Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nước Nga

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
448.779B-0.66%3.528MCông nghệ Điện tử4
305.878B-0.74%208.763KCông nghiệp Chế biến3
191.838B-0.82%6.092MVận chuyển2
1192.652B1.83%53.115MKhoáng sản phi năng lượng1
99.026B0.79%2.630MBán Lẻ1
5.356B2.15%2.405KSản xuất Chế tạo2
51.794B2.28%34.878KHàng tiêu dùng không lâu bền2
7.959B-0.32%180.963KCông nghệ Sức khỏe2
76.020M7.92%7.249MDịch vụ Khách hàng1
2.381B-3.56%5.887MSản xuất Chế tạo1
1114.262B-2.24%83.051KCông nghiệp Chế biến2
688.894M-3.54%253.500KCông nghiệp Chế biến1
662.953B-0.59%59.798KCông nghiệp Chế biến5
997.280B3.30%587.439KNăng lượng Mỏ4
172.590B2.74%32.349MCông nghiệp Chế biến1
42.446B0.22%77.830KDịch vụ Công nghệ1
531.854B-0.48%201.561KBán Lẻ1
104.186B-0.20%128.770KBán Lẻ1
2883.220B0.01%461.931MCông ty dịch vụ công cộng74
4.429B0.83%46.780KCông nghệ Điện tử1
109.766B0.16%369.275KBán Lẻ1
26.867B1.68%17.040KDịch vụ Công nghiệp1
48.228B1.48%2.490KTài chính1
181.026B0.35%326.265KTài chính3
1409.917B-0.51%248.102KBán Lẻ4
48.552B2.99%55.470KHàng tiêu dùng không lâu bền1
3.807B1.94%2.920KHàng tiêu dùng không lâu bền2
4.209B0.00%7Công ty dịch vụ công cộng1
1.991B0.28%30Khách hàng Lâu năm2
855.374B-2.84%1.553MKhách hàng Lâu năm2
64.100B0.19%43.680KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
773.175M-0.47%114.400KHàng tiêu dùng không lâu bền1
46.060M5.64%39.430KSản xuất Chế tạo2
14.344B1.12%2.425MSản xuất Chế tạo4
116.600B-0.34%1.613MTài chính1
32348.730B0.30%14.729MNăng lượng Mỏ9
713.797B-1.58%222.222KBán Lẻ1
2534.815B-0.79%395.940KDịch vụ Công nghệ4
408.614B-3.59%28.489MTài chính1
918.723M1.08%77.000KTài chính1
6.006B1.83%4.800KHỗn hợp18
3.426B0.88%550Tài chính1
289.496B0.11%721.641KVận chuyển2
94.500B1.24%49.216KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
9.202B-0.60%21Sản xuất Chế tạo1
3.256B8.75%40.309MDịch vụ Thương mại4
479.890B-0.97%191.151KSản xuất Chế tạo3
19.022B-0.23%9.308KKhách hàng Lâu năm2
1145.396B0.22%1.125KDịch vụ Công nghiệp1
2904.777B1.36%2.300MNăng lượng Mỏ9
39.975B0.72%24.991KNăng lượng Mỏ4
117.718B-0.68%185.580KDịch vụ Công nghiệp3
5052.720B-0.52%4.436MKhoáng sản phi năng lượng7
178.489B-0.09%4.675MVận chuyển2
1.788B2.10%4.593MCông nghệ Sức khỏe1
2708.813B0.47%1.361MKhoáng sản phi năng lượng9
110.649B0.85%112.320KVận chuyển1
475.262B-0.01%32.251KTài chính6
19460.712B-0.44%2.623BTài chính12
1.194B0.27%3.620KDịch vụ Khách hàng1
1032.154B1.49%1.646MTruyền thông9
3751.975B-1.09%14.028MKhoáng sản phi năng lượng9
3.183B-0.67%243.644KVận chuyển2
102.751B-0.47%424.203KSản xuất Chế tạo8
1.093B2.29%2.183MDịch vụ Phân phối3
824.402B0.13%6.021MTruyền thông3
Tải thêm