Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thụy Sĩ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
616.324M-1.65%42Dịch vụ Thương mại1
181.801B-0.01%40.636KCông nghệ Điện tử4
130.020M0.51%3Công nghiệp Chế biến1
72.085B0.00%24.442KVận chuyển1
7.177B0.00%4.399MVận chuyển1
134.657M0.38%36Công ty dịch vụ công cộng1
16.765B-0.02%229.269KHàng tiêu dùng không lâu bền2
704.133M-9.06%28.435KSản xuất Chế tạo1
25.284B0.00%16.600KKhách hàng Lâu năm1
78.658B0.00%136.463KHàng tiêu dùng không lâu bền2
79.670B0.71%233.957KCông nghệ Sức khỏe6
3.495B0.00%420.684KDịch vụ Khách hàng1
60.310B0.06%4.148KSản xuất Chế tạo4
76.315B0.00%160.671KCông nghiệp Chế biến2
253.295B-0.16%65.282KCông nghiệp Chế biến9
181.057M0.43%250Dịch vụ Thương mại1
3.279B1.06%1.791KCông nghệ Điện tử2
13.306B0.27%256.851KCông nghệ Điện tử2
27.839B-0.88%264.353KKhoáng sản phi năng lượng1
9.344B1.92%174.120KCông nghiệp Chế biến3
88.053M2.82%87Dịch vụ Công nghệ1
48.135B0.11%265.198KCông ty dịch vụ công cộng5
60.657B-1.61%1.614MSản xuất Chế tạo4
2.666B1.19%44Công nghệ Điện tử2
2.662B0.13%1.714KCông nghệ Điện tử4
182.933M3.47%174Công nghệ Điện tử1
6.908B-0.38%20.344KDịch vụ Phân phối2
162.253B-0.01%7.755KKhách hàng Lâu năm6
1.008B-0.03%10.409KDịch vụ Công nghiệp4
55.362B-0.00%2.977MTài chính2
12.668B0.00%72.615KBán Lẻ1
323.069B0.73%983.492KHàng tiêu dùng không lâu bền2
7.748B-0.23%580Hàng tiêu dùng không lâu bền3
65.925B0.39%16.956KHàng tiêu dùng không lâu bền6
2.791B0.00%324Khách hàng Lâu năm2
833.972M-0.00%695Khách hàng Lâu năm1
1.055B-1.21%1.001KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
343.840B0.00%24.498KHàng tiêu dùng không lâu bền5
220.185B-0.29%64.325KSản xuất Chế tạo3
200.225B4.81%60.122KSản xuất Chế tạo23
43.988B0.45%51.397KCông nghiệp Chế biến1
225.367B0.12%184.195KDịch vụ Công nghệ3
560.082B0.00%752.787KNăng lượng Mỏ4
1572.239B0.00%12.244KBán Lẻ1
813.951B-0.00%912Dịch vụ Công nghệ3
33.780B-0.09%132.780KTài chính6
47.242B-0.23%12.993KTài chính5
15.608B-0.76%24.295KTài chính1
890.623B-0.14%798.662KTài chính12
282.141B-0.68%614.728KTruyền thông3
34.633B0.86%26.278KVận chuyển1
6.362B4.31%33.131KDịch vụ Phân phối2
529.267B0.37%144.280KCông nghệ Sức khỏe21
5.152B0.18%5.772KSản xuất Chế tạo2
3.733B0.21%1.758KHỗn hợp1
28.765B-0.01%4.708KDịch vụ Thương mại7
11.657B0.36%1.121KSản xuất Chế tạo2
165.880B0.00%134.157KKhách hàng Lâu năm3
245.829M0.00%20Dịch vụ Khách hàng1
259.976B-0.06%138.946KTài chính9
630.066M0.58%8.589KDịch vụ Khách hàng2
90.037B0.29%151.788KKhách hàng Lâu năm3
404.074B0.00%139.949KKhoáng sản phi năng lượng5
11.138B0.11%8.485KVận chuyển2
247.461B-0.00%266.544KDịch vụ Công nghệ4
7.915B-0.71%180.419KDịch vụ Thương mại1
3.228B0.37%156.204KCông nghệ Sức khỏe1
1711.911B0.16%239.414KCông nghệ Sức khỏe16
55.266B0.01%61.240KCông nghệ Sức khỏe4
1.664B-1.18%1.216KDịch vụ Khách hàng1
1.006B-0.81%828Vận chuyển2
35.211B0.03%7.126KTài chính18
3.236B-0.02%432.198KTài chính2
91.782B-0.17%93.256KTài chính22
258.166B0.05%1.560MCông nghệ Điện tử4
37.334B0.41%34.791KBán Lẻ4
557.996M-1.29%12.075KTruyền thông1
37.169B0.00%308.963KKhoáng sản phi năng lượng3
2301.426B0.00%685.822KCông nghệ Điện tử4
212.867B-0.72%61.277KHàng tiêu dùng không lâu bền2
106.013B0.05%102.721KSản xuất Chế tạo3
3.394B-0.79%4.989KDịch vụ Phân phối2
Tải thêm