.13%168.00 SAR+3.96%1.021M2.2628.35B SAR5.95%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
2270SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF CO.
+56.03%380.40 SAR−0.68%26.503K0.6612.173B SAR29.1213.06 SAR+49.43%1.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2180FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.
+54.17%55.50 SAR−0.54%1.032M2.43638.25M SAR55.131.01 SAR+150.14%0.00%Công nghiệp Chế biến
4250JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.
+53.39%27.15 SAR+0.74%2.435M0.6031.346B SAR697.940.04 SAR−96.78%0.00%Dịch vụ Khách hàng
9572AL-RAZI MEDICAL CO.
+53.02%55.70 SAR+2.58%1.144K0.5784.664M SAR0.00%Bán Lẻ
7202ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO.
+52.96%366.80 SAR+3.85%258.76K0.8843.637B SAR1.36%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4163ALDAWAA MEDICAL SERVICES CO.
+51.52%114.40 SAR−0.52%118.005K1.389.724B SAR29.793.84 SAR2.19%Dịch vụ Phân phối
Mua
8020MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO.
+51.15%19.68 SAR−0.51%2.082M2.50984M SAR29.220.67 SAR0.00%Tài chính
Theo dõi
1150ALINMA BANK
+50.51%43.95 SAR−0.68%3.473M1.1887.314B SAR18.102.43 SAR3.07%Tài chính
Theo dõi
7200AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.
+49.43%145.40 SAR−1.76%169.029K1.384.362B SAR57.402.53 SAR+10.38%1.86%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
4292ATAA EDUCATIONAL CO.
+47.01%78.80 SAR−3.90%374.59K1.933.316B SAR1.40%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
9558ALQEMAM FOR COMPUTER SYSTEMS CO.
+46.97%97.00 SAR0.00%210.03291M SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
4030NATIONAL SHIPPING COMPANY OF SAUDI ARABIA
+46.78%27.35 SAR+1.48%705.958K0.5920.192B SAR0.81%Vận chuyển
8150ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
+45.92%16.08 SAR+2.42%587.64K1.07467.928M SAR7.862.05 SAR0.00%Tài chính
4320ALANDALUS PROPERTY CO.
+45.47%24.70 SAR−0.32%82.507K0.302.305B SAR49.500.50 SAR−26.91%2.02%Tài chính
8100SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE CO.
+44.41%17.30 SAR+3.35%279.261K2.07519M SAR7.182.41 SAR0.00%Tài chính
8210BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.
+44.40%229.60 SAR+0.97%308.753K2.1834.321B SAR36.526.29 SAR+8.82%1.57%Tài chính
Mua
8300WATANIYA INSURANCE CO.
+43.60%23.32 SAR+1.75%480.632K0.89932.8M SAR14.151.65 SAR0.00%Tài chính
1202MIDDLE EAST PAPER CO.
+43.58%44.15 SAR0.00%1.434M0.813.813B SAR−0.30 SAR−105.81%1.98%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
7030MOBILE TELECOMMUNICATION COMPANY SAUDI ARABIA
+43.55%14.90 SAR−0.67%8.809M1.6313.391B SAR10.961.36 SAR+229.34%3.36%Truyền thông
Bán Mạnh
2083THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU
+43.21%75.90 SAR+2.57%983.939K0.9518.975B SAR2.90%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
2100WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO.
+41.80%44.10 SAR−1.56%587.989K0.511.021B SAR46.400.95 SAR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
9570TAM DEVELOPMENT CO.
+40.15%189.20 SAR+4.99%3710.16623.225M SAR0.45%Dịch vụ Công nghệ
1820ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP FOR TOURISM AND DEVELOPMENT
+39.86%3.27 SAR−0.61%5.161M0.601.03B SAR−0.16 SAR+51.42%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4007AL HAMMADI HOLDING
+39.09%66.90 SAR+2.92%1.252M1.3210.704B SAR34.381.95 SAR2.09%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi