Trái phiếu thế giới cũ

Với rất nhiều quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, về mặt lịch sử và kinh tế, thị trường châu Âu giới thiệu một loại công cụ đầy màu sắc. Và điều này cũng đúng với mối quan hệ của họ. Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của Châu Âu. Ví dụ, lợi suất trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ của Bồ Đào Nha và Ý có thể là dương. Sự lên xuống của giá trái phiếu cũng có thể cho thấy mức độ tin tưởng vào quốc gia phát hành trái phiếu. Cách tốt nhất để ghi nhớ tất cả những yếu tố này là lệnh gọi của bạn, nhưng chúng tôi quyết định làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn một chút bằng cách chuẩn bị danh sách tất cả các trái phiếu châu Âu này ở một nơi.

         
GB01MY United Kingdom 1 Month Government Bonds Yield
20230103.003.092.80%0.083.093.00Sức mua mạnh
GB03MY United Kingdom 3 Month Government Bonds Yield
20230306.003.290.00%0.003.293.29Mua
GB06MY United Kingdom 6 Month Government Bonds Yield
20230605.004.001.29%0.054.003.95Sức mua mạnh
GB01Y United Kingdom 1 Year Government Bonds Yield
0.7520230722.003.12-1.30%-0.043.363.11Bán
GB02Y United Kingdom 2 Year Government Bonds Yield
1.0020240422.003.24-0.71%-0.023.343.23Bán
GB03Y United Kingdom 3 Year Government Bonds Yield
0.6220250607.003.12-1.33%-0.043.223.12Bán
GB04Y United Kingdom 4 Year Government Bonds Yield
0.3820261022.003.17-1.40%-0.043.253.17Bán
GB05Y United Kingdom 5 Year Government Bonds Yield
1.2520270722.003.17-1.80%-0.063.253.17Bán
GB06Y United Kingdom 6 Year Government Bonds Yield
0.1220280131.003.13-1.88%-0.063.213.13Bán
GB07Y United Kingdom 7 Year Government Bonds Yield
0.5020290131.003.19-1.73%-0.063.273.19Bán
GB08Y United Kingdom 8 Year Government Bonds Yield
0.3820301022.003.07-1.29%-0.043.153.07Bán
GB09Y United Kingdom 9 Year Government Bonds Yield
0.2520310731.003.10-1.05%-0.033.173.10Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.2520320607.003.04-1.33%-0.043.123.04Bán
GB12Y United Kingdom 12 Year Government Bonds Yield
4.5020340907.003.20-0.84%-0.033.273.19Bán
GB15Y United Kingdom 15 Year Government Bonds Yield
1.7520370907.003.45-0.46%-0.023.513.38Bán
GB20Y United Kingdom 20 Year Government Bonds Yield
1.2520411022.003.49-0.31%-0.013.553.47Mua
GB25Y United Kingdom 25 Year Government Bonds Yield
0.8820460131.003.51-0.06%-0.003.573.49Mua
GB30Y United Kingdom 30 Year Government Bonds Yield
1.2520510731.003.460.17%0.013.513.42Mua
GB40Y United Kingdom 40 Year Government Bonds Yield
0.5020611022.003.051.16%0.043.092.96Mua
GB50Y United Kingdom 50 Year Government Bonds Yield
1.6220711022.002.991.39%0.043.032.92Mua
DE01MY Germany 1 Month Government Bonds Yield
20221214.001.2111.58%0.131.541.07Mua
DE03MY Germany 3 Month Government Bonds Yield
20230413.001.64-1.03%-0.021.671.58Mua
DE06MY Germany 6 Month Government Bonds Yield
20230621.001.930.36%0.011.931.87Mua
DE09MY Germany 9 Month Government Bonds Yield
20230920.002.08-0.72%-0.012.102.05Mua
DE01Y Germany 1 Year Government Bonds Yield
20231122.002.17-0.05%-0.002.182.12Bán
DE02Y Germany 2 Year Government Bonds Yield
2.2020241212.002.00-2.34%-0.052.041.99Bán
DE03Y Germany 3 Year Government Bonds Yield
0.5020250215.001.88-2.40%-0.051.931.87Bán
DE04Y Germany 4 Year Government Bonds Yield
0.5020260215.001.80-2.98%-0.061.851.79Bán
DE05Y Germany 5 Year Government Bonds Yield
1.3020271015.001.77-1.89%-0.031.821.74Bán
DE06Y Germany 6 Year Government Bonds Yield
0.5020280215.001.73-2.10%-0.041.781.71Bán
DE07Y Germany 7 Year Government Bonds Yield
2.1020291115.001.76-3.30%-0.061.821.75Bán
DE08Y Germany 8 Year Government Bonds Yield
20300215.001.72-1.44%-0.031.771.69Bán
DE09Y Germany 9 Year Government Bonds Yield
20310215.001.73-1.31%-0.021.791.71Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
1.7020320815.001.77-1.12%-0.021.831.75Bán
DE15Y Germany 15 Year Government Bonds Yield
1.0020380515.001.840.11%0.001.901.82Bán
DE20Y Germany 20 Year Government Bonds Yield
3.2520420704.001.76-0.10%-0.001.821.73Bán
DE25Y Germany 25 Year Government Bonds Yield
2.5020460815.001.650.29%0.001.701.63Bán
DE30Y Germany 30 Year Government Bonds Yield
20520815.001.560.45%0.011.611.53Bán
FR01MY France 1 Month Government Bonds Yield
20230104.000.821.23%0.010.840.82Mua
FR03MY France 3 Month Government Bonds Yield
20230301.001.476.44%0.091.481.37Mua
FR06MY France 6 Month Government Bonds Yield
20230504.002.011.67%0.032.011.88Mua
FR09MY France 9 Month Government Bonds Yield
20230906.002.23-0.45%-0.012.252.17Mua
FR01Y France 1 Year Government Bonds Yield
20231101.002.380.76%0.022.392.26Mua
FR02Y France 2 Year Government Bonds Yield
0.5020250525.002.09-1.98%-0.042.152.08Bán
FR03Y France 3 Year Government Bonds Yield
0.5020260525.002.03-1.52%-0.032.092.01Bán
FR04Y France 4 Year Government Bonds Yield
1.0020270525.002.01-1.66%-0.032.071.99Bán
FR05Y France 5 Year Government Bonds Yield
0.7520280525.002.03-1.30%-0.032.102.01Bán
FR06Y France 6 Year Government Bonds Yield
0.5020290525.002.05-1.16%-0.022.112.02Bán
FR07Y France 7 Year Government Bonds Yield
2.5020300525.002.03-1.04%-0.022.102.00Bán
FR08Y France 8 Year Government Bonds Yield
1.5020310525.002.07-1.02%-0.022.142.04Bán
FR09Y France 9 Year Government Bonds Yield
20320525.002.19-1.39%-0.032.272.16Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
2.0020321125.002.23-1.07%-0.022.312.19Bán
FR15Y France 15 Year Government Bonds Yield
4.0020381025.002.51-0.40%-0.012.582.49Bán
FR20Y France 20 Year Government Bonds Yield
2.5020430525.002.53-0.55%-0.012.602.50Bán
FR25Y France 25 Year Government Bonds Yield
2.0020480525.002.48-0.40%-0.012.542.44Bán
FR30Y France 30 Year Government Bonds Yield
0.7520530525.002.40-0.42%-0.012.472.37Bán
FR50Y France 50 Year Government Bonds Yield
0.5020720525.002.18-0.14%-0.002.252.13Bán
ES01MY Spain 1 Month Government Bonds Yield
20221209.000.73-6.41%-0.050.730.73Bán
ES03MY Spain 3 Month Government Bonds Yield
20230210.001.54-1.79%-0.031.601.50Mua
ES06MY Spain 6 Month Government Bonds Yield
20230512.001.890.00%0.001.991.87Mua
ES09MY Spain 9 Month Government Bonds Yield
20230811.002.33-0.39%-0.012.422.31Mua
ES01Y Spain 1 Year Government Bonds Yield
20231110.002.440.41%0.012.452.38Mua
ES02Y Spain 2 Year Government Bonds Yield
20240531.002.23-3.95%-0.092.342.23Bán
ES03Y Spain 3 Year Government Bonds Yield
20250131.002.20-3.26%-0.072.272.19Bán
ES04Y Spain 4 Year Government Bonds Yield
20260131.002.25-4.04%-0.102.352.25Bán
ES05Y Spain 5 Year Government Bonds Yield
0.8020270730.002.33-2.39%-0.062.392.31Bán
ES06Y Spain 6 Year Government Bonds Yield
20280131.002.39-2.60%-0.062.492.38Bán
ES07Y Spain 7 Year Government Bonds Yield
0.6020291031.002.44-2.91%-0.072.502.42Bán
ES08Y Spain 8 Year Government Bonds Yield
1.2520301031.002.54-2.05%-0.052.602.52Bán
ES09Y Spain 9 Year Government Bonds Yield
0.5020311031.002.64-2.33%-0.062.712.62Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
2.5520321031.002.76-1.11%-0.032.832.74Bán
ES15Y Spain 15 Year Government Bonds Yield
0.8520370730.003.08-1.06%-0.033.143.06Bán
ES20Y Spain 20 Year Government Bonds Yield
1.0020420730.003.05-1.01%-0.033.103.03Bán
ES25Y Spain 25 Year Government Bonds Yield
2.9020461031.003.01-0.99%-0.033.072.99Bán
ES30Y Spain 30 Year Government Bonds Yield
1.9020521031.003.13-0.89%-0.033.193.11Bán
IT01MY Italy 1 Month Government Bonds Yield
20221214.000.79-7.31%-0.060.880.66Bán
IT03MY Italy 3 Month Government Bonds Yield
20230214.001.230.41%0.011.491.11Mua
IT06MY Italy 6 Month Government Bonds Yield
20230531.002.181.68%0.042.222.14Mua
IT09MY Italy 9 Month Government Bonds Yield
20230814.002.331.22%0.032.402.27Mua
IT01Y Italy 1 Year Government Bonds Yield
20231114.002.552.04%0.052.582.48Mua
IT02Y Italy 2 Year Government Bonds Yield
20240815.002.48-5.85%-0.152.712.48Bán
IT03Y Italy 3 Year Government Bonds Yield
1.8520250701.002.60-6.20%-0.172.772.60Bán
IT04Y Italy 4 Year Government Bonds Yield
20260801.002.79-4.32%-0.132.992.79Bán
IT05Y Italy 5 Year Government Bonds Yield
2.6520271201.003.05-3.36%-0.113.203.05Bán
IT06Y Italy 6 Year Government Bonds Yield
0.2520280315.003.10-3.22%-0.103.303.10Bán
IT07Y Italy 7 Year Government Bonds Yield
3.0020290801.003.20-3.27%-0.113.333.20Bán
IT08Y Italy 8 Year Government Bonds Yield
1.6520301201.003.40-2.58%-0.093.503.40Bán
IT09Y Italy 9 Year Government Bonds Yield
0.9520311201.003.47-2.11%-0.073.573.47Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
2.5020321201.003.60-1.40%-0.053.703.58Bán
IT15Y Italy 15 Year Government Bonds Yield
0.9520370301.003.64-0.76%-0.033.733.60Bán
IT20Y Italy 20 Year Government Bonds Yield
1.8020410301.003.77-1.64%-0.063.863.75Bán
IT25Y Italy 25 Year Government Bonds Yield
2.7020470301.003.64-0.87%-0.033.733.62Bán
IT30Y Italy 30 Year Government Bonds Yield
1.7020510901.003.52-1.34%-0.053.603.49Bán
IT50Y Italy 50 Year Government Bonds Yield
2.1520720301.003.55-0.34%-0.013.613.53Bán
AT03MY Austria 3 Month Government Bonds Yield
20230126.001.32-1.34%-0.021.561.31Bán
AT06MY Austria 6 Month Government Bonds Yield
20230223.001.17-10.76%-0.141.281.10Bán
AT01Y Austria 1 Year Government Bonds Yield
1.7520231020.002.14-4.98%-0.112.252.02Mua
AT02Y Austria 2 Year Government Bonds Yield
1.6520241021.002.14-0.58%-0.012.172.04Bán
AT03Y Austria 3 Year Government Bonds Yield
1.2020251020.001.95-5.24%-0.112.081.94Bán
AT04Y Austria 4 Year Government Bonds Yield
2.0020260715.002.06-1.76%-0.042.122.00Bán
AT05Y Austria 5 Year Government Bonds Yield
0.5020270420.002.04-1.97%-0.042.112.01Bán
AT06Y Austria 6 Year Government Bonds Yield
20281020.002.19-1.48%-0.032.252.13Bán
AT07Y Austria 7 Year Government Bonds Yield
0.5020290220.002.19-0.82%-0.022.252.13Bán
AT08Y Austria 8 Year Government Bonds Yield
20300220.002.27-1.35%-0.032.342.24Bán
AT09Y Austria 9 Year Government Bonds Yield
20310220.002.31-0.64%-0.012.392.29Bán
AT100Y Austria 100 Year Government Bonds Yield
0.8521200630.001.992.53%0.052.031.90Bán
AT10Y Austria 10 Year Government Bonds Yield
0.9020320220.002.38-1.08%-0.032.462.35Bán
AT15Y Austria 15 Year Government Bonds Yield
0.2520361020.002.48-0.48%-0.012.542.44Bán
AT20Y Austria 20 Year Government Bonds Yield
20401020.002.430.04%0.002.492.40Bán
AT25Y Austria 25 Year Government Bonds Yield
1.5020470220.002.340.21%0.012.402.31Bán
AT30Y Austria 30 Year Government Bonds Yield
0.7520510320.002.29-0.04%-0.002.342.25Bán
AT40Y Austria 40 Year Government Bonds Yield
3.8020620126.002.40-0.35%-0.012.452.37Bán
AT50Y Austria 50 Year Government Bonds Yield
0.7020710420.002.19-1.48%-0.032.312.17Bán
AT70Y Austria 70 Year Government Bonds Yield
1.5020861102.002.24-1.93%-0.042.302.23Bán
AT95Y Austria 95 Year Government Bonds Yield
2.1021170920.002.40-0.62%-0.012.452.35Bán
BE01MY Belgium 1 Month Government Bonds Yield
20230112.000.961.70%0.021.000.89Mua
BE03MY Belgium 3 Month Government Bonds Yield
20230309.001.682.95%0.051.711.62Mua
BE06MY Belgium 6 Month Government Bonds Yield
20230511.001.93-0.62%-0.011.971.88Mua
BE09MY Belgium 9 Month Government Bonds Yield
20230914.002.251.26%0.032.252.16Mua
BE01Y Belgium 1 Year Government Bonds Yield
20231109.002.35-2.37%-0.062.422.30Bán
BE02Y Belgium 2 Year Government Bonds Yield
0.8020250622.002.03-2.25%-0.052.091.99Bán
BE03Y Belgium 3 Year Government Bonds Yield
1.0020260622.001.98-2.59%-0.052.091.96Bán
BE04Y Belgium 4 Year Government Bonds Yield
0.8020270622.002.04-3.70%-0.082.132.03Bán
BE05Y Belgium 5 Year Government Bonds Yield
0.8020280622.002.03-2.59%-0.052.132.00Bán
BE06Y Belgium 6 Year Government Bonds Yield
0.9020290622.002.11-2.09%-0.042.182.09Bán
BE07Y Belgium 7 Year Government Bonds Yield
0.1020300622.002.15-2.19%-0.052.232.10Bán
BE08Y Belgium 8 Year Government Bonds Yield
1.0020310622.002.21-2.19%-0.052.302.16Bán
BE09Y Belgium 9 Year Government Bonds Yield
0.3520320622.002.34-2.66%-0.062.442.31Bán
BE10Y Belgium 10 Year Government Bonds Yield
1.2520330422.002.33-1.94%-0.052.412.29Bán
BE15Y Belgium 15 Year Government Bonds Yield
1.9020380622.002.58-0.79%-0.022.682.55Bán
BE20Y Belgium 20 Year Government Bonds Yield
3.7520450622.002.59-0.71%-0.022.682.57Bán
BE30Y Belgium 30 Year Government Bonds Yield
1.7020500622.002.53-0.51%-0.012.632.50Bán
BE50Y Belgium 50 Year Government Bonds Yield
0.6520710622.002.31-0.13%-0.002.372.26Bán
CZ01Y Czech 1 Year Government Bonds Yield
0.4520231025.006.410.09%0.016.546.35Bán
CZ02Y Czech 2 Year Government Bonds Yield
5.7020240525.005.600.27%0.015.695.54Bán
CZ03Y Czech 3 Year Government Bonds Yield
2.4020250917.005.16-2.09%-0.115.235.13Bán
CZ04Y Czech 4 Year Government Bonds Yield
1.0020260626.005.11-0.04%-0.005.144.93Bán
CZ05Y Czech 5 Year Government Bonds Yield
0.2520270210.004.91-0.63%-0.034.934.86Bán
CZ06Y Czech 6 Year Government Bonds Yield
2.5020280825.004.75-0.44%-0.024.794.74Bán
CZ07Y Czech 7 Year Government Bonds Yield
2.7520290723.004.83-0.66%-0.034.854.70Bán
CZ08Y Czech 8 Year Government Bonds Yield
0.9520300515.004.68-1.04%-0.054.734.66Bán
CZ09Y Czech 9 Year Government Bonds Yield
1.2020310313.004.65-2.42%-0.124.744.65Bán
CZ10Y Czech 10 Year Government Bonds Yield
1.7520320623.004.69-0.59%-0.034.744.58Bán
CZ15Y Czech 15 Year Government Bonds Yield
1.9520370730.004.66-0.75%-0.044.684.64Bán
CZ20Y Czech 20 Year Government Bonds Yield
1.5020400424.004.73-1.19%-0.064.764.58Bán
CZ50Y Czech 50 Year Government Bonds Yield
4.8520571126.004.74-2.71%-0.134.944.74Bán Mạnh
DK03MY Denmark 3 Month Government Bonds Yield
20230301.001.45-0.55%-0.011.461.44Mua
DK06MY Denmark 6 Month Government Bonds Yield
20230601.001.900.42%0.011.901.89Sức mua mạnh
DK02Y Denmark 2 Year Government Bonds Yield
20241115.002.16-1.64%-0.042.312.15Bán
DK03Y Denmark 3 Year Government Bonds Yield
1.7520251115.002.07-1.05%-0.022.182.04Bán
Tải thêm