Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Tất cả trái phiếu chính kỳ hạn 10 năm

Chúng tôi đã thu thập tất cả các trái phiếu 10 năm có sẵn trên một trang và có thể xem nhanh các công cụ nợ phổ biến nhất. Ví dụ, trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ cung cấp lãi suất chuẩn được nhiều tổ chức tài chính sử dụng để đặt mức lãi suất của riêng họ.

         
US10Y Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
1.3820311115.001.530.33%0.011.531.52Mua
CA10Y Trái phiếu chính phủ Canada 10 năm
1.59-0.13%-0.001.591.59Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.7520301207.000.76-0.13%-0.000.760.76Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20310815.00-0.3213.86%0.05-0.30-0.41Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20311125.000.04385.71%0.050.05-0.06Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.5020311031.000.4219.09%0.070.430.32Mua
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
0.8820311201.001.0413.51%0.121.050.89Sức mua mạnh
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20310920.000.0517.78%0.010.050.05Bán
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
5.7520300803.006.35-0.69%-0.046.406.34Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.0020311121.001.701.86%0.031.701.65Mua
NL10Y Trái phiếu chính phủ Hà Lan Lợi tức 10 năm
20310715.00-0.1821.03%0.05-0.17-0.28Bán
NZ10Y Trái phiếu chính phủ New Zealand 10 năm
1.5020310515.002.460.82%0.022.472.44Mua
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
0.2520311017.000.3635.88%0.090.380.26Mua
Tải thêm