Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Á

Có sự khác biệt đáng kể về nền kinh tế của các quốc gia này, từ đó ảnh hưởng đến lợi tức trái phiếu chính phủ. Ví dụ, Trung Quốc có lợi tức trái phiếu chính phủ dương trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ của Nhật Bản bị âm. Một số quốc gia Châu Á là một phần của thế giới phát triển, trong khi một số khác lại đại diện cho các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

         
JP03MY Japan 3 Month Government Bonds Yield
20220926.00-0.17-3.68%-0.01-0.14-0.17Bán
JP06MY Japan 6 Month Government Bonds Yield
20221216.00-0.140.72%0.00-0.14-0.14Bán
JP01Y Japan 1 Year Government Bonds Yield
20230901.00-0.113.57%0.00-0.10-0.11Bán
JP02Y Japan 2 Year Government Bonds Yield
20240601.00-0.076.94%0.01-0.06-0.08Bán
JP03Y Japan 3 Year Government Bonds Yield
20250920.00-0.0319.35%0.010.07-0.03Mua
JP04Y Japan 4 Year Government Bonds Yield
20260920.000.01166.67%0.010.100.00Mua
JP05Y Japan 5 Year Government Bonds Yield
20270320.000.04-14.63%-0.010.130.04Bán
JP06Y Japan 6 Year Government Bonds Yield
20280920.000.1419.33%0.020.180.12Mua
JP07Y Japan 7 Year Government Bonds Yield
20290920.000.2231.33%0.050.260.16Mua
JP08Y Japan 8 Year Government Bonds Yield
20300920.000.242.95%0.010.280.24Mua
JP09Y Japan 9 Year Government Bonds Yield
20310920.000.253.32%0.010.270.24Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20320320.000.233.14%0.010.250.22Bán
JP15Y Japan 15 Year Government Bonds Yield
20370920.000.682.55%0.020.730.67Mua
JP20Y Japan 20 Year Government Bonds Yield
20420320.000.932.66%0.020.970.90Mua
JP30Y Japan 30 Year Government Bonds Yield
20520320.001.333.50%0.041.331.25Sức mua mạnh
JP40Y Japan 40 Year Government Bonds Yield
20620320.001.383.14%0.041.421.34Sức mua mạnh
CN01Y China 1 Year Government Bonds Yield
20230425.001.981.54%0.032.001.97Bán
CN02Y China 2 Year Government Bonds Yield
20240317.002.281.33%0.032.352.27Mua
CN03Y China 3 Year Government Bonds Yield
20250525.002.441.88%0.042.462.42Mua
CN05Y China 5 Year Government Bonds Yield
20270415.002.651.30%0.032.712.63Sức mua mạnh
CN07Y China 7 Year Government Bonds Yield
20290324.002.841.79%0.052.852.82Sức mua mạnh
CN10Y Lợi tức trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 năm
20320515.002.841.32%0.042.882.82Mua
CN15Y China 15 Year Government Bonds Yield
20350922.003.080.39%0.013.093.08Mua
CN20Y China 20 Year Government Bonds Yield
20470220.003.440.67%0.023.443.35Mua
CN30Y China 30 Year Government Bonds Yield
20520415.003.310.70%0.023.373.29Mua
IN03MY India 3 Month Government Bonds Yield
20220922.005.08-0.59%-0.035.105.07Mua
IN06MY India 6 Month Government Bonds Yield
20221222.005.70-0.18%-0.015.705.68Mua
IN01Y India 1 Year Government Bonds Yield
20230520.006.12-1.73%-0.116.276.12Mua
IN02Y India 2 Year Government Bonds Yield
20240128.006.560.08%0.016.646.56Mua
IN03Y India 3 Year Government Bonds Yield
20250615.006.92-0.32%-0.027.126.92Bán
IN04Y India 4 Year Government Bonds Yield
20261115.007.14-0.22%-0.027.257.14Mua
IN05Y India 5 Year Government Bonds Yield
20270515.007.23-0.14%-0.017.287.23Bán
IN06Y India 6 Year Government Bonds Yield
20280108.007.26-0.40%-0.037.357.26Bán
IN07Y India 7 Year Government Bonds Yield
20290418.007.34-0.29%-0.027.437.34Mua
IN08Y India 8 Year Government Bonds Yield
20291226.007.36-0.19%-0.017.507.36Mua
IN09Y India 9 Year Government Bonds Yield
20310712.007.41-0.40%-0.037.547.41Bán
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
20320117.007.41-0.50%-0.047.487.41Bán
IN11Y India 11 Year Government Bonds Yield
20330617.007.53-0.59%-0.047.537.53Bán
IN12Y India 12 Year Government Bonds Yield
20340810.007.48-0.12%-0.017.487.48Bán
IN13Y India 13 Year Government Bonds Yield
20350616.007.540.17%0.017.587.54Mua
IN14Y India 14 Year Government Bonds Yield
20360523.007.59-0.12%-0.017.657.59Bán
IN15Y India 15 Year Government Bonds Yield
20360607.007.62-0.12%-0.017.627.62Bán
IN19Y India 19 Year Government Bonds Yield
20411212.007.60-0.11%-0.017.607.60Bán
IN24Y India 24 Year Government Bonds Yield
20461010.007.51-0.12%-0.017.517.51Bán
IN30Y India 30 Year Government Bonds Yield
20511215.007.69-0.18%-0.017.737.69Bán
IN40Y India 40 Year Government Bonds Yield
20611216.007.70-0.06%-0.017.717.69Bán
HK01MY Hong Kong 1 Month Government Bonds Yield
20220727.000.32-21.64%-0.090.400.32Mua
HK03MY Hong Kong 3 Month Government Bonds Yield
20220921.000.860.12%0.000.860.85Mua
HK06MY Hong Kong 6 Month Government Bonds Yield
20221221.001.71-1.78%-0.031.741.71Mua
HK09MY Hong Kong 9 Month Government Bonds Yield
20230315.002.14-0.51%-0.012.152.13Mua
HK01Y Hong Kong 1 Year Government Bonds Yield
20230607.002.31-2.12%-0.052.362.31Mua
HK02Y Hong Kong 2 Year Government Bonds Yield
20240523.002.68-0.19%-0.012.732.68Mua
HK03Y Hong Kong 3 Year Government Bonds Yield
20240415.002.59-0.08%-0.002.622.59Mua
HK05Y Hong Kong 5 Year Government Bonds Yield
20270629.002.861.63%0.052.872.82Mua
HK07Y Hong Kong 7 Year Government Bonds Yield
20290117.002.931.63%0.052.942.89Mua
HK10Y Hong Kong 10 Year Government Bonds Yield
20320302.003.121.27%0.043.123.08Mua
HK15Y Hong Kong 15 Year Government Bonds Yield
20360304.003.221.45%0.053.223.17Mua
SG01MY Singapore 1 Month Government Bonds Yield
20220722.001.61-1.41%-0.021.641.61Mua
SG03MY Singapore 3 Month Government Bonds Yield
20220916.002.02-1.03%-0.022.042.02Mua
SG06MY Singapore 6 Month Government Bonds Yield
20221227.002.260.00%0.002.262.26Sức mua mạnh
SG01Y Singapore 1 Year Government Bonds Yield
20230418.002.260.00%0.002.262.08Mua
SG02Y Singapore 2 Year Government Bonds Yield
20240201.002.501.09%0.032.522.46Mua
SG05Y Singapore 5 Year Government Bonds Yield
20270301.002.881.02%0.032.912.85Mua
SG10Y Singapore 10 Year Government Bonds Yield
20310701.003.001.18%0.043.032.97Mua
SG15Y Singapore 15 Year Government Bonds Yield
20360801.003.100.98%0.033.113.06Mua
SG20Y Singapore 20 Year Government Bonds Yield
20420401.003.151.06%0.033.163.11Mua
SG30Y Singapore 30 Year Government Bonds Yield
20511001.002.952.04%0.062.982.92Mua
MY03MY Malaysia 3 Month Government Bonds Yield
2.100.00%0.002.102.10Mua
MY07MY Malaysia 7 Month Government Bonds Yield
2.240.00%0.002.242.24Mua
MY01Y Malaysia 1 Year Government Bonds Yield
2.310.00%0.002.312.31Mua
MY03Y Malaysia 3 Year Government Bonds Yield
20250715.003.600.00%0.003.603.59Bán
MY05Y Malaysia 5 Year Government Bonds Yield
20261130.003.940.59%0.023.943.91Mua
MY07Y Malaysia 7 Year Government Bonds Yield
20290815.004.22-0.85%-0.044.224.21Bán
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
20320715.004.241.22%0.054.244.19Mua
MY15Y Malaysia 15 Year Government Bonds Yield
20370407.004.640.61%0.034.644.61Mua
MY20Y Malaysia 20 Year Government Bonds Yield
20430930.004.910.92%0.044.914.87Mua
MY30Y Malaysia 30 Year Government Bonds Yield
20500615.005.010.97%0.055.014.96Sức mua mạnh
ID01MY Indonesia 1 Month Government Bonds Yield
20220810.002.510.00%0.002.512.51Mua
ID03MY Indonesia 3 Month Government Bonds Yield
20220915.002.834.82%0.132.832.54Sức mua mạnh
ID06MY Indonesia 6 Month Government Bonds Yield
20230105.003.74-1.06%-0.043.803.00Bán
ID01Y Indonesia 1 Year Government Bonds Yield
20230715.004.460.27%0.014.554.45Mua
ID03Y Indonesia 3 Year Government Bonds Yield
20250615.005.71-2.04%-0.125.715.59Bán
ID05Y Indonesia 5 Year Government Bonds Yield
20270415.006.54-0.85%-0.066.566.47Mua
ID10Y Trái phiếu chính phủ Indonesia 10 năm
20320415.007.32-0.85%-0.067.357.28Mua
ID15Y Indonesia 15 Year Government Bonds Yield
20370715.007.32-0.30%-0.027.347.32Bán
ID20Y Indonesia 20 Year Government Bonds Yield
20420615.007.29-0.12%-0.017.327.29Bán
ID25Y Indonesia 25 Year Government Bonds Yield
20440215.007.570.04%0.007.577.54Mua
ID30Y Indonesia 30 Year Government Bonds Yield
20480515.007.55-0.01%-0.007.587.52Mua
TH01Y Thailand 1 Year Government Bonds Yield
20230616.001.152.68%0.031.151.15Mua
TH02Y Thailand 2 Year Government Bonds Yield
20240617.001.791.70%0.031.791.79Mua
TH04Y Thailand 4 Year Government Bonds Yield
20260707.002.530.00%0.002.532.51Mua
TH05Y Thailand 5 Year Government Bonds Yield
20270617.002.532.02%0.052.532.51Mua
TH07Y Thailand 7 Year Government Bonds Yield
20290622.002.851.06%0.032.852.82Mua
TH10Y Thailand 10 Year Government Bonds Yield
20311217.002.931.74%0.052.932.89Mua
TH12Y Thailand 12 Year Government Bonds Yield
20320625.003.021.68%0.053.022.97Mua
TH14Y Thailand 14 Year Government Bonds Yield
20350617.003.472.36%0.083.473.37Mua
TH15Y Thailand 15 Year Government Bonds Yield
20351217.003.442.69%0.093.443.36Mua
TH16Y Thailand 16 Year Government Bonds Yield
20380617.003.702.21%0.083.703.60Sức mua mạnh
TH20Y Thailand 20 Year Government Bonds Yield
20420617.003.822.14%0.083.823.77Mua
TH50Y Thailand 50 Year Government Bonds Yield
20710617.004.870.00%0.004.874.87Mua
PH01MY Philippines 1 Month Government Bonds Yield
20220803.001.505.41%0.081.501.42Sức mua mạnh
PH03MY Philippines 3 Month Government Bonds Yield
20221005.001.857.42%0.131.851.73Mua
PH06MY Philippines 6 Month Government Bonds Yield
20230118.001.98-4.12%-0.092.061.98Mua
PH01Y Philippines 1 Year Government Bonds Yield
20230621.002.411.69%0.042.412.37Mua
PH02Y Philippines 2 Year Government Bonds Yield
20240420.004.29-7.23%-0.334.624.29Bán
PH03Y Philippines 3 Year Government Bonds Yield
20260408.005.70-1.13%-0.075.765.70Mua
PH04Y Philippines 4 Year Government Bonds Yield
20260408.005.70-1.13%-0.075.765.70Mua
PH05Y Philippines 5 Year Government Bonds Yield
20270304.005.46-3.69%-0.215.665.46Bán
PH07Y Philippines 7 Year Government Bonds Yield
20280812.006.700.07%0.016.706.69Mua
PH10Y Philippines 10 Year Government Bonds Yield
20320301.007.091.29%0.097.097.00Sức mua mạnh
PH20Y Philippines 20 Year Government Bonds Yield
20410715.006.620.00%0.006.626.62Mua
KR01Y South Korea 1 Year Government Bonds Yield
20230610.002.871.27%0.042.882.87Mua
KR02Y South Korea 2 Year Government Bonds Yield
20240610.003.511.06%0.043.543.50Mua
KR03Y South Korea 3 Year Government Bonds Yield
20250610.003.571.25%0.043.593.54Mua
KR04Y South Korea 4 Year Government Bonds Yield
20260310.003.681.54%0.063.683.68Mua
KR05Y South Korea 5 Year Government Bonds Yield
20270310.003.731.53%0.063.743.70Mua
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
20320610.003.722.25%0.083.733.67Mua
KR20Y South Korea 20 Year Government Bonds Yield
20410910.003.641.11%0.043.653.59Mua
KR30Y South Korea 30 Year Government Bonds Yield
20520310.003.531.41%0.053.553.49Mua
KR50Y South Korea 50 Year Government Bonds Yield
20700910.003.511.80%0.063.513.51Mua
TW02Y Taiwan 2 Year Government Bonds Yield
20240331.000.90-2.17%-0.020.920.90Bán
TW05Y Taiwan 5 Year Government Bonds Yield
20270923.001.100.00%0.001.101.10Mua
TW10Y Taiwan 10 Year Government Bonds Yield
20320630.001.26-1.02%-0.011.271.24Mua
TW20Y Taiwan 20 Year Government Bonds Yield
20420930.001.710.00%0.001.711.71Mua
TW30Y Taiwan 30 Year Government Bonds Yield
20520520.001.950.00%0.001.951.95Mua
VN01Y Vietnam 1 Year Government Bonds Yield
20230707.001.94-0.05%-0.001.941.94Bán
VN02Y Vietnam 2 Year Government Bonds Yield
20240706.002.220.00%0.002.222.22Sức mua mạnh
VN03Y Vietnam 3 Year Government Bonds Yield
20250604.002.310.39%0.012.312.30Sức mua mạnh
VN05Y Vietnam 5 Year Government Bonds Yield
20270713.002.560.04%0.002.562.56Mua
VN07Y Vietnam 7 Year Government Bonds Yield
20290725.003.150.16%0.013.153.15Mua
VN10Y Vietnam 10 Year Government Bonds Yield
20320720.003.40-0.79%-0.033.433.40Mua
VN15Y Vietnam 15 Year Government Bonds Yield
20370720.003.61-0.36%-0.013.613.61Mua
VN20Y Vietnam 20 Year Government Bonds Yield
20420106.003.65-0.16%-0.013.653.65Mua
VN30Y Vietnam 30 Year Government Bonds Yield
20520113.003.730.05%0.003.733.73Sức mua mạnh
Tải thêm