Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Á

Có sự khác biệt đáng kể về nền kinh tế của các quốc gia này, từ đó ảnh hưởng đến lợi tức trái phiếu chính phủ. Ví dụ, Trung Quốc có lợi tức trái phiếu chính phủ dương trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ của Nhật Bản bị âm. Một số quốc gia Châu Á là một phần của thế giới phát triển, trong khi một số khác lại đại diện cho các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

         
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220901.00-0.115.04%0.01-0.11-0.13Mua
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230901.00-0.13-16.67%-0.02-0.12-0.13Sức bán mạnh
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240620.00-0.1024.43%0.03-0.10-0.13Sức mua mạnh
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260620.00-0.098.42%0.01-0.09-0.10Sức mua mạnh
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20280920.00-0.0629.49%0.02-0.06-0.08Mua
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20310620.000.0622.92%0.010.060.04Mua
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.1220360620.000.2710.42%0.030.270.23Mua
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820410620.000.457.14%0.030.450.41Mua
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220510620.000.672.29%0.010.670.64Mua
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.6220610320.000.753.44%0.030.750.72Mua
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020220910.001.04-0.10%-0.001.041.04Mua
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520230910.001.400.57%0.011.411.39Mua
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220240610.001.541.79%0.031.551.51Sức mua mạnh
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520260910.001.791.59%0.031.801.77Sức mua mạnh
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
2.0020310610.002.071.13%0.022.092.05Sức mua mạnh
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820410910.002.091.31%0.032.092.04Mua
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.8820510310.002.070.73%0.012.082.06Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020220722.002.33-0.17%-0.002.352.31Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.5020230520.002.51-0.51%-0.012.552.50Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.7520240408.002.58-0.39%-0.012.612.56Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020260311.002.72-0.37%-0.012.762.71Bán
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020280513.002.90-0.17%-0.012.922.89Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.0020310527.002.89-0.03%-0.002.912.88Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.24-1.07%-0.043.263.24Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020460425.003.48-0.99%-0.043.523.48Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.6220510412.003.440.03%0.003.463.43Bán
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
8.0020220802.003.90-0.05%-0.003.903.90Bán
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.2520230416.004.47-4.91%-0.234.604.47Bán
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.2520260408.005.620.27%0.015.685.61Bán
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.17-0.02%-0.006.226.17Bán
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
5.7520300803.006.17-0.03%-0.006.196.17Bán
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20221123.000.060.00%0.000.060.06Mua
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.1220230823.000.138.13%0.010.130.12Mua
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.7520241209.000.156.99%0.010.150.14Bán
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020260826.000.563.32%0.020.560.54Mua
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.3820280822.000.763.56%0.030.760.73Mua
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.092.06%0.021.091.07Mua
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520230201.000.36-0.28%-0.000.390.36Mua
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.1220260601.000.800.25%0.000.820.80Mua
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.6220310701.001.440.91%0.011.451.43Sức mua mạnh
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.2520360801.001.740.64%0.011.751.73Mua
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520420401.001.880.11%0.001.901.88Sức mua mạnh
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.8820500301.001.890.16%0.001.921.89Mua
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240614.002.360.98%0.022.362.34Mua
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820261130.002.771.24%0.032.772.74Sức mua mạnh
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.6220280615.003.110.62%0.023.113.09Sức mua mạnh
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
2.6220310415.003.341.03%0.033.343.31Sức mua mạnh
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520350531.003.830.18%0.013.833.82Mua
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.004.050.32%0.014.054.04Mua
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020500615.004.220.43%0.024.224.20Mua
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220715.002.95-8.44%-0.273.242.95Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.0020240915.004.61-0.37%-0.024.664.61Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020260415.005.080.14%0.015.085.06Bán
ID10Y Trái phiếu chính phủ Indonesia 10 năm
6.5020310215.006.160.05%0.006.166.13Bán
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.2520360615.006.26-0.08%-0.016.276.25Bán
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.006.880.04%0.006.886.86Bán
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.18-0.14%-0.017.197.18Bán
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.060.00%0.007.087.06Bán
TH02Y THAILAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.6220230616.000.585.45%0.030.580.58Sức mua mạnh
TH05Y THAILAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.8820250617.000.7711.59%0.080.770.77Sức mua mạnh
TH10Y THAILAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020311217.001.848.24%0.141.841.84Sức mua mạnh
TH15Y THAILAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020351217.002.216.76%0.142.212.21Sức mua mạnh
TW02Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520230826.000.240.00%0.000.240.24Mua
TW05Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520260729.000.321.59%0.010.320.32Mua
TW10Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.3820310623.000.430.00%0.000.430.43Mua
TW20Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.6220410521.000.540.00%0.000.540.54Bán
TW30Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.5020510225.000.70-0.71%-0.010.700.70Mua
Tải thêm