Trái phiếu Thái Bình Dương

"Về phần mình, tôi cảm thấy day dứt mãi về những điều xa xôi", Herman Melville đã viết. Chà, thật may mắn cho bạn, thị trường trái phiếu của các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương không hề xa xôi hay khó tiếp cận, bất kể các quốc gia này cách lãnh thổ các lục địa bao xa. Trong số các quốc gia tại khu vực Thái Bình Dương, trái phiếu chính phủ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Úc là thị trường nợ lớn nhất ở khu vực Thái Bình Dương, với nền kinh tế lớn và lãi suất tương đối cao cho phép nhà nước phát hành số lượng trái phiếu kho bạc kỷ lục. Trong bảng sau, chúng tôi đã liệt kê tất cả các trái phiếu tại khu vực Thái Bình Dương mà bạn có thể quan tâm. Nhớ sử dụng tất cả các bộ lọc cần thiết để tìm kiếm bổ sung trái phiếu giá trị cho danh mục đầu tư của bạn.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
AU01YAustralia 1 Year Government Bonds Yield0.25%+4.347%2024-11-2135396.193 AUD+0.81%0.035 AUD
AU02YAustralia 2 Year Government Bonds Yield0.25%+4.117%2025-11-2171892.794 AUD+1.20%0.049 AUD
AU03YAustralia 3 Year Government Bonds Yield0.50%+4.028%2026-09-21102290.773 AUD+1.18%0.047 AUD
AU04YAustralia 4 Year Government Bonds Yield2.75%+4.048%2027-11-21144895.295 AUD+1.20%0.048 AUD
AU05YAustralia 5 Year Government Bonds Yield2.75%+4.093%2028-11-21181494.027 AUD+1.14%0.046 AUD
AU06YAustralia 6 Year Government Bonds Yield2.75%+4.178%2029-11-21217992.535 AUD+1.09%0.045 AUD
AU07YAustralia 7 Year Government Bonds Yield1.00%+4.283%2030-12-21257480.225 AUD+1.04%0.044 AUD
AU08YAustralia 8 Year Government Bonds Yield1.00%+4.362%2031-11-21290977.597 AUD+1.14%0.049 AUD
AU09YAustralia 9 Year Government Bonds Yield1.75%+4.424%2032-11-21327580.397 AUD+1.03%0.045 AUD
AU10YAustralia 10 Year Government Bonds Yield3.00%+4.447%2033-11-21364088.457 AUD+1.07%0.047 AUD
AU12YAustralia 12 Year Government Bonds Yield2.75%+4.496%2035-06-21421784.412 AUD+1.06%0.047 AUD
AU15YAustralia 15 Year Government Bonds Yield3.25%+4.666%2039-06-21567884.470 AUD+1.06%0.049 AUD
AU20YAustralia 20 Year Government Bonds Yield2.75%+4.737%2041-05-21637876.576 AUD+1.11%0.052 AUD
AU30YAustralia 30 Year Government Bonds Yield4.75%+4.761%2054-06-211115799.822 AUD+1.10%0.052 AUD
NZ01MYNew Zealand 1 Month Government Bonds Yield+5.620%2024-01-03305.620 NZD0.00%0.000 NZD
NZ02MYNew Zealand 2 Month Government Bonds Yield+5.640%2024-02-01595.640 NZD0.00%0.000 NZD
NZ03MYNew Zealand 3 Month Government Bonds Yield+5.660%2024-03-01885.660 NZD0.00%0.000 NZD
NZ04MYNew Zealand 4 Month Government Bonds Yield+5.670%2024-04-021205.670 NZD+0.18%0.010 NZD
NZ05MYNew Zealand 5 Month Government Bonds Yield+5.680%2024-05-011495.680 NZD+0.18%0.010 NZD
NZ06MYNew Zealand 6 Month Government Bonds Yield+5.690%2024-06-041835.690 NZD0.00%0.000 NZD
NZ01YNew Zealand 1 Year Government Bonds Yield2.75%+5.260%2025-04-1549896.742 NZD0.00%0.000 NZD
NZ02YNew Zealand 2 Year Government Bonds Yield0.50%+4.960%2026-05-1589389.859 NZD−1.10%−0.055 NZD
NZ05YNew Zealand 5 Year Government Bonds Yield3.00%+4.815%2029-04-20196491.495 NZD−1.13%−0.055 NZD
NZ07YNew Zealand 7 Year Government Bonds Yield4.50%+4.858%2030-05-15235498.037 NZD−1.12%−0.055 NZD
NZ10YNew Zealand 10 Year Government Bonds Yield4.25%+5.010%2034-05-15381593.876 NZD−0.99%−0.050 NZD
NZ15YNew Zealand 15 Year Government Bonds Yield2.75%+5.153%2037-04-15488176.998 NZD−0.87%−0.045 NZD
NZ20YNew Zealand 20 Year Government Bonds Yield1.75%+5.220%2041-05-15637260.583 NZD−0.82%−0.043 NZD