Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
UK Flag
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020210122.000.702.15%0.010.720.65Mua
UK Flag
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210907.000.582.67%0.020.600.54Mua
UK Flag
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020220722.000.552.94%0.020.570.52Mua
UK Flag
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020240422.000.583.90%0.020.600.54Mua
UK Flag
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260722.000.576.04%0.030.590.54Mua
UK Flag
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.6220281022.000.685.61%0.040.700.64Mua
UK Flag
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.001.022.74%0.031.040.99Mua
UK Flag
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390907.001.191.73%0.021.211.16Mua
UK Flag
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.001.281.44%0.021.301.25Mua
UK Flag
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.281.48%0.021.301.26Mua
UK Flag
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.171.12%0.011.201.16Mua
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20201211.00-0.65-0.84%-0.01-0.63-0.67Bán
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211210.00-0.620.97%0.01-0.62-0.64Mua
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.641.12%0.01-0.63-0.67Mua
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.553.32%0.02-0.54-0.58Mua
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260815.00-0.483.31%0.02-0.47-0.51Mua
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20290815.00-0.305.67%0.02-0.28-0.32Mua
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.159.15%0.02-0.13-0.18Mua
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.0160.94%0.020.01-0.03Mua
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.1115.38%0.020.140.09Mua
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.198.73%0.020.210.17Mua
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.572.23%0.01-0.57-0.65Sức mua mạnh
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.59-7.19%-0.04-0.53-0.64Bán
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.562.30%0.01-0.55-0.59Mua
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.357.70%0.03-0.34-0.39Mua
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.239.63%0.02-0.21-0.26Mua
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020291125.000.02319.78%0.030.03-0.02Mua
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.2811.91%0.030.300.24Mua
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.435.32%0.020.450.39Mua
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.662.98%0.020.680.63Mua
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.814.53%0.040.830.76Mua
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.951.38%0.010.990.91Mua
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211031.00-0.38-0.16%-0.00-0.36-0.42Bán
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.342.33%0.01-0.33-0.39Bán
ES Flag
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520240730.00-0.0457.17%0.05-0.04-0.11Mua
ES Flag
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.2520261031.000.2124.10%0.040.220.15Mua
ES Flag
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.5020291031.000.487.75%0.030.510.41Mua
ES Flag
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.000.883.68%0.030.900.83Mua
ES Flag
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.001.385.04%0.071.381.28Mua
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220201101.00-0.18-29.37%-0.04-0.11-0.30Bán
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.089.88%0.01-0.03-0.18Mua
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.2040.18%0.060.230.09Mua
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.6610.41%0.060.680.58Mua
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.001.037.24%0.071.040.94Mua
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.001.365.47%0.071.381.27Mua
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.944.38%0.081.961.83Mua
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.253.65%0.082.292.14Mua
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.393.67%0.082.412.28Mua
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.493.31%0.082.512.39Mua
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.591.19%0.01-0.59-0.69Mua
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.63-0.50%-0.00-0.61-0.67Bán
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.580.78%0.00-0.57-0.62Mua
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.383.73%0.01-0.36-0.41Mua
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.257.15%0.02-0.23-0.28Mua
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.0174.11%0.020.01-0.04Mua
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.278.25%0.020.300.24Mua
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.494.10%0.020.530.45Mua
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.822.50%0.020.860.78Mua
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.712.63%0.02-0.70-0.77Mua
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.604.81%0.03-0.59-0.67Sức mua mạnh
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.497.59%0.04-0.47-0.55Mua
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.2516.29%0.05-0.25-0.32Mua
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.0543.12%0.04-0.03-0.10Mua
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.1912.57%0.131.300.46Mua
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.660.82%0.010.660.59Mua
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.54-0.20%-0.001.541.50Mua
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.002.010.36%0.012.011.94Mua
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.32-0.10%-0.002.332.27Mua
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.49-0.24%-0.012.502.45Bán
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.532.90%0.02-0.53-0.71Bán
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.514.19%0.02-0.51-0.58Bán
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.485.32%0.03-0.48-0.54Bán
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.375.71%0.02-0.37-0.44Bán
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.07254.59%0.050.07-0.00Mua
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.3617.01%0.050.360.28Mua
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.65-4.93%-0.03-0.61-0.74Bán
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.63-1.18%-0.01-0.62-0.68Mua
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.631.60%0.01-0.61-0.66Sức mua mạnh
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.512.53%0.01-0.50-0.54Mua
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.394.28%0.02-0.37-0.41Mua
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.1710.40%0.02-0.15-0.19Mua
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.0336.59%0.01-0.01-0.06Mua
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.185.97%0.010.220.16Mua
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.226.22%0.010.250.20Mua
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.280.96%0.011.281.19Mua
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.280.87%0.011.281.21Mua
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.332.16%0.031.331.24Mua
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.462.64%0.041.461.40Mua
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.38-4.38%-0.061.571.29Bán
PL Flag
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.001.72-1.51%-0.031.751.66Bán
PL Flag
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.002.051.84%0.042.051.98Mua
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.57-2.17%-0.01-0.55-0.62Sức bán mạnh
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.353.70%0.01-0.33-0.41Bán
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.0832.51%0.04-0.08-0.16Mua
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.000.2033.02%0.050.200.12Mua
PT Flag
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.000.4211.20%0.040.430.36Mua
SE Flag
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.310.54%0.00-0.31-0.40Mua
SE Flag
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.295.14%0.02-0.29-0.33Mua
SE Flag
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.5020250512.00-0.2210.67%0.03-0.22-0.28Sức mua mạnh
SE Flag
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.000.07151.15%0.040.070.02Sức mua mạnh
SE Flag
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.000.449.22%0.040.440.38Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất