Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.7520200307.000.64-2.05%-0.010.650.62Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020200722.000.64-0.44%-0.000.640.61Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020210122.000.64-0.20%-0.000.640.61Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.7520230722.000.710.00%0.000.710.71Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.6220281022.000.99-0.01%-0.000.990.98Bán
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.001.28-0.03%-0.001.281.28Bán
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520370907.001.410.00%0.001.411.41Bán
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.001.49-0.01%-0.001.491.49Bán
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.48-0.02%-0.001.481.47Bán
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.37-0.01%-0.001.371.36Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.58-0.29%-0.00-0.58-0.60Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210312.00-0.57-0.14%-0.00-0.57-0.58Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.55-0.09%-0.00-0.55-0.56Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.40-0.05%-0.00-0.40-0.40Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290215.00-0.03-0.36%-0.00-0.03-0.03Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.19-0.31%-0.000.190.19Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.37-0.11%-0.000.370.37Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.51-0.04%-0.000.510.50Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.58-0.02%-0.000.580.58Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.55-0.52%-0.00-0.54-0.58Sức bán mạnh
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.51-0.16%-0.00-0.51-0.53Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.42-0.31%-0.00-0.41-0.43Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.21-0.19%-0.00-0.21-0.22Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.000.350.00%0.000.350.35Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.73-0.03%-0.000.730.72Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.90-0.03%-0.000.900.89Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.00-0.03%-0.001.001.00Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.28-0.01%-0.001.281.27Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.540.00%0.001.541.53Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210131.00-0.27-0.19%-0.00-0.27-0.29Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211031.00-0.19-1.24%-0.00-0.18-0.20Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520230730.000.07-0.27%-0.000.070.06Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.3820290430.001.100.00%0.001.101.09Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.001.72-0.02%-0.001.721.71Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.002.260.00%0.002.262.25Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520200301.000.0619.32%0.010.07-0.04Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210301.000.50-0.99%-0.010.500.46Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520211015.000.84-0.18%-0.000.840.80Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.52-0.03%-0.001.521.50Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
2.7520281201.002.490.01%0.002.492.48Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.003.110.66%0.023.113.04Sức bán mạnh
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.260.00%0.003.263.24Sức bán mạnh
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.500.00%0.003.503.47Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.470.00%0.003.473.45Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.54-1.38%-0.01-0.54-0.57Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.49-0.99%-0.00-0.49-0.51Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.41-0.81%-0.00-0.41-0.42Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.11-0.27%-0.00-0.11-0.12Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.450.16%0.000.450.44Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.81-0.04%-0.000.810.80Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.090.00%0.001.091.08Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.450.00%0.001.451.44Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.59-0.60%-0.00-0.59-0.61Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.43-0.25%-0.00-0.43-0.46Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.40-0.69%-0.00-0.39-0.42Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.000.06-0.36%-0.000.060.05Bán
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.380.11%0.000.380.36Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.23-0.18%-0.001.23-1.43Mua
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.69-0.02%-0.002.692.17Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.002.60-0.04%-0.002.602.58Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.003.77-0.01%-0.003.773.75Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.004.14-0.02%-0.004.144.11Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.45-0.01%-0.004.454.43Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.004.60-0.00%-0.004.604.58Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.51-2.46%-0.01-0.51-0.57Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.49-2.37%-0.01-0.48-0.53Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.220.23%0.00-0.22-0.23Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.06-3.07%-0.00-0.06-0.07Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.59-0.17%-0.000.590.58Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.96-0.02%-0.000.960.95Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.58-0.48%-0.00-0.58-0.62Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.57-1.45%-0.01-0.57-0.60Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.57-0.78%-0.00-0.56-0.58Bán
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.38-0.34%-0.00-0.38-0.39Bán
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.07-0.30%-0.000.070.06Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.320.22%0.000.320.31Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.42-0.07%-0.000.420.42Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.62-0.02%-0.000.620.62Bán
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.27-0.24%-0.001.271.22Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.34-0.07%-0.001.351.31Mua
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.650.00%0.001.651.61Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210425.001.65-0.03%-0.001.651.50Mua
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020240425.002.29-0.00%-0.002.292.25Mua
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
5.7520290425.002.74-0.02%-0.002.742.69Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.26-2.03%-0.01-0.26-0.26Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.10-0.74%-0.00-0.09-0.13Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.000.22-1.16%-0.000.220.20Bán
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.001.300.00%0.001.301.28Bán
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.45-0.93%-0.00-0.45-0.48Bán
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.200.65%0.00-0.20-0.24Bán
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280512.000.243.90%0.010.240.21Bán
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.000.891.51%0.010.890.84Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất