Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

         
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.5020220722.00-0.00-2000.00%-0.000.01-0.03Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.1220230131.000.05-15.40%-0.010.070.03Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.1220240131.000.15-6.15%-0.010.180.13Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.6220250607.000.24-2.82%-0.010.260.23Mua
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.1220280131.000.57-2.21%-0.010.600.56Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.7520301207.000.78-1.10%-0.010.810.77Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.6220350731.001.14-1.04%-0.011.171.13Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.2520411022.001.27-0.69%-0.011.301.26Mua
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.8820460131.001.32-0.37%-0.001.341.30Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220501022.001.31-0.34%-0.001.331.29Mua
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.6220711022.001.11-0.49%-0.011.141.10Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220311.00-0.650.00%0.00-0.65-0.65Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230310.00-0.700.00%0.00-0.70-0.70Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240405.00-0.720.00%0.00-0.72-0.72Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260410.00-0.630.00%0.00-0.63-0.63Mua
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020280215.00-0.530.00%0.00-0.53-0.53Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20310215.00-0.290.00%0.00-0.29-0.29Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20360515.000.00-25.00%-0.000.000.00Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.7520400704.000.000.00%0.000.000.00Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.110.00%0.000.110.11Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20500815.000.260.00%0.000.260.26Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020220426.00-0.640.00%0.00-0.64-0.64Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230325.00-0.650.00%0.00-0.65-0.65Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240225.00-0.600.00%0.00-0.60-0.60Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.560.00%0.00-0.55-0.57Mua
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520271025.00-0.360.00%0.00-0.36-0.36Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20301125.00-0.030.00%0.00-0.03-0.03Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520360525.000.320.00%0.000.320.32Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400525.000.520.00%0.000.520.52Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.630.00%0.000.630.63Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.7520520525.000.830.00%0.000.830.83Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.5020720525.000.980.00%0.001.000.97Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230430.00-0.490.00%0.00-0.49-0.49Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240531.00-0.400.00%0.00-0.40-0.40Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260131.00-0.240.00%0.00-0.24-0.24Mua
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.3820280430.000.030.00%0.000.030.03Mua
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
20310430.000.390.00%0.000.390.39Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220401031.001.040.00%0.001.041.04Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.0020501031.001.330.01%0.001.331.33Mua
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520220415.00-0.410.00%0.00-0.41-0.41Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230115.00-0.360.00%0.00-0.36-0.36Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240115.00-0.220.00%0.00-0.22-0.22Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260201.000.070.00%0.000.070.07Mua
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.8820270915.000.330.00%0.000.330.33Mua
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
0.8820310401.000.750.00%0.000.750.75Mua
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.180.00%0.001.181.18Mua
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.001.430.00%0.001.431.43Mua
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.590.00%0.001.591.59Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.3820500901.001.760.00%0.001.761.76Mua
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.0020220328.00-0.630.00%0.00-0.63-0.63Mua
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520230622.00-0.650.00%0.00-0.65-0.65Mua
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.5020240622.00-0.610.00%0.00-0.61-0.61Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260622.00-0.480.00%0.00-0.48-0.48Mua
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280622.00-0.310.00%0.00-0.31-0.31Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020311022.000.040.00%0.000.040.04Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
5.0020350328.000.230.00%0.000.230.23Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400622.000.540.00%0.000.540.54Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.810.00%0.000.810.81Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.530.00%0.00-0.53-0.53Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.540.00%0.00-0.54-0.54Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.450.00%0.00-0.45-0.45Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020311115.000.010.00%0.000.010.01Mua
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.210.00%0.000.210.21Mua
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820260723.000.190.00%0.000.190.19Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520310618.000.920.00%0.000.920.92Mua
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.250.00%0.001.251.25Mua
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220420130.001.54-0.01%-0.001.541.54Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520220315.00-0.530.00%0.00-0.53-0.53Mua
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.8820230320.00-0.590.14%0.00-0.59-0.59Mua
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240318.00-0.560.00%0.00-0.56-0.56Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260515.00-0.440.00%0.00-0.44-0.44Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311018.000.080.00%0.000.080.08Mua
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.290.00%0.000.290.29Mua
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520220715.00-0.660.00%0.00-0.66-0.66Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520230115.00-0.700.00%0.00-0.70-0.70Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.7520230715.00-0.700.00%0.00-0.70-0.70Bán
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250715.00-0.620.00%0.00-0.62-0.62Mua
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.460.00%0.00-0.46-0.46Mua
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300715.00-0.230.00%0.00-0.23-0.23Mua
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.090.00%0.00-0.09-0.09Mua
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.170.00%0.000.170.17Mua
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520115.000.350.00%0.000.350.35Mua
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020230524.000.520.00%0.000.520.52Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020260219.001.010.00%0.001.011.01Mua
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020280426.001.250.00%0.001.251.25Mua
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.2520310917.001.470.00%0.001.471.47Mua
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.5020230125.000.100.00%0.000.100.10Bán
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
1.2520301025.001.500.00%0.001.501.50Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.8820231025.00-0.550.00%0.00-0.55-0.55Mua
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220240215.00-0.460.00%0.00-0.46-0.46Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820260721.00-0.250.00%0.00-0.25-0.25Mua
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.1220281017.000.040.00%0.000.040.04Mua
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
0.3820301018.000.290.00%0.000.290.29Mua
PT20Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370415.000.740.00%0.000.740.74Mua
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020231113.00-0.300.00%0.00-0.30-0.30Bán
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020261112.00-0.040.00%0.00-0.04-0.04Bán
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280512.000.130.00%0.000.130.13Mua
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.1220310512.000.380.00%0.000.380.38Mua
SE20Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020390330.000.710.00%0.000.710.71Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất