Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
UK Flag
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020200722.000.6115.16%0.080.630.48Mua
UK Flag
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020210122.000.5214.42%0.060.550.42Bán
UK Flag
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020220722.000.4018.77%0.060.430.32Bán
UK Flag
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020240422.000.3917.74%0.060.430.32Bán
UK Flag
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260722.000.3824.22%0.070.410.30Bán
UK Flag
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.6220281022.000.4613.91%0.060.490.40Bán
UK Flag
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.000.749.41%0.060.750.64Bán
UK Flag
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520370907.000.886.71%0.060.900.79Bán
UK Flag
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.001.005.85%0.061.020.90Bán
UK Flag
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.015.79%0.061.030.90Bán
UK Flag
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.000.966.32%0.060.980.86Bán
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200612.00-0.810.21%0.00-0.78-0.85Bán
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210611.00-0.91-0.15%-0.00-0.90-0.93Bán
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.961.20%0.01-0.95-0.98Bán
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.891.24%0.01-0.88-0.91Bán
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260815.00-0.862.29%0.02-0.83-0.89Bán
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290815.00-0.683.66%0.03-0.65-0.73Bán
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.546.35%0.04-0.50-0.60Bán
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.419.44%0.04-0.38-0.50Bán
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.2915.23%0.05-0.25-0.38Bán
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.00-0.2219.20%0.05-0.18-0.31Bán
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.661.73%0.01-0.64-0.75Bán
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.790.47%0.00-0.78-0.82Sức bán mạnh
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.851.56%0.01-0.83-0.87Bán
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.772.18%0.02-0.75-0.80Bán
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260525.00-0.633.05%0.02-0.60-0.66Bán
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.00-0.415.93%0.03-0.38-0.45Bán
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.00-0.1120.79%0.03-0.08-0.17Bán
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.02263.06%0.030.06-0.05Bán
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.1046.79%0.030.140.03Bán
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.417.04%0.030.450.33Bán
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.595.69%0.030.640.50Bán
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520210730.00-0.546.15%0.04-0.53-0.62Bán
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.516.61%0.04-0.51-0.59Bán
ES Flag
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520240730.00-0.3215.44%0.06-0.31-0.40Bán
ES Flag
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.2520261031.00-0.1236.38%0.07-0.09-0.23Bán
ES Flag
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.5020291031.000.1099.38%0.050.13-0.01Bán
ES Flag
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.000.487.22%0.030.880.40Bán
ES Flag
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.000.93-8.34%-0.091.130.90Bán
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.0532.45%0.020.42-0.21Mua
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.09303.20%0.070.10-0.04Bán
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.4729.16%0.110.470.32Bán
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.8511.98%0.090.870.73Bán
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.001.1110.65%0.111.190.98Bán
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.001.405.27%0.071.441.31Bán
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.872.13%0.041.921.80Sức bán mạnh
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.051.56%0.032.081.99Sức bán mạnh
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.290.26%0.012.342.24Sức bán mạnh
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.350.05%0.002.402.30Sức bán mạnh
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.720.77%0.01-0.72-0.77Bán
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.791.67%0.01-0.78-0.83Bán
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.821.76%0.01-0.81-0.85Bán
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.683.65%0.03-0.66-0.71Bán
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.574.20%0.02-0.54-0.60Bán
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.366.88%0.03-0.32-0.40Bán
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.00-0.0923.61%0.03-0.05-0.15Bán
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.1231.08%0.030.160.05Bán
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.487.48%0.030.520.39Bán
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.900.50%0.00-0.89-0.94Sức bán mạnh
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.891.01%0.01-0.88-0.93Bán
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.860.96%0.01-0.84-0.89Bán
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.66-0.78%-0.01-0.66-0.70Bán
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.473.82%0.02-0.44-0.56Bán
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.672.68%0.041.701.02Bán
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.12-4.21%-0.051.171.03Bán
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.96-3.05%-0.062.031.92Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.002.39-2.12%-0.052.462.33Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.72-1.41%-0.042.772.67Bán
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.88-2.22%-0.072.952.85Bán
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.576.95%0.04-0.56-0.71Bán
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.680.21%0.00-0.67-0.76Sức bán mạnh
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.650.12%0.00-0.64-0.68Sức bán mạnh
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.572.50%0.01-0.56-0.62Bán
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.00-0.1121.19%0.03-0.10-0.16Bán
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.1814.21%0.020.200.14Bán
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.740.72%0.01-0.73-0.80Sức bán mạnh
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.880.34%0.00-0.86-1.04Sức bán mạnh
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.920.44%0.00-0.90-0.94Sức bán mạnh
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.831.55%0.01-0.81-0.85Bán
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.732.08%0.02-0.70-0.76Bán
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.564.55%0.03-0.53-0.61Bán
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.446.54%0.03-0.40-0.51Bán
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.2312.44%0.03-0.19-0.32Bán
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.00-0.2117.73%0.05-0.18-0.31Bán
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.10-2.45%-0.031.121.04Sức bán mạnh
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.000.99-1.55%-0.021.000.95Bán
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.000.97-0.44%-0.000.970.91Bán
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.01-0.72%-0.011.020.98Bán
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.560.03%0.002.180.18Bán
PL Flag
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.001.52-5.34%-0.092.080.97Bán
PL Flag
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.001.792.30%0.041.791.52Bán
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.591.87%0.01-0.59-0.66Bán
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.463.11%0.01-0.45-0.52Bán
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.2918.02%0.06-0.28-0.38Bán
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.00-0.0839.36%0.05-0.07-0.17Bán
PT Flag
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.000.1249.31%0.040.150.05Bán
SE Flag
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.65-1.54%-0.01-0.65-0.69Bán
SE Flag
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.73-2.37%-0.02-0.72-0.75Bán
SE Flag
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.5020250512.00-0.67-2.56%-0.02-0.65-0.70Sức bán mạnh
SE Flag
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.00-0.42-6.63%-0.03-0.39-0.45Sức bán mạnh
SE Flag
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.000.01-65.14%-0.020.04-0.02Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất