Thị trường trái phiếu

Xem tất cả ý tưởng phổ biến 

Tỷ lệ
Giá & chgNăng suất
Lợi suất/Giá
101.338VND
−0.01%
1.938 %VN01Y1 năm
98.329VND
0.01%
1.951 %VN02Y2 năm
111.771VND
−0.36%
2.217 %VN05Y5 năm
95.224VND
−0.26%
2.861 %VN10Y10 năm
91.698VND
−0.01%
3.171 %VN20Y20 năm
91.384VND
0.00%
3.256 %VN30Y30 năm
Giá & chgNăng suất
Lợi suất/Giá
4.900USD
−0.51%
5.145 %US01Y1 năm
99.250USD
0.11%
4.901 %US02Y2 năm
98.078USD
0.32%
4.562 %US05Y5 năm
95.859USD
0.52%
4.526 %US10Y10 năm
96.766USD
0.67%
4.753 %US20Y20 năm
93.859USD
0.81%
4.631 %US30Y30 năm
1 tháng3 tháng6 tháng1 năm3 năm5 năm10 năm30 năm
Mỹ--------
EU--------
Vương quốc Anh--------
Đức--------
Pháp--------
Italy--------
Canada--------
Nhật Bản--------
Ấn Độ--------