Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020210122.000.0688.89%0.030.06-0.07Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020220722.00-0.010.00%0.00-0.01-0.01Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.7520230722.000.010.00%0.000.010.01Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.6220250607.000.040.00%0.000.040.04Bán
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.2520270722.000.070.00%0.000.070.07Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.7520301207.000.230.00%0.000.230.22Bán
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.000.4111.33%0.040.420.37Bán
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390907.000.550.00%0.000.550.55Bán
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.000.630.00%0.000.630.63Mua
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.000.500.00%0.000.500.50Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210409.00-0.560.00%0.00-0.56-0.62Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220610.00-0.660.00%0.00-0.66-0.67Sức mua mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.650.00%0.00-0.65-0.68Sức mua mạnh
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250411.00-0.620.00%0.00-0.62-0.63Sức mua mạnh
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.570.00%0.00-0.57-0.57Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20300215.00-0.400.00%0.00-0.40-0.41Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.250.00%0.00-0.25-0.26Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.100.00%0.00-0.10-0.11Sức mua mạnh
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.020.00%0.00-0.02-0.03Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.00-0.780.00%0.000.01-0.78Sức bán mạnh
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020210225.00-0.480.00%0.00-0.48-0.53Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.500.00%0.00-0.50-0.58Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.520.00%0.00-0.52-0.54Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.410.00%0.00-0.41-0.42Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.260.00%0.00-0.26-0.27Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020291125.00-0.030.00%0.00-0.03-0.03Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.250.00%0.000.250.24Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520390625.000.450.00%0.000.450.44Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.630.00%0.000.630.62Sức mua mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.740.00%0.000.740.72Sức mua mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.82-0.02%-0.000.820.81Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.3820220430.00-0.340.00%0.00-0.34-0.38Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820230430.00-0.230.00%0.00-0.23-0.26Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250131.00-0.050.00%0.00-0.05-0.08Bán
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270730.000.260.00%0.000.260.24Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.2520301031.000.580.00%0.000.580.57Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.000.920.00%0.000.920.91Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.0020501031.001.380.00%0.001.381.36Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210415.000.140.00%0.000.140.09Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.0020220715.000.350.00%0.000.350.33Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020230615.000.520.00%0.000.520.48Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.88-0.09%-0.000.880.84Bán
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.001.180.00%0.001.181.18Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
1.2520300401.001.480.00%0.001.481.46Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.870.00%0.001.871.85Bán
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.160.00%0.0021.352.16Bán
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.360.00%0.002.362.33Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.461.02%0.022.462.38Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.490.00%0.00-0.49-0.58Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.500.00%0.00-0.50-0.52Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.540.00%0.00-0.54-0.56Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.400.00%0.00-0.40-0.42Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.170.00%0.00-0.17-0.18Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.000.030.00%0.000.030.03Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.270.00%0.000.270.26Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.490.00%0.000.490.48Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.760.00%0.000.760.75Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.490.00%0.00-0.49-0.53Mua
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.480.00%0.00-0.48-0.54Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.420.00%0.00-0.42-0.46Sức mua mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.210.00%0.00-0.21-0.24Sức mua mạnh
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.060.00%0.000.060.04Sức mua mạnh
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.88-0.12%-0.000.880.83Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.001.510.00%0.001.511.46Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.630.00%0.001.631.58Sức bán mạnh
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.73-0.03%-0.001.731.67Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.001.850.00%0.001.851.81Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.340.00%0.00-0.34-0.54Mua
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.380.00%0.00-0.38-0.49Mua
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.340.00%0.00-0.34-0.40Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.200.00%0.00-0.20-0.25Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.130.00%0.000.130.11Mua
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.49-0.10%-0.000.490.47Mua
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.540.00%0.00-0.54-0.60Mua
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520220115.00-0.56-0.05%-0.00-0.56-0.61Sức mua mạnh
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.600.00%0.00-0.60-0.63Sức mua mạnh
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.550.00%0.00-0.55-0.57Mua
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.38-0.21%-0.00-0.37-0.38Mua
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520300715.00-0.200.00%0.00-0.20-0.20Mua
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.110.00%0.00-0.11-0.13Sức mua mạnh
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.060.00%0.000.060.05Mua
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.130.00%0.000.130.12Mua
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.190.00%0.000.190.09Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.250.00%0.000.250.22Bán
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.390.00%0.000.390.37Mua
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.590.00%0.000.590.57Mua
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.150.00%0.000.150.04Bán
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.000.620.00%0.000.620.54Bán
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.001.200.00%0.001.201.16Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.390.00%0.00-0.39-0.44Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.270.00%0.00-0.27-0.31Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.000.0283.67%0.010.04-0.04Bán
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.1220270414.000.190.00%0.000.190.16Bán
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
0.3820301018.000.510.00%0.000.510.50Bán
PT20Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370415.000.97-0.03%-0.000.970.94Bán
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020220601.00-0.271.35%0.00-0.27-0.30Mua
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020250512.00-0.220.00%0.00-0.22-0.26Sức mua mạnh
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020261112.00-0.160.32%0.00-0.16-0.18Sức mua mạnh
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.00-0.000.00%0.00-0.00-0.01Sức mua mạnh
SE20Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020390330.000.410.00%0.000.410.39Sức mua mạnh
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất