Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Emirati

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
SALAMA ISLAMIC ARAB INSUR
0.7614.80-71.301M0.11
UFC UNITED FOODS COMPA
5.0512.87-9.075M0.65
DARTAKAFUL DAR AL TAKAFUL
1.0611.76-4.905M0.12
OIC OMAN INSURANCE CO
2.647.5800.20
DNIR DUBAI NATL INSURAN
4.107.32-40.425M0.30
AMAN AMAN (DUBAI ISL IN
1.045.7700.00
ASCANA ARABIAN SCANDINAVI
1.755.5200.10
CBD COMM BK OF DUBAI
4.005.00-580.166M0.20
NGI NATIONAL GENL INS
3.104.84-14.995M0.15
DIC DUBAI INVESTMENTS
1.734.62-425.202M0.08
SHUAA SHUAA CAPITAL
0.694.35-22.057M0.03
DRC DUBAI REFRESHMENTS
16.504.24-63.000M0.70
DIN DUBAI INSURANCE CO
8.334.20-35.000M0.35
DIB DUBAI ISLAMIC BANK
4.924.07-2.533B0.20
DU EMIRATE INTEGRATED
6.603.79-1.541B0.28
ARMX ARAMEX COMPANY
3.653.56-241.577M0.13
EMIRATESNBD EMIRATES NBD BANK
14.002.86-2.524B0.40
ALRAMZ AL RAMZ CORPORATIO
0.712.8200.00
EMAAR EMAAR PROPERTIES
4.072.46-905.000M0.10
GFH GFH FINANCIAL GRP
0.722.30-137.497M0.02
TABREED NCC (TABREED)
2.542.21-285.131M0.06
AGLTY AGILITY PUBLIC WAR
10.600.92-98.434M0.11
Tải thêm