Thị trường Trái phiếu

Giới thiệu

Trái phiếu là một loại hình hợp đồng giữa một bên là người vay tiền và bên còn lại là người cho vay. Khi một người mua một trái phiếu, người đó tạo ra một món nợ với bên phát hành trái phiếu. Với các trái phiếu chính phủ, còn được gọi là trái phiếu quốc gia, chính phủ của một quốc gia sẽ là bên đi vay tiền để chi trả cho các hoạt động của chính phủ. Trái phiếu có quy định cụ thể về mức lãi suất (gọi là coupon) và trong suốt vòng đời của nó, lãi suất sẽ được trả bao nhiêu lần cũng như lúc nào thì số tiền gốc, được gọi là mệnh giá gốc, được hoàn trả. Đây được gọi là ngày đáo hạn. Trái phiếu là một loại tài sản mà bản thân nó cho thấy độ ổn định cao hơn chứng khoán.

Khả năng hoàn trả của một trái phiếu có thể được tính toán từ trước, làm cho đây trở thành một kênh đầu tư rủi ro thấp, mặc dù rủi ro này có liên quan đến xếp hạng tín nhiệm của bên phát hành trái phiếu. Nếu lãi suất coupon cao hơn cao hơn lãi suất hiện tại, trái phiếu sẽ trở nên hấp dẫn do đó nhu cầu về trái phiếu sẽ tăng lên, đẩy giá tăng. Ngược lại, nếu lãi suất trái phiếu thấp hơn lãi suất thiện tại, giá sẽ giảm. Như vậy về cơ bản lợi ích của trái phiếu tương quan nghịch với lãi suất.
Châu Mỹ
Châu Âu
Châu Á
Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Mỹ 5 năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm
 
   
Trái phiếu Kho bạc Ishares 1-3 năm ETF
 
   
Cổ phiếu 0-5 NĂM Trái phiếu Doanh nghiệp ETF có Lãi suất Cao
 
   
VANGUARD US AGG BOND INDEX ETF CAD
 
   
Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
 
   
Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
 
   
Euro 10 Year Government Bonds Yield
 
   
Lợi tức trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Indonesia 10 năm
 
   
Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm