Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520190722.000.79-2.82%-0.020.840.75Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020200722.000.822.64%0.020.840.77Mua
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020210122.000.823.41%0.030.850.78Sức mua mạnh
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.7520230722.000.964.59%0.040.990.91Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.2520271207.001.204.40%0.051.241.15Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520320607.001.512.92%0.041.541.46Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520370907.001.741.98%0.031.781.69Bán
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020421207.001.781.76%0.031.821.74Bán
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.811.78%0.031.851.78Bán
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.691.49%0.021.731.66Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191213.00-0.591.58%0.01-0.58-0.64Sức mua mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20201211.00-0.612.13%0.01-0.60-0.63Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211008.00-0.572.89%0.02-0.57-0.60Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231013.00-0.375.42%0.02-0.37-0.40Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290215.000.228.31%0.020.240.20Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.463.76%0.020.480.44Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.632.76%0.020.650.61Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.772.32%0.020.800.75Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.842.06%0.020.860.82Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.541.92%0.01-0.49-0.59Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.481.88%0.01-0.47-0.51Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.362.60%0.01-0.34-0.38Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.0518.74%0.01-0.04-0.06Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.7520281125.000.631.67%0.010.650.61Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.001.080.80%0.011.111.05Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.230.87%0.011.251.20Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.330.92%0.011.351.30Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.600.73%0.011.621.57Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.820.73%0.011.861.76Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210131.00-0.16-9.02%-0.01-0.14-0.20Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211031.00-0.03-89.55%-0.01-0.01-0.05Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520230730.000.33-6.09%-0.020.370.29Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.3820280730.001.38-0.92%-0.011.401.36Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.002.08-0.07%-0.002.102.05Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.002.600.30%0.012.622.56Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191015.000.06-39.67%-0.040.14-0.06Sức bán mạnh
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210301.000.55-16.44%-0.110.660.52Sức bán mạnh
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520211015.000.92-10.64%-0.111.040.89Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.64-7.94%-0.141.781.62Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
2.7520281201.002.74-3.95%-0.112.872.73Sức bán mạnh
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.3820330901.003.10-3.13%-0.103.223.09Bán
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.42-2.64%-0.093.533.40Bán
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.66-2.18%-0.083.773.63Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.63-2.29%-0.093.773.61Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020190928.00-0.570.66%0.00-0.55-0.64Mua
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520200928.00-0.542.24%0.01-0.54-0.59Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520210928.00-0.453.40%0.02-0.45-0.49Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220231022.00-0.0914.04%0.01-0.08-0.11Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280622.000.691.86%0.010.700.66Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.001.201.44%0.021.211.16Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.441.33%0.021.461.39Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470622.001.701.47%0.021.711.65Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520201115.00-0.600.32%0.00-0.60-0.64Sức bán mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020211115.00-0.522.17%0.01-0.51-0.56Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231115.00-0.296.10%0.02-0.28-0.33Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020271115.000.1516.74%0.020.160.12Sức bán mạnh
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.643.22%0.020.660.61Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.05-2.95%-0.031.07-1.23Sức bán mạnh
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.003.770.80%0.033.773.20Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.5020230130.003.11-1.29%-0.043.163.07Sức bán mạnh
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.7520280130.004.23-0.84%-0.044.274.20Sức bán mạnh
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.004.72-0.65%-0.034.764.69Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.97-0.54%-0.035.004.94Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.005.06-0.42%-0.025.085.02Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.3820190618.00-0.496.34%0.03-0.46-0.73Mua
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.5020200418.00-0.442.31%0.01-0.42-0.52Mua
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.0020201018.00-0.440.11%0.00-0.43-0.50Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20221018.00-0.1316.55%0.03-0.13-0.18Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820280515.000.811.62%0.010.820.79Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.340.67%0.011.351.31Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.652.65%0.02-0.61-0.71Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.622.07%0.01-0.56-0.70Mua
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.572.82%0.02-0.57-0.61Bán
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.336.36%0.02-0.33-0.36Bán
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.335.55%0.020.340.31Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.592.55%0.010.610.57Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.692.32%0.020.710.66Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.872.04%0.020.900.85Bán
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.171.57%0.021.171.09Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020230524.001.352.44%0.031.351.29Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020280426.001.781.12%0.021.791.73Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20190425.001.211.03%0.011.28-11.42Mua
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520220425.001.810.86%0.022.230.44Bán
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.5020270725.002.691.35%0.042.722.60Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.7520210415.00-0.11-9.78%-0.01-0.10-0.14Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.8820231025.000.42-3.58%-0.020.440.40Bán
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
2.1220281017.001.66-0.24%-0.001.661.63Bán
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.381.89%0.01-0.38-0.42Mua
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.0430.32%0.02-0.04-0.10Bán
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280512.000.448.15%0.030.450.39Bán
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.001.133.49%0.041.151.06Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất