Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu Hoa Kỳ

Xem danh sách chứng khoán nợ của Hoa Kỳ, một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Từ trái phiếu kho bạc dài hạn đến tín phiếu kho bạc ngắn hạn: hãy so sánh lợi suất và giá cả của các loại trái phiếu và tín phiếu này để tìm ra loại trái phiếu phù hợp với chiến lược của bạn.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời hạn đến ngày đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
US01MYUnited States 1 Month Government Bonds Yield0,00%5,370%2024-08-2032 ngày5,275 USD+0,41%0,022 USD
US02MYUnited States 2 Month Government Bonds Yield0,00%5,380%2024-09-1760 ngày5,260 USD+0,19%0,010 USD
US03MYUnited States 3 Month Government Bonds Yield0,00%5,339%2024-10-1790 ngày5,200 USD−0,09%−0,005 USD
US04MYUnited States 4 Month Government Bonds Yield0,00%5,296%2024-11-19123 ngày5,135 USD0,00%0,000 USD
US06MYUnited States 6 Month Government Bonds Yield0,00%5,201%2025-01-16181 ngày5,000 USD+0,12%0,006 USD
US01YUnited States 1 Year Government Bonds Yield0,00%4,890%2025-07-10356 ngày4,655 USD+0,29%0,014 USD
US02YUnited States 2 Year Government Bonds Yield4,63%4,517%2026-06-301 năm 346 ngày100,203 USD+0,92%0,041 USD
US03YUnited States 3 Year Government Bonds Yield4,38%4,292%2027-07-152 năm 361 ngày100,234 USD+1,13%0,048 USD
US05YUnited States 5 Year Government Bonds Yield4,25%4,172%2029-06-304 năm 346 ngày100,344 USD+1,24%0,051 USD
US07YUnited States 7 Year Government Bonds Yield4,25%4,187%2031-06-306 năm 346 ngày100,375 USD+1,11%0,046 USD
US10YUnited States 10 Year Government Bonds Yield4,38%4,241%2034-05-159 năm 300 ngày101,063 USD+0,83%0,035 USD
US20YUnited States 20 Year Government Bonds Yield4,63%4,555%2044-05-1519 năm 301 ngày100,906 USD+0,66%0,030 USD
US30YUnited States 30 Year Government Bonds Yield4,63%4,450%2054-05-1529 năm 300 ngày102,875 USD+0,59%0,026 USD