Thị trường trái phiếu

Trái phiếu chính phủ

Tất cả trái phiếu châu Âu

Thị trường liên kết ở châu Âu có đặc trưng là các trái phiếu phong phú với lợi suất đa dạng, giá trái phiếu cao thấp khác nhau cho thấy mức độ tin cậy khác nhau. Để đơn giản hóa nghiên cứu của bạn, chúng tôi vừa tạo danh sách đầy đủ các trái phiếu châu Âu.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
GB01MYUnited Kingdom 1 Month Government Bonds Yield0.00%5.250%2024-03-252199.656 GBP+0.08%0.004 GBP
GB03MYUnited Kingdom 3 Month Government Bonds Yield0.00%5.259%2024-05-288598.748 GBP−0.08%−0.004 GBP
GB06MYUnited Kingdom 6 Month Government Bonds Yield0.00%5.259%2024-08-2717697.486 GBP−0.08%−0.004 GBP
GB01YUnited Kingdom 1 Year Government Bonds Yield0.63%4.557%2025-06-0746095.248 GBP−0.02%−0.001 GBP
GB02YUnited Kingdom 2 Year Government Bonds Yield0.13%4.267%2026-01-3069792.503 GBP−0.40%−0.017 GBP
GB03YUnited Kingdom 3 Year Government Bonds Yield1.25%4.101%2027-07-22123591.082 GBP−0.05%−0.002 GBP
GB04YUnited Kingdom 4 Year Government Bonds Yield4.50%4.131%2028-06-071556101.423 GBP−0.60%−0.025 GBP
GB05YUnited Kingdom 5 Year Government Bonds Yield0.50%4.033%2029-01-31179484.412 GBP−0.15%−0.006 GBP
GB06YUnited Kingdom 6 Year Government Bonds Yield0.38%3.944%2030-10-22242379.355 GBP−0.45%−0.018 GBP
GB07YUnited Kingdom 7 Year Government Bonds Yield0.25%3.970%2031-07-31270576.331 GBP−0.60%−0.024 GBP
GB08YUnited Kingdom 8 Year Government Bonds Yield4.25%3.982%2032-06-073017101.867 GBP+0.20%0.008 GBP
GB09YUnited Kingdom 9 Year Government Bonds Yield3.25%4.056%2033-01-31325594.026 GBP−0.12%−0.005 GBP
GB10YUnited Kingdom 10 Year Government Bonds Yield4.63%4.101%2034-01-313620104.230 GBP−0.56%−0.023 GBP
GB12YUnited Kingdom 12 Year Government Bonds Yield4.25%4.211%2036-03-074386100.367 GBP−0.09%−0.004 GBP
GB15YUnited Kingdom 15 Year Government Bonds Yield1.13%4.377%2039-01-31544664.668 GBP−0.07%−0.003 GBP
GB20YUnited Kingdom 20 Year Government Bonds Yield3.25%4.504%2044-01-22726383.639 GBP−0.40%−0.018 GBP
GB25YUnited Kingdom 25 Year Government Bonds Yield1.75%4.498%2049-01-22909059.107 GBP−0.33%−0.015 GBP
GB30YUnited Kingdom 30 Year Government Bonds Yield4.38%4.530%2054-07-311110697.449 GBP−0.15%−0.007 GBP
GB40YUnited Kingdom 40 Year Government Bonds Yield4.00%4.441%2063-10-221447691.812 GBP−0.25%−0.011 GBP
GB50YUnited Kingdom 50 Year Government Bonds Yield1.13%4.111%2073-10-221812937.007 GBP−0.17%−0.007 GBP
DE01MYGermany 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.755%2024-03-201699.844 EUR−1.93%−0.074 EUR
DE03MYGermany 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.787%2024-05-157299.259 EUR+0.11%0.004 EUR
DE06MYGermany 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.712%2024-08-2117098.287 EUR+0.95%0.035 EUR
DE09MYGermany 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.601%2024-11-2026197.465 EUR+0.33%0.012 EUR
DE01YGermany 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.509%2025-01-1531797.012 EUR+0.49%0.017 EUR
DE02YGermany 2 Year Government Bonds Yield0.50%2.881%2026-02-1571395.551 EUR−0.99%−0.029 EUR
DE03YGermany 3 Year Government Bonds Yield0.25%2.558%2027-02-15107893.530 EUR−2.22%−0.058 EUR
DE04YGermany 4 Year Government Bonds Yield0.50%2.451%2028-02-15144392.744 EUR−1.29%−0.032 EUR
DE05YGermany 5 Year Government Bonds Yield2.10%2.422%2029-04-12186598.459 EUR−0.90%−0.022 EUR
DE06YGermany 6 Year Government Bonds Yield0.00%2.351%2030-02-15217487.092 EUR−0.72%−0.017 EUR
DE07YGermany 7 Year Government Bonds Yield0.00%2.327%2031-02-15253985.229 EUR−0.94%−0.022 EUR
DE08YGermany 8 Year Government Bonds Yield0.00%2.327%2032-02-15290483.289 EUR−0.85%−0.020 EUR
DE09YGermany 9 Year Government Bonds Yield2.30%2.376%2033-02-15327099.392 EUR−0.13%−0.003 EUR
DE10YGermany 10 Year Government Bonds Yield2.20%2.414%2034-02-15363598.121 EUR−0.41%−0.010 EUR
DE15YGermany 15 Year Government Bonds Yield1.00%2.544%2038-05-15518581.790 EUR−0.59%−0.015 EUR
DE20YGermany 20 Year Government Bonds Yield3.25%2.582%2042-07-046696109.649 EUR−0.51%−0.013 EUR
DE25YGermany 25 Year Government Bonds Yield2.50%2.566%2046-08-15819998.874 EUR−0.39%−0.010 EUR
DE30YGermany 30 Year Government Bonds Yield1.80%2.538%2053-08-151075684.824 EUR−0.28%−0.007 EUR
FR01MYFrance 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.819%2024-03-272399.767 EUR−0.42%−0.016 EUR
FR03MYFrance 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.855%2024-05-238099.161 EUR−0.03%−0.001 EUR
FR06MYFrance 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.802%2024-08-2117098.246 EUR+0.16%0.006 EUR
FR09MYFrance 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.648%2024-11-2726897.365 EUR+0.33%0.012 EUR
FR01YFrance 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.533%2025-01-2933196.863 EUR−0.31%−0.011 EUR
FR02YFrance 2 Year Government Bonds Yield0.00%2.962%2026-02-2572394.397 EUR−1.20%−0.036 EUR
FR03YFrance 3 Year Government Bonds Yield2.50%2.800%2027-09-24129998.990 EUR+0.50%0.014 EUR
FR04YFrance 4 Year Government Bonds Yield0.75%2.732%2028-05-25154392.197 EUR−0.46%−0.013 EUR
FR05YFrance 5 Year Government Bonds Yield2.75%2.742%2029-02-251819100.035 EUR+0.05%0.001 EUR
FR06YFrance 6 Year Government Bonds Yield0.00%2.714%2029-11-25209285.791 EUR−0.15%−0.004 EUR
FR07YFrance 7 Year Government Bonds Yield0.00%2.728%2030-11-25245783.447 EUR−0.37%−0.010 EUR
FR08YFrance 8 Year Government Bonds Yield0.00%2.764%2031-11-25282281.009 EUR−0.22%−0.006 EUR
FR09YFrance 9 Year Government Bonds Yield2.00%2.823%2032-11-25318893.708 EUR+0.14%0.004 EUR
FR10YFrance 10 Year Government Bonds Yield3.50%2.896%2033-11-253553105.044 EUR+0.07%0.002 EUR
FR15YFrance 15 Year Government Bonds Yield4.00%3.121%2038-10-255348110.189 EUR+0.53%0.017 EUR
FR20YFrance 20 Year Government Bonds Yield2.50%3.273%2043-05-25702189.090 EUR+0.52%0.017 EUR
FR25YFrance 25 Year Government Bonds Yield3.00%3.290%2049-06-25924495.064 EUR+0.27%0.009 EUR
FR30YFrance 30 Year Government Bonds Yield3.00%3.358%2054-05-251103993.257 EUR+0.30%0.010 EUR
FR50YFrance 50 Year Government Bonds Yield0.50%2.829%2072-05-251761439.117 EUR−1.19%−0.034 EUR
ES03MYSpain 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.808%2024-05-106799.306 EUR+0.98%0.037 EUR
ES06MYSpain 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.742%2024-08-0915898.394 EUR+0.11%0.004 EUR
ES09MYSpain 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.686%2024-11-0824997.523 EUR+0.05%0.002 EUR
ES01YSpain 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.505%2025-02-0734096.808 EUR−0.11%−0.004 EUR
ES02YSpain 2 Year Government Bonds Yield2.80%3.261%2026-05-3181899.000 EUR+2.26%0.072 EUR
ES03YSpain 3 Year Government Bonds Yield2.50%2.992%2027-05-31118398.503 EUR−0.43%−0.013 EUR
ES04YSpain 4 Year Government Bonds Yield1.40%2.960%2028-04-30151893.970 EUR−1.50%−0.045 EUR
ES05YSpain 5 Year Government Bonds Yield3.50%2.964%2029-05-311914102.559 EUR−0.40%−0.012 EUR
ES06YSpain 6 Year Government Bonds Yield0.50%3.063%2030-04-30224885.820 EUR+0.36%0.011 EUR
ES07YSpain 7 Year Government Bonds Yield0.10%3.067%2031-04-30261381.201 EUR0.00%0.000 EUR
ES08YSpain 8 Year Government Bonds Yield0.70%3.138%2032-04-30297982.700 EUR+0.64%0.020 EUR
ES09YSpain 9 Year Government Bonds Yield3.15%3.200%2033-04-30334499.584 EUR−0.96%−0.031 EUR
ES10YSpain 10 Year Government Bonds Yield3.25%3.290%2034-04-30370999.641 EUR−0.21%−0.007 EUR
ES15YSpain 15 Year Government Bonds Yield3.90%3.633%2039-07-305626103.071 EUR−0.14%−0.005 EUR
ES20YSpain 20 Year Government Bonds Yield3.45%3.766%2043-07-30708795.685 EUR−0.05%−0.002 EUR
ES25YSpain 25 Year Government Bonds Yield2.70%3.796%2048-10-31900782.630 EUR+0.42%0.016 EUR
ES30YSpain 30 Year Government Bonds Yield4.00%3.949%2054-10-3111198100.900 EUR+0.41%0.016 EUR
IT01MYItaly 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.371%2024-03-141099.916 EUR+0.75%0.025 EUR
IT03MYItaly 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.710%2024-05-147199.284 EUR+0.19%0.007 EUR
IT06MYItaly 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.695%2024-08-1416398.364 EUR+1.01%0.037 EUR
IT09MYItaly 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.696%2024-11-1425597.472 EUR+0.76%0.028 EUR
IT01YItaly 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.648%2025-02-1434796.615 EUR+0.91%0.033 EUR
IT02YItaly 2 Year Government Bonds Yield3.60%3.471%2025-09-29574100.237 EUR+0.17%0.006 EUR
IT03YItaly 3 Year Government Bonds Yield0.85%3.283%2027-01-15104793.471 EUR+0.52%0.017 EUR
IT04YItaly 4 Year Government Bonds Yield2.00%3.344%2028-02-01142995.210 EUR+1.06%0.035 EUR
IT05YItaly 5 Year Government Bonds Yield4.10%3.404%2029-02-011795103.248 EUR+0.50%0.017 EUR
IT06YItaly 6 Year Government Bonds Yield3.50%3.473%2030-03-012188100.303 EUR+1.05%0.036 EUR
IT07YItaly 7 Year Government Bonds Yield0.90%3.585%2031-04-01258483.531 EUR+0.82%0.029 EUR
IT08YItaly 8 Year Government Bonds Yield1.65%3.663%2032-03-01291986.377 EUR+0.77%0.028 EUR
IT09YItaly 9 Year Government Bonds Yield5.75%3.780%2033-02-013256115.064 EUR+0.86%0.032 EUR
IT10YItaly 10 Year Government Bonds Yield4.20%3.881%2034-03-013649102.925 EUR+0.83%0.032 EUR
IT15YItaly 15 Year Government Bonds Yield5.00%4.255%2039-08-015628108.872 EUR+0.70%0.029 EUR
IT20YItaly 20 Year Government Bonds Yield4.45%4.398%2043-09-017120101.290 EUR+1.06%0.046 EUR
IT25YItaly 25 Year Government Bonds Yield3.85%4.369%2049-09-01931292.740 EUR+1.04%0.045 EUR
IT30YItaly 30 Year Government Bonds Yield4.50%4.447%2053-10-0110803101.667 EUR+0.61%0.027 EUR
IT50YItaly 50 Year Government Bonds Yield2.15%4.133%2072-03-011752959.340 EUR+1.05%0.043 EUR
AT03MYAustria 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.851%2024-04-255299.466 EUR+0.26%0.010 EUR
AT06MYAustria 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.861%2024-07-2514398.517 EUR+0.44%0.017 EUR
AT01YAustria 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.383%2025-04-2041296.324 EUR+0.83%0.028 EUR
AT02YAustria 2 Year Government Bonds Yield4.85%3.008%2026-03-15741103.569 EUR−1.03%−0.031 EUR
AT03YAustria 3 Year Government Bonds Yield0.50%2.793%2027-04-20114293.226 EUR−0.96%−0.027 EUR
AT04YAustria 4 Year Government Bonds Yield0.75%2.756%2028-02-20144892.566 EUR+0.44%0.012 EUR
AT05YAustria 5 Year Government Bonds Yield0.50%2.747%2029-02-20181489.710 EUR+0.07%0.002 EUR