Cổ phiếu Trung Quốc tại mức giá thấp nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Trung Quốc này đang ở mức giá thấp nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, cung cấp thông tin tài chính của các công ty để giúp bạn quyết định những cổ phiếu nào thực sự có thể tăng giá trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0000976GUANGDONG HUATIE T
0,52 CNY−5,45%342 K0,02867,132 M CNYSản xuất Chế tạo
001227BANK OF LANZHOU CO
2,31 CNY0,00%23,171 M0,8313,157 B CNY7,040,33 CNY5,19%Tài chính
0001228YONGTAIYUN CHEMICA
18,52 CNY−1,07%1,112 M0,641,918 B CNY3,21%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0001259BEIJING LIVEN TECH
20,03 CNY+1,37%1,111 M0,791,454 B CNY90,720,22 CNY−68,10%2,02%Khách hàng Lâu năm
0001330BONA FILM GROUP CO
4,48 CNY−1,75%10,301 M0,896,268 B CNY−0,32 CNY0,00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
0001359PAMICA TECH CO
20,06 CNY−0,84%3,423 M1,053,753 B CNY1,33%Công nghiệp Chế biến
0001373JIANGSU TOPFLY NEW
22,67 CNY−2,20%856,6 K1,061,592 B CNY54,230,42 CNY0,86%Công nghệ Sức khỏe
0002123MONTNETS CLOUD TEC
6,09 CNY−1,77%13,371 M1,054,777 B CNY−2,28 CNY−173,91%0,41%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0002308VTRON GROUP CO LTD
1,31 CNY−5,07%10,1 K0,001,237 B CNYSản xuất Chế tạo
0002370ZHEJIANG YATAI PHA
2,35 CNY−1,26%7,487 M1,041,45 B CNY−0,02 CNY+90,78%0,00%Công nghệ Sức khỏe
0002374SHANDONG CHIWAY IN
1,64 CNY−1,80%12,223 M1,091,812 B CNY−0,18 CNY+73,26%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
0002397HUNAN MENDALE HOME
1,78 CNY−0,56%5,08 M0,601,323 B CNY65,200,03 CNY0,00%Khách hàng Lâu năm
0002480CHENGDU XINZHU ROA
2,83 CNY−0,70%5,543 M1,122,192 B CNY−0,44 CNY+40,93%0,00%Sản xuất Chế tạo
0002513JIANGSU LANFENG BI
3,11 CNY−0,64%3,588 M1,141,105 B CNY−1,02 CNY−3,49%0,00%Công nghiệp Chế biến
0002529JIANGXI HAIYUAN CO
4,62 CNY−0,86%4,462 M0,841,212 B CNY−0,58 CNY+10,28%0,00%Sản xuất Chế tạo
0002546NANJING XINLIAN EL
2,98 CNY−0,67%8,322 M0,842,502 B CNY−0,05 CNY−137,75%4,00%Công nghệ Điện tử
0002573BEIJING SPC ENVIRO
3,52 CNY−2,22%4,694 M0,625,163 B CNY38,470,09 CNY−71,21%2,78%Dịch vụ Công nghiệp
0002620SHENZHEN RUIHE CON
2,29 CNY+0,44%3,698 M0,59837,895 M CNY−1,04 CNY−33.806,45%0,00%Dịch vụ Thương mại
0002713DONG YI RI SHENG H
2,09 CNY+2,45%23,006 M0,78855,855 M CNY−0,56 CNY+60,80%0,00%Khách hàng Lâu năm
0002724OCEANS KING LIGHTI
4,22 CNY−1,63%4,877 M1,093,31 B CNY95,050,04 CNY−73,77%0,93%Sản xuất Chế tạo
0002759TONZE NEW ENERGY T
6,03 CNY−1,31%9,408 M1,612,457 B CNY−0,13 CNY−140,75%1,64%Khách hàng Lâu năm
0002775GUANGDONG WENKE GR
1,81 CNY+2,84%8,288 M1,631,062 B CNY−0,30 CNY+58,43%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
0002853GUANGDONG PIANO CU
6,54 CNY−1,51%3,841 M0,391,239 B CNY14,650,45 CNY−37,37%0,00%Khách hàng Lâu năm
0002909GUANGZHOU JOINTAS
3,62 CNY−1,09%8,507 M1,301,45 B CNY4.022,220,00 CNY−96,76%1,37%Công nghiệp Chế biến
0002969JIAMEI FOOD PACKAG
2,79 CNY0,00%10,467 M0,942,654 B CNY14,950,19 CNY+411,23%9,32%Công nghiệp Chế biến
0002986GUANGDONG YUSSEN E
10,41 CNY+0,58%1,267 M0,743,977 B CNY8,021,30 CNY−11,82%0,97%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0003037GUANGDONG SANHE PI
5,05 CNY−1,37%5,564 M0,663,067 B CNY55,490,09 CNY−73,12%0,98%Khoáng sản phi năng lượng
0003042SHANDONG SINO-AGRI
12,26 CNY+4,43%4,459 M1,461,673 B CNY−1,62 CNY−448,86%0,85%Công nghiệp Chế biến
3300080HENAN YICHENG NEW
2,77 CNY+0,73%10,069 M0,985,152 B CNY−0,03 CNY−114,15%0,00%Công nghệ Điện tử
3300086HONZ PHARMACEUTICA
3,50 CNY−0,28%5,108 M0,581,579 B CNY−0,11 CNY+59,97%0,00%Công nghệ Sức khỏe
3300256JIANGXI FIRSTAR PA
1,69 CNY−1,74%18,185 M0,663,902 B CNY−0,20 CNY−4.523,91%0,00%Công nghệ Điện tử
3300369NSFOCUS TECHNOLOGI
4,73 CNY−0,84%14,876 M0,943,737 B CNY−1,19 CNY−2.281,76%0,17%Công nghệ Điện tử
Mua
3300405LIAONING KELONG FI
3,35 CNY−1,47%5,417 M0,90966,867 M CNY−0,36 CNY+14,53%0,00%Công nghiệp Chế biến
3300511SHANGHAI XUERONG B
2,56 CNY0,00%11,466 M0,961,244 B CNY−0,81 CNY−183,37%0,00%Công nghiệp Chế biến
3300518GUANGXI XINXUNDA T
7,06 CNY−0,42%4,195 M1,291,354 B CNY−1,71 CNY−761,39%0,65%Dịch vụ Công nghệ
3300583SHANDONG SITO BIO
11,09 CNY+0,09%1,955 M1,432,145 B CNY57,020,19 CNY−25,39%0,08%Công nghệ Sức khỏe
3300742NANJNG YUEBOO POWE
0,19 CNY+5,56%6,475 M0,7725,434 M CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
3300774BGT GROUP CO LTD
6,18 CNY−0,64%1,372 M0,802,543 B CNY30,460,20 CNY+94,16%2,41%Dịch vụ Công nghiệp
3300784NINGBO LIAN TECH C
58,05 CNY−3,48%2,321 M0,813,382 B CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
3300799BEIJING ZUOJIANG T
1,23 CNY−19,08%11,281 M1,32154,964 M CNY−2,24 CNY−51,54%0,00%Công nghệ Điện tử
3300839NINGBO BOHUI CHEMI
5,02 CNY−2,90%2,546 M0,591,269 B CNY−1,53 CNY−305,04%1,18%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
3300853HANGZHOU SHENHAO T
12,55 CNY+0,56%1,324 M0,901,834 B CNY−1,30 CNY−1.957,89%1,60%Công nghệ Điện tử
3300860FUNSHINE CULTURE G
20,46 CNY−0,68%1,789 M1,033,933 B CNY29,570,69 CNY1,49%Dịch vụ Thương mại
3300963SHANGHAI ZHONGZHOU
6,96 CNY−27,95%2,402 M0,982,26 B CNY21,210,33 CNY−13,34%1,16%Sản xuất Chế tạo
3300982SUWEN ELECTRIC ENE
16,70 CNY−0,60%2,527 M0,903,477 B CNY99,580,17 CNY−90,03%1,74%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
3301017SHUYU CIVILIAN PHA
9,33 CNY−0,53%1,653 M0,813,802 B CNY47,820,20 CNY−67,65%1,23%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
3301122CAINA TECHNOLOGY C
18,18 CNY−0,22%1,314 M1,082,227 B CNY18,261,00 CNY−12,06%2,20%Công nghệ Sức khỏe
3301190JIUJIANG SHANSHUI
12,35 CNY−2,06%1,081 M1,052,707 B CNY203,460,06 CNY−87,33%1,19%Công nghiệp Chế biến
3301227HARBIN SAYYAS WIND
17,03 CNY−0,70%540,091 K0,681,593 B CNY10,781,58 CNY+35,24%2,92%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
3301370GKHT MEDICAL TECHN
9,48 CNY−2,17%5,132 M1,064,525 B CNY28,710,33 CNY+24,56%0,00%Dịch vụ Phân phối
3301372BEIJING SYS SCIENC
23,20 CNY−2,07%883,415 K0,751,624 B CNY82,680,28 CNY−79,26%1,01%Sản xuất Chế tạo
3301382FENGZHUSHOU CO LTD
16,21 CNY−1,88%3,575 M1,083,637 B CNY24,610,66 CNY0,57%Dịch vụ Công nghệ
3301391COLORLIGHT CLOUD T
38,25 CNY+0,29%1,095 M0,853,606 B CNY18,922,02 CNY1,07%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3301525SHANGHAI RUKING TE
50,22 CNY−2,11%1,03 M1,574,838 B CNY0,88%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3301539ZHEJIANG HONGXIN T
20,80 CNY−1,61%4,015 M1,083,129 B CNY0,95%Công nghiệp Chế biến
3301565SINOLONG NEW MATER
21,22 CNY−0,38%7,551 M0,638,52 B CNY0,00%Công nghiệp Chế biến
3301591NANJING COMPTECH C
34,26 CNY−1,21%1,629 M0,972,917 B CNY0,90%Sản xuất Chế tạo
3301603JIRFINE INTELLIGEN
43,33 CNY+3,61%9,816 M5,05 B CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
600936GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMAT
1,97 CNY0,00%6,734 M0,753,292 B CNY−0,45 CNY+26,17%0,00%Dịch vụ Khách hàng
601011BAOTAILONG NEW MATERIALS
1,45 CNY−2,03%40,449 M1,252,835 B CNY−0,86 CNY−1.289,13%0,00%Năng lượng Mỏ
601096HSINO TOWER GROUP CO LTD
3,90 CNY−0,51%17,839 M1,1110,487 B CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
601515GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP
2,97 CNY+0,34%11,326 M0,785,455 B CNY−0,03 CNY−115,81%0,00%Công nghiệp Chế biến
601778JINKO POWER TECHNOLOGY
2,18 CNY0,00%28,652 M1,017,785 B CNY31,100,07 CNY−23,56%0,50%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
603021SHANDONG HUAPENG GLASS CO.,LTD.
2,40 CNY0,00%4,228 M0,62767,875 M CNY−0,86 CNY+28,75%0,00%Công nghiệp Chế biến
603062MEGA P&C ADVANCED MATERIALS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED
29,45 CNY−1,83%750,594 K1,13793,732 M CNY8,33%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
603065SUQIAN UNITECH CORP., LTD.
6,90 CNY+1,92%4,178 M1,942,836 B CNY70,260,10 CNY1,48%Công nghiệp Chế biến
Mua
603071ZJMI ENVIRONMENTAL ENERGY CO.,LTD.
11,89 CNY+0,93%1,839 M1,016,573 B CNY6,701,77 CNY−12,27%5,94%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
603098CENTER INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED
7,26 CNY+0,55%4,001 M0,723,897 B CNY69,340,10 CNY+60,83%0,69%Sản xuất Chế tạo
603113JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY
5,09 CNY−1,36%5,574 M0,994,339 B CNY17,140,30 CNY1,82%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
603135ZHONGZHONG SCIENCE & TECHNOLOGY(TIANJIN)CO., LTD.
8,58 CNY+1,30%2,655 M1,735,322 B CNY36,590,23 CNY−49,55%1,69%Sản xuất Chế tạo
603163ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP
23,42 CNY−1,89%273,925 K0,922,387 B CNY19,491,20 CNY+12,74%3,35%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
603215ZHEJIANG BIYI ELECTRIC APPLIANCE
11,60 CNY−0,51%559,4 K0,502,176 B CNY13,080,89 CNY−16,78%3,22%Khách hàng Lâu năm
Mua
603270SHANDONG GOLDEN EMPIRE PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD
18,17 CNY+0,72%1,693 M1,033,953 B CNY1,11%Sản xuất Chế tạo
603272ZHEJIANG LIANXIANG SMART HOME CO LT
7,76 CNY−2,76%1,549 M1,24826,943 M CNY−0,12 CNY−156,73%5,64%Dịch vụ Công nghiệp
603278SHANDONG DAYE CO LTD
5,22 CNY−0,57%6,13 M0,721,778 B CNY21,500,24 CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6603285SHANDONG JIANBANG NEW MATERIAL
24,14 CNY+0,58%7,31 M3,84 B CNY0,00%Công nghiệp Chế biến
603313HEALTHCARE CO.,LTD
6,69 CNY+1,36%4,602 M0,963,745 B CNY30,380,22 CNY+325,92%0,00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
603330TIANYANG NEWMATERIALS (SHANGHAI) TECHNOLOGY
4,43 CNY−1,56%4,341 M1,051,947 B CNY−0,22 CNY−33,27%0,00%Công nghiệp Chế biến
603333SUNWAY
2,91 CNY0,00%5,989 M0,811,777 B CNY831,430,00 CNY0,34%Sản xuất Chế tạo
6603341SHANGHAI LONGCHEER TECHNOLOGY CO., LTD
34,95 CNY−0,88%2,259 M0,8916,399 B CNY1,42%Công nghệ Điện tử
6603344CINDERSON TECH (SUZHOU) CO LTD
21,02 CNY+0,24%2,565 M1,074,079 B CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
603359DONGZHU ECOLOGICAL ENVIRONMENT PROT
3,25 CNY−1,52%5,95 M0,831,467 B CNY−0,71 CNY−607,05%0,30%Dịch vụ Công nghiệp
603375WUXI HOLYVIEW MICROELECTRONICS
32,89 CNY−0,63%1,326 M0,943,332 B CNY0,00%Công nghiệp Chế biến
6603381YONZ TECHNOLOGY
24,41 CNY+1,67%8,797 M0,845,697 B CNY0,00%Công nghệ Điện tử
603587DAZZLE FASHION
10,58 CNY+0,28%1,018 M0,785,029 B CNY11,510,92 CNY+10,68%6,64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
603608TOPSCORE FASHION
2,23 CNY−1,33%2,437 M1,43927,689 M CNY−0,05 CNY+87,09%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
603616BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE CO.LTD
2,68 CNY−2,19%11,038 M0,931,072 B CNY−0,79 CNY+18,46%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
603666YIJIAHE TECHNOLOGY
13,87 CNY−0,07%2,223 M0,882,845 B CNY−0,27 CNY+55,14%0,00%Sản xuất Chế tạo
Mua
603716THALYS?MEDICAL?TECHNOLOGY? GROUP CORPORATION.
5,27 CNY−1,31%3,477 M0,661,024 B CNY−0,74 CNY+25,65%0,00%Dịch vụ Phân phối
603778GUOSHENG SHIAN TECHNOLOGY
2,66 CNY−2,92%8,612 M1,161,755 B CNY−0,20 CNY+7,95%0,00%Dịch vụ Thương mại
603810JIANGSU FENGSHAN GROUP
7,65 CNY−1,80%2,571 M1,111,241 B CNY−0,37 CNY−174,13%0,90%Công nghiệp Chế biến
603818QUMEI HOME FURNISHINGS GROUP CO., LTD
2,58 CNY−0,77%5,124 M0,991,797 B CNY−0,43 CNY0,00%Khách hàng Lâu năm
Mua
603880JIANGSU NANFANG MEDICAL CO.,LTD.
3,16 CNY−0,63%2,663 M0,73930,067 M CNY−0,53 CNY−956,00%0,00%Công nghệ Sức khỏe
603903CSD WATER SERVICE
5,79 CNY−1,03%3,626 M0,711,494 B CNY8,240,70 CNY+75,64%3,28%Dịch vụ Công nghiệp
603916SOBUTE NEW MATERIALS CO., LTD
6,42 CNY−0,31%2,274 M0,862,746 B CNY19,130,34 CNY−42,19%2,33%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
603955DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD
7,41 CNY−1,85%1,716 M0,841,025 B CNY−0,56 CNY−960,43%0,00%Dịch vụ Thương mại
603956WPG (SHANGHAI) SMART WATER PUBLIC CO.,LTD
4,75 CNY−1,45%2,253 M0,872,406 B CNY80,780,06 CNY2,07%Sản xuất Chế tạo
605089SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD
19,19 CNY−0,83%587,752 K0,762,67 B CNY22,310,86 CNY−17,07%3,62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
605138SUNRISE MANUFACTURE GP CO LTD
4,50 CNY−1,10%2,58 M1,152,528 B CNY45,690,10 CNY−84,99%1,98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
688021AOFU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
8,22 CNY−1,08%817,763 K0,94634,998 M CNY−0,33 CNY−194,95%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua