Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

        
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR 104.76-0.00%-0.00104.77104.76Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.54-1.03%-0.01-0.52-0.57Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.010.04%0.04110.03109.97Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.50-4.59%-0.02-0.47-0.53Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.890.23%0.23100.99100.66Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.03-55.54%-0.040.080.01Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR 100.310.42%0.42100.3799.83Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.77-5.38%-0.040.830.75Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR 98.630.56%0.5598.8298.07Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.66-1.45%-0.021.701.64Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.200.04%0.04101.22101.16Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.66-3.50%-0.02-0.64-0.69Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.600.12%0.12101.63101.47Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.55-8.52%-0.04-0.51-0.57Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.070.30%0.30101.14100.76Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.22-39.29%-0.06-0.15-0.23Bán
DE10 Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 100.900.59%0.60101.08100.23Mua
DE10Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.41-13.38%-0.060.480.39Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 103.061.19%1.21103.35101.71Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.13-3.99%-0.051.191.11Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR 102.63-0.00%-0.00102.63102.63Mức giá thấp
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.17-0.18%-0.00-0.17-0.23Mức giá cao
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.01-0.33%-0.33100.3699.91Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.05163.33%0.120.12-0.10Mức giá cao
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.240.06%0.06100.24100.24Mức giá thấp
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.40-3.16%-0.010.400.36Mức giá cao
ES10 Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 99.440.07%0.0799.4499.44Mức giá thấp
ES10Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.46-0.48%-0.011.461.44Mua
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.700.06%0.06101.70101.70Mức giá thấp
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.62-0.11%-0.002.622.60Mua
EUBUND Euro Bund 161.170.64%1.03161.34160.05Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.940.00%0.00100.97100.94Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.53-0.45%-0.00-0.53-0.57Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.170.06%0.06101.22101.10Mức giá cao
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.39-5.86%-0.02-0.36-0.41Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.330.20%0.20100.41100.12Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.07-162.89%-0.04-0.02-0.09Bán
FR10 Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 100.370.43%0.43100.4399.86Mua
FR10Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.71-5.98%-0.050.770.70Mức giá thấp
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR 107.940.42%0.46108.11107.45Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.66-1.11%-0.021.701.65Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm 102.770.09%0.10102.82102.68Mức giá cao
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.70-6.51%-0.050.750.66Bán
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR 102.000.14%0.14102.06101.86Mua
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.74-7.10%-0.060.800.70Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.580.36%0.3598.6698.23Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.03-6.40%-0.071.101.01Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 126.100.57%0.72126.35125.39Mua
GB10Y UK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.32-5.19%-0.071.401.30Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR 93.851.52%1.4194.2092.44Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.77-3.53%-0.061.841.75Bán
IE02 IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR 109.480.04%0.05109.48109.43Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.48-6.57%-0.03-0.46-0.56Bán
IE03 IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR 113.100.02%0.02113.12113.08Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.44-3.34%-0.01-0.43-0.50Bán
IE05 IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.000.10%0.10100.0399.91Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.00-104.63%-0.020.02-0.04Mức giá thấp
IE10 IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.430.06%0.0699.4999.37Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.96-0.68%-0.010.980.93Bán
IT02 ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.71-0.45%-0.45100.1699.38Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.4980.70%0.220.700.22Mức giá cao
IT03 ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR 97.92-0.68%-0.6798.5997.64Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.7744.49%0.240.940.50Mức giá cao
IT05 ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.20-0.68%-0.6898.8797.62Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.3412.33%0.151.541.16Mua
IT10 Trái phiếu chính phủ Italia 10 năm 96.19-0.52%-0.5196.7895.67Bán
IT10Y ITALY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.442.53%0.062.552.37Mua
IT30 ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.94-0.04%-0.04102.57101.22Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.350.07%0.003.443.29Mua
NL02 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR 105.280.00%0.00105.29105.28Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.64-1.85%-0.01-0.63-0.68Bán
NL03 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR 108.820.05%0.05108.84108.77Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.60-4.65%-0.03-0.57-0.63Bán
NL05 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.250.15%0.15101.30101.10Mức giá cao
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.34-13.39%-0.04-0.29-0.37Bán
NL10 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR 101.610.46%0.47101.80101.09Mức giá cao
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.59-7.49%-0.050.640.56Mức giá thấp
NL30 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR 139.540.89%1.23140.08138.25Mua
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.13-3.56%-0.041.191.10Bán
NO02 NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR 107.680.03%0.03107.69107.65Mua
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.12-1.33%-0.021.141.09Mua
NO05 NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR 102.780.15%0.16102.81102.62Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.41-2.65%-0.041.451.39Bán
NO10 NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR 101.260.41%0.41101.29100.85Mức giá cao
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.86-2.39%-0.051.901.81Bán
PT02 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR 109.72-0.21%-0.23109.95109.72Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.05195.06%0.100.10-0.10Mua
PT03 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.56-0.00%-0.01110.56110.56Mức giá thấp
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.17-0.83%-0.000.170.12Mức giá cao
PT05 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR 121.89-0.00%-0.00121.89121.89Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.80-0.14%-0.000.800.75Mua
PT10 Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm 101.710.07%0.07101.71101.71Bán
PT10Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.94-0.40%-0.011.941.91Mua
SE02 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR 114.050.05%0.06114.05113.99Mua
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.55-4.90%-0.03-0.51-0.57Bán
SE05 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR 108.470.44%0.48108.47107.99Mua
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.05-242.77%-0.080.05-0.08Bán
SE10 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR 102.070.92%0.93102.07101.14Mức giá cao
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.54-15.09%-0.100.650.50Bán
SE30 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR 142.851.62%2.28142.89140.57Mức giá cao
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.17-7.93%-0.101.301.12Bán
UK10YBGBP UK 10Y Gilt 123.810.68%0.83124.00122.98Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người kiểm duyệt Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất