Trái phiếu của Châu Mỹ

Thị trường nợ của châu Mỹ được thể hiện bằng các loại trái phiếu kho bạc ngắn hạn, trái phiếu trung và dài hạn, cũng như trái phiếu chính phủ ngừa lạm phát (TIPS). Lợi tức trái phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi lãi suất, thông báo của Cục Dự trữ Liên bang hoặc các yếu tố khác.

         
US01MY US GOVERNMENT BONDS 1 MO YIELD
20211026.000.0648.78%0.020.060.04Mua
US02MY US GOVERNMENT BONDS 2 MO YIELD
20211123.000.04-7.31%-0.000.040.03Bán
US03MY US GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
20211223.000.04-7.89%-0.000.040.03Bán
US06MY US GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
20220324.000.050.00%0.000.060.05Mua
US01Y US GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220908.000.083.95%0.000.080.07Mua
US02Y Trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm
0.1220230831.000.274.18%0.010.280.25Mua
US03Y US GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820240915.000.540.93%0.010.550.51Mua
US05Y Trái phiếu chính phủ Mỹ 5 năm
0.7520260831.000.950.00%0.000.960.92Mua
US07Y US GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.1220280831.001.261.37%0.021.271.21Mua
US10Y Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
1.2520310815.001.451.54%0.021.471.41Mua
US20Y US GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410815.001.932.06%0.041.941.87Mua
US30Y US GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020510815.001.992.16%0.041.991.92Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.120.00%0.000.120.12Bán
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.16-11.11%-0.020.180.15Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.289.62%0.030.290.26Sức mua mạnh
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.502.86%0.010.500.48Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.643.23%0.020.650.61Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.042.17%0.021.041.00Mua
CA10Y Trái phiếu chính phủ Canada 10 năm
1.382.54%0.031.391.32Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.902.92%0.051.911.83Mua
BR01Y BR GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
8.390.24%0.028.398.37Mua
BR03Y BR GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
9.350.43%0.049.359.31Mua
BR05Y BR GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
9.941.53%0.159.949.79Mua
BR10Y BR GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
10.901.87%0.2010.9010.70Mua
Tải thêm