Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

         
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.5020220722.000.25-4.98%-0.010.300.23Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.1220230131.000.38-2.06%-0.010.440.37Mua
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.2520250131.000.46-1.50%-0.010.510.44Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220260130.000.59-0.34%-0.000.640.58Mua
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.1220280131.000.670.30%0.000.720.65Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.7520301207.000.920.22%0.000.960.91Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.6220350731.001.121.26%0.011.161.09Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.2520411022.001.242.57%0.031.261.21Mua
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.8820460131.001.261.53%0.021.291.23Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220501022.001.242.57%0.031.261.21Mua
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.6220711022.001.042.67%0.031.061.00Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020220904.00-0.670.59%0.00-0.67-0.68Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230915.00-0.690.00%0.00-0.66-0.70Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20241018.00-0.720.64%0.00-0.69-0.72Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20261009.00-0.572.58%0.01-0.56-0.59Mua
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20281115.00-0.425.45%0.02-0.41-0.44Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20310815.00-0.2210.76%0.03-0.22-0.25Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20360515.000.04388.89%0.040.050.01Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.7520400704.000.01174.62%0.030.04-0.02Sức mua mạnh
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.1533.42%0.040.160.11Sức mua mạnh
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20500815.000.2915.02%0.040.300.25Sức mua mạnh
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520221025.00-0.641.24%0.01-0.64-0.65Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230325.00-0.67-0.06%-0.00-0.66-0.68Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240225.00-0.630.77%0.00-0.62-0.64Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20270225.00-0.452.95%0.01-0.45-0.47Mua
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520281125.00-0.258.68%0.02-0.25-0.27Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20311125.000.1239.76%0.030.120.08Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520360525.000.408.72%0.030.410.36Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400525.000.555.90%0.030.560.51Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.685.65%0.040.680.64Sức mua mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.7520520525.000.934.48%0.040.940.89Sức mua mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.5020720525.001.063.50%0.041.071.04Sức mua mạnh
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230430.00-0.583.18%0.02-0.49-0.60Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240531.00-0.474.83%0.02-0.44-0.50Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260131.00-0.318.88%0.03-0.31-0.33Mua
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.3820280430.00-0.0537.50%0.03-0.03-0.07Sức mua mạnh
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.5020311031.000.438.04%0.030.430.39Sức mua mạnh
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220401031.001.002.45%0.021.000.98Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.0020501031.001.302.28%0.031.311.28Mua
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520221129.00-0.510.39%0.00-0.51-0.51Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020230615.00-0.479.53%0.05-0.44-0.51Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240415.00-0.293.65%0.01-0.26-0.31Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260401.000.03225.00%0.040.04-0.02Mua
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520280315.000.3419.64%0.060.350.28Mua
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
0.5020310801.000.787.25%0.050.800.73Sức mua mạnh
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.8820370301.001.255.76%0.071.251.20Sức mua mạnh
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410301.001.474.32%0.061.481.37Sức mua mạnh
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.635.91%0.091.631.54Sức mua mạnh
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220510901.001.752.10%0.041.761.70Mua
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520220928.00-0.640.00%0.00-0.64-0.65Mua
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520230622.00-0.690.46%0.00-0.67-1.30Mua
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.5020240622.00-0.661.47%0.01-0.63-0.67Sức mua mạnh
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260622.00-0.483.94%0.02-0.44-0.50Sức mua mạnh
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280622.00-0.298.75%0.03-0.29-0.32Sức mua mạnh
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311022.000.0943.55%0.030.110.06Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
5.0020350328.000.2414.14%0.030.250.20Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400622.000.595.47%0.030.590.54Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.864.48%0.040.880.82Sức mua mạnh
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.560.00%0.00-0.18-0.57Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.530.56%0.00-0.39-0.53Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.420.70%0.00-0.32-0.43Sức mua mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311115.000.0950.85%0.030.130.05Mua
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.2813.60%0.030.300.25Sức mua mạnh
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820260723.000.1267.61%0.050.120.02Sức mua mạnh
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520310618.000.825.00%0.040.850.76Mua
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.000.949.77%0.080.940.87Mua
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220420130.000.925.12%0.040.930.87Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520221018.00-0.61-0.33%-0.00-0.46-0.62Sức bán mạnh
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.8820230320.00-0.65-1.24%-0.01-0.56-0.66Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240318.00-0.581.69%0.01-0.56-0.59Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260515.00-0.434.41%0.02-0.41-0.45Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311018.000.1724.81%0.030.170.13Sức mua mạnh
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.379.88%0.030.380.34Mua
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520230715.00-0.720.74%0.01-0.65-0.74Mua
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020240715.00-0.681.15%0.01-0.65-0.69Sức mua mạnh
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260715.00-0.544.29%0.02-0.53-0.56Mua
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.368.61%0.03-0.36-0.40Sức mua mạnh
NL10Y Trái phiếu chính phủ Hà Lan Lợi tức 10 năm
20310715.00-0.1026.67%0.04-0.10-0.14Sức mua mạnh
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20380115.000.1066.96%0.040.100.05Sức mua mạnh
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.1920.76%0.030.200.15Mua
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520115.000.3410.61%0.030.350.31Sức mua mạnh
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020260219.001.252.70%0.031.261.24Sức mua mạnh
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.2520310917.001.483.35%0.051.481.44Sức mua mạnh
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230425.000.663.94%0.030.660.55Sức mua mạnh
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 năm
0.2520261025.001.490.13%0.001.601.48Mua
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba Lan 10 năm
1.7520320425.002.071.97%0.042.102.05Mua
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.8820231025.00-0.666.03%0.04-0.63-0.69Mua
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220240215.00-0.6212.61%0.09-0.62-0.71Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820260721.00-0.3811.32%0.05-0.36-0.43Mua
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.1220281017.00-0.1239.58%0.08-0.10-0.19Mua
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
0.2520311017.000.3235.00%0.080.340.24Sức mua mạnh
PT20Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370415.000.656.03%0.040.660.61Mua
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020231113.00-0.28-11.95%-0.03-0.24-0.29Mua
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020261112.000.01-53.33%-0.010.03-0.00Mua
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280512.000.142.17%0.000.150.12Mua
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.1220310512.000.337.47%0.020.340.30Mua
SE20Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020390330.000.643.72%0.020.660.60Mua
Tải thêm