Trái phiếu Nhật

Các nhà đầu tư rủi ro thấp mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản để có thu nhập ổn định, trong khi các nhà đầu tư rủi ro cao sử dụng các loại trái phiếu này để cân bằng danh mục đầu tư. Chúng tôi đã tập hợp tất cả các trái phiếu chính phủ Nhật Bản, viết tắt là JGB, trong danh sách sau để giúp bạn nghiên cứu thị trường trái phiếu Nhật Bản.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời hạn đến ngày đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
JP03MYJapan 3 Month Government Bonds Yield0.00%−0.004%2024-09-1787 ngày100.001 JPY+90.70%0.039 JPY
JP06MYJapan 6 Month Government Bonds Yield0.00%0.019%2024-12-10171 ngày99.991 JPY+850.00%0.017 JPY
JP01YJapan 1 Year Government Bonds Yield0.01%0.175%2025-09-011 năm 71 ngày99.798 JPY+10.76%0.017 JPY
JP02YJapan 2 Year Government Bonds Yield0.40%0.313%2026-06-011 năm 344 ngày100.167 JPY+12.59%0.035 JPY
JP03YJapan 3 Year Government Bonds Yield0.10%0.365%2027-09-203 năm 90 ngày99.151 JPY+2.82%0.010 JPY
JP04YJapan 4 Year Government Bonds Yield0.30%0.478%2028-09-204 năm 90 ngày99.260 JPY+5.52%0.025 JPY
JP05YJapan 5 Year Government Bonds Yield0.50%0.542%2029-03-204 năm 271 ngày99.806 JPY+5.86%0.030 JPY
JP06YJapan 6 Year Government Bonds Yield0.10%0.595%2030-09-206 năm 90 ngày97.021 JPY+1.54%0.009 JPY
JP07YJapan 7 Year Government Bonds Yield0.10%0.699%2031-09-207 năm 90 ngày95.871 JPY+1.45%0.010 JPY
JP08YJapan 8 Year Government Bonds Yield0.20%0.806%2032-09-208 năm 90 ngày95.316 JPY+0.88%0.007 JPY
JP09YJapan 9 Year Government Bonds Yield0.80%0.914%2033-09-209 năm 90 ngày99.028 JPY+3.16%0.028 JPY
JP10YJapan 10 Year Government Bonds Yield0.80%0.977%2034-03-209 năm 271 ngày98.426 JPY+1.98%0.019 JPY
JP15YJapan 15 Year Government Bonds Yield0.30%1.616%2039-09-2015 năm 90 ngày83.906 JPY+1.13%0.018 JPY
JP20YJapan 20 Year Government Bonds Yield1.60%1.803%2044-03-2019 năm 272 ngày97.044 JPY+1.07%0.019 JPY
JP30YJapan 30 Year Government Bonds Yield1.80%2.147%2054-03-2029 năm 271 ngày93.702 JPY+1.08%0.023 JPY
JP40YJapan 40 Year Government Bonds Yield2.20%2.284%2064-03-2039 năm 272 ngày98.250 JPY+0.71%0.016 JPY