Thị trường trái phiếu

Toàn bộ trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Trái phiếu kỳ hạn mười năm trả lãi suất cao hơn trái phiếu ngắn hạn và cũng ít biến động hơn, phù hợp cho nhà đầu tư muốn tăng trưởng dài hạn và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chúng tôi đã tập hợp các trái phiếu đó bên dưới. Hãy xem và tìm thấy loại trái phiếu phù hợp với bạn.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời hạn đến ngày đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
US10YUnited States 10 Year Government Bonds Yield4.00%4.607%2034-02-159 năm 298 ngày95.250 USD−0.09%−0.004 USD
CA10YCanada 10 Year Government Bonds Yield3.00%3.765%2034-06-0110 năm 39 ngày93.626 CAD+0.32%0.012 CAD
GB10YUnited Kingdom 10 Year Government Bonds Yield4.63%4.231%2034-01-319 năm 283 ngày103.120 GBP+0.86%0.036 GBP
DE10YGermany 10 Year Government Bonds Yield2.20%2.508%2034-02-159 năm 298 ngày97.339 EUR+0.76%0.019 EUR
FR10YFrance 10 Year Government Bonds Yield3.50%3.005%2033-11-259 năm 216 ngày104.054 EUR+0.64%0.019 EUR
ES10YSpain 10 Year Government Bonds Yield3.25%3.287%2034-04-3010 năm 7 ngày99.671 EUR+0.74%0.024 EUR
IT10YItaly 10 Year Government Bonds Yield4.20%3.813%2034-03-019 năm 312 ngày103.447 EUR+0.08%0.003 EUR
JP10YJapan 10 Year Government Bonds Yield0.80%0.885%2034-03-209 năm 331 ngày99.225 JPY−0.67%−0.006 JPY
CN10YChina 10 Year Government Bonds Yield2.35%2.236%2034-02-259 năm 308 ngày101.000 CNY−0.58%−0.013 CNY
IN10YIndia 10 Year Government Bonds Yield7.18%7.167%2033-08-149 năm 113 ngày100.072 INR−0.35%−0.025 INR
HK10YHong Kong 10 Year Government Bonds Yield2.02%3.922%2034-03-079 năm 318 ngày84.826 HKD−0.81%−0.032 HKD
SG10YSingapore 10 Year Government Bonds Yield3.38%3.381%2033-09-019 năm 131 ngày99.950 SGD−0.59%−0.020 SGD
MY10YMalaysia 10 Year Government Bonds Yield4.64%3.969%2033-11-079 năm 198 ngày105.297 MYR+0.08%0.003 MYR
ID10YIndonesia 10 Year Government Bonds Yield6.63%7.054%2034-02-159 năm 298 ngày96.988 IDR−0.32%−0.023 IDR
TH10YThailand 10 Year Government Bonds Yield3.35%2.730%2033-06-179 năm 55 ngày104.981 THB−0.73%−0.020 THB
AT10YAustria 10 Year Government Bonds Yield2.90%3.010%2034-02-209 năm 303 ngày99.064 EUR+0.64%0.019 EUR
AU10YAustralia 10 Year Government Bonds Yield3.75%4.298%2034-05-2110 năm 28 ngày95.560 AUD0.00%0.000 AUD
BE10YBelgium 10 Year Government Bonds Yield2.85%3.068%2034-10-2210 năm 182 ngày98.068 EUR+0.89%0.027 EUR
BR10YBrazil 10 Year Government Bonds Yield10.00%11.421%2033-01-018 năm 253 ngày956.441 BRL−0.36%−0.041 BRL
CL10YChile 10 Year Government Bonds Yield6.00%6.210%2034-01-019 năm 253 ngày100.361 CLP−0.00%−0.000 CLP
CO10YColombia 10 Year Government Bonds Yield7.00%10.460%2032-06-308 năm 68 ngày81.519 COP−0.19%−0.020 COP
CZ10YCzech 10 Year Government Bonds Yield2.00%4.262%2033-10-139 năm 173 ngày82.665 CZK0.00%0.000 CZK
DK10YDenmark 10 Year Government Bonds Yield2.25%2.558%2033-11-159 năm 206 ngày97.409 DKK+0.59%0.015 DKK
EU10YEuro 10 Year Government Bonds Yield2.20%2.508%2034-02-159 năm 298 ngày97.339 EUR+0.76%0.019 EUR
FI10YFinland 10 Year Government Bonds Yield3.00%2.970%2033-09-159 năm 145 ngày100.231 EUR+1.05%0.031 EUR
GR10YGreece 10 Year Government Bonds Yield4.25%3.497%2033-06-159 năm 53 ngày105.795 EUR+0.75%0.026 EUR
HU10YHungary 10 Year Government Bonds Yield4.75%7.070%2032-11-248 năm 215 ngày85.404 HUF−1.67%−0.120 HUF
IS10YIceland 10 Year Government Bonds Yield6.50%7.382%2031-01-246 năm 276 ngày95.398 ISK+0.29%0.021 ISK
IE10YIreland 10 Year Government Bonds Yield2.60%2.921%2034-10-1810 năm 178 ngày97.141 EUR+0.86%0.025 EUR
LT10YLithuania 10 Year Government Bonds Yield0.30%3.657%2032-02-127 năm 295 ngày77.570 EUR0.00%0.000 EUR
NL10YNetherlands 10 Year Government Bonds Yield2.50%2.761%2033-07-159 năm 83 ngày97.888 EUR+0.84%0.023 EUR
NZ10YNew Zealand 10 Year Government Bonds Yield4.25%4.924%2034-05-1510 năm 22 ngày94.707 NZD−0.18%−0.009 NZD
NO10YNorway 10 Year Government Bonds Yield3.00%3.891%2033-08-159 năm 114 ngày93.135 NOK−0.15%−0.006 NOK
PE10YPeru 10 Year Government Bonds Yield6.15%7.260%2032-08-128 năm 111 ngày93.272 PEN−1.22%−0.090 PEN
PH10YPhilippines 10 Year Government Bonds Yield6.25%7.002%2034-01-259 năm 277 ngày94.736 PHP+1.85%0.127 PHP
PL10YPoland 10 Year Government Bonds Yield6.00%5.760%2033-10-259 năm 185 ngày101.674 PLN+0.07%0.004 PLN
PT10YPortugal 10 Year Government Bonds Yield2.88%3.161%2034-10-2010 năm 180 ngày97.477 PLN+0.70%0.022 PLN
RO10YRomania 10 Year Government Bonds Yield7.20%6.900%2033-10-309 năm 190 ngày101.983 RON−0.29%−0.020 RON
RU10YRussian Federation 10 Year Government Bonds Yield7.25%14.220%2034-05-1010 năm 17 ngày68.201 RUB+0.85%0.120 RUB
SK10YSlovakia 10 Year Government Bonds Yield3.63%3.579%2033-06-089 năm 46 ngày100.342 EUR+0.85%0.030 EUR
ZA10YSouth Africa 10 Year Government Bonds Yield8.00%10.695%2030-01-315 năm 283 ngày88.603 ZAR−0.56%−0.060 ZAR
KR10YSouth Korea 10 Year Government Bonds Yield4.13%3.624%2033-12-109 năm 231 ngày10556.760 KRW−0.69%−0.025 KRW
SE10YSweden 10 Year Government Bonds Yield1.75%2.450%2033-11-119 năm 202 ngày94.101 SEK−0.77%−0.019 SEK
CH10YSwitzerland 10 Year Government Bonds Yield3.50%0.740%2033-04-088 năm 350 ngày123.820 CHF−1.33%−0.010 CHF
TW10YTaiwan 10 Year Government Bonds Yield1.38%1.680%2034-06-2110 năm 59 ngày97.214 TWD−1.18%−0.020 TWD
TR10YTurkey 10 Year Government Bonds Yield26.20%27.120%2033-10-059 năm 165 ngày96.882 TRY0.00%0.000 TRY
VN10YVietnam 10 Year Government Bonds Yield2.30%2.910%2034-03-079 năm 318 ngày94.830 VND−0.58%−0.017 VND