Trái phiếu của Tây Bán Cầu

Kể từ những truyền thuyết đầu tiên về El Dorado và về sau, Cơn sốt Vàng, Châu Mỹ – Bắc và Nam – đã luôn gắn liền với khát khao làm giàu. Tuy nhiên, ngày nay chúng tôi nghĩ rằng có lẽ sau những sự kiện đó, mọi người đã ổn định và yên tâm hơn một chút. Đó là lý do tại sao chúng tôi tập hợp tất cả trái phiếu Bắc và Nam Mỹ ở cùng một nơi: từ xứ sở Great White North đến thành phố Zihuatanejo hạnh phúc. Thị trường nợ của các lục địa rộng lớn này khá đa dạng, bao gồm tín phiếu kho bạc ngắn hạn, trái phiếu trung và dài hạn, cũng như chứng khoán chính phủ chống lạm phát (TIPS). Nhưng hãy cẩn thận: có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi tức trái phiếu như thay đổi lãi suất, thông báo của Cục Dự trữ Liên bang v.v. Vì vậy, hãy luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư bất kỳ tài sản nào.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
US01MYUnited States 1 Month Government Bonds Yield+5.390%2023-12-26265.280 USD0.00%0.000 USD
US02MYUnited States 2 Month Government Bonds Yield+5.402%2024-01-23545.270 USD−0.07%−0.004 USD
US03MYUnited States 3 Month Government Bonds Yield+5.403%2024-02-29915.245 USD+0.04%0.002 USD
US04MYUnited States 4 Month Government Bonds Yield+5.432%2024-04-021245.250 USD−0.04%−0.002 USD
US06MYUnited States 6 Month Government Bonds Yield+5.410%2024-05-301825.185 USD0.00%0.000 USD
US01YUnited States 1 Year Government Bonds Yield+5.156%2024-11-293654.885 USD+0.12%0.006 USD
US02YUnited States 2 Year Government Bonds Yield4.88%+4.695%2025-11-30731100.344 USD+0.15%0.007 USD
US03YUnited States 3 Year Government Bonds Yield4.63%+4.453%2026-11-151081100.469 USD+0.11%0.005 USD
US05YUnited States 5 Year Government Bonds Yield4.38%+4.273%2028-11-301827100.453 USD+0.07%0.003 USD
US07YUnited States 7 Year Government Bonds Yield4.38%+4.348%2030-11-302557100.156 USD+0.05%0.002 USD
US10YUnited States 10 Year Government Bonds Yield4.50%+4.328%2033-11-153638101.375 USD0.00%0.000 USD
US20YUnited States 20 Year Government Bonds Yield4.75%+4.681%2043-11-157290100.891 USD+0.06%0.003 USD
US30YUnited States 30 Year Government Bonds Yield4.75%+4.499%2053-11-1510943104.109 USD+0.02%0.001 USD
CA01MYCanada 1 Month Government Bonds Yield+5.020%2023-12-212199.712 CAD−0.40%−0.020 CAD
CA02MYCanada 2 Month Government Bonds Yield+5.030%2024-01-184999.329 CAD0.00%0.000 CAD
CA03MYCanada 3 Month Government Bonds Yield+5.040%2024-02-299198.762 CAD0.00%0.000 CAD
CA06MYCanada 6 Month Government Bonds Yield+5.010%2024-05-0916197.843 CAD0.00%0.000 CAD
CA01YCanada 1 Year Government Bonds Yield+4.820%2024-11-0734395.678 CAD+0.21%0.010 CAD
CA02YCanada 2 Year Government Bonds Yield4.50%+4.185%2025-11-01702100.569 CAD+0.38%0.016 CAD
CA03YCanada 3 Year Government Bonds Yield3.00%+4.019%2026-04-0185397.755 CAD+0.37%0.015 CAD
CA04YCanada 4 Year Government Bonds Yield1.00%+3.862%2026-09-01100692.620 CAD+0.42%0.016 CAD
CA05YCanada 5 Year Government Bonds Yield3.25%+3.625%2028-09-01173798.375 CAD+0.95%0.034 CAD
CA07YCanada 7 Year Government Bonds Yield5.75%+3.554%2029-06-012010110.868 CAD+1.02%0.036 CAD
CA10YCanada 10 Year Government Bonds Yield3.25%+3.548%2033-12-01365497.512 CAD+1.11%0.039 CAD
CA20YCanada 20 Year Government Bonds Yield4.00%+3.468%2041-06-016393106.934 CAD+0.32%0.011 CAD
CA30YCanada 30 Year Government Bonds Yield1.75%+3.354%2053-12-011095969.813 CAD+0.51%0.017 CAD
BR09MYBrazil 9 Month Government Bonds Yield+10.705%2024-07-01214941.978 BRL0.00%0.000 BRL
BR01YBrazil 1 Year Government Bonds Yield+10.528%2024-10-01306918.990 BRL0.00%0.000 BRL
BR02YBrazil 2 Year Government Bonds Yield+9.960%2025-10-01671839.923 BRL−0.20%−0.020 BRL
BR03YBrazil 3 Year Government Bonds Yield10.00%+10.196%2027-01-0111281035.354 BRL0.00%0.000 BRL
BR05YBrazil 5 Year Government Bonds Yield10.00%+10.578%2029-01-0118591019.938 BRL0.00%0.000 BRL
BR08YBrazil 8 Year Government Bonds Yield10.00%+10.783%2031-01-0125891005.004 BRL0.00%0.000 BRL
BR10YBrazil 10 Year Government Bonds Yield10.00%+10.868%2033-01-013320993.998 BRL0.00%0.000 BRL
CL02YChile 2 Year Government Bonds Yield4.50%+5.570%2026-03-0182298.884 CLP0.00%0.000 CLP
CL04YChile 4 Year Government Bonds Yield2.30%+5.580%2028-10-01176786.651 CLP0.00%0.000 CLP
CL05YChile 5 Year Government Bonds Yield7.00%+5.690%2029-05-011979106.610 CLP0.00%0.000 CLP
CL08YChile 8 Year Government Bonds Yield6.00%+5.750%2032-01-012954104.092 CLP0.00%0.000 CLP
CL10YChile 10 Year Government Bonds Yield6.00%+5.670%2034-01-013685105.002 CLP0.00%0.000 CLP
CL20YChile 20 Year Government Bonds Yield6.00%+5.580%2043-01-016972107.388 CLP0.00%0.000 CLP
CL30YChile 30 Year Government Bonds Yield5.10%+5.550%2050-07-15972495.700 CLP0.00%0.000 CLP
CO02YColombia 2 Year Government Bonds Yield10.00%+9.801%2024-07-24237100.013 COP0.00%0.000 COP
CO04YColombia 4 Year Government Bonds Yield7.50%+9.880%2026-08-26100094.456 COP0.00%0.000 COP
CO05YColombia 5 Year Government Bonds Yield7.50%+9.880%2026-08-26100094.456 COP0.00%0.000 COP
CO10YColombia 10 Year Government Bonds Yield7.00%+10.730%2032-06-30313579.648 COP0.00%0.000 COP
CO15YColombia 15 Year Government Bonds Yield6.25%+11.000%2036-07-09460568.328 COP0.00%0.000 COP
PE02YPeru 2 Year Government Bonds Yield5.70%+6.022%2024-08-1225699.774 PEN0.00%0.000 PEN
PE05YPeru 5 Year Government Bonds Yield8.20%+6.050%2026-08-12986105.273 PEN0.00%0.000 PEN
PE10YPeru 10 Year Government Bonds Yield6.15%+7.040%2032-08-12317894.334 PEN0.00%0.000 PEN
PE15YPeru 15 Year Government Bonds Yield6.90%+7.350%2037-08-12500496.332 PEN0.00%0.000 PEN
PE20YPeru 20 Year Government Bonds Yield5.35%+7.350%2040-08-12610082.016 PEN0.00%0.000 PEN
PE30YPeru 30 Year Government Bonds Yield6.71%+7.340%2055-02-121139793.863 PEN0.00%0.000 PEN