All Ordinaries IndexAll Ordinaries IndexAll Ordinaries Index

All Ordinaries Index

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các thành phần XAO

Các thành phần All Ordinaries Index có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây. Sắp xếp các thành phần cổ phiếu XAO theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BHPBHP GROUP LIMITED
149.603 B USD45.23 AUD−0.59%8.44 M1.1220.881.47 USD−51.28%5.16%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CBACOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.
124.307 B USD115.00 AUD+0.37%1.6 M0.7920.453.83 USD3.97%Tài chính
Bán Mạnh
RIORIO TINTO LIMITED
114.065 B USD129.38 AUD−0.15%2.024 M1.1913.946.32 USD−45.92%5.04%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CSLCSL LIMITED
87.465 B USD278.45 AUD−0.19%776.115 K1.1235.465.35 USD+14.49%1.37%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NABNATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
67.989 B USD34.00 AUD+0.47%3.464 M0.9614.871.47 USD4.93%Tài chính
Theo dõi
WBCWESTPAC BANKING CORPORATION
58.448 B USD26.19 AUD+0.85%4.435 M0.8613.751.23 USD5.47%Tài chính
Bán
ANZANZ GROUP HOLDINGS LIMITED
55.471 B USD28.54 AUD+0.25%2.834 M0.7212.601.46 USD6.15%Tài chính
Theo dõi
FMGFORTESCUE LTD
49.114 B USD24.76 AUD+0.65%7.785 M1.408.761.92 USD−26.32%8.46%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
WESWESFARMERS LIMITED
48.047 B USD65.50 AUD+0.37%1.271 M0.7829.631.50 USD+13.67%2.97%Bán Lẻ
Theo dõi
SQ2BLOCK INC.
Chứng chỉ lưu ký
46.306 B USD117.08 AUD+4.21%360.822 K1.995973.470.01 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MQGMACQUARIE GROUP LIMITED
45.011 B USD187.56 AUD−0.69%562.359 K0.9017.097.06 USD3.73%Tài chính
Mua
NEMNEWMONT CORPORATION
Chứng chỉ lưu ký
43.472 B USD57.70 AUD+1.32%669.761 K0.62−2.53 USD−279.36%1.04%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GMGGOODMAN GROUP
REIT
38.012 B USD31.36 AUD+1.65%3.031 M0.79255.170.08 USD−92.87%0.97%Tài chính
Mua
WDSWOODSIDE ENERGY GROUP LTD
34.985 B USD28.57 AUD+0.49%5.518 M0.9622.250.87 USD−53.58%7.60%Năng lượng Mỏ
Mua
TLSTELSTRA GROUP LIMITED
27.614 B USD3.67 AUD−0.54%26.575 M1.1020.970.12 USD+42.39%4.74%Truyền thông
Mua
RMDRESMED INC
Chứng chỉ lưu ký
27.097 B USD28.74 AUD+1.48%3.638 M1.1131.630.62 USD+14.16%1.02%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TCLTRANSURBAN GROUP
25.86 B USD12.90 AUD+0.08%3.619 M0.84175.270.05 USD4.77%Vận chuyển
Theo dõi
WOWWOOLWORTHS GROUP LIMITED
25.216 B USD32.07 AUD+0.38%2.93 M1.05−0.00 USD−100.35%3.29%Bán Lẻ
Theo dõi
WTCWISETECH GLOBAL LIMITED
19.699 B USD91.59 AUD−0.01%444.09 K1.13137.170.45 USD+53.99%0.18%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
QBEQBE INSURANCE GROUP LIMITED
17.155 B USD17.79 AUD+1.08%3.314 M1.1113.470.90 USD+110.98%3.52%Tài chính
Mua
ALLARISTOCRAT LEISURE LIMITED
16.969 B USD41.07 AUD−0.53%953.722 K0.6418.551.42 USD+72.92%1.55%Dịch vụ Khách hàng
Mua
STOSANTOS LIMITED
16.209 B USD7.75 AUD+0.52%8.419 M1.0911.920.44 USD+59.96%5.22%Năng lượng Mỏ
Mua
REAREA GROUP LTD
15.572 B USD180.22 AUD−0.80%116.559 K0.9384.481.45 USD−23.95%0.94%Tài chính
Theo dõi
JHXJAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
Chứng chỉ lưu ký
15.521 B USD54.72 AUD−0.35%808.913 K0.8329.771.25 USD+17.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
COLCOLES GROUP LIMITED.
14.165 B USD16.32 AUD+0.12%3.235 M1.2520.570.54 USD+6.58%4.05%Bán Lẻ
Theo dõi
NWSNEWS CORPORATION..
Chứng chỉ lưu ký
14.114 B USD39.32 AUD+0.03%103.041 K1.2865.120.41 USD−17.29%0.78%Dịch vụ Khách hàng
Mua
COHCOCHLEAR LIMITED
13.721 B USD319.99 AUD−0.90%86.884 K0.6960.133.62 USD+34.81%1.16%Công nghệ Sức khỏe
Bán
SUNSUNCORP GROUP LIMITED
13.389 B USD16.20 AUD−0.12%1.923 M0.9417.910.62 USD+30.62%3.76%Tài chính
Mua
BXBBRAMBLES LIMITED
13.227 B USD14.40 AUD−1.64%7.622 M2.4317.470.56 USD+65.48%3.07%Vận chuyển
Theo dõi
AMCAMCOR PLC
Chứng chỉ lưu ký
12.979 B USD13.81 AUD−1.64%2.002 M1.3720.860.45 USD−36.41%5.41%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
XROXERO LIMITED
11.948 B USD119.81 AUD−1.45%370.015 K0.90−0.17 USD−104.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
REHREECE LIMITED
11.593 B USD27.71 AUD+0.18%358.815 K0.5842.090.45 USD+33.06%0.90%Dịch vụ Phân phối
Bán
URWUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Chứng chỉ lưu ký
11.43 B USD6.30 AUD−0.63%192.377 K0.70−0.65 USD−73.68%0.00%Tài chính
Mua
NSTNORTHERN STAR RESOURCES LTD
10.991 B USD14.88 AUD+0.95%2.912 M0.5723.520.43 USD−43.39%2.07%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ORGORIGIN ENERGY LIMITED
10.96 B USD9.78 AUD−0.61%1.703 M0.4010.250.65 USD4.83%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SCGSCENTRE GROUP
REIT
10.806 B USD3.16 AUD−1.56%13.731 M1.1294.050.02 USD−80.32%5.17%Tài chính
Mua
CPUCOMPUTERSHARE LIMITED.
10.649 B USD27.48 AUD−0.43%1.968 M1.0029.800.63 USD+95.42%2.90%Dịch vụ Công nghệ
Mua
IAGINSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED
9.993 B USD6.53 AUD+1.24%4.324 M1.0221.220.21 USD+285.71%2.95%Tài chính
Theo dõi
S32SOUTH32 LIMITED
9.731 B USD3.31 AUD−0.30%21.669 M0.99−0.18 USD−194.94%1.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SVWSEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED
9.358 B USD38.68 AUD+0.44%705.288 K1.0330.530.86 USD−68.25%1.19%Dịch vụ Phân phối
Mua
FPHFISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
9.195 B USD25.45 AUD+4.47%426.363 K1.0960.870.27 USD−51.27%1.82%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
MEZMERIDIAN ENERGY LIMITED
9.084 B USD5.43 AUD+2.45%20.844 K0.59177.900.02 USD−75.13%3.48%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MINMINERAL RESOURCES LIMITED
8.647 B USD68.82 AUD+0.41%726.951 K0.9234.911.34 USD−51.82%1.31%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LNWLIGHT & WONDER INC.
Chứng chỉ lưu ký
8.45 B USD146.45 AUD+3.29%353.109 K3.0154.341.83 USD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SHLSONIC HEALTHCARE LIMITED
8.369 B USD26.74 AUD−0.41%1.214 M0.8125.050.73 USD−64.78%3.91%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
CARCAR GROUP LIMITED
8.278 B USD34.19 AUD+1.06%1.321 M1.6636.810.63 USD+77.95%1.98%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ASXASX LIMITED
8.054 B USD63.99 AUD−0.06%321.132 K0.8326.131.67 USD−3.12%3.33%Tài chính
Theo dõi
RHCRAMSAY HEALTH CARE LIMITED
7.8 B USD52.40 AUD−0.34%441.182 K1.2114.162.52 USD+126.56%1.24%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
SOLWASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITED
7.696 B USD32.86 AUD0.00%320.388 K0.9820.731.04 USD2.65%Tài chính
Mua
PLSPILBARA MINERALS LIMITED
7.44 B USD3.86 AUD+1.31%14.31 M0.798.550.31 USD+1547.08%6.56%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PMEPRO MEDICUS LIMITED
7.263 B USD107.92 AUD+0.66%149.936 K0.49161.940.45 USD+83.78%0.33%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
TLCTHE LOTTERY CORPORATION LIMITED
7.105 B USD4.90 AUD−0.41%2.323 M0.6635.280.09 USD2.85%Dịch vụ Khách hàng
Mua
APAAPA GROUP
7.094 B USD8.46 AUD−0.70%1.99 M0.839.350.62 USD+688.24%6.51%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SGPSTOCKLAND
REIT
6.897 B USD4.39 AUD−1.57%15.142 M3.2843.990.07 USD−85.11%5.02%Tài chính
Theo dõi
AIAAUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED
6.839 B USD7.21 AUD+1.41%1.227 M3.4072.900.07 USD−71.65%1.62%Vận chuyển
Theo dõi
BSLBLUESCOPE STEEL LIMITED
6.615 B USD22.76 AUD−1.09%1.754 M1.2712.301.26 USD−62.73%2.17%Sản xuất Chế tạo
Mua
QANQANTAS AIRWAYS LIMITED
6.526 B USD5.86 AUD−0.51%10.348 M1.266.390.62 USD0.00%Vận chuyển
Mua
MPLMEDIBANK PRIVATE LIMITED
6.468 B USD3.63 AUD+0.28%4.075 M0.7516.100.15 USD+42.72%4.28%Tài chính
Mua
NXTNEXTDC LIMITED
6.364 B USD16.38 AUD+0.31%3.063 M1.55−0.06 USD−705.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TWETREASURY WINE ESTATES LIMITED
6.312 B USD12.10 AUD+0.92%2.544 M0.9438.510.21 USD−3.50%2.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EDVENDEAVOUR GROUP LIMITED
6.309 B USD5.41 AUD−0.37%1.805 M0.5518.770.20 USD+5.99%4.01%Bán Lẻ
Mua
ALDAMPOL LIMITED
6.01 B USD38.77 AUD−0.26%528.745 K0.5916.861.57 USD−1.54%5.53%Năng lượng Mỏ
Mua
VCXVICINITY CENTRES
REIT
5.789 B USD1.935 AUD−1.28%11.946 M1.3727.680.05 USD−59.48%6.17%Tài chính
Theo dõi
ORIORICA LIMITED
5.784 B USD18.31 AUD−0.16%2.269 M2.3428.370.42 USD2.34%Công nghiệp Chế biến
Mua
SEKSEEK LIMITED
5.764 B USD24.95 AUD−0.24%457.74 K0.56109.530.16 USD1.68%Dịch vụ Công nghệ
Mua
WORWORLEY LIMITED
5.665 B USD16.58 AUD+0.18%432.393 K0.4936.150.31 USD+68.66%3.02%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ALUALTIUM LIMITED
5.602 B USD65.45 AUD0.00%734.319 K0.8783.230.54 USD+75.93%0.90%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MGRMIRVAC GROUP
REIT
5.451 B USD2.09 AUD−1.88%10.59 M1.05−0.10 USD−154.25%4.60%Tài chính
Theo dõi
IFTINFRATIL LIMITED.
5.344 B USD10.03 AUD+1.01%30.023 K1.035.931.09 USD+27.71%2.05%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MCYMERCURY NZ LIMITED
5.277 B USD5.99 AUD+1.53%11.354 K1.26191.590.02 USD−89.69%4.13%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
GPTGPT GROUP
REIT
5.245 B USD4.21 AUD−0.24%4.041 M0.81−0.09 USD−116.95%5.92%Tài chính
Theo dõi
TPGTPG TELECOM LIMITED.
5.139 B USD4.22 AUD−0.94%560.912 K0.70159.850.02 USD−55.41%4.23%Truyền thông
Theo dõi
SPKSPARK NEW ZEALAND LIMITED
5.096 B USD4.32 AUD−0.23%450.805 K0.6419.010.15 USD+8.30%6.71%Truyền thông
Theo dõi
EVNEVOLUTION MINING LIMITED
5.089 B USD3.97 AUD+0.51%6.289 M0.5046.060.06 USD−26.89%1.01%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
DXSDEXUS
REIT
5.052 B USD7.18 AUD−0.83%1.964 M0.67−0.87 USD−192.54%6.95%Tài chính
Theo dõi
ALXATLAS ARTERIA
5.036 B USD5.38 AUD+0.56%916.199 K0.4530.500.12 USD+10.73%7.48%Vận chuyển
Theo dõi
YALYANCOAL AUSTRALIA LIMITED
4.772 B USD5.54 AUD−0.54%1.433 M0.654.040.93 USD+129.53%12.48%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
AZJAURIZON HOLDINGS LIMITED
4.728 B USD3.94 AUD−0.51%3.971 M0.7916.920.16 USD−39.64%4.47%Vận chuyển
Theo dõi
GQGGQG PARTNERS INC.
Chứng chỉ lưu ký
4.503 B USD2.38 AUD+1.28%5.903 M2.5016.490.10 USD+4.11%5.89%Tài chính
Sức mua mạnh
JBHJB HI-FI LIMITED
4.428 B USD61.30 AUD−1.81%265.374 K0.9814.672.84 USD+1.23%4.37%Bán Lẻ
Theo dõi
CWYCLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED
4.354 B USD2.71 AUD−9.97%18.196 M4.04129.670.01 USD−63.59%1.63%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
LTMARCADIUM LITHIUM PLC
Chứng chỉ lưu ký
4.233 B USD6.10 AUD+0.99%2.752 M1.510.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NXGNEXGEN ENERGY (CANADA) LTD
Chứng chỉ lưu ký
4.208 B USD12.10 AUD+1.17%105.577 K0.6774.920.11 USD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALQALS LIMITED
4.168 B USD13.37 AUD+0.75%1.142 M1.2924.550.35 USD+49.59%2.94%Dịch vụ Thương mại
Mua
WHCWHITEHAVEN COAL LIMITED
4.14 B USD7.57 AUD−1.05%3.537 M0.655.490.94 USD6.41%Năng lượng Mỏ
Mua
AGLAGL ENERGY LIMITED.
4.098 B USD9.36 AUD−0.32%2.226 M0.6916.340.39 USD−53.51%5.22%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BLDBORAL LIMITED.
4.094 B USD5.74 AUD+0.35%971.7 K0.4730.260.13 USD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
SDFSTEADFAST GROUP LIMITED
4.027 B USD5.67 AUD+0.71%2.632 M1.3429.020.13 USD−0.20%2.80%Tài chính
Mua
CENCONTACT ENERGY LIMITED
4.003 B USD7.88 AUD0.00%2230.2223.210.23 USD+13.80%4.71%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EBOEBOS GROUP LIMITED
3.988 B USD32.16 AUD+1.61%155.428 K2.0223.850.92 USD+14.45%3.51%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
LYCLYNAS RARE EARTHS LIMITED
3.881 B USD6.38 AUD−0.31%2.976 M0.5629.560.15 USD−29.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
QUBQUBE HOLDINGS LIMITED
3.851 B USD3.35 AUD−0.30%2.318 M0.9832.180.07 USD+121.49%2.49%Vận chuyển
Mua
HVNHARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED
3.735 B USD4.57 AUD−1.08%1.368 M0.5515.270.20 USD−53.93%5.41%Bán Lẻ
Theo dõi
CHCCHARTER HALL GROUP
REIT
3.71 B USD11.80 AUD−2.40%1.069 M0.71−0.32 USD−126.74%3.62%Tài chính
Mua
VEAVIVA ENERGY GROUP LIMITED
3.686 B USD3.52 AUD−1.40%4.698 M0.821408.000.00 USD−98.31%4.37%Năng lượng Mỏ
Mua
BENBENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
3.618 B USD9.85 AUD+0.10%1.198 M0.8111.660.57 USD6.30%Tài chính
Theo dõi
IGOIGO LIMITED
3.517 B USD7.27 AUD+1.54%3.409 M0.9122.410.22 USD+22.74%7.68%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
IPLINCITEC PIVOT LIMITED
3.516 B USD2.77 AUD−0.72%2.552 M0.569.630.19 USD+275.59%5.38%Công nghiệp Chế biến
Mua
VUKVIRGIN MONEY UK PLC
Chứng chỉ lưu ký
3.459 B USD4.09 AUD−0.24%4.264 M2.0116.260.16 USD2.45%Tài chính
Mua
TNETECHNOLOGY ONE LIMITED
3.427 B USD16.12 AUD−0.62%408.421 K0.5251.110.20 USD+40.05%1.02%Dịch vụ Công nghệ
Mua