Trái phiếu của các quốc gia Thái Bình Dương

Trái phiếu chính phủ ngắn hạn, trung và dài hạn của Úc tạo thành thị trường nợ lớn nhất của khu vực Thái Bình Dương. Một nền kinh tế lớn tiếp theo là lãi suất tương đối cao cho phép nhà nước phát hành một số lượng lớn các trái phiếu kho bạc.

         
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520221121.000.0125.00%0.000.020.01Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230421.000.0366.67%0.010.040.02Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.2520241121.000.25-6.46%-0.020.270.23Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260921.000.63-4.70%-0.030.690.63Bán
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520281121.000.95-5.11%-0.051.000.94Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.0020311121.001.27-4.14%-0.061.321.26Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520370421.001.69-3.49%-0.061.751.68Mua
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520410521.001.98-2.76%-0.062.021.97Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.7520510621.002.16-2.61%-0.062.222.15Mua
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230415.001.147.55%0.081.141.08Sức mua mạnh
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260515.001.600.63%0.011.611.59Mua
NZ10Y Trái phiếu chính phủ New Zealand 10 năm
1.5020310515.001.921.05%0.021.931.92Mua
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520370415.002.051.14%0.022.052.04Mua
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410515.002.560.79%0.022.572.55Mua
Tải thêm