Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

       
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR 105.460.01%0.01105.47105.43Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.55-2.16%-0.01-0.51-0.58Mức giá thấp
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.590.01%0.01110.60110.20Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.41-1.93%-0.01-0.26-0.43Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.180.05%0.05100.2599.94Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.17-4.76%-0.010.220.15Mua
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.450.03%0.0399.5699.42Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.86-0.37%-0.000.860.84Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR 99.430.17%0.1799.5699.26Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.62-0.45%-0.011.661.60Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.190.02%0.02101.20101.17Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.60-2.14%-0.01-0.58-0.61Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.270.03%0.03101.28101.24Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.41-2.61%-0.01-0.40-0.42Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.190.04%0.04100.21100.14Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.04-23.68%-0.01-0.02-0.04Bán
DE10 Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 99.330.03%0.0399.4399.24Mua
DE10Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.57-0.56%-0.000.580.56Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 100.760.21%0.21100.91100.54Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.22-0.69%-0.011.241.20Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR 103.120.00%0.00103.13103.11Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.26-1.63%-0.00-0.23-0.30Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.320.02%0.02100.34100.30Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.06-11.43%-0.01-0.05-0.09Mua
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.650.02%0.02100.69100.63Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.31-1.57%-0.000.320.28Bán
ES10 Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 100.270.06%0.06100.51100.21Mua
ES10Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.37-0.46%-0.011.381.33Mức giá thấp
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR 110.480.52%0.57110.78102.26Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.39-1.08%-0.032.842.34Bán
EUBUND Euro Bund 158.180.04%0.06158.35157.98Bán
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.950.00%0.00100.98100.95Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.49-0.55%-0.00-0.47-0.51Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.830.03%0.03100.85100.80Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.26-3.32%-0.01-0.25-0.27Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.610.06%0.0699.6399.54Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.08-14.18%-0.010.090.07Bán
FR10 Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 99.350.04%0.0499.4699.29Mua
FR10Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.82-0.50%-0.000.830.80Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR 108.090.18%0.19108.26107.90Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.66-0.46%-0.011.671.64Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm 102.76-0.02%-0.02102.80102.76Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.810.43%0.000.820.78Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.78-0.03%-0.03101.85101.78Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.860.86%0.010.880.83Mua
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.01-0.03%-0.0398.1298.00Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.130.60%0.011.151.10Mua
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 125.480.00%0.01125.67125.28Mua
GB10Y UK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.43-0.17%-0.001.461.41Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR 93.240.25%0.2493.4692.99Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.80-0.59%-0.011.811.78Bán
IE02 IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR 110.37-0.02%-0.03110.39110.37Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.451.16%0.01-0.45-0.53Bán
IE03 IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR 114.04-0.00%-0.00114.05114.04Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.40-0.98%-0.00-0.40-0.44Bán
IE05 IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.590.03%0.0399.6099.56Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.09-6.93%-0.010.100.06Bán
IE10 IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.060.08%0.0899.1098.98Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.00-0.81%-0.011.010.98Bán
IT02 ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.480.01%0.01100.48100.47Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.25-2.97%-0.01-0.22-0.29Bán
IT03 ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.620.03%0.03110.65110.59Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.14-7.91%-0.010.160.11Mức giá cao
IT05 ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.060.05%0.05101.14101.00Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.65-1.91%-0.010.680.62Bán
IT10 Trái phiếu chính phủ Italia 10 năm 100.280.03%0.04100.66100.24Mức giá thấp
IT10Y ITALY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.97-0.20%-0.001.991.92Bán
IT30 ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR 109.190.39%0.43109.81107.12Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.98-0.68%-0.023.162.94Bán
NL02 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR 106.20-0.00%-0.00106.21106.20Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.66-1.18%-0.01-0.62-0.69Bán
NL03 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR 109.400.01%0.01109.41109.36Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.52-1.87%-0.01-0.49-0.53Bán
NL05 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.800.03%0.03100.84100.74Mua
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.21-3.78%-0.01-0.18-0.23Bán
NL10 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR 100.17-1.02%-1.03101.30100.10Bán
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.7318.88%0.120.750.60Mua
NL30 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR 137.290.20%0.28137.44137.01Mức giá cao
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.21-0.78%-0.011.231.19Bán
NO02 NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR 104.36-0.01%-0.01104.37104.36Bán
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.74-0.87%-0.010.750.68Mua
NO05 NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR 102.240.03%0.03102.32102.24Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.53-0.41%-0.011.541.50Mua
NO10 NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR 98.740.00%0.0098.9198.74Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.89-0.24%-0.001.901.86Mua
PT02 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR 111.060.02%0.03111.09111.03Mua
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.13-14.60%-0.02-0.11-0.19Bán
PT03 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR 111.630.10%0.11111.70111.52Mua
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.06-38.66%-0.040.120.00Bán
PT05 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR 123.010.14%0.17123.13122.84Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.74-3.75%-0.030.770.69Bán
PT10 Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm 103.550.28%0.29103.80103.26Bán
PT10Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.75-1.68%-0.031.801.71Bán
SE02 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR 114.87-0.01%-0.01114.88114.87Bán
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.46-0.61%-0.00-0.46-0.48Mua
SE05 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR 107.620.09%0.10107.62107.52Bán
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.14-10.82%-0.020.160.12Bán
SE10 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR 100.080.19%0.19100.0899.89Mua
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.74-2.53%-0.020.770.72Bán
SE30 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR 138.200.42%0.58138.32137.62Mua
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.39-1.88%-0.031.421.34Bán
UK10YBGBP UK 10Y Gilt 123.02-0.01%-0.01123.23122.83Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng biểu đồ Điều khoản sử dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widgets Thư viện biểu đồ chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Hỏi đáp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Tính phí Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất