Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Philippines

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
16.693B1.420.37%1.514MCông nghiệp Chế biến7
23.669B1.22%500Vận chuyển1
92.294B1.38%62.158KVận chuyển2
300.441B3.98-0.82%175.677KCông ty dịch vụ công cộng6
5.376B1.290.62%4.883MBán Lẻ1
576.495B2.180.12%2.134MHàng tiêu dùng không lâu bền3
40.209B12.130.19%166.040KDịch vụ Khách hàng3
5.455B2.090.00%1.500KSản xuất Chế tạo1
98.717B1.552.96%2.791MDịch vụ Khách hàng4
1.703B-7.24%2.007KCông nghiệp Chế biến2
4.938B2.580.00%10.557KCông nghiệp Chế biến2
275.484B5.780.44%2.151MNăng lượng Mỏ3
4.057B0.00%341.000KCông nghệ Điện tử1
143.291B0.72-3.06%819.405KKhoáng sản phi năng lượng7
3.950B6.90%1.879MDịch vụ Công nghiệp1
1122.291B0.69-3.66%219.846KBán Lẻ2
701.068B4.44-2.17%646.601KCông ty dịch vụ công cộng6
10.889B11.27-0.22%54.600KSản xuất Chế tạo1
11.248B-0.20%198.998KCông nghệ Điện tử2
1.603B6.82-1.12%159.000KDịch vụ Phân phối1
1.102B-2.78%34.000KBán Lẻ1
2.283B4.611.89%1.500KKhách hàng Lâu năm1
89.763B0.051.22%1.398MDịch vụ Công nghiệp7
4.146B0.04-0.17%191.235KTài chính3
62.114B-1.42%3.395MTài chính8
26.226B1.33-0.29%2.744MDịch vụ Phân phối3
485.212B1.62-1.10%3.487MBán Lẻ10
393.981B1.44-1.68%2.549MHàng tiêu dùng không lâu bền4
89.797B1.423.27%833.463KHàng tiêu dùng không lâu bền3
347.734B2.65-1.92%3.006MHàng tiêu dùng không lâu bền2
126.681B0.680.82%180.300KBán Lẻ1
72.730B3.01-0.51%5.620KKhách hàng Lâu năm3
9.799B0.35%263.290KDịch vụ Khách hàng5
6.790B5.88-2.86%2.400KSản xuất Chế tạo1
22.709B0.570.40%3.383MNăng lượng Mỏ6
7.199B0.00-0.49%1.661MDịch vụ Công nghệ2
133.690B12.32-0.54%1.501MTài chính6
39.407B1.74%104.595KTài chính3
%Hỗn hợp1
1.274B5.26%19.000KTài chính1
1128.297B1.67-2.45%2.330MTài chính6
119.066B-0.07%12.484MTruyền thông2
19.774B-0.34%107.311KVận chuyển4
2.172B0.782.60%596.000KDịch vụ Phân phối1
3.619B2.270.00%14.000KCông nghệ Sức khỏe1
7.582B-0.78%24.074KHỗn hợp2
5.383B1.75-0.44%1.310MDịch vụ Thương mại5
95.371B0.68-1.69%399.770KKhách hàng Lâu năm1
13.337B3.15%2.320MDịch vụ Khách hàng2
3345.050B5.060.00%16Tài chính2
295.597B0.81-2.10%21.152MNăng lượng Mỏ1
259.943B1.28-2.05%206.346KNăng lượng Mỏ3
16.631B4.806.16%38Dịch vụ Khách hàng2
105.226B5.830.98%1.399MKhoáng sản phi năng lượng9
423.931B3.530.56%2.611MVận chuyển4
534.200M0.00%150.000KDịch vụ Công nghệ1
83.075B0.47-1.06%7.588MKhoáng sản phi năng lượng13
970.519M0.00%10.000KDịch vụ Khách hàng1
2736.985B0.74-2.40%5.127MTài chính41
220.863B3.15-0.31%694.489KTài chính9
664.725B3.83-0.23%847.369KTài chính10
282.177B0.93-3.63%809.451KDịch vụ Khách hàng4
4.874B2.87-2.51%586.217KCông nghệ Điện tử2
44.677B0.650.16%2.435MBán Lẻ2
367.295B5.241.86%188.025KTruyền thông1
507.600M0.00%62.000KKhoáng sản phi năng lượng1
4.416B0.79%3.000KVận chuyển1
1.732B-3.95%77.000KSản xuất Chế tạo1
155.979B2.58-0.94%20.903MCông ty dịch vụ công cộng2
45.681B3.62-0.16%192.698KDịch vụ Phân phối3
314.340B4.86-0.91%125.105KTruyền thông1
Tải thêm