Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
UK Flag
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.7520200307.000.61-3.61%-0.020.630.57Bán
UK Flag
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020200722.000.62-4.37%-0.030.650.58Bán
UK Flag
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020210122.000.57-3.92%-0.020.600.54Bán
UK Flag
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.7520230722.000.56-6.77%-0.040.610.55Bán
UK Flag
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.6220281022.000.79-5.02%-0.040.830.78Bán
UK Flag
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.001.13-3.32%-0.041.171.12Bán
UK Flag
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520370907.001.29-3.18%-0.041.331.28Bán
UK Flag
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.001.39-2.78%-0.041.431.38Bán
UK Flag
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.40-2.76%-0.041.441.40Bán
UK Flag
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.31-2.87%-0.041.351.31Bán
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200612.00-0.68-0.59%-0.00-0.67-0.72Bán
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210611.00-0.74-1.70%-0.01-0.73-0.75Bán
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.73-1.81%-0.01-0.71-0.76Bán
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.60-4.43%-0.03-0.58-0.60Bán
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290215.00-0.26-1.92%-0.00-0.21-0.26Bán
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.07-195.55%-0.05-0.02-0.08Bán
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.11-32.21%-0.050.170.11Bán
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.26-17.36%-0.050.320.25Bán
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.33-14.31%-0.060.390.32Bán
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.560.57%0.00-0.55-0.63Mua
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.66-0.81%-0.01-0.65-0.69Bán
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.65-2.31%-0.01-0.60-0.67Bán
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.50-6.93%-0.03-0.46-0.51Bán
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.000.01-83.53%-0.050.070.01Bán
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.39-11.08%-0.050.450.38Bán
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.54-8.80%-0.050.610.53Bán
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.64-7.73%-0.050.710.63Bán
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.001.01-3.27%-0.031.070.97Bán
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.19-2.76%-0.031.251.14Bán
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520210730.00-0.45-10.26%-0.04-0.40-0.47Bán
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.40-15.26%-0.05-0.34-0.42Bán
ES Flag
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520240730.00-0.12-71.18%-0.05-0.07-0.14Bán
ES Flag
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.5020291031.000.50-12.71%-0.070.590.48Bán
ES Flag
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.001.00-6.37%-0.071.070.98Bán
ES Flag
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.001.55-2.00%-0.031.611.47Bán
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.09-57.62%-0.03-0.05-0.16Bán
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.02-120.62%-0.090.07-0.03Bán
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.45-17.18%-0.090.540.43Bán
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.91-9.95%-0.101.020.89Bán
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.001.64-5.37%-0.091.741.62Bán
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.002.16-3.52%-0.082.292.13Bán
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.33-3.24%-0.082.432.31Bán
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.61-3.10%-0.082.722.59Bán
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.70-2.63%-0.072.812.67Bán
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.60-0.08%-0.00-0.10-0.64Sức bán mạnh
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.65-2.62%-0.02-0.64-0.68Bán
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.61-2.78%-0.02-0.52-0.68Bán
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.39-10.20%-0.04-0.32-0.39Bán
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.08-38.46%-0.050.140.08Bán
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.44-10.73%-0.050.500.43Bán
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.69-7.38%-0.060.760.67Bán
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.09-5.07%-0.061.161.07Bán
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.73-1.36%-0.01-0.72-0.76Bán
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.65-3.38%-0.02-0.63-0.68Bán
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.61-4.21%-0.02-0.58-0.63Bán
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.22-19.10%-0.04-0.19-0.23Bán
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.09-34.08%-0.050.140.07Bán
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.93-6.23%-0.131.931.15Bán
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.25-5.12%-0.071.321.19Bán
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.002.32-1.78%-0.042.362.27Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.002.77-1.38%-0.042.802.72Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.99-1.67%-0.053.032.95Bán
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.003.19-1.12%-0.043.263.15Bán
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.56-0.85%-0.00-0.55-0.63Bán
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.55-1.77%-0.01-0.53-0.60Bán
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.45-6.38%-0.03-0.43-0.47Bán
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.32-10.89%-0.03-0.29-0.33Mua
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.21-19.64%-0.050.260.19Bán
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.60-7.43%-0.050.640.58Bán
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.65-4.86%-0.03-0.61-0.70Bán
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.72-9.84%-0.06-0.64-0.73Bán
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.71-1.21%-0.01-0.70-0.74Bán
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.5412.42%0.08-0.52-0.65Mua
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.13-54.95%-0.05-0.07-0.14Bán
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.03-64.56%-0.050.080.02Bán
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.14-27.51%-0.050.350.14Bán
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.34-13.48%-0.050.410.33Bán
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.32-0.54%-0.011.321.26Mua
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.37-1.16%-0.021.391.34Mua
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.52-1.25%-0.021.541.50Mua
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.56-0.02%-0.001.711.36Bán
PL Flag
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020240425.001.90-1.53%-0.031.981.85Bán
PL Flag
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.7520291025.002.28-1.85%-0.042.332.18Bán
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.47-8.74%-0.04-0.44-0.49Bán
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.28-19.15%-0.05-0.23-0.32Bán
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.12-97.65%-0.06-0.07-0.14Bán
PT Flag
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.000.59-10.75%-0.070.660.59Bán
SE Flag
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.55-1.10%-0.01-0.55-0.59Mua
SE Flag
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.43-4.42%-0.02-0.41-0.47Mua
SE Flag
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.000.13-16.42%-0.020.150.12Mua
SE Flag
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.000.61-4.50%-0.030.640.59Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất