Trái phiếu Trung Quốc

Thị trường thu nhập cố định của Trung Quốc thu hút nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu, vì trái phiếu Trung Quốc có lợi suất được điều chỉnh theo rủi ro và có khả năng phục hồi cao hơn trên thị trường thế giới. Hãy chọn trái phiếu phù hợp sau để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời hạn đến ngày đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
CN01YChina 1 Year Government Bonds Yield1,59%1,536%2025-04-25287 ngày100,039 CNY−0,26%−0,004 CNY
CN02YChina 2 Year Government Bonds Yield1,99%1,618%2026-03-151 năm 246 ngày100,603 CNY−0,68%−0,011 CNY
CN03YChina 3 Year Government Bonds Yield1,85%1,800%2027-05-152 năm 307 ngày100,135 CNY−0,83%−0,015 CNY
CN05YChina 5 Year Government Bonds Yield2,05%2,009%2029-04-154 năm 277 ngày100,180 CNY+0,80%0,016 CNY
CN07YChina 7 Year Government Bonds Yield2,28%2,142%2031-03-256 năm 256 ngày100,847 CNY+0,85%0,018 CNY
CN10YChina 10 Year Government Bonds Yield2,27%2,260%2034-05-259 năm 317 ngày100,087 CNY−0,40%−0,009 CNY
CN15YChina 15 Year Government Bonds Yield4,27%2,349%2037-05-1712 năm 309 ngày121,184 CNY−0,17%−0,004 CNY
CN20YChina 20 Year Government Bonds Yield2,49%2,438%2044-05-2519 năm 318 ngày100,813 CNY−0,57%−0,014 CNY
CN30YChina 30 Year Government Bonds Yield2,57%2,499%2054-05-2029 năm 312 ngày101,486 CNY−0,56%−0,014 CNY