Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

       
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR 105.40-0.00%-0.00105.41105.40Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.55-3.09%-0.02-0.54-0.58Mức giá thấp
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.530.05%0.05110.54110.09Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.42-9.49%-0.04-0.24-0.43Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.430.36%0.36100.4399.99Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.12-36.20%-0.070.210.12Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.970.72%0.7199.9799.18Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.80-8.70%-0.080.890.80Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.321.52%1.52101.5699.80Mức giá cao
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.54-4.27%-0.071.621.52Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.230.04%0.04101.23101.18Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.62-4.59%-0.03-0.60-0.63Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.350.11%0.11101.37101.24Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.45-10.64%-0.04-0.41-0.45Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.420.31%0.31100.44100.11Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.09-302.78%-0.07-0.02-0.09Bán
DE10 Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 99.830.73%0.7399.8599.10Mua
DE10Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.52-13.21%-0.080.590.51Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 102.321.68%1.70102.36100.62Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.15-5.89%-0.071.231.15Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR 103.200.02%0.02103.21103.18Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.32-6.56%-0.02-0.28-0.36Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.520.09%0.09100.56100.44Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.13-27.20%-0.03-0.10-0.16Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.050.22%0.22101.07100.83Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.21-22.65%-0.060.270.20Bán
ES10 Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 101.140.54%0.55101.23100.59Mức giá cao
ES10Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.27-5.14%-0.071.341.26Mức giá thấp
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR 113.040.98%1.09113.08111.97Mức giá cao
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.26-2.86%-0.072.342.24Bán
EUBUND Euro Bund 158.980.63%0.99159.00158.05Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.960.05%0.05100.97100.91Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.50-6.47%-0.03-0.47-0.51Mức giá thấp
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.940.14%0.14100.95100.80Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.30-20.34%-0.05-0.25-0.30Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.820.30%0.3099.8399.52Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.03-65.80%-0.060.100.03Bán
FR10 Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 99.910.72%0.7199.9599.20Mua
FR10Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.75-9.53%-0.080.830.75Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR 110.111.63%1.77110.25108.35Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.58-4.04%-0.071.651.56Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm 102.590.12%0.12102.60102.48Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.87-5.60%-0.050.940.86Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.580.17%0.18101.58101.40Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.93-6.30%-0.061.000.92Mua
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR 97.810.40%0.3997.8197.42Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.18-6.16%-0.081.251.17Mức giá cao
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 125.721.01%1.26125.73124.47Mua
GB10Y UK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.41-8.05%-0.121.531.40Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR 95.192.31%2.1595.1993.04Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.71-5.41%-0.101.811.71Bán
IE02 IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR 110.360.00%0.01110.36110.36Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.48-4.49%-0.02-0.47-0.53Bán
IE03 IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR 114.020.03%0.04114.02113.98Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.43-7.46%-0.03-0.40-0.47Bán
IE05 IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.710.24%0.2499.7199.47Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.06-44.65%-0.050.120.05Bán
IE10 IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.570.63%0.6399.5798.94Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.94-6.49%-0.071.010.94Bán
IT02 ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.510.01%0.01100.54100.50Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.28-4.09%-0.01-0.25-0.33Mức giá thấp
IT03 ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.790.07%0.08110.83110.71Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.07-30.35%-0.030.110.04Bán
IT05 ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.410.16%0.17101.46101.24Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.57-6.68%-0.040.610.55Bán
IT10 Trái phiếu chính phủ Italia 10 năm 101.180.48%0.48101.22100.70Mức giá cao
IT10Y ITALY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.86-3.21%-0.061.921.86Mức giá thấp
IT30 ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR 110.580.51%0.56110.86110.02Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.91-1.16%-0.032.982.89Mức giá thấp
NL02 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR 106.14-0.01%-0.01106.15106.14Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.67-2.97%-0.02-0.65-0.70Mức giá thấp
NL03 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR 109.420.05%0.06109.43109.37Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.55-6.78%-0.03-0.52-0.58Bán
NL05 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.960.20%0.20100.96100.76Mua
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.25-26.14%-0.05-0.20-0.26Bán
NL10 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR 100.750.78%0.78100.7699.97Mua
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.67-11.07%-0.080.750.67Bán
NL30 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR 139.131.44%1.98139.15137.15Mức giá cao
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.14-5.87%-0.071.221.14Bán
NO02 NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR 104.26-0.03%-0.03104.29104.26Mức giá thấp
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.78-0.49%-0.000.780.69Mua
NO05 NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR 102.310.12%0.12102.33102.19Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.53-1.82%-0.031.551.50Mua
NO10 NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR 98.930.43%0.4298.9798.61Mua
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.88-2.32%-0.041.921.85Bán
PT02 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR 110.97-0.02%-0.02111.01110.97Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.17-40.19%-0.05-0.12-0.18Bán
PT03 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR 111.33-0.24%-0.27111.70111.33Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.01-111.71%-0.070.07-0.02Mức giá thấp
PT05 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR 122.66-0.22%-0.27122.99122.66Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.70-6.12%-0.050.750.69Bán
PT10 Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm 103.620.15%0.16103.67103.47Mua
PT10Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.75-0.93%-0.021.771.71Mức giá thấp
SE02 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR 114.770.01%0.01114.77114.76Mua
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.46-4.15%-0.02-0.44-0.48Bán
SE05 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR 107.650.26%0.27107.65107.37Mua
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.14-26.48%-0.050.180.12Bán
SE10 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR 100.150.52%0.52100.1599.63Mua
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.73-6.79%-0.050.790.71Bán
SE30 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR 138.520.83%1.14138.52137.36Mua
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.38-3.67%-0.051.451.33Bán
UK10YBGBP UK 10Y Gilt 123.190.94%1.15123.31122.05Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng biểu đồ Điều khoản sử dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widgets Thư viện biểu đồ chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Hỏi đáp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Tính phí Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất