Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

         
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520210907.00-0.10-48.85%-0.03-0.10-0.10Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020220722.00-0.11-2.54%-0.00-0.11-0.11Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.7520230722.00-0.16-1.68%-0.00-0.16-0.16Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.6220250607.00-0.12-0.99%-0.00-0.12-0.12Bán
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.2520270722.00-0.02-9.93%-0.00-0.02-0.02Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.7520301207.000.18-1.60%-0.000.180.18Sức bán mạnh
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.000.42-0.43%-0.000.420.42Sức bán mạnh
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.2520411022.000.71-0.03%-0.000.710.71Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.7520490122.000.74-0.03%-0.000.740.74Sức bán mạnh
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.000.66-0.05%-0.000.660.66Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210409.00-0.62-0.50%-0.00-0.62-0.68Sức bán mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220610.00-0.68-0.16%-0.00-0.68-0.70Sức bán mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20231013.00-0.74-0.08%-0.00-0.74-0.75Sức bán mạnh
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20251010.00-0.69-0.06%-0.00-0.69-0.70Sức bán mạnh
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520271115.00-0.63-0.05%-0.00-0.63-0.63Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20300815.00-0.49-0.02%-0.00-0.49-0.50Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520350515.00-0.29-0.03%-0.00-0.29-0.30Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.7520400704.00-0.26-0.23%-0.00-0.26-0.27Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.16-0.12%-0.00-0.16-0.17Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20500815.00-1.200.00%0.00-1.20-1.20Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520211026.00-0.63-1.51%-0.01-0.62-0.67Sức bán mạnh
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.63-0.19%-0.00-0.63-0.66Sức bán mạnh
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.64-0.09%-0.00-0.64-0.66Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.59-0.07%-0.00-0.59-0.60Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520271026.00-0.47-0.23%-0.00-0.47-0.48Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20301125.00-0.230.00%0.00-0.23-0.23Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.00-0.06-0.53%-0.00-0.06-0.06Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400525.000.200.00%0.000.200.20Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.30-0.10%-0.000.300.30Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.7520520525.000.470.00%0.000.470.47Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.54-0.02%-0.000.540.53Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.3820220430.00-0.50-0.30%-0.00-0.49-0.53Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230430.00-0.44-0.09%-0.00-0.44-0.46Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250131.00-0.30-0.07%-0.00-0.30-0.33Bán
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270730.00-0.05-0.62%-0.00-0.05-0.06Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.2520301031.000.27-0.07%-0.000.270.26Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.000.60-0.07%-0.000.610.59Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.0020501031.001.090.00%0.001.091.09Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210415.00-0.29-0.60%-0.00-0.29-0.41Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.0020220715.00-0.18-0.94%-0.00-0.18-0.21Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020230615.00-0.07-0.89%-0.00-0.07-0.09Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250701.000.33-0.24%-0.000.330.32Bán
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.8820270915.000.65-0.02%-0.000.650.64Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
1.6220301201.000.95-0.02%-0.000.950.95Sức bán mạnh
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.330.00%0.001.331.33Bán
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.001.59-0.01%-0.001.591.58Bán
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.73-0.01%-0.001.731.71Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.001.85-0.01%-0.001.851.84Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520210928.00-0.59-2.18%-0.01-0.57-0.62Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520220928.00-0.66-0.95%-0.01-0.65-0.68Sức bán mạnh
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.1220231022.00-0.64-0.11%-0.00-0.64-0.66Sức bán mạnh
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.7520250622.00-0.59-0.12%-0.00-0.59-0.61Sức bán mạnh
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520271022.00-0.44-0.02%-0.00-0.44-0.45Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.00-0.27-0.11%-0.00-0.27-0.28Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
5.0020350328.00-0.04-1.44%-0.00-0.04-0.05Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400622.000.230.00%0.000.230.23Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.42-0.02%-0.000.420.42Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.60-0.05%-0.00-0.60-0.64Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.61-0.30%-0.00-0.60-0.64Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.57-0.19%-0.00-0.56-0.59Sức bán mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.39-1.96%-0.01-0.38-0.40Sức bán mạnh
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.00-0.12-0.42%-0.00-0.12-0.14Sức bán mạnh
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820250215.000.42-0.53%-0.000.420.38Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020300618.001.08-0.01%-0.001.081.05Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.25-0.01%-0.001.251.21Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.38-0.02%-0.001.381.34Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.001.51-0.01%-0.001.511.48Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520220315.00-0.55-0.46%-0.00-0.55-0.64Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520221018.00-0.55-0.13%-0.00-0.55-0.60Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.56-0.83%-0.00-0.56-0.62Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.51-0.63%-0.00-0.51-0.55Sức bán mạnh
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.1220301018.00-0.14-0.07%-0.00-0.14-0.16Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.090.00%0.000.090.09Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.57-2.21%-0.01-0.56-0.64Sức bán mạnh
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520220715.00-0.65-0.65%-0.00-0.65-0.67Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.7520230715.00-0.66-0.35%-0.00-0.66-0.68Sức bán mạnh
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250715.00-0.63-0.08%-0.00-0.63-0.65Sức bán mạnh
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.53-0.09%-0.00-0.53-0.54Sức bán mạnh
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300715.00-0.38-0.03%-0.00-0.38-0.39Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.30-0.17%-0.00-0.30-0.31Sức bán mạnh
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.10-0.19%-0.00-0.10-0.12Sức bán mạnh
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.00-0.04-1.14%-0.00-0.04-0.05Sức bán mạnh
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.00-0.02-400.00%-0.01-0.00-0.16Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.34-0.26%-0.000.340.28Bán
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.46-0.11%-0.000.460.42Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.65-0.03%-0.000.650.63Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.030.39%0.000.03-0.07Bán
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.000.34-2.41%-0.010.350.27Sức bán mạnh
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.001.32-0.01%-0.001.321.28Mua
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.56-0.63%-0.00-0.56-0.62Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.41-1.06%-0.00-0.40-0.44Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.00-0.23-0.65%-0.00-0.23-0.26Bán
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.6220271015.000.00-11.54%-0.000.00-0.02Bán
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
0.3820301018.000.290.00%0.000.290.29Bán
PT20Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370415.000.68-0.07%-0.000.680.66Bán
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020220601.00-0.37-1.66%-0.01-0.36-0.39Bán
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020250512.00-0.33-0.49%-0.00-0.33-0.37Bán
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020261112.00-0.25-0.20%-0.00-0.25-0.28Bán
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.00-0.10-0.30%-0.00-0.10-0.11Bán
SE20Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020390330.000.35-0.08%-0.000.350.31Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất