Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Phi

Các quốc gia ở Châu Phi thường được coi là có nền kinh tế không ổn định. Rủi ro chính trị cao và tranh chấp lãnh thổ ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của các quốc gia này. Tuy nhiên, Cộng hòa Nam Phi đã xây dựng được một hệ thống chính trị và kinh tế ổn định và đã hòa nhập thành công vào nền kinh tế thế giới. Trái phiếu chính phủ có lợi tức cao thúc đẩy dòng vốn. Lợi tức cao hơn nhiều so với trái phiếu chính phủ tương đương của các nước phát triển.

         
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020271221.007.500.54%0.047.517.46Sức mua mạnh
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.060.89%0.089.078.99Sức mua mạnh
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.0010.600.24%0.0310.6410.58Mua
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.0010.610.57%0.0610.6110.54Mua
Tải thêm