Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.7520200307.000.71-4.18%-0.030.730.68Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020200722.000.70-4.74%-0.040.740.68Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020210122.000.66-4.72%-0.030.690.64Sức bán mạnh
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.7520230722.000.70-5.17%-0.040.740.68Sức bán mạnh
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.6220281022.000.97-4.33%-0.041.020.97Sức bán mạnh
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.001.30-3.33%-0.041.351.29Sức bán mạnh
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520370907.001.45-2.76%-0.041.491.44Sức bán mạnh
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.001.54-2.28%-0.041.581.54Sức bán mạnh
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.54-2.22%-0.041.581.53Sức bán mạnh
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.44-2.16%-0.031.471.43Sức bán mạnh
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.58-4.05%-0.02-0.56-0.60Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210312.00-0.64-1.78%-0.01-0.63-0.65Sức bán mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.65-2.31%-0.01-0.63-0.65Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.52-3.84%-0.02-0.50-0.53Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290215.00-0.11-30.18%-0.03-0.08-0.11Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.13-16.82%-0.030.160.13Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.33-6.64%-0.020.360.33Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.47-4.45%-0.020.500.47Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.55-4.01%-0.020.570.54Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.512.67%0.01-0.47-0.58Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.560.07%0.00-0.55-0.59Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.50-1.11%-0.01-0.49-0.52Sức bán mạnh
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.31-5.69%-0.02-0.29-0.32Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.000.29-5.32%-0.020.310.28Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.72-0.91%-0.010.730.70Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.89-1.57%-0.010.920.87Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.00-1.40%-0.011.020.99Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.001.380.56%0.011.391.34Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.580.89%0.011.591.52Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210131.00-0.32-3.62%-0.01-0.08-0.35Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.240.99%0.000.09-0.28Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520240730.000.066.95%0.000.060.03Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.3820290430.000.86-1.85%-0.020.870.84Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.001.48-0.90%-0.011.531.46Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.002.05-0.27%-0.012.062.02Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.000.10-13.79%-0.020.15-0.06Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.591.79%0.010.610.54Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.001.240.43%0.011.271.21Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.620.41%0.011.651.59Mua
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.002.640.94%0.022.682.59Mua
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.003.091.28%0.043.143.02Bán
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.241.24%0.043.263.18Mua
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.521.14%0.043.543.46Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.003.611.31%0.053.633.54Mua
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.54-2.37%-0.01-0.52-0.58Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.54-2.92%-0.02-0.53-0.56Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.48-3.76%-0.02-0.47-0.49Sức bán mạnh
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.20-15.45%-0.03-0.17-0.20Sức bán mạnh
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.38-5.52%-0.020.400.38Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.80-2.16%-0.021.030.79Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.08-1.52%-0.021.121.06Sức bán mạnh
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.47-1.04%-0.021.501.45Sức bán mạnh
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.63-0.51%-0.00-0.62-0.67Sức bán mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.51-5.61%-0.03-0.49-0.54Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.49-4.13%-0.02-0.47-0.51Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.01-220.00%-0.020.01-0.02Bán
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.33-6.33%-0.020.360.32Bán
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.33-6.53%-0.162.481.80Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.002.130.45%0.012.152.06Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.003.440.61%0.023.453.38Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.003.890.99%0.043.893.81Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.230.72%0.034.234.16Mua
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.004.390.52%0.024.394.34Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.431.74%0.01-0.43-0.54Mua
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.46-0.62%-0.00-0.45-0.53Mua
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.32-2.07%-0.01-0.31-0.34Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.18-0.82%-0.00-0.18-0.21Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.52-1.60%-0.010.530.50Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.91-0.73%-0.010.920.88Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.59-3.92%-0.02-0.55-0.62Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.58-1.67%-0.01-0.57-0.62Mua
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.62-2.21%-0.01-0.61-0.64Bán
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.49-4.82%-0.02-0.48-0.50Bán
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.000.08-26.19%-0.030.120.07Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.26-10.27%-0.030.280.21Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.38-6.94%-0.030.410.37Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.59-3.90%-0.020.610.58Bán
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.31-1.42%-0.021.321.25Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.40-1.14%-0.021.411.37Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.68-0.92%-0.021.691.63Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210425.001.680.87%0.011.751.41Mua
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020240425.002.20-1.50%-0.032.401.80Bán
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.7520291025.002.82-1.19%-0.032.852.70Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.40-5.04%-0.02-0.39-0.42Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.23-10.80%-0.02-0.21-0.26Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.000.03-46.64%-0.020.050.02Sức bán mạnh
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.001.00-2.52%-0.031.031.00Bán
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.58-0.21%-0.00-0.57-0.64Bán
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.40-1.07%-0.00-0.39-0.44Bán
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280512.000.07-7.08%-0.010.070.04Bán
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.000.68-1.90%-0.010.700.65Sức bán mạnh
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất