Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520190722.000.74-0.16%-0.000.770.68Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020200722.000.72-0.21%-0.000.750.68Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020210122.000.73-0.16%-0.000.760.69Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.7520230722.000.952.70%0.020.980.91Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.2520271207.001.27-0.03%-0.001.291.22Bán
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520320607.001.63-0.02%-0.001.641.60Bán
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520370907.001.890.04%0.001.911.85Mua
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020421207.001.941.45%0.031.961.91Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.960.01%0.001.981.92Sức mua mạnh
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.880.00%0.001.911.85Sức mua mạnh
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20190913.00-0.631.39%0.01-0.62-0.71Sức mua mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20200911.00-0.621.05%0.01-0.62-0.64Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211008.00-0.521.31%0.01-0.52-0.54Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231013.00-0.234.03%0.01-0.22-0.24Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520280815.000.373.45%0.010.370.36Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.651.14%0.010.670.64Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.820.72%0.010.830.81Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.970.55%0.010.970.95Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.001.040.51%0.011.041.02Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.580.46%0.00-0.56-0.67Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.44-2.99%-0.01-0.41-0.47Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.265.20%0.01-0.26-0.29Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.000.0922.65%0.020.090.06Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.7520281125.000.77-0.01%-0.000.770.75Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.001.19-0.01%-0.001.201.16Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.320.70%0.011.341.29Sức mua mạnh
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.430.59%0.011.441.41Sức mua mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.690.62%0.011.701.67Sức mua mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.900.51%0.012.001.85Sức mua mạnh
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220200730.00-0.205.01%0.01-0.15-0.29Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.7520210730.000.0242.28%0.010.08-0.04Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520230730.000.610.68%0.000.640.55Sức mua mạnh
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.3820280730.001.640.41%0.011.651.59Sức mua mạnh
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.002.28-0.01%-0.002.312.22Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.002.790.40%0.012.802.73Sức mua mạnh
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191015.000.58-2.54%-0.020.770.34Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520200615.001.08-2.39%-0.031.190.90Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210415.001.69-1.35%-0.021.781.54Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.8820230315.002.540.17%0.002.632.40Mua
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
2.7520281201.003.46-0.05%-0.003.543.37Mua
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.3820330901.003.660.06%0.003.763.56Mua
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.890.01%0.003.963.82Mua
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.004.08-0.03%-0.004.194.02Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.004.000.00%0.004.123.93Mua
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020190928.00-0.580.10%0.00-0.57-0.63Mua
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520200928.00-0.550.16%0.00-0.53-0.57Sức bán mạnh
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520210928.00-0.402.13%0.01-0.40-0.43Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220231022.000.02171.43%0.010.02-0.01Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280622.000.811.61%0.010.810.79Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.001.310.99%0.011.331.27Sức mua mạnh
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.530.69%0.011.551.50Sức mua mạnh
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470622.001.80-0.01%-0.001.811.77Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520201115.00-0.61-0.05%-0.00-0.60-0.64Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020211115.00-0.47-0.06%-0.00-0.46-0.50Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231115.00-0.180.17%0.00-0.17-0.21Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020271115.000.33-0.06%-0.000.330.31Sức bán mạnh
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.810.73%0.010.820.79Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.193.54%0.041.390.45Mua
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.003.970.02%0.004.053.38Mua
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.5020230130.003.46-0.91%-0.033.503.37Mua
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.7520280130.004.57-0.00%-0.004.594.51Mua
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.005.03-0.04%-0.005.084.99Mua
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.005.31-0.00%-0.005.335.27Mua
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.005.370.00%0.005.395.32Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.3820190618.00-0.460.00%0.00-0.45-0.64Mua
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.5020200418.00-0.493.22%0.02-0.49-0.56Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.0020201018.00-0.4214.85%0.07-0.42-0.54Sức mua mạnh
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20221018.000.02169.03%0.060.03-0.05Sức mua mạnh
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820280515.001.025.38%0.051.030.96Sức mua mạnh
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.523.87%0.061.531.45Sức mua mạnh
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.0020190715.00-0.621.09%0.01-0.62-0.70Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.670.83%0.01-0.63-0.70Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.531.52%0.01-0.51-0.55Bán
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.194.25%0.01-0.19-0.21Bán
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.512.61%0.010.510.49Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.781.09%0.010.790.76Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.870.86%0.010.880.85Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.001.090.61%0.011.101.07Bán
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.270.11%0.001.281.22Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020230524.001.54-0.31%-0.001.551.52Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020280426.001.930.22%0.001.931.89Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20190425.001.184.86%0.055.21-4.27Mua
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520220425.002.192.86%0.062.272.02Mua
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.5020270725.003.200.01%0.003.293.13Mua
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.7520210415.000.0237.41%0.010.02-0.02Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.8820231025.000.78-0.03%-0.000.790.74Mua
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
2.1220281017.001.980.14%0.001.981.94Mua
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.42-0.21%-0.00-0.42-0.45Mua
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.000.04-11.94%-0.010.060.00Bán
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280512.000.58-0.78%-0.000.590.56Bán
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.001.28-0.48%-0.011.291.23Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất