Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nước Nga

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
420.692B0.59%3.955MCông nghệ Điện tử4
298.492B-0.20%62.362KCông nghiệp Chế biến3
185.707B0.42%2.134MVận chuyển2
1068.221B5.34%56.889MKhoáng sản phi năng lượng1
97.814B-0.87%769.910KBán Lẻ1
5.410B-0.27%2.385KSản xuất Chế tạo2
49.130B-1.28%7.898KHàng tiêu dùng không lâu bền2
7.889B1.73%394.004KCông nghệ Sức khỏe2
77.000M-0.72%72.000KDịch vụ Khách hàng1
2.544B-4.36%5.877MSản xuất Chế tạo1
901.759B-2.39%59.523KCông nghiệp Chế biến2
4.132B-4.46%363.600KCông nghiệp Chế biến1
707.192B-2.63%535.767KCông nghiệp Chế biến5
837.015B1.26%446.458KNăng lượng Mỏ4
136.534B1.36%19.337MCông nghiệp Chế biến1
38.934B0.16%29.239KDịch vụ Công nghệ1
512.025B1.94%178.993KBán Lẻ1
102.400B-0.62%67.550KBán Lẻ1
2575.076B-0.21%225.925MCông ty dịch vụ công cộng74
4.587B-0.53%71.520KCông nghệ Điện tử1
108.400B-0.13%111.377KBán Lẻ1
26.232B-0.97%7.180KDịch vụ Công nghiệp1
48.942B0.05%1.400KTài chính1
185.164B-0.19%24.257KTài chính3
1312.493B-0.43%248.943KBán Lẻ4
40.775B1.07%15.700KHàng tiêu dùng không lâu bền1
3.738B0.25%640Hàng tiêu dùng không lâu bền2
4.329B1.70%1Công ty dịch vụ công cộng1
1.948B0.56%6Khách hàng Lâu năm2
1011.469B1.46%710.643KKhách hàng Lâu năm2
64.882B-0.43%9.742KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
795.135M-0.12%13.800KHàng tiêu dùng không lâu bền1
47.235M-0.51%3.590KSản xuất Chế tạo2
14.369B-0.29%191.843KSản xuất Chế tạo4
111.901B-0.61%909.000KTài chính1
30022.568B-0.98%11.378MNăng lượng Mỏ9
781.112B0.37%77.767KBán Lẻ1
2683.550B0.73%105.974KDịch vụ Công nghệ4
422.068B1.45%7.443MTài chính1
923.676M-0.13%42.000KTài chính1
6.159B-0.18%340Hỗn hợp18
3.456B1.77%30Tài chính1
274.789B4.50%2.657MVận chuyển2
98.820B-1.24%14.368KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
9.005B-0.49%4Sản xuất Chế tạo1
3.471B1.33%286.192KDịch vụ Thương mại4
524.083B-0.58%125.766KSản xuất Chế tạo3
19.174B0.86%1.278KKhách hàng Lâu năm2
1207.016B-0.91%1.958KDịch vụ Công nghiệp1
2604.913B-0.93%1.096MNăng lượng Mỏ9
39.013B-1.25%7.516KNăng lượng Mỏ4
140.493B-1.19%1.139MDịch vụ Công nghiệp3
5325.519B-0.82%1.446MKhoáng sản phi năng lượng7
185.165B1.07%5.136MVận chuyển2
1.878B0.41%904.300KCông nghệ Sức khỏe1
2508.196B0.65%754.395KKhoáng sản phi năng lượng9
101.400B-1.27%106.830KVận chuyển1
479.056B3.45%273.381KTài chính6
17430.251B1.22%636.890MTài chính13
1.249B-0.52%3.260KDịch vụ Khách hàng1
1012.064B0.21%626.221KTruyền thông9
3816.724B-1.56%6.850MKhoáng sản phi năng lượng9
3.003B0.60%18.867KVận chuyển2
91.195B0.65%248.642KSản xuất Chế tạo8
1.156B-2.83%4.137MDịch vụ Phân phối3
848.808B0.52%7.628MTruyền thông2
Tải thêm