Thị trường trái phiếu

Trái phiếu châu Á

Các nền kinh tế phương Đông đang phát triển nhanh chóng và thu hút nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các quốc gia châu Á này có thể rất khác nhau, điều này ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu chính phủ của từng quốc gia, vì vậy nhớ thực hiện nghiên cứu.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
JP03MYJapan 3 Month Government Bonds Yield0.00%0.023%2024-07-2298 ngày99.994 JPY−8.00%−0.002 JPY
JP06MYJapan 6 Month Government Bonds Yield0.00%0.028%2024-10-10178 ngày99.987 JPY−3.45%−0.001 JPY
JP01YJapan 1 Year Government Bonds Yield0.01%0.106%2025-06-011 năm 47 ngày99.886 JPY+8.16%0.008 JPY
JP02YJapan 2 Year Government Bonds Yield0.20%0.272%2026-04-011 năm 351 ngày99.859 JPY+2.26%0.006 JPY
JP03YJapan 3 Year Government Bonds Yield0.01%0.309%2027-06-203 năm 66 ngày99.044 JPY+2.66%0.008 JPY
JP04YJapan 4 Year Government Bonds Yield0.10%0.394%2028-06-204 năm 66 ngày98.792 JPY+2.07%0.008 JPY
JP05YJapan 5 Year Government Bonds Yield0.40%0.486%2029-03-204 năm 339 ngày99.586 JPY+1.04%0.005 JPY
JP06YJapan 6 Year Government Bonds Yield0.10%0.554%2030-06-206 năm 66 ngày97.289 JPY+1.47%0.008 JPY
JP07YJapan 7 Year Government Bonds Yield0.10%0.641%2031-06-207 năm 66 ngày96.288 JPY+0.79%0.005 JPY
JP08YJapan 8 Year Government Bonds Yield0.20%0.741%2032-06-208 năm 66 ngày95.829 JPY+1.09%0.008 JPY
JP09YJapan 9 Year Government Bonds Yield0.40%0.812%2033-06-209 năm 66 ngày96.481 JPY+0.87%0.007 JPY
JP10YJapan 10 Year Government Bonds Yield0.80%0.875%2034-03-209 năm 339 ngày99.315 JPY+0.46%0.004 JPY
JP15YJapan 15 Year Government Bonds Yield0.30%1.418%2039-06-2015 năm 66 ngày86.038 JPY+0.35%0.005 JPY
JP20YJapan 20 Year Government Bonds Yield1.60%1.642%2044-03-2019 năm 340 ngày99.369 JPY+0.31%0.005 JPY
JP30YJapan 30 Year Government Bonds Yield1.80%1.919%2054-03-2029 năm 339 ngày97.738 JPY+0.26%0.005 JPY
JP40YJapan 40 Year Government Bonds Yield1.30%2.257%2063-03-2038 năm 339 ngày80.170 JPY+0.53%0.012 JPY
CN01YChina 1 Year Government Bonds Yield1.96%1.705%2025-01-25285 ngày100.191 CNY+0.59%0.010 CNY
CN02YChina 2 Year Government Bonds Yield1.99%1.860%2026-03-151 năm 334 ngày100.240 CNY0.00%0.000 CNY
CN03YChina 3 Year Government Bonds Yield2.04%1.968%2027-02-252 năm 316 ngày100.196 CNY0.00%0.000 CNY
CN05YChina 5 Year Government Bonds Yield2.37%2.111%2029-01-154 năm 275 ngày101.153 CNY−0.19%−0.004 CNY
CN07YChina 7 Year Government Bonds Yield2.28%2.248%2031-03-256 năm 344 ngày100.202 CNY−0.35%−0.008 CNY
CN10YChina 10 Year Government Bonds Yield2.35%2.279%2034-02-259 năm 316 ngày100.622 CNY−0.09%−0.002 CNY
CN15YChina 15 Year Government Bonds Yield4.27%2.388%2037-05-1713 năm 32 ngày121.045 CNY+3.78%0.087 CNY
CN20YChina 20 Year Government Bonds Yield4.08%2.642%2048-10-2224 năm 190 ngày125.826 CNY−0.30%−0.008 CNY
CN30YChina 30 Year Government Bonds Yield3.00%2.490%2053-10-1529 năm 183 ngày110.610 CNY−0.16%−0.004 CNY
IN03MYIndia 3 Month Government Bonds Yield0.00%6.860%2024-07-1288 ngày98.391 INR0.00%0.000 INR
IN06MYIndia 6 Month Government Bonds Yield0.00%7.050%2024-10-11179 ngày96.676 INR+0.14%0.010 INR
IN01YIndia 1 Year Government Bonds Yield5.22%6.990%2025-06-151 năm 61 ngày98.044 INR−0.26%−0.018 INR
IN02YIndia 2 Year Government Bonds Yield5.63%7.095%2026-04-121 năm 362 ngày97.326 INR+0.17%0.012 INR
IN03YIndia 3 Year Government Bonds Yield7.38%7.145%2027-06-203 năm 66 ngày100.643 INR+0.03%0.002 INR
IN04YIndia 4 Year Government Bonds Yield7.06%7.151%2028-04-103 năm 361 ngày99.688 INR−0.03%−0.002 INR
IN05YIndia 5 Year Government Bonds Yield7.59%7.174%2029-03-204 năm 339 ngày101.694 INR−0.04%−0.003 INR
IN06YIndia 6 Year Government Bonds Yield7.17%7.176%2030-04-176 năm 2 ngày99.969 INR−0.22%−0.016 INR
IN07YIndia 7 Year Government Bonds Yield7.32%7.122%2030-11-136 năm 212 ngày100.769 INR−0.13%−0.009 INR
IN08YIndia 8 Year Government Bonds Yield6.54%7.181%2032-01-177 năm 277 ngày96.223 INR−0.15%−0.011 INR
IN09YIndia 9 Year Government Bonds Yield7.26%7.180%2033-02-068 năm 297 ngày100.500 INR−0.22%−0.016 INR
IN10YIndia 10 Year Government Bonds Yield7.18%7.175%2033-08-149 năm 121 ngày100.022 INR−0.06%−0.004 INR
IN11YIndia 11 Year Government Bonds Yield7.40%7.193%2035-09-0911 năm 147 ngày101.583 INR−0.01%−0.001 INR
IN12YIndia 12 Year Government Bonds Yield7.54%7.213%2036-05-2312 năm 38 ngày102.598 INR−0.10%−0.007 INR
IN13YIndia 13 Year Government Bonds Yield7.41%7.213%2036-12-1912 năm 248 ngày101.602 INR−0.14%−0.010 INR
IN14YIndia 14 Year Government Bonds Yield7.18%7.202%2037-07-2413 năm 100 ngày99.794 INR−0.06%−0.004 INR
IN15YIndia 15 Year Government Bonds Yield6.83%7.196%2039-01-1914 năm 279 ngày96.692 INR−0.10%−0.007 INR
IN19YIndia 19 Year Government Bonds Yield8.30%7.231%2042-12-3118 năm 260 ngày110.848 INR−0.18%−0.013 INR
IN24YIndia 24 Year Government Bonds Yield7.06%7.225%2046-10-1022 năm 178 ngày98.183 INR−0.15%−0.011 INR
IN30YIndia 30 Year Government Bonds Yield7.37%7.234%2054-01-2329 năm 283 ngày101.640 INR−0.10%−0.007 INR
IN40YIndia 40 Year Government Bonds Yield7.25%7.284%2063-06-1239 năm 58 ngày99.550 INR−0.10%−0.007 INR
HK01MYHong Kong 1 Month Government Bonds Yield0.00%4.155%2024-05-1631 ngày99.671 HKD+0.10%0.004 HKD
HK03MYHong Kong 3 Month Government Bonds Yield0.00%4.181%2024-07-1086 ngày99.047 HKD+0.02%0.001 HKD
HK06MYHong Kong 6 Month Government Bonds Yield0.00%4.181%2024-10-09177 ngày98.035 HKD0.00%0.000 HKD
HK09MYHong Kong 9 Month Government Bonds Yield0.00%4.171%2025-01-15275 ngày96.975 HKD+0.05%0.002 HKD
HK01YHong Kong 1 Year Government Bonds Yield0.00%4.120%2025-04-09359 ngày96.126 HKD0.00%0.000 HKD
HK02YHong Kong 2 Year Government Bonds Yield3.36%3.964%2026-02-231 năm 314 ngày99.010 HKD0.00%0.000 HKD
HK03YHong Kong 3 Year Government Bonds Yield1.25%3.778%2027-06-293 năm 75 ngày92.546 HKD0.00%0.000 HKD
HK05YHong Kong 5 Year Government Bonds Yield1.97%3.654%2029-01-174 năm 277 ngày92.864 HKD0.00%0.000 HKD
HK07YHong Kong 7 Year Government Bonds Yield2.13%3.650%2030-07-166 năm 92 ngày91.752 HKD0.00%0.000 HKD
HK10YHong Kong 10 Year Government Bonds Yield2.02%3.943%2034-03-079 năm 326 ngày84.650 HKD0.00%0.000 HKD
HK15YHong Kong 15 Year Government Bonds Yield3.74%4.372%2038-01-1213 năm 272 ngày94.015 HKD0.00%0.000 HKD
HK20YHong Kong 20 Year Government Bonds Yield3.30%4.483%2042-05-2618 năm 41 ngày86.016 HKD0.00%0.000 HKD
SG01MYSingapore 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.858%2024-05-1025 ngày99.747 SGD−0.18%−0.007 SGD
SG03MYSingapore 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.879%2024-07-0581 ngày99.157 SGD−0.05%−0.002 SGD
SG06MYSingapore 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.751%2024-10-15183 ngày98.164 SGD0.00%0.000 SGD
SG01YSingapore 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.600%2025-01-28288 ngày97.247 SGD0.00%0.000 SGD
SG02YSingapore 2 Year Government Bonds Yield2.13%3.464%2026-06-012 năm 47 ngày97.280 SGD−0.37%−0.013 SGD
SG05YSingapore 5 Year Government Bonds Yield3.00%3.291%2029-04-014 năm 351 ngày98.680 SGD+0.15%0.005 SGD
SG10YSingapore 10 Year Government Bonds Yield3.38%3.353%2033-09-019 năm 139 ngày100.170 SGD+0.93%0.031 SGD
SG15YSingapore 15 Year Government Bonds Yield2.38%3.257%2039-07-0115 năm 77 ngày89.490 SGD+0.03%0.001 SGD
SG20YSingapore 20 Year Government Bonds Yield2.75%3.242%2046-03-0121 năm 320 ngày92.330 SGD−0.03%−0.001 SGD
SG30YSingapore 30 Year Government Bonds Yield1.88%3.188%2051-10-0127 năm 169 ngày76.100 SGD0.00%0.000 SGD
SG50YSingapore 50 Year Government Bonds Yield3.00%3.172%2072-08-0148 năm 108 ngày95.750 SGD+0.32%0.010 SGD
MY03MYMalaysia 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.170%3.170 MYR0.00%0.000 MYR
MY07MYMalaysia 7 Month Government Bonds Yield0.00%3.220%2024-05-1631 ngày3.220 MYR0.00%0.000 MYR
MY01YMalaysia 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.270%2025-02-24315 ngày3.270 MYR0.00%0.000 MYR
MY03YMalaysia 3 Year Government Bonds Yield3.50%3.560%2027-05-313 năm 46 ngày99.828 MYR0.00%0.000 MYR
MY05YMalaysia 5 Year Government Bonds Yield3.89%3.738%2029-08-155 năm 122 ngày100.700 MYR0.00%0.000 MYR
MY07YMalaysia 7 Year Government Bonds Yield2.63%3.863%2031-04-157 năm92.518 MYR0.00%0.000 MYR
MY10YMalaysia 10 Year Government Bonds Yield4.64%3.921%2033-11-079 năm 206 ngày105.694 MYR0.00%0.000 MYR
MY15YMalaysia 15 Year Government Bonds Yield4.89%4.039%2038-06-0814 năm 54 ngày109.126 MYR0.00%0.000 MYR
MY20YMalaysia 20 Year Government Bonds Yield4.93%4.161%2043-09-3019 năm 168 ngày110.250 MYR0.00%0.000 MYR
MY30YMalaysia 30 Year Government Bonds Yield4.46%4.214%2053-03-3128 năm 350 ngày104.038 MYR0.00%0.000 MYR
ID01MYIndonesia 1 Month Government Bonds Yield0.00%5.816%2024-06-1359 ngày99.100 IDR−0.46%−0.027 IDR
ID03MYIndonesia 3 Month Government Bonds Yield0.00%5.957%2024-07-25101 ngày98.410 IDR+0.37%0.022 IDR
ID06MYIndonesia 6 Month Government Bonds Yield0.00%6.052%2024-11-14213 ngày96.620 IDR−0.13%−0.008 IDR
ID01YIndonesia 1 Year Government Bonds Yield6.50%6.405%2025-06-151 năm 61 ngày100.095 IDR+0.02%0.001 IDR
ID03YIndonesia 3 Year Government Bonds Yield7.00%7.497%2027-05-153 năm 30 ngày98.650 IDR−16.88%−1.523 IDR
ID05YIndonesia 5 Year Government Bonds Yield6.88%6.568%2029-04-155 năm101.292 IDR+0.02%0.001 IDR
ID10YIndonesia 10 Year Government Bonds Yield6.63%6.643%2034-02-159 năm 306 ngày99.858 IDR−0.60%−0.040 IDR
ID15YIndonesia 15 Year Government Bonds Yield7.13%6.830%2038-06-1514 năm 61 ngày102.642 IDR−0.89%−0.061 IDR
ID20YIndonesia 20 Year Government Bonds Yield7.13%6.903%2043-06-1519 năm 61 ngày102.328 IDR−0.25%−0.017 IDR
ID25YIndonesia 25 Year Government Bonds Yield7.38%6.960%2048-05-1524 năm 30 ngày104.807 IDR−0.17%−0.012 IDR
ID30YIndonesia 30 Year Government Bonds Yield6.88%6.939%2051-08-1527 năm 122 ngày99.213 IDR+0.22%0.015 IDR
TH03YThailand 3 Year Government Bonds Yield2.25%2.400%2027-03-172 năm 336 ngày99.569 THB+8.11%0.180 THB
TH05YThailand 5 Year Government Bonds Yield2.40%2.510%2029-03-174 năm 336 ngày99.483 THB+4.15%0.100 THB
TH10YThailand 10 Year Government Bonds Yield3.35%2.770%2033-06-179 năm 63 ngày104.661 THB+2.97%0.080 THB
TH15YThailand 15 Year Government Bonds Yield3.39%2.960%2037-06-1713 năm 63 ngày104.654 THB+2.78%0.080 THB
TH20YThailand 20 Year Government Bonds Yield3.45%3.260%2043-06-1719 năm 63 ngày102.685 THB+2.19%0.070 THB
PH01MYPhilippines 1 Month Government Bonds Yield0.00%5.691%2024-05-0823 ngày99.669 PHP0.00%0.000 PHP
PH03MYPhilippines 3 Month Government Bonds Yield0.00%5.880%2024-07-1793 ngày98.535 PHP0.00%0.000 PHP
PH06MYPhilippines 6 Month Government Bonds Yield0.00%6.022%2024-10-09177 ngày97.156 PHP0.00%0.000 PHP
PH01YPhilippines 1 Year Government Bonds Yield0.00%6.050%2025-04-02352 ngày94.445 PHP0.00%0.000 PHP
PH02YPhilippines 2 Year Government Bonds Yield12.13%6.201%2025-04-14364 ngày105.612 PHP0.00%0.000 PHP