Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nước Nga

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
440.287B0.29%4.521MCông nghệ Điện tử4
300.875B-3.90%106.333KCông nghiệp Chế biến3
185.350B-0.95%5.729MVận chuyển2
1101.190B-4.55%38.641MKhoáng sản phi năng lượng1
96.262B-1.29%2.031MBán Lẻ1
5.267B0.63%155.681KSản xuất Chế tạo2
49.409B-2.54%12.914KHàng tiêu dùng không lâu bền2
8.109B-4.69%798.370KCông nghệ Sức khỏe2
77.140M-0.18%325.000KDịch vụ Khách hàng1
2.208B-3.80%4.718MSản xuất Chế tạo1
889.359B-1.51%134.253KCông nghiệp Chế biến2
11.201B-1.43%267.300KCông nghiệp Chế biến1
697.065B-4.75%277.645KCông nghiệp Chế biến5
832.383B-4.28%722.165KNăng lượng Mỏ4
137.758B-2.78%29.730MCông nghiệp Chế biến1
37.100B-1.92%125.565KDịch vụ Công nghệ1
521.313B-1.17%190.659KBán Lẻ1
103.392B-0.83%123.330KBán Lẻ1
2542.844B-1.66%381.248MCông ty dịch vụ công cộng74
4.587B-0.27%63.180KCông nghệ Điện tử1
108.436B-0.07%171.595KBán Lẻ1
25.907B-1.20%14.460KDịch vụ Công nghiệp1
48.853B-1.74%2.970KTài chính1
185.416B-0.67%111.886KTài chính3
1334.934B-1.48%367.850KBán Lẻ4
41.038B-0.43%18.750KHàng tiêu dùng không lâu bền1
3.738B-0.12%2.410KHàng tiêu dùng không lâu bền2
4.233B-1.69%2Công ty dịch vụ công cộng1
1.949B-1.10%7Khách hàng Lâu năm2
1025.649B-2.65%689.959KKhách hàng Lâu năm2
65.079B-2.18%91.643KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
787.815M-0.46%49.900KHàng tiêu dùng không lâu bền1
46.765M0.00%31.380KSản xuất Chế tạo2
14.332B-0.02%1.114MSản xuất Chế tạo4
111.117B-1.06%2.585MTài chính1
29413.167B-1.71%24.756MNăng lượng Mỏ9
763.927B-0.97%244.948KBán Lẻ1
2656.891B-1.12%448.553KDịch vụ Công nghệ4
416.081B-0.72%4.934MTài chính1
934.820M-3.84%297.000KTài chính1
6.137B0.53%500Hỗn hợp18
3.486B-0.87%160Tài chính1
286.955B-1.50%5.195MVận chuyển2
94.230B-1.15%60.302KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
8.950B1.23%21Sản xuất Chế tạo1
3.503B-2.80%624.209KDịch vụ Thương mại4
508.972B-1.07%161.528KSản xuất Chế tạo3
18.980B-2.62%18.442KKhách hàng Lâu năm2
1210.640B-2.40%1.353KDịch vụ Công nghiệp1
2560.136B-2.65%2.203MNăng lượng Mỏ9
37.614B0.50%356.956KNăng lượng Mỏ4
117.783B-5.12%2.471MDịch vụ Công nghiệp3
5170.628B-2.96%4.617MKhoáng sản phi năng lượng7
185.222B-5.24%9.766MVận chuyển2
1.860B-0.97%2.363MCông nghệ Sức khỏe1
2488.629B2.42%1.596MKhoáng sản phi năng lượng9
96.895B-2.75%214.960KVận chuyển1
527.311B-3.35%342.303KTài chính6
17412.429B-0.94%1.800BTài chính13
1.252B-0.79%2.300KDịch vụ Khách hàng1
1015.426B-1.32%1.457MTruyền thông9
3703.382B-3.93%17.428MKhoáng sản phi năng lượng9
2.929B1.04%122.839KVận chuyển2
90.591B-4.49%305.103KSản xuất Chế tạo8
1.075B-0.84%2.699MDịch vụ Phân phối3
851.020B-1.77%18.408MTruyền thông2
Tải thêm