Trái phiếu của phương Đông

Đôi khi người ta nói rằng trong khi thế kỷ 20 là về phương Tây - với sự thống trị về kinh tế, quân sự và chính trị - câu chuyện của thế kỷ 21 sẽ là về phương Đông với tất cả các công nghệ và sự phát triển nhanh chóng các nền kinh tế. Nếu đó là một quan điểm phù hợp với bạn, thì bạn có thể muốn xem xét khám phá thị trường trái phiếu châu Á. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng có sự khác biệt đáng kể trong nền kinh tế của các quốc gia châu Á khác nhau, điều này ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu chính phủ của họ. Một số quốc gia châu Á là một phần của thế giới phát triển trong khi những quốc gia khác đại diện cho các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Đừng bỏ qua bất kỳ yếu tố nào khi lướt qua các trái phiếu châu Á từ danh sách dưới đây.

Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
JP03MYJapan 3 Month Government Bonds Yield−0.183%2023-09-0489100.044 JPY0.00%0.000 JPY
JP06MYJapan 6 Month Government Bonds Yield−0.181%2023-11-10156100.076 JPY4.23%0.008 JPY
JP01YJapan 1 Year Government Bonds Yield0.01%−0.138%2024-06-01360100.140 JPY4.83%0.007 JPY
JP02YJapan 2 Year Government Bonds Yield0.01%−0.056%2025-06-01725100.120 JPY5.08%0.003 JPY
JP03YJapan 3 Year Government Bonds Yield0.01%−0.052%2026-06-201109100.172 JPY8.77%0.005 JPY
JP04YJapan 4 Year Government Bonds Yield0.01%0.007%2027-06-20147499.991 JPY133.33%0.004 JPY
JP05YJapan 5 Year Government Bonds Yield0.10%0.076%2028-03-201748100.114 JPY4.11%0.003 JPY
JP06YJapan 6 Year Government Bonds Yield0.10%0.142%2029-06-20220599.748 JPY0.71%0.001 JPY
JP07YJapan 7 Year Government Bonds Yield0.10%0.226%2030-06-20257099.128 JPY4.15%0.009 JPY
JP08YJapan 8 Year Government Bonds Yield0.10%0.321%2031-06-20293598.269 JPY3.88%0.012 JPY
JP09YJapan 9 Year Government Bonds Yield0.20%0.376%2032-06-20330198.462 JPY1.35%0.005 JPY
JP10YTrái phiếu chính phủ Nhật 10 năm0.50%0.429%2033-03-203574100.666 JPY1.42%0.006 JPY
JP15YJapan 15 Year Government Bonds Yield0.50%0.796%2038-06-20549296.026 JPY0.63%0.005 JPY
JP20YJapan 20 Year Government Bonds Yield1.10%1.021%2043-03-207226101.299 JPY0.20%0.002 JPY
JP30YJapan 30 Year Government Bonds Yield1.40%1.269%2053-03-2010879102.831 JPY0.40%0.005 JPY
JP40YJapan 40 Year Government Bonds Yield1.30%1.449%2063-03-201453196.240 JPY0.63%0.009 JPY
CN01YChina 1 Year Government Bonds Yield2.05%1.873%2024-04-25323100.150 CNY−0.79%−0.015 CNY
CN02YChina 2 Year Government Bonds Yield2.35%2.115%2025-03-15647100.399 CNY0.57%0.012 CNY
CN03YChina 3 Year Government Bonds Yield2.30%2.245%2026-05-151073100.153 CNY0.45%0.010 CNY
CN05YChina 5 Year Government Bonds Yield2.62%2.442%2028-04-151774100.801 CNY0.37%0.009 CNY
CN07YChina 7 Year Government Bonds Yield2.80%2.647%2030-03-252483100.934 CNY−0.41%−0.011 CNY
CN10YLợi tức trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 năm2.88%2.705%2033-02-253551101.484 CNY−0.07%−0.002 CNY
CN15YChina 15 Year Government Bonds Yield4.27%2.832%2037-05-175093116.470 CNY−0.14%−0.004 CNY
CN20YChina 20 Year Government Bonds Yield4.22%3.110%2048-03-199052119.073 CNY−1.24%−0.039 CNY
CN30YChina 30 Year Government Bonds Yield3.19%3.067%2053-04-1510905102.391 CNY−0.58%−0.018 CNY
IN03MYIndia 3 Month Government Bonds Yield6.780%2023-08-318598.356 INR0.44%0.030 INR
IN06MYIndia 6 Month Government Bonds Yield6.880%2023-11-3017696.701 INR0.44%0.030 INR
IN01YIndia 1 Year Government Bonds Yield6.69%6.804%2024-06-2738699.881 INR0.12%0.008 INR
IN02YIndia 2 Year Government Bonds Yield6.89%6.884%2025-01-16589100.000 INR1.00%0.068 INR
IN03YIndia 3 Year Government Bonds Yield5.63%6.886%2026-04-12104096.795 INR0.15%0.010 INR
IN04YIndia 4 Year Government Bonds Yield7.38%6.946%2027-06-201474101.500 INR0.30%0.021 INR
IN05YIndia 5 Year Government Bonds Yield7.06%6.938%2028-04-101769100.480 INR0.26%0.018 INR
IN06YIndia 6 Year Government Bonds Yield7.10%7.032%2029-04-182142100.310 INR0.93%0.065 INR
IN07YIndia 7 Year Government Bonds Yield7.17%6.987%2030-04-172506100.973 INR0.40%0.028 INR
IN08YIndia 8 Year Government Bonds Yield6.10%6.994%2031-07-12295794.538 INR0.01%0.001 INR
IN09YIndia 9 Year Government Bonds Yield7.26%7.039%2032-08-223364101.463 INR0.24%0.017 INR
IN10YTrái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm7.26%6.995%2033-02-063532101.825 INR0.19%0.013 INR
IN11YIndia 11 Year Government Bonds Yield7.50%6.964%2034-08-104082104.104 INR0.10%0.007 INR
IN12YIndia 12 Year Government Bonds Yield6.64%7.064%2035-06-16439296.601 INR−0.08%−0.006 INR
IN13YIndia 13 Year Government Bonds Yield7.54%7.127%2036-05-234734103.453 INR0.48%0.034 INR
IN14YIndia 14 Year Government Bonds Yield7.41%7.087%2036-12-194944102.775 INR0.14%0.010 INR
IN15YIndia 15 Year Government Bonds Yield6.83%7.103%2039-01-19570597.437 INR−0.04%−0.003 INR
IN19YIndia 19 Year Government Bonds Yield8.83%7.113%2041-12-126763117.519 INR−0.03%−0.002 INR
IN24YIndia 24 Year Government Bonds Yield7.06%7.123%2046-10-10852699.273 INR−0.04%−0.003 INR
IN30YIndia 30 Year Government Bonds Yield7.36%7.214%2052-09-1210690101.750 INR0.60%0.043 INR
IN40YIndia 40 Year Government Bonds Yield7.40%7.168%2062-09-1914349103.011 INR−0.25%−0.018 INR
HK01MYHong Kong 1 Month Government Bonds Yield3.790%2023-07-052899.731 HKD11.80%0.400 HKD
HK03MYHong Kong 3 Month Government Bonds Yield3.958%2023-09-069199.044 HKD−0.05%−0.002 HKD
HK06MYHong Kong 6 Month Government Bonds Yield3.970%2023-12-0618298.080 HKD−0.03%−0.001 HKD
HK09MYHong Kong 9 Month Government Bonds Yield4.070%2024-03-1328096.993 HKD2.78%0.110 HKD
HK01YHong Kong 1 Year Government Bonds Yield3.980%2024-06-0536496.203 HKD0.00%0.000 HKD
HK02YHong Kong 2 Year Government Bonds Yield3.31%3.790%2025-05-2671999.159 HKD1.04%0.039 HKD
HK03YHong Kong 3 Year Government Bonds Yield1.68%3.571%2026-01-2195995.404 HKD0.00%0.000 HKD
HK05YHong Kong 5 Year Government Bonds Yield1.25%3.459%2027-06-29148391.818 HKD0.00%0.000 HKD
HK07YHong Kong 7 Year Government Bonds Yield2.13%3.290%2030-07-16259692.877 HKD0.00%0.000 HKD
HK10YHong Kong 10 Year Government Bonds Yield2.02%3.507%2034-03-07392687.020 HKD0.00%0.000 HKD
HK15YHong Kong 15 Year Government Bonds Yield3.74%3.888%2038-01-12533398.815 HKD0.00%0.000 HKD
HK20YHong Kong 20 Year Government Bonds Yield3.30%4.045%2042-05-26692890.722 HKD0.00%0.000 HKD
SG01MYSingapore 1 Month Government Bonds Yield4.146%2023-07-073099.683 SGD2.22%0.090 SGD
SG03MYSingapore 3 Month Government Bonds Yield4.048%2023-09-018699.077 SGD−0.07%−0.003 SGD
SG06MYSingapore 6 Month Government Bonds Yield3.830%2023-11-2817498.217 SGD0.00%0.000 SGD
SG01YSingapore 1 Year Government Bonds Yield3.610%2024-04-2332196.932 SGD0.03%0.001 SGD
SG02YSingapore 2 Year Government Bonds Yield2.38%3.418%2025-06-0172598.020 SGD1.61%0.054 SGD
SG05YSingapore 5 Year Government Bonds Yield2.88%3.024%2027-09-01154799.410 SGD1.61%0.048 SGD
SG10YSingapore 10 Year Government Bonds Yield2.63%2.974%2032-08-01334397.220 SGD1.88%0.055 SGD
SG15YSingapore 15 Year Government Bonds Yield2.38%2.775%2039-07-01586894.840 SGD1.61%0.044 SGD
SG20YSingapore 20 Year Government Bonds Yield2.75%2.650%2042-04-016873101.470 SGD1.61%0.042 SGD
SG30YSingapore 30 Year Government Bonds Yield1.88%2.396%2051-10-011034389.330 SGD1.48%0.035 SGD
SG50YSingapore 50 Year Government Bonds Yield3.00%2.400%2072-08-0117953117.270 SGD1.74%0.041 SGD
MY03MYMalaysia 3 Month Government Bonds Yield2.940%2.940 MYR0.00%0.000 MYR
MY07MYMalaysia 7 Month Government Bonds Yield3.050%3.050 MYR0.00%0.000 MYR
MY01YMalaysia 1 Year Government Bonds Yield3.150%3.150 MYR0.00%0.000 MYR
MY03YMalaysia 3 Year Government Bonds Yield3.91%3.432%2026-07-151134101.375 MYR0.32%0.011 MYR
MY05YMalaysia 5 Year Government Bonds Yield3.73%3.559%2028-06-151835100.791 MYR0.00%0.000 MYR
MY07YMalaysia 7 Year Government Bonds Yield4.50%3.644%2030-04-152504105.125 MYR0.44%0.016 MYR
MY10YTrái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm3.84%3.803%2033-04-153600100.326 MYR0.00%0.000 MYR
MY15YMalaysia 15 Year Government Bonds Yield4.89%3.967%2038-06-085480110.389 MYR0.08%0.003 MYR
MY20YMalaysia 20 Year Government Bonds Yield4.93%4.120%2043-09-307420111.128 MYR0.15%0.006 MYR
MY30YMalaysia 30 Year Government Bonds Yield4.46%4.133%2053-03-3110890105.513 MYR−0.02%−0.001 MYR
ID01MYIndonesia 1 Month Government Bonds Yield5.345%2023-06-221599.810 IDR−2.59%−0.142 IDR
ID03MYIndonesia 3 Month Government Bonds Yield5.480%2023-08-187298.960 IDR−0.51%−0.028 IDR
ID06MYIndonesia 6 Month Government Bonds Yield5.278%2023-12-0718397.450 IDR−0.11%−0.006 IDR
ID01YIndonesia 1 Year Government Bonds Yield8.13%5.676%2024-05-15343102.167 IDR−2.62%−0.153 IDR
ID03YIndonesia 3 Year Government Bonds Yield12.00%5.901%2026-09-151196117.820 IDR−0.22%−0.013 IDR
ID05YIndonesia 5 Year Government Bonds Yield6.38%6.023%2028-08-151896101.533 IDR−0.07%−0.004 IDR
ID10YTrái phiếu chính phủ Indonesia 10 năm7.00%6.361%2033-02-153541104.550 IDR0.25%0.016 IDR
ID15YIndonesia 15 Year Government Bonds Yield7.13%6.611%2038-06-155487104.847 IDR−0.11%−0.007 IDR
ID20YIndonesia 20 Year Government Bonds Yield7.13%6.682%2043-06-157313104.850 IDR0.03%0.002 IDR
ID25YIndonesia 25 Year Government Bonds Yield7.38%6.876%2048-05-159109105.909 IDR0.00%0.000 IDR
ID30YIndonesia 30 Year Government Bonds Yield6.88%6.856%2051-08-1510296100.217 IDR−0.03%−0.002 IDR
TH01YThailand 1 Year Government Bonds Yield0.75%2.070%2024-06-1737698.672 THB−1.90%−0.040 THB
TH02YThailand 2 Year Government Bonds Yield0.95%2.120%2025-06-1774197.696 THB−0.93%−0.020 THB
TH03YThailand 3 Year Government Bonds Yield2.320%111.333 THB−1.28%−0.030 THB
TH04YThailand 4 Year Government Bonds Yield1.00%2.200%2027-06-17147195.405 THB−0.90%−0.020 THB
TH05YThailand 5 Year Government Bonds Yield2.65%2.220%2028-06-171837102.033 THB−0.45%−0.010 THB
TH07YThailand 7 Year Government Bonds Yield1.60%2.350%2029-12-17238595.490 THB1.29%0.030 THB
TH10YThailand 10 Year Government Bonds Yield3.78%2.490%2032-06-253306110.353 THB1.22%0.030 THB
TH12YThailand 12 Year Government Bonds Yield1.60%2.750%2035-06-17439388.296 THB1.10%0.030 THB
TH14YThailand 14 Year Government Bonds Yield3.40%2.860%2036-06-174759105.837 THB1.78%0.050 THB
TH15YThailand 15 Year Government Bonds Yield3.39%2.820%2037-06-175124106.564 THB0.71%0.020 THB