Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nước Nga

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng1.686T RUB−1.96%22.488MCông nghệ Điện tử4
Hàng Nông sản/Chế biến354.208B RUB+0.11%299.727KCông nghiệp Chế biến3
Hàng không279.34B RUB+0.32%8.025MVận chuyển2
Sản xuất Năng lượng Thay thế39.43B RUB−0.99%440KCông ty dịch vụ công cộng1
Nhôm804.759B RUB+0.99%4.056MKhoáng sản phi năng lượng2
Bán lẻ Trang phục/ Giày dép37.748B RUB−1.80%230.77KBán Lẻ1
Bộ phận tự động hóa: OEM19.762B RUB+1.58%3.649KSản xuất Chế tạo2
Đồ uống: Có cồn114.876B RUB+1.25%40.668KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Công nghệ Sinh học2.958B RUB+5.45%533.71KCông nghệ Sức khỏe1
Sản phẩm Xây dựng5.206B RUB+1.87%868.6KSản xuất Chế tạo1
Hóa chất: Nông nghiệp1.543T RUB+0.13%8.572KCông nghiệp Chế biến2
Hóa chất: Đặc biệt356.942B RUB+1.48%150.318KCông nghiệp Chế biến3
Than340.217B RUB+1.50%925.499KNăng lượng Mỏ3
Bao bì/Đóng gói61.599B RUB+0.79%19.792MCông nghiệp Chế biến1
Dịch vụ Xử lý Dữ liệu32.727B RUB+4.71%3.039MDịch vụ Công nghệ1
Cửa hàng Bách hóa152.469B RUB+0.23%156.33KBán Lẻ1
Chuỗi Hiệu thuốc110.657B RUB+0.51%770.61KBán Lẻ1
Công ty Điện lực2.52T RUB+0.33%207.584MCông ty dịch vụ công cộng47
Linh kiện Điện tử13.242B RUB+5.76%1.088MCông nghệ Điện tử2
Kỹ sư & Xây dựng61.015B RUB+0.49%31.71KDịch vụ Công nghiệp1
Tài chính/Cho thuê173.039B RUB−0.76%307.561KTài chính1
Tập đoàn Tài chính152.803B RUB+1.09%213.27KTài chính1
Bán lẻ Thực phẩm1.408T RUB+0.31%119.519KBán Lẻ4
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo24.591B RUB+0.86%1.93KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Phân phối Gas83.997B RUB+0.28%14.176KCông ty dịch vụ công cộng2
Nội thất Gia đình2.469B RUB−0.85%119Khách hàng Lâu năm1
Xây dựng nhà578.477B RUB+0.52%138.303KKhách hàng Lâu năm2
Quản lý Bệnh việnDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
Máy móc Công nghiệp22.245B RUB−0.17%39.905KSản xuất Chế tạo3
Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ56.999B RUB−0.21%454.72KTài chính1
Dầu16.227T RUB+0.18%3.567MNăng lượng Mỏ8
Bán lẻ qua InternetBán Lẻ1
Phần mềm / Dịch vụ Internet1.3T RUB+3.62%1.929MDịch vụ Công nghệ5
Ngân hàng / Môi giới đầu tư466.542B RUB+0.14%2.67MTài chính2
Quản lý Đầu tư1.568B RUB+1.26%251.2KTài chính1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ13.592B RUB−0.24%19.99KHỗn hợp12
Các Ngân hàng lớn4.037B RUB−1.06%3.33KTài chính1
Viễn thông501.886B RUB+0.69%2.049MTruyền thông3
Vận tải biển579.22B RUB+0.77%1.761MVận chuyển2
Dịch vụ y tế / Điều dưỡng93.384B RUB+0.84%114.857KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
Dịch vụ thương mại hỗn hợp651.022M RUB+0.86%105.27KDịch vụ Thương mại1
Sản xuất hỗn hợp192.782B RUB+0.75%99.96KSản xuất Chế tạo1
Xe cơ giới64.209B RUB+1.64%136.941KKhách hàng Lâu năm4
Bảo hiểm nhiều Rủi ro176.221B RUB−1.72%18.647MTài chính1
Sản xuất dầu khí4.246B RUB−0.88%8.06KNăng lượng Mỏ1
Lọc/Tiếp thị Dầu khí10.706T RUB+0.46%551.375KNăng lượng Mỏ5
Kim loại / Khoáng sản khác3.241T RUB+1.35%3.997MKhoáng sản phi năng lượng5
Giao thông vận tải khác315.699B RUB−0.19%5.302MVận chuyển2
Dược phẩm: Chính2.259B RUB+0.49%2.127MCông nghệ Sức khỏe1
Dược phẩm: Khác1.619B RUB+0.68%60.9KCông nghệ Sức khỏe1
Kim loại quý1.767T RUB+0.94%166.357KKhoáng sản phi năng lượng5
Đường sắt96.011B RUB−0.94%133.152KVận chuyển1
Phát triển Bất động sản419.744B RUB+0.89%283.823KTài chính4
Ngân hàng khu vực8.017T RUB+0.74%3.241BTài chính9
Nhà hàng2.475B RUB−0.13%2.7KDịch vụ Khách hàng1
Chuyên ngành viễn thông12.838B RUB−0.70%750.233KTruyền thông2
Thép3.737T RUB+0.34%3.587MKhoáng sản phi năng lượng10
Vận tải đường bộ29.983B RUB−1.90%199.165KVận chuyển2
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp356.997B RUB+2.02%3.921MSản xuất Chế tạo4
Nhà phân phối bán buôn36.026B RUB−1.29%684.975KDịch vụ Phân phối1
Viễn thông không dây827.073B RUB+0.32%6.285MTruyền thông3