Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu của các công ty có doanh thu cao nhất — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Danh sách cổ phiếu này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người đang tìm kiếm các công ty phát triển nhanh hơn những công ty khác. Nhưng lưu ý rằng doanh thu chỉ là một trong nhiều số liệu xác định hiệu suất của công ty, vì vậy, bạn nên xem xét bức tranh toàn cảnh về hiệu suất của công ty khi xem qua danh sách của chúng tôi.

           
600028 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
0.2768449000000.00171580000000.001871037000000.000.271871037000000.0032924000000.00
601857 PETROCHINA COMPANY LIMITED
0.10111088000000.00163166000000.001738932000000.000.101738932000000.0019002000000.00
601668 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED
1.071.271.2538053507000.00157521932000.001599127792000.001.071599127792000.0044595684000.00
601398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
0.861323602000000.000.861323602000000.00315906000000.00
601318 PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
8.106.686.681283373000000.008.041283373000000.00143099000000.00
601939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
1.061.191.191178808000000.001.061178808000000.00271050000000.00
601288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
0.590.660.661051136000000.000.591051136000000.00215925000000.00
601628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
1.771.821.821041512000000.001.771041512000000.0051385000000.00
601390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
0.961.121.1225313672000.0091607655000.00969024782000.000.96969024782000.0023667523000.00
601988 BANK OF CHINA LIMITED
0.610.660.66911212000000.000.61911212000000.00192870000000.00
601186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
1.501.871.6921118320000.0079823029000.00906591443000.001.44906591443000.0020368645000.00
600104 SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED
1.752.082.0823379208280.2184641665635.95736372664105.831.75736372664105.8320431037479.76
601800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD
0.901.211.2121058860042.0077639475601.00624914603474.000.90624914603474.0015338123569.00
601319 THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED
0.450.500.50570567000000.000.45570567000000.0020069000000.00
601658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA, LTD.
0.710.830.83462666000000.000.71462666000000.0064199000000.00
601328 BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.
0.99460157000000.000.99460157000000.0076594000000.00
600606 GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED
1.171.111.1113504380071.5753126760996.71444396584686.491.17444396584686.4914997774444.48
601138 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET
0.881.001.009235573000.0034881389000.00431062651000.000.88431062651000.0017430783000.00
600153 XIAMEN C&D INC.
1.591.791.792617998672.9820619110196.10430241237157.891.59430241237157.894503869024.59
601601 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)
2.632.872.87421634000000.002.63421634000000.0024584000000.00
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LIMITED
3.794.314.31412683000000.003.79412683000000.0095691000000.00
600704 WUCHAN ZHONGDA GROUP
0.540.690.693915059408.2911770550429.81403653400200.160.54403653400200.162745721313.68
601669 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.)
0.530.560.5613142340169.7954349453130.12399699736716.420.53399699736716.427987168430.79
601618 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
0.380.450.4510060531000.0042639724000.00398146761000.000.38398146761000.007862185000.00
000002 CHINA VANKE CO
3.623.303.3017061746443.3395334079822.62391874767797.893.62391874767797.8941515544941.31
601728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED
0.220.27128764000000.00111852000000.00388462000000.000.22388462000000.0020855000000.00
601166 INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.
3.083.793.79366445000000.003.08366445000000.0066626000000.00
600057 XIAMEN XIANGYU
0.610.960.942569942759.726667702600.57359915814215.880.54359915814215.881299666771.93
600000 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
1.881.881.63357359000000.001.73357359000000.0058325000000.00
600755 XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD.
1.121.671.571190692547.035927803646.44350370240940.731.04350370240940.732073232672.24
601998 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
0.941.100.94344818000000.000.86344818000000.0048980000000.00
600016 CHINA MINSHENG BANK
0.780.740.74339034000000.000.78339034000000.0034309000000.00
600751 HNA TECHNOLOGY
-3.38-3.53-3.53287208000.0023719172000.00336491837000.00-3.38336491837000.00-9788603000.00
900938 HNA TECHNOLOGY
-3.20-3.43-3.43286289332.4722473685025.62318822746360.22-3.20318822746360.22-9274606241.01
600362 JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED
0.671.331.3314233937940.006988439281.009982291692.00317756485733.000.67317756485733.002320394755.00
600050 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED
0.180.210.2117971126139.0073563028846.00302484233796.000.18302484233796.005426897081.00
000333 MIDEA GROUP CO LTD
3.934.144.1122018032000.0071224351000.00284176083000.003.90284176083000.0027158039000.00
600019 BAOSHAN IRON & STEEL
0.571.191.1913437940229.0527537312961.41283155492119.600.57283155492119.6012676775744.39
601868 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
0.160.210.2135934546000.00270327662000.000.16270327662000.004680285000.00
601818 CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED
0.68254290000000.000.61254290000000.0037824000000.00
002024 SUNING COM
-0.46-1.34-1.342589126000.0023139547000.00251322891000.00-0.46251322891000.00-4274696000.00
000001 PING AN BANK
1.401.841.84248609000000.001.40248609000000.0028928000000.00
600170 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
0.380.460.465672162283.1921477895802.01230517082151.000.38230517082151.003350849267.70
601766 CRRC CORPORATION LIMITED
0.390.380.3710167687000.0046615328000.00225899795000.000.39225899795000.0011331053000.00
600048 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
2.422.452.459605516925.3160455560993.93224712491024.312.42224712491024.3128948429856.66
601088 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED
1.972.332.3324512000000.0082639000000.00222337000000.001.97222337000000.0039170000000.00
600188 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
1.462.662.6612769722000.0024136566000.00211570529000.001.46211570529000.007121636000.00
600690 HAIER SMART HOME
1.341.451.4317569093496.9461590132937.08209065314182.111.31209065314182.118876593208.19
601336 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
4.584.854.85206204000000.004.58206204000000.0014294000000.00
000338 WEICHAI POWER CO
1.161.231.238074398717.1535462425319.71196660421721.321.16196660421721.329207129173.77
300999 YIHAI KERRY ARAWAN
1.110.850.851783352000.0023035980000.00194465824000.001.11194465824000.006000874000.00
601607 SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING
1.581.891.897127441138.6225271289440.98191316161808.441.58191316161808.444496216958.55
601600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED
0.030.330.338335997000.0013397355000.00184393257000.000.03184393257000.00479836000.00
600585 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
6.636.196.1910851534096.0049233497434.00174954043941.006.63174954043941.0035129690970.00
601919 COSCO SHIPPING HOLDINGS
0.624.614.6147918406065.7624072392565.95171066793247.900.62171066793247.909927098239.01
000651 GREE ELEC APPLICAN
3.714.134.1311780414791.1144998816887.01169532815008.603.71169532815008.6022175108137.32
601899 ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED
0.260.510.518241843103.0017224821374.00169002143107.000.26169002143107.006508553913.00
600011 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.
0.29-0.24-0.24-1791477322.0027162089873.00167643794819.000.29167643794819.004564989863.00
600015 HUA XIA BANK CO., LIMITED
1.201.521.52163121000000.001.20163121000000.0021275000000.00
600297 CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO.,LTD
0.190.230.232974117160.3511267445478.91157972140791.700.19157972140791.701515718797.11
002594 BYD COMPANY LTD
1.551.151.156510911000.0025951515000.00154443276000.001.55154443276000.004234267000.00
002352 S.F. HOLDING CO
1.640.780.786273469712.1323962568477.53153607897916.601.64153607897916.607326078775.95
600346 HENGLI PETROCHEMICAL
1.922.322.326629287536.8525099893920.64149745611860.521.92149745611860.5213461785653.51
601155 SEAZEN HOLDINGS CO.,LTD.
6.797.297.274870568231.0028514368605.00139805953851.006.78139805953851.0015255799066.00
601898 CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED
0.451.031.0312381084000.0031777491000.00136853949000.000.45136853949000.005904167000.00
601727 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED
0.25-0.19-0.215032690000.0021235983000.00136737293000.000.23136737293000.003758175000.00
000725 BOE TECHNOLOGY GP
0.140.630.6318479978533.0023422453305.00134473669644.000.14134473669644.005035627952.00
600741 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMITED
1.712.222.225274273528.2118404074376.33133094269845.331.71133094269845.335403276869.51
200725 BOE TECHNOLOGY GP
0.140.620.6218396664232.2422198686164.08127447742168.100.14127447742168.104772528440.55
600248 SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
0.901.371.372975366858.019465019299.21127393944146.580.90127393944146.582829278236.34
601169 BANK OF BEIJING CO.,LTD.
0.981.091.09125980000000.000.98125980000000.0021484000000.00
001979 CHINA MERCHANTS SH
1.582.122.125222473129.3128047005050.48120567130336.991.58120567130336.9912252864765.28
000932 HUNAN VALIN STEEL
1.041.471.365321737924.8915756669945.54115859429133.741.02115859429133.746395160975.81
600795 GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD
0.140.120.122107328077.5922229843619.31114561138511.070.14114561138511.072633092716.74
000800 FAW JIEFANG GROUP
0.580.770.771248675454.179414514605.61112990190139.010.58112990190139.012671714284.27
603993 CHINA MOLYBDENUM
0.110.200.202386232500.807371879896.07112088796881.190.11112088796881.192328787511.92
600998 JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED
1.641.781.682289236940.599213222080.99110606259549.881.55110606259549.883075054823.79
601117 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
0.740.750.753020122110.5311883736172.26109696840530.760.74109696840530.763658838010.40
000876 NEW HOPE LIUHE CO
1.17-1.48-1.48-292534405.6911053794191.57109650587146.151.17109650587146.154944191027.81
000906 ZHESHANG DEVELOPME
0.831.141.10770904179.562069907766.32108892181536.620.76108892181536.62555142347.26
000709 HESTEEL CO LTD
0.160.280.284139987432.4012174010876.84107053424130.860.16107053424130.861697854409.52
600919 BANK OF JIANGSU
1.211.331.02106570470000.001.04106570470000.0015065745000.00
601992 BBMG CORPORATION
0.270.270.274509074528.3219462174785.10105978011776.550.27105978011776.552843772517.94
002493 RONGSHENG PETRO CH
0.761.161.1610567778728.1118238191657.64104799406682.930.76104799406682.937308588924.22
000063 ZTE CORP
0.921.601.6011532904000.0028733276000.00100766053000.000.92100766053000.004259752000.00
601633 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
0.590.840.844172287003.2914652560323.70100414833598.260.58100414833598.265362490194.32
000898 ANGANG STEEL CO LT
0.210.870.853530000000.007968000000.0099910000000.000.2099910000000.001978000000.00
600031 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD
1.841.841.845095825000.0028934597000.0099646760000.001.8499646760000.0015431465000.00
000630 TONGLING NONFERROU
0.080.250.252151470573.823858363753.4199113658746.120.0899113658746.12865617570.21
601229 BANK OF SHANGHAI CO.,LTD.
1.471.581.4898552438000.001.4798552438000.0020885062000.00
600710 SUMEC CORPORATION LIMITED
0.420.520.521849317496.115211247609.8798494515542.630.4298494515542.63546220400.70
601916 CHINA ZHESHANG BANK
0.530.600.6097269000000.000.5397269000000.0011377000000.00
600887 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
1.171.491.4810068159970.3833026992353.4796339139527.231.1796339139527.237078176787.81
600340 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.97-4.39-4.391274860568.7530155292650.3394509550293.880.9694509550293.883665490000.01
601991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO.,LTD.
0.16-0.02-0.02-1174149000.0016043973000.0094284619000.000.1694284619000.003040243000.00
600839 SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD.
0.010.070.071876438794.729068411257.2793876486152.540.0193876486152.5445366319.31
000039 CHINA INTL MARINE
1.413.743.649096967000.0012076608000.0093450067000.001.4193450067000.005075634000.00
601933 YONGHUI SUPERSTORES
0.19-0.26-0.264225115088.4917987133595.9892979357788.530.1992979357788.531794470167.16
002475 LUXSHARE PRECISION
1.031.031.005211695201.8915788929614.1692250483472.731.0192250483472.737225462752.58
600029 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED
-0.77928000000.00-3261000000.0092231000000.00-0.7792231000000.00-10842000000.00
Tải thêm