Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
UK Flag
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020210122.000.671.88%0.010.720.62Mua
UK Flag
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210907.000.551.49%0.010.590.52Mua
UK Flag
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020220722.000.514.63%0.020.540.47Mua
UK Flag
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020240422.000.546.47%0.030.570.49Mua
UK Flag
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260722.000.537.65%0.040.560.49Mua
UK Flag
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.6220281022.000.676.61%0.040.700.62Mua
UK Flag
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.000.985.70%0.051.010.93Mua
UK Flag
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390907.001.165.19%0.061.181.09Mua
UK Flag
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.001.254.92%0.061.271.18Mua
UK Flag
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.255.23%0.061.281.19Mua
UK Flag
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.165.75%0.061.191.10Mua
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200911.00-0.631.18%0.01-0.63-0.66Sức mua mạnh
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210910.00-0.661.64%0.01-0.66-0.68Mua
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.691.89%0.01-0.68-0.74Mua
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.603.68%0.02-0.60-0.66Mua
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260815.00-0.545.38%0.03-0.54-0.57Mua
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20290815.00-0.3411.23%0.04-0.34-0.38Mua
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.1919.00%0.05-0.19-0.25Mua
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.0456.95%0.05-0.04-0.09Mua
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.10118.02%0.050.100.04Mua
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.1744.53%0.050.180.12Mua
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.590.12%0.00-0.58-0.64Mua
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.562.60%0.01-0.56-0.66Mua
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.582.73%0.02-0.57-0.60Mua
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.406.42%0.03-0.39-0.43Mua
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.2910.06%0.03-0.28-0.33Mua
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.00-0.0833.06%0.04-0.08-0.12Mua
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.2221.37%0.040.220.17Mua
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.3812.51%0.040.380.33Mua
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.4610.02%0.040.470.41Mua
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.775.65%0.040.770.72Mua
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.934.03%0.040.940.89Mua
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520210730.00-0.421.51%0.01-0.42-0.47Mua
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.395.68%0.02-0.39-0.44Mua
ES Flag
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520240730.00-0.1911.06%0.02-0.18-0.22Mua
ES Flag
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.2520261031.000.04418.31%0.030.09-0.09Mua
ES Flag
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.5020291031.000.2916.64%0.040.290.24Mua
ES Flag
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.000.716.12%0.040.720.66Mua
ES Flag
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.001.193.59%0.041.191.13Mua
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.1728.01%0.07-0.17-0.66Mua
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.2111.14%0.03-0.21-0.29Bán
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.01153.17%0.035.50-0.07Mua
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.3317.93%0.050.330.26Bán
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.000.658.86%0.050.660.58Mua
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.000.986.27%0.060.990.91Mua
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.564.29%0.061.571.48Mua
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.001.753.75%0.061.761.64Mua
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.013.29%0.062.041.91Mua
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.122.89%0.062.162.05Mua
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.580.55%0.00-0.58-0.64Mua
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.611.70%0.01-0.61-0.65Mua
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.582.55%0.02-0.41-0.63Mua
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.407.97%0.04-0.40-0.45Mua
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.2811.68%0.04-0.28-0.33Mua
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.0448.54%0.04-0.04-0.09Mua
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.2225.68%0.050.220.17Mua
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.4512.06%0.050.450.39Mua
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.796.32%0.050.790.73Mua
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.741.68%0.01-0.73-0.78Mua
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.652.57%0.02-0.65-0.69Mua
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.564.19%0.02-0.55-0.59Mua
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.3310.52%0.04-0.32-0.38Mua
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.1031.97%0.05-0.10-0.15Mua
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.193.28%0.041.190.56Mua
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.620.31%0.000.620.57Bán
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.330.89%0.011.331.29Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.830.92%0.021.841.78Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.130.87%0.022.132.07Bán
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.290.65%0.012.292.24Bán
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.530.41%0.00-0.51-0.61Mua
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.510.17%0.00-0.50-0.54Mua
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.481.41%0.01-0.47-0.51Mua
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.352.24%0.01-0.33-0.39Mua
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.0634.68%0.020.070.04Mua
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.377.02%0.020.380.34Mua
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.601.55%0.01-0.54-0.71Mua
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.641.68%0.01-0.35-0.69Mua
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.671.52%0.01-0.66-0.70Mua
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.543.19%0.02-0.53-0.55Mua
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.416.66%0.03-0.41-0.45Mua
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.2116.06%0.04-0.21-0.26Mua
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.0837.16%0.05-0.08-0.13Mua
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.1747.36%0.050.170.10Mua
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.2036.22%0.050.210.15Mua
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.150.37%0.001.171.07Sức bán mạnh
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.211.99%0.021.211.14Mua
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.262.75%0.031.261.17Mua
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.323.16%0.041.321.26Mua
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.541.49%0.027.04-3.20Mua
PL Flag
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.001.761.01%0.021.781.66Mua
PL Flag
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.002.040.67%0.012.071.97Mua
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.551.76%0.01-0.54-0.60Mua
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.384.06%0.02-0.37-0.44Mua
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.1913.59%0.03-0.18-0.24Mua
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.000.02307.76%0.040.05-0.14Mua
PT Flag
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.000.2420.68%0.040.240.19Mua
SE Flag
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.531.40%0.01-0.53-0.59Sức mua mạnh
SE Flag
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.445.72%0.03-0.44-0.49Mua
SE Flag
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.5020250512.00-0.359.32%0.04-0.35-0.42Mua
SE Flag
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.00-0.0450.70%0.04-0.04-0.09Mua
SE Flag
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.000.3914.10%0.050.390.32Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất