Trái phiếu của Tây bán cầu

Kể từ những truyền thuyết đầu tiên về El Dorado và sau đó, Cơn sốt vàng, châu Mỹ - Bắc và Nam - đã gắn liền với lời hứa về gainz. Tuy nhiên, ngày nay chúng tôi nghĩ rằng mọi người có lẽ sau những sự kiện đó ổn định và yên tâm hơn một chút. Đó là lý do tại sao chúng tôi tập hợp tất cả các mối quan hệ của Bắc và Nam Mỹ ở một nơi: từ Great White North đến Zihuatanejo hạnh phúc. Thị trường nợ của các lục địa rộng lớn này khá đa dạng, bao gồm tín phiếu kho bạc ngắn hạn, trái phiếu trung và dài hạn, cũng như chứng khoán bảo vệ lạm phát kho bạc (TIPS). Nhưng hãy cẩn thận: lợi tức trái phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ như thay đổi lãi suất, thông báo của Cục Dự trữ Liên bang hoặc các yếu tố khác. Vì vậy, hãy luôn tự nghiên cứu trước khi cam kết với bất kỳ tài sản nào.

         
US01MY United States 1 Month Government Bonds Yield
20230103.003.760.67%0.033.773.73Mua
US02MY United States 2 Month Government Bonds Yield
20230131.004.090.69%0.034.094.06Mua
US03MY United States 3 Month Government Bonds Yield
20230309.004.370.30%0.014.374.36Mua
US06MY United States 6 Month Government Bonds Yield
20230608.004.760.40%0.024.774.74Mua
US01Y United States 1 Year Government Bonds Yield
20231130.004.770.51%0.024.784.74Mua
US02Y Trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm
4.5020241130.004.35-0.39%-0.024.384.34Mua
US03Y United States 3 Year Government Bonds Yield
4.5020251115.004.09-0.44%-0.024.124.09Bán
US05Y Trái phiếu chính phủ Mỹ 5 năm
3.8820271130.003.74-0.27%-0.013.773.74Bán
US07Y United States 7 Year Government Bonds Yield
3.8820291130.003.66-0.22%-0.013.693.65Bán
US10Y Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
4.1220321115.003.53-0.11%-0.003.553.52Bán
US20Y United States 20 Year Government Bonds Yield
4.0020421115.003.78-0.05%-0.003.803.77Bán
US30Y United States 30 Year Government Bonds Yield
4.0020521115.003.550.11%0.003.573.54Bán
CA01MY Canada 1 Month Government Bonds Yield
20221222.003.790.26%0.013.833.76Mua
CA02MY Canada 2 Month Government Bonds Yield
20230119.003.910.26%0.013.913.90Sức mua mạnh
CA03MY Canada 3 Month Government Bonds Yield
20230302.004.080.00%0.004.084.08Mua
CA06MY Canada 6 Month Government Bonds Yield
20230511.004.250.00%0.004.294.23Mua
CA01Y Canada 1 Year Government Bonds Yield
20231109.004.360.00%0.004.364.35Mua
CA02Y Canada 2 Year Government Bonds Yield
3.0020241101.003.79-0.60%-0.023.833.65Bán
CA03Y Canada 3 Year Government Bonds Yield
3.0020251001.003.51-0.76%-0.033.553.50Bán
CA04Y Canada 4 Year Government Bonds Yield
1.0020260901.003.24-1.58%-0.053.313.23Bán
CA05Y Canada 5 Year Government Bonds Yield
2.7520270901.003.01-1.73%-0.053.082.99Bán
CA07Y Canada 7 Year Government Bonds Yield
5.7520290601.002.79-1.56%-0.042.852.76Bán
CA10Y Trái phiếu chính phủ Canada 10 năm
2.0020320601.002.78-1.56%-0.042.842.77Bán
CA20Y Canada 20 Year Government Bonds Yield
4.0020410601.002.88-1.74%-0.052.922.86Bán
CA30Y Canada 30 Year Government Bonds Yield
1.7520531201.002.77-1.67%-0.052.832.76Bán
BR09MY Brazil 9 Month Government Bonds Yield
20230701.0013.720.00%0.0013.7213.72Mua
BR01Y Brazil 1 Year Government Bonds Yield
20231001.0013.920.00%0.0013.9213.92Mua
BR02Y Brazil 2 Year Government Bonds Yield
20240701.0014.170.00%0.0014.1714.17Mua
BR03Y Brazil 3 Year Government Bonds Yield
10.0020250101.0013.240.00%0.0013.2413.24Mua
BR05Y Brazil 5 Year Government Bonds Yield
10.0020270101.0012.870.00%0.0012.8712.87Mua
BR08Y Brazil 8 Year Government Bonds Yield
10.0020290101.0012.880.00%0.0012.8812.88Mua
BR10Y Brazil 10 Year Government Bonds Yield
10.0020310101.0012.850.00%0.0012.8512.85Mua
CL02Y Chile 2 Year Government Bonds Yield
5.8020240601.006.840.00%0.006.846.84Bán
CL03Y Chile 3 Year Government Bonds Yield
4.5020260301.005.500.00%0.005.505.50Bán
CL04Y Chile 4 Year Government Bonds Yield
2.3020281001.005.550.00%0.005.555.55Bán
CL05Y Chile 5 Year Government Bonds Yield
5.0020281001.005.430.00%0.005.435.43Bán
CL08Y Chile 8 Year Government Bonds Yield
4.7020300901.005.320.00%0.005.325.32Bán
CL10Y Chile 10 Year Government Bonds Yield
6.0020320101.005.340.00%0.005.345.34Bán
CO02Y Colombia 2 Year Government Bonds Yield
10.0020240724.0011.700.00%0.0011.7011.70Bán
CO04Y Colombia 4 Year Government Bonds Yield
7.5020260826.0012.380.00%0.0012.3812.38Bán
CO05Y Colombia 5 Year Government Bonds Yield
7.5020260826.0012.380.00%0.0012.3812.38Bán
CO10Y Colombia 10 Year Government Bonds Yield
7.0020320630.0012.490.00%0.0012.4912.49Bán
CO15Y Colombia 15 Year Government Bonds Yield
6.2520360709.0012.460.00%0.0012.4612.46Bán
PE02Y Peru 2 Year Government Bonds Yield
5.7020240812.006.000.00%0.006.006.00Bán
PE05Y Peru 5 Year Government Bonds Yield
8.2020260812.006.800.00%0.006.806.80Bán
PE10Y Peru 10 Year Government Bonds Yield
6.1520320812.007.670.00%0.007.677.67Bán
PE15Y Peru 15 Year Government Bonds Yield
6.9020370812.007.890.00%0.007.897.89Bán
PE20Y Peru 20 Year Government Bonds Yield
5.3520400812.007.860.00%0.007.867.86Bán
PE30Y Peru 30 Year Government Bonds Yield
6.7120550212.007.810.00%0.007.817.81Bán
Tải thêm