Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nước Nga

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
367.740B0.53%10.365MCông nghệ Điện tử4
217.138B-0.63%14.873KCông nghiệp Chế biến4
154.897B-0.15%1.718MVận chuyển2
8.369B-0.58%10.000KCông ty dịch vụ công cộng1
848.527B-1.24%8.442MKhoáng sản phi năng lượng2
52.612B0.51%1.247MBán Lẻ2
1.403B-0.90%13.500KSản xuất Chế tạo1
63.484B1.16%111.947KHàng tiêu dùng không lâu bền2
1.196B13.99-1.72%581Công nghệ Sức khỏe1
71.960M0.98%6.567MDịch vụ Khách hàng1
1.857B-2.21%1.497MSản xuất Chế tạo1
1489.631B-0.57%25.269KCông nghiệp Chế biến2
256.252B-0.76%49.759KCông nghiệp Chế biến3
209.057B-0.77%153.396KNăng lượng Mỏ3
76.567B-0.89%20.478MCông nghiệp Chế biến1
22.048B0.00%40.924KDịch vụ Công nghệ1
52.936B-0.78%14.131KBán Lẻ1
89.566B-1.03%273.530KBán Lẻ1
1525.378B-0.59%85.092MCông ty dịch vụ công cộng50
713.631M-1.24%1.400KCông nghệ Điện tử1
3.392B-2.46%181.960KCông nghệ Điện tử1
23.001B-2.10%9.610KDịch vụ Công nghiệp1
53.943B3.03%7.590KTài chính1
243.714B16.68%4.265MTài chính4
691.113B6.18-1.74%269.797KBán Lẻ4
3.750B-0.28%597.649KHàng tiêu dùng không lâu bền2
103.089B-1.38%10.057KCông ty dịch vụ công cộng2
864.241M-1.78%30Khách hàng Lâu năm1
401.791B0.00-0.61%196.299KKhách hàng Lâu năm2
11.743B-1.04%42.506KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
10.688B-0.38%2.312KSản xuất Chế tạo3
12.961B-1.15%120.056KDịch vụ Công nghệ1
114.640B0.82%3.029MTài chính2
11923.964B-0.03%13.595MNăng lượng Mỏ8
150.497B-0.49%115.638KBán Lẻ1
740.286B-0.53%251.006KDịch vụ Công nghệ5
323.046B2.82%869.655KTài chính4
667.375M0.94%25.700KTài chính1
84.956B9.62%619Hỗn hợp30
2.728B1.41%980Tài chính1
332.773B0.18%1.054MTruyền thông3
203.581B-1.00%1.370MVận chuyển2
35.775B-0.65%8.024KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
4.286B-0.28%10Sản xuất Chế tạo1
214.087M1.39%100.194MDịch vụ Thương mại2
156.663B-3.03%315.060KSản xuất Chế tạo1
22.783B-0.98%5.546KKhách hàng Lâu năm4
937.000M0.00%2.510KNăng lượng Mỏ1
6268.283B-0.31%355.329KNăng lượng Mỏ5
3254.886B-1.19%817.478KKhoáng sản phi năng lượng6
114.891B-0.76%1.089MVận chuyển3
1.276B-0.93%756.200KCông nghệ Sức khỏe1
710.955M-1.02%20.600KCông nghệ Sức khỏe1
1264.542B-0.36%1.186MKhoáng sản phi năng lượng5
23.838B-0.86%77.696KVận chuyển1
265.450B-0.67%27.380KTài chính4
3983.978B-0.31%812.965MTài chính10
975.059M0.34%12.160KDịch vụ Khách hàng1
469.695B-0.42%554.778KTruyền thông3
1818.978B-0.85%3.067MKhoáng sản phi năng lượng11
2.679B-0.95%9.568KVận chuyển2
81.553B-1.15%111.689KSản xuất Chế tạo4
30.848B-0.87%87.433KDịch vụ Phân phối1
174.230B-2.03%4.609MTruyền thông2
Tải thêm