Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520190722.000.791.69%0.010.800.75Sức mua mạnh
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020200722.000.841.69%0.010.850.81Sức mua mạnh
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020210122.000.901.85%0.020.910.87Sức mua mạnh
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.7520230722.001.211.92%0.021.211.18Sức mua mạnh
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.2520271207.001.501.95%0.031.501.47Sức mua mạnh
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520320607.001.791.80%0.031.791.75Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520370907.001.961.62%0.031.961.93Sức mua mạnh
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020421207.001.991.61%0.031.991.95Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.991.50%0.031.991.96Sức mua mạnh
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.861.77%0.031.861.82Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20190913.00-0.571.62%0.01-0.57-0.62Sức mua mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20200911.00-0.502.57%0.01-0.50-0.53Sức mua mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211008.00-0.382.40%0.01-0.37-0.40Sức mua mạnh
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231013.00-0.0436.17%0.02-0.04-0.07Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520280815.000.545.77%0.030.540.51Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.804.05%0.030.800.75Sức mua mạnh
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.942.95%0.030.950.91Sức mua mạnh
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.001.082.08%0.021.091.05Sức mua mạnh
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.001.161.90%0.021.171.13Sức mua mạnh
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.474.63%0.02-0.47-0.54Sức mua mạnh
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.325.69%0.02-0.32-0.37Sức mua mạnh
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.155.54%0.01-0.15-0.17Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.000.219.95%0.020.210.18Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.7520281125.000.852.37%0.020.850.83Sức mua mạnh
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.001.242.09%0.031.241.20Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.340.73%0.011.361.32Sức mua mạnh
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.450.59%0.011.461.43Sức mua mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.710.27%0.001.721.69Sức mua mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.941.89%0.041.951.87Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220200730.00-0.1718.58%0.04-0.16-0.31Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.7520210730.000.03581.82%0.030.04-0.07Sức mua mạnh
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520230730.000.52-1.27%-0.010.540.49Sức mua mạnh
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.3820280730.001.52-0.26%-0.001.531.50Sức mua mạnh
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.002.11-0.52%-0.012.152.08Sức mua mạnh
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.002.650.72%0.022.652.58Sức mua mạnh
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020190801.000.39-12.67%-0.060.450.28Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520200615.000.81-10.68%-0.100.920.75Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210415.001.20-8.31%-0.111.321.14Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.8820230315.001.85-5.54%-0.111.981.79Bán
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr
2.7520281201.002.84-2.98%-0.092.972.81Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.3820330901.003.03-1.82%-0.063.142.99Bán
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.28-1.71%-0.063.383.24Bán
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.48-1.29%-0.053.573.44Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.46-1.12%-0.043.553.42Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020190928.00-0.53-0.95%-0.01-0.52-0.57Mua
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520200928.00-0.411.73%0.01-0.41-0.45Sức mua mạnh
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520210928.00-0.291.14%0.00-0.28-0.31Sức mua mạnh
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220231022.000.149.54%0.010.170.12Sức mua mạnh
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280622.000.861.91%0.020.860.84Sức mua mạnh
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.001.290.70%0.011.321.26Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.490.24%0.001.521.46Sức mua mạnh
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470622.001.75-0.07%-0.001.781.73Sức mua mạnh
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520201115.00-0.471.12%0.01-0.47-0.56Sức mua mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020211115.00-0.353.62%0.01-0.34-0.39Sức mua mạnh
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231115.00-0.0169.39%0.030.00-0.06Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020271115.000.474.57%0.020.480.44Sức mua mạnh
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.913.06%0.030.910.87Mua
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.232.09%0.031.280.68Bán
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.003.70-0.82%-0.033.733.21Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.5020230130.003.06-2.84%-0.093.153.00Sức bán mạnh
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.7520280130.004.03-1.97%-0.084.113.99Sức bán mạnh
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.004.66-1.74%-0.084.744.61Sức bán mạnh
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.005.01-1.64%-0.085.104.97Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.005.09-1.46%-0.085.175.06Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.3820190618.00-0.513.17%0.02-0.50-0.65Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.5020200418.00-0.410.00%0.00-0.41-0.46Sức mua mạnh
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.0020201018.00-0.381.66%0.01-0.37-0.42Sức mua mạnh
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20221018.000.0523.68%0.010.060.02Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820280515.001.020.90%0.011.031.00Sức mua mạnh
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.480.70%0.011.491.46Sức mua mạnh
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.0020190715.00-0.541.21%0.01-0.53-0.64Mua
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.530.04%0.00-0.52-0.55Sức mua mạnh
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.400.65%0.00-0.39-0.42Sức mua mạnh
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.0339.90%0.02-0.02-0.05Mua
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.644.18%0.030.640.61Sức mua mạnh
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.883.10%0.030.890.84Sức mua mạnh
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.952.48%0.020.960.91Sức mua mạnh
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.001.162.20%0.031.171.13Sức mua mạnh
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.280.85%0.011.281.22Sức mua mạnh
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020230524.001.550.56%0.011.551.51Sức mua mạnh
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020280426.001.980.95%0.021.981.93Sức mua mạnh
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20190425.001.172.01%0.021.310.96Mua
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520220425.002.4210.79%0.242.421.91Mua
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.5020270725.003.250.81%0.033.463.19Sức mua mạnh
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520200615.00-0.094.12%0.00-0.09-0.10Mua
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.7520210415.000.02-20.14%-0.010.04-0.00Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.8820231025.000.74-0.67%-0.010.750.72Mua
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
2.1220281017.001.89-0.25%-0.001.901.87Mua
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.442.01%0.01-0.44-0.48Mua
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.000.1413.40%0.020.140.10Mua
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280512.000.684.57%0.030.690.64Sức mua mạnh
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.001.392.91%0.041.391.31Sức mua mạnh
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất